Uniwersytet WSB Merito w Bydgoszczy(Niepublliczna)

palceholder

85-719 Bydgoszcz

ul. Fordońska 74

tel.:

+48 539 149 839,
+48 539 149 819,
+48 734 474 981,
52 58 29
100/101

Studia dyplomowe - kierunki
Administracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Design w biznesie
Finanse i rachunkowość
Finanse i rachunkowość (Finance and Accounting) - studia anglojęzyczne
Informatyka w biznesie
Informatyka w biznesie - studia inżynierskie
Inżynieria zarządzania
Logistyka
Logistyka (logistics) - studia anglojęzyczne
Logistyka (Logistics) - studia anglojęzyczne, inżynierskie
Logistyka (studia inżynierskie, studia on-line)
Logistyka - studia inżynierskie
Pedagogika
Prawo w biznesie
Psychologia w biznesie
Turystyka - w przygotowaniu NOWOŚĆ EFS
Zarządzanie
Zarządzanie (Management) - studia anglojęzyczne
Zarządzanie - studia online

Opis Uczelni

UNIWERSYTET WSB MERITO W BYDGOSZCZY

Wyższa Szkoła Bankowa, została założona z inicjatywy Towarzystwa Edukacji Bankowej w 1997r, jako pierwsza niepubliczna szkoła wyższa o charakterze biznesowym w Toruniu. Wyższe Szkoły Bankowe są największą grupą prywatnych szkół w Polsce. Rozwijająca się uczelnia, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 22-II-2007r., utworzono integralną część uczelni - Zamiejscowy Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy.

Po utworzeniu nowych kierunków i uzyskaniu pozytywnych akredytacji sprawiło, że uczelnia jest jedną z najchętniej wybieranych niepublicznych szkół wyższych w województwie kujawsko-pomorskim. Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy oferuje zarówno studia wyższe I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, menadżerskie studia MBA oraz kursy i szkolenia kwalifikacyjne podnoszące umiejętności zawodowe.

Dzięki wiedzy przekazywanej przez ekspertów i kontakt z przedstawicielami wiodących firm takich jak Henkell, studenci poznają praktyczną stronę biznesu i potrafią wykorzystać nabyte umiejętności w przyszłej karierze zawodowej. Uczelniane Biuro Karier pomaga zarówno w poszukiwaniu pracy jak i znalezieniu ciekawych staży i praktyk nie tylko w Polsce, ale również w krajach europejskich. Business Centre Club przyznał uczelni Medal Europejski, a według rankingu „Perspektyw” uczelnia jest drugą szkołą wyższą regionu.

 

Misja Uczelni

Uniwersytet WSB Merito w Bydgoszczy stanowi ważne centrum kształcenia zlokalizowane w sercu Polski. Znajduje się w pięknej i historycznej Bydgoszczy. Misją Uczelni jest przygotowanie studentów do przyszłych wyzwań, dostarczanie im wartościowych umiejętności oraz motywowanie do ciągłego rozwoju.

Uczelnia łączy zdobycie teoretycznej wiedzy z umiejętnościami praktycznymi, czego efektem jest tworzenie studentów gotowych do podjęcia pracy w dziedzinie swojego wykształcenia. Uczelnia z dumą podkreśla, że jakość edukacji, jaką oferuje, idzie w parze z innowacyjnością i dostosowaniem do wymagań rynku pracy.

Rozwój indywidualny studentów jest fundamentalnym priorytetem Uniwersytetu WSB Merito. Studenci mają możliwość rozwijania swoich umiejętności interpersonalnych, zdobywają jednocześnie profesjonalne kompetencje niezbędne dla zdrowej kariery zawodowej. Aktywność badawcza jest również silnie promowana w ramach misji Uniwersytetu, z naciskiem na stosowanie nauki w praktyce.

 

Stypendia na WSB Merito

Uniwersytet WSB Merito w Bydgoszczy to jedna z najbardziej innowacyjnych i prężnie rozwijających się uczelni wyższych w Polsce. Znajduje się w sercu Bydgoszczy, miasta o bogatej tradycji i historii z pozamieszczańskim charakterem.

Studia na WSB Merito umożliwiają studentom zdobycie wysokiej jakości edukacji. Istotnym elementem oferty edukacyjnej jest szeroki zakres możliwości uzyskania stypendium.

Stypendia na WSB Merito są przyznawane na różnych zasadach, co pozwala na wsparcie finansowe dla wielu studentów. Najzdolniejsi kandydaci mogą liczyć na stypendium naukowe, które jest przyznawane na podstawie osiągnięć akademickich.

Uczelnia oferuje również stypendia socjalne dla studentów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. To nieocenione wsparcie dla tych, którzy chcą rozwijać swoje talenty, ale brakuje im środków na finansowanie studiów.

Dodatkowo, istnieje również możliwość uzyskania stypendium rektora dla najlepszych studentów każdego roku kształcenia. Tego rodzaju wsparcie finansowe zdobywa się, wykazując się nie tylko doskonałymi ocenami, ale również aktywnością na rzecz uczelni i środowiska studenckiego.

 

Studia podyplomowe

Uniwersytet WSB Merito w Bydgoszczy oferuje szeroki wybór kierunków studiów podyplomowych, dostosowanych do potrzeb nowoczesnego rynku pracy. Uczelnia ta, umiejscowiona w samym centrum Bydgoszczy, posiada rozbudowane zaplecze edukacyjne i rozwojowe oraz korzysta z doświadczonych kadry profesorskiej.

Studia podyplomowe w WSB Merito to propozycja dla osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje, zarówno związane z bieżącym miejscem pracy, jak i z planami kariery ponad mającymi obecne umiejętności. Uczelnia oferuje kilkadziesiąt kierunków — od podstaw zarządzania, przez prawo, finanse i rachunkowość, a na studiach informatycznych kończąc.

Na uczelni duży nacisk kładziony jest na praktykę i naukę z "pierwszej ręki" — zajęcia prowadzone są przez praktyków oraz specjalistów w swoich dziedzinach. Dodatkowo, studenci mają możliwość skorzystania z bogatej oferty staży i praktyk, które są doskonałym preludium do kariery zawodowej.

Uniwersytet WSB Merito w Bydgoszczy to źródło inspiracji, poszerzenia wiedzy i kompetencji. To miejsce, które nieustannie dąży do zapewnienia swoim studentom najlepszych możliwości rozwoju we współczesnym, dynamicznym świecie.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Administracja1575 zł / semestr1875 zł / semestr
Zarządzanie1975 zł / semestr1975 zł / semestr
Finanse i rachunkowość2175 zł / semestr2275 zł / semestr
Logistyka2375 zł / semestr2075 zł / semestr
Bezpieczeństwo wewnętrzne1725 zł / semestr1725 zł / semestr
Psychologia w biznesie1375 zł / semestr1375 zł / semestr
Pedagogika 1775 zł / semestr1775 zł / semestr
Design w biznesie2275 zł / semestr2275 zł / semestr
Informatyka w biznesie 1175 zł / semestr1175 zł / semestr
Informatyka w biznesie - studia inżynierskie 2275 zł / semestr2275 zł / semestr
Logistyka (logistics) - studia anglojęzyczne4991 zł / semestr 4691 zł / semestr
Turystyka - w przygotowaniu NOWOŚĆ EFS1875 zł / semestr1875 zł / semestr
Zarządzanie - studia online1975 zł / semestr1975 zł / semestr

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Z życia GSW
Dlaczego warto studiować w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Wirtualny spacer kampusem UEK