Uniwersytet WSB Merito w Bydgoszczy(Niepublliczna)

palceholder

85-719 Bydgoszcz

ul. Fordońska 74

tel.:

+48 539 149 839,
+48 539 149 819,
+48 734 474 981,
52 58 29
100/101

Studia dyplomowe - kierunki
Administracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Design w biznesie
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość (Finance and Accounting) - studia anglojęzyczne
Informatyka w biznesie
Informatyka w biznesie - studia inżynierskie
Inżynieria zarządzania
Logistyka
Logistyka (logistics) - studia anglojęzyczne
Logistyka (Logistics) - studia anglojęzyczne, inżynierskie
Logistyka (studia inżynierskie, studia on-line)
Logistyka - studia inżynierskie
Pedagogika
Prawo w biznesie
Psychologia w biznesie
Turystyka - w przygotowaniu NOWOŚĆ EFS
Zarządzanie
Zarządzanie (Management) - studia anglojęzyczne
Zarządzanie - studia online

Opis Uczelni

Wyższa Szkoła Bankowa, została założona z inicjatywy Towarzystwa Edukacji Bankowej w 1997r, jako pierwsza niepubliczna szkoła wyższa o charakterze biznesowym w Toruniu. Wyższe Szkoły Bankowe są największą grupą prywatnych szkół w Polsce. Rozwijająca się uczelnia, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 22-II-2007r., utworzono integralną część uczelni - Zamiejscowy Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy.

Po utworzeniu nowych kierunków i uzyskaniu pozytywnych akredytacji sprawiło, że uczelnia jest jedną z najchętniej wybieranych niepublicznych szkół wyższych w województwie kujawsko-pomorskim. Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy oferuje zarówno studia wyższe I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, menadżerskie studia MBA oraz kursy i szkolenia kwalifikacyjne podnoszące umiejętności zawodowe.

Dzięki wiedzy przekazywanej przez ekspertów i kontakt z przedstawicielami wiodących firm takich jak Henkell, studenci poznają praktyczną stronę biznesu i potrafią wykorzystać nabyte umiejętności w przyszłej karierze zawodowej. Uczelniane Biuro Karier pomaga zarówno w poszukiwaniu pracy jak i znalezieniu ciekawych staży i praktyk nie tylko w Polsce, ale również w krajach europejskich. Business Centre Club przyznał uczelni Medal Europejski, a według rankingu „Perspektyw” uczelnia jest drugą szkołą wyższą regionu.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Administracja1575 zł / semestr1875 zł / semestr
Zarządzanie1975 zł / semestr1975 zł / semestr
Finanse i rachunkowość2175 zł / semestr2275 zł / semestr
Logistyka2375 zł / semestr2075 zł / semestr
Bezpieczeństwo wewnętrzne1725 zł / semestr1725 zł / semestr
Psychologia w biznesie1375 zł / semestr1375 zł / semestr
Pedagogika 1775 zł / semestr1775 zł / semestr
Design w biznesie2275 zł / semestr2275 zł / semestr
Informatyka w biznesie 1175 zł / semestr1175 zł / semestr
Informatyka w biznesie - studia inżynierskie 2275 zł / semestr2275 zł / semestr
Logistyka (logistics) - studia anglojęzyczne4991 zł / semestr 4691 zł / semestr
Turystyka - w przygotowaniu NOWOŚĆ EFS1875 zł / semestr1875 zł / semestr
Zarządzanie - studia online1975 zł / semestr1975 zł / semestr

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Z życia GSW
Dlaczego warto studiować w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Wirtualny spacer kampusem UEK

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni kujawsko-pomorskie