Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna ( WSSE) w Gdańsku

80-847 Gdańsk

ul. Łagiewniki 3

tel.:

58 301-31-79

ikonka email do uczelni

info@wsse.edu.pl

Studia dyplomowe
Pedagogika
Zarządzanie

Opis Uczelni

Uczelnia powstała 31-01-2001r. i została wpisana do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rejestru niepublicznych szkół wyższych. Studenci gdańskiej uczelni odbywają naukę na kilkunastu dostępnych kierunkach w systemie edukacyjnym na poziomie wyższych studiów zawodowych.

Absolwenci uczelni otrzymują tytuł zawodowy licencjata, który otwiera drogę do kariery zawodowej i umożliwia kontynuowanie nauki na studiach magisterskich. Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku kładzie duży nacisk na przekazanie swoim studentom niezbędnej wiedzy praktycznej, dostosowanej do wymogów gospodarczych i współczesnego rynku pracy, która ułatwia absolwentom stawianie pierwszych kroków na ścieżce kariery zawodowej. Przyszły pedagog i menadżer, nabywa umiejętności w nowoczesnych dziedzinach, szczególnie poszukiwanych przez pracodawców.

Akademiccy wykładowcy i profesjonalni praktycy gospodarczy, gwarantują wysoką jakość edukacji, co potwierdzają liczne certyfikaty zdobywane przez gdańską szkołę wyższą, w tym akredytacja
Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Uczelnia prowadzi również studia podyplomowe, podnoszące kwalifikacje zawodowe.


 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Pedagogika 1700 zł / semestr 1500 zł / semestr
Animacja kultury 1700 zł / semestr 1500 zł / semestr
Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym 1700 zł / semestr 1500 zł / semestr
Pedagogika autyzmu 1700 zł / semestr 1500 zł / semestr
Pedagogika czasu wolnego 1700 zł / semestr 1500 zł / semestr
Pedagogika lecznicza 1700 zł / semestr 1500 zł / semestr
Pedagogika niepełnosprawnych z terapią zajęciową 1700 zł / semestr 1500 zł / semestr
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią 1700 zł / semestr 1500 zł / semestr
Pedagogika paliatywna 1700 zł / semestr 1500 zł / semestr
Pedagogika PR (Public Relations) 1700 zł / semestr 1500 zł / semestr
Pedagogika pracy z rodziną 1700 zł / semestr 1500 zł / semestr
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką 1700 zł / semestr 1500 zł / semestr
Pedagogika uzależnień 1700 zł / semestr 1500 zł / semestr
Wczesna edukacja z logopedią 1700 zł / semestr 1500 zł / semestr
Zarządzanie społecznościami lokalnymi 1700 zł / semestr 1500 zł / semestr
Zarządzanie 1900 zł / semestr 1700 zł / semestr
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 1900 zł / semestr 1700 zł / semestr
Zarządzanie informatyczne 1900 zł / semestr 1700 zł / semestr
Zarządzanie jednostkami administracji 1900 zł / semestr 1700 zł / semestr
Zarządzanie logistyką 1900 zł / semestr 1700 zł / semestr
Zarządzanie placówkami służby zdrowia 1900 zł / semestr 1700 zł / semestr
Zarządzanie transportem i spedycją 1900 zł / semestr 1700 zł / semestr
Zarządzanie w administracji publicznej 1900 zł / semestr 1700 zł / semestr
Zarządzanie w administracji samorządowej i rozwoju terytorialnego 1900 zł / semestr 1700 zł / semestr

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Powiślańska Szkoła Wyższa - Jesteśmy dla Studenta!
Film promocyjny Akademii Pomorskiej w Słupsku
Kryminologia Gdańska Szkoła Wyższa

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni pomorskie