Reklama - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)Akademia Handlowa Nauk Stosowanych (AHNS) w Radomiu(Niepublliczna)

palceholder

26-600 Radom

ul. Mazowieckiego 7a, ul. Traugutta 61a

tel.:

48 363 22 90

Studia dyplomowe - kierunki
Administracja - studia I i II stopnia
Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I i II stopnia
Finanse i Rachunkowość - studia I stopnia
Informatyka (inżynierskie)
Kryminologia - studia I stopnia
Pedagogika - studia I i II stopnia
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie
Psychologia - studia I i II stopnia
Zarządzanie - studia I i II stopnia

Opis Uczelni

AKADEMIA HANDLOWA NAUK STOSOWANYCH (AHNS) W RADOMIU

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu

Najdynamiczniej rozwijająca się i największa niepubliczna szkoła wyższa w regionie radomskim, rozpoczęła swoją działalność 29-VII-1998r. na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej, jako Wyższa Szkoła Ekonomii Stosowanej i Handlu Zagranicznego. Uczelnia dostosowała swój program do współczesnych potrzeb rynku pracy i wyzwań gospodarczych, z powodzeniom kształcąc przyszłe kadry kierownicze zarządzające biznesem, organizacjami społecznymi i administracją zarówno na szczeblu samorządowym jak i państwowym.

Studenci Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu jak i pacjenci regionu mogą korzystać z uczelnianej Przychodni „Słoneczna” – zapewniająca opiekę medyczną, diagnostykę i rehabilitację. Polska Komisja Akredytacyjna udzieliła pozytywnej opinii wszystkim kontrolowanym kierunkom, poświadczając wysoką jakość edukacyjną i wysoka jakość szkolenia. Uczelnia oferuje studia I-ego stopnia z tytułem zawodowym inżyniera lub licencjata, studia II-ego stopnia – uzupełniające magisterskie oraz jednolite studia magisterskie.

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, zwolnieni są z części egzaminów przy ubieganiu się o pracę w policji, dlatego chętnie kierunek ten wybierany jest przez osoby wiążące swoją przyszłość z pracą w służbach mundurowych. Radomska uczelnia oferuje studentom wybór jednego z 10 kierunków, dostosowanych programowo do wymagań pracodawców, zapewniając wysoki poziom merytoryczny i nabycie niezbędnych umiejętności praktycznych.


 

Misja Uczelni

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych (AHNS) w Radomiu jest nowoczesną instytucją edukacyjną, która jest bardziej niż tylko miejscem do zdobycia dyplomu. Znajduje się w krajobrazie edukacyjnym Radomia, oferując innowacyjne programy naukowe ukierunkowane na rozwój osobisty i zawodowy studentów.

Misją uczelni jest przygotowywanie studentów do aktywnej roli w biznesie i społeczeństwie, wyposażając ich w wiedzę, umiejętności i wartości, które są niezbędne do odniesienia sukcesu. AHNS w Radomiu z zaangażowaniem wypełnia tę misję, kładąc nacisk na praktyczne doświadczenie, innowacje i społeczne zaangażowanie.

Nieustannie pracuje nad poszerzaniem horyzontów swoich studentów oraz tworzy atmosferę otwartości i wdzięczności. Akademia Handlowa Nauk Stosowanych zachęca studentów do poszukiwania nowych możliwości, umożliwiając im skuteczne przejście od nauki do pracy i kontynuacji rozwoju przez całe życie. Nauczanie, badania naukowe i działania społeczne, które prowadzi uczelnia, są w pełni zintegrowane, co przekłada się na wysoką jakość edukacji.

 

Studia podyplomowe

Naszym celem jest przedstawić Akademię Handlową Nauk Stosowanych (AHNS) w Radomiu. Ta renomowana instytucja edukacyjna oferuje szeroki wachlarz programów nauczania, które są odpowiednio dostosowane do potrzeb współczesnego rynku pracy. Radom, miasto znane z przemysłowej historii, jest idealnym miejscem na rozwój i zdobywanie doświadczeń zawodowych.

Studia podyplomowe w AHNS to możliwość pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności w specjalistycznych dziedzinach. Wśród szerokiej oferty programów podyplomowych można wybierać pomiędzy kierunkami takimi jak:

  • zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • marketing,
  • finanse i rachunkowość,
  • edukacja i pedagogika.

Studia te łączą w sobie najnowsze osiągnięcia naukowe z praktycznymi umiejętnościami, dostarczając absolwentom niezbędnych narzędzi do osiągnięcia sukcesu.

Na Akademię Handlową Nauk Stosowanych w Radomiu kieruje tysiące ambitnych studentów każdego roku. Ta wyspecjalizowana uczelnia dostarcza solidne podstawy kształcenia i umożliwia rozwijać umiejętności w specjalistycznych dziedzinach. Jej unikalna propozycja edukacyjna sprawia, że stanowi ona wybór wartościowy dla każdego, kto dąży do ciągłego rozwoju i dąży do osiągnięcia swojego potencjału.

 

Uczelnie w okolicy z podobnymi kierunkami

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych (AHNS) w Radomiu stanowi integralną część miasta Radom, dostarczając szeroki zakres możliwości edukacyjnych na różnych poziomach studiów. Jedną z jej kluczowych zalet jest rozszerzona oferta kierunków studiów, które odzwierciedlają zapotrzebowanie przemysłu i rynku pracy.

W regionie znajdują się inne uczelnie oferujące podobne kierunki. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu to jedna z nich. Znana z silnej pozycji w dziedzinie nauk technicznych, ta uczelnia również oferuje różnorodne programy skierowane do studentów zainteresowanych studiowaniem nauk handlowych.

Kolejna, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie jest dobrą alternatywą dla studentów pragnących rozwijać swoje umiejętności biznesowe i handlowe. Szkoła ta słynie z praktycznego podejścia do nauczania, które przygotowuje studentów do bezpośredniej pracy po ukończeniu studiów.

Wreszcie, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim oferuje szeroki wybór programów biznesowych i szczyci się wysoką jakością nauczania oraz współpracą z wieloma czołowymi firmami.

Dzięki bogatej ofercie edukacyjnej AHNS w Radomiu i jej okolicznych uczelni, studenci mają nieskończone możliwości do rozwijania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Pedagogika - studia I i II stopniaod 2100 zł/semestrod 2100 zł/semestr
Informatyka (inżynierskie)2250 zł/semestr2250 zł/semestr
Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I i II stopniaod 2100 zł/semestrod 2100 zł/semestr
Administracja - studia I i II stopniaod 2100 zł/semestrod 2100 zł/semestr
Zarządzanie - studia I i II stopniaod 2100 zł/semestrod 2100 zł/semestr
Psychologia - studia I i II stopniaod 2100 zł/semestrod 2100 zł/semestr
Kryminologia - studia I stopniaod 2100 zł/semestrod 2100 zł/semestr
Finanse i Rachunkowość - studia I stopniaod 2100 zł/semestrod 2100 zł/semestr
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie2350 zł/semestr2350 zł/semestr

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Poznaj Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Wirtualny spacer kampusem UEK