Reklama - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w GdyniPedagogika
Zarządzanie

Opis Uczelni

Uczelnia powstała 31-01-2001r. i została wpisana do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rejestru niepublicznych szkół wyższych. Studenci gdańskiej uczelni odbywają naukę na kilkunastu dostępnych kierunkach w systemie edukacyjnym na poziomie wyższych studiów zawodowych.

Absolwenci uczelni otrzymują tytuł zawodowy licencjata, który otwiera drogę do kariery zawodowej i umożliwia kontynuowanie nauki na studiach magisterskich. Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku kładzie duży nacisk na przekazanie swoim studentom niezbędnej wiedzy praktycznej, dostosowanej do wymogów gospodarczych i współczesnego rynku pracy, która ułatwia absolwentom stawianie pierwszych kroków na ścieżce kariery zawodowej. Przyszły pedagog i menadżer, nabywa umiejętności w nowoczesnych dziedzinach, szczególnie poszukiwanych przez pracodawców.

Akademiccy wykładowcy i profesjonalni praktycy gospodarczy, gwarantują wysoką jakość edukacji, co potwierdzają liczne certyfikaty zdobywane przez gdańską szkołę wyższą, w tym akredytacja
Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Uczelnia prowadzi również studia podyplomowe, podnoszące kwalifikacje zawodowe.


 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy1900 zł / semestr1700 zł / semestr
Zarządzanie informatyczne1900 zł / semestr1700 zł / semestr
Zarządzanie logistyką1900 zł / semestr1700 zł / semestr
Zarządzanie transportem i spedycją1900 zł / semestr1700 zł / semestr
Zarządzanie placówkami służby zdrowia1900 zł / semestr1700 zł / semestr
Zarządzanie jednostkami administracji1900 zł / semestr1700 zł / semestr
Zarządzanie w administracji publicznej1900 zł / semestr1700 zł / semestr
Zarządzanie w administracji samorządowej i rozwoju terytorialnego1900 zł / semestr1700 zł / semestr
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią1700 zł / semestr1500 zł / semestr
Pedagogika niepełnosprawnych z terapią zajęciową1700 zł / semestr1500 zł / semestr
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką1700 zł / semestr1500 zł / semestr
Wczesna edukacja z logopedią1700 zł / semestr1500 zł / semestr
Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym1700 zł / semestr1500 zł / semestr
Pedagogika paliatywna1700 zł / semestr1500 zł / semestr
Pedagogika autyzmu1700 zł / semestr1500 zł / semestr
Pedagogika lecznicza1700 zł / semestr1500 zł / semestr
Pedagogika PR (Public Relations)1700 zł / semestr1500 zł / semestr
Pedagogika uzależnień 1700 zł / semestr1500 zł / semestr
Pedagogika pracy z rodziną1700 zł / semestr1500 zł / semestr
Zarządzanie społecznościami lokalnymi 1700 zł / semestr1500 zł / semestr
Animacja kultury1700 zł / semestr1500 zł / semestr
Pedagogika czasu wolnego1700 zł / semestr1500 zł / semestr
Zarządzanie1900 zł / semestr1700 zł / semestr
Pedagogika1700 zł / semestr1500 zł / semestr

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Dołącz do Wyżej Szkoły Bezpieczeństwa
Powiślańska Szkoła Wyższa - Jesteśmy dla Studenta!
Film promocyjny Akademii Pomorskiej w Słupsku

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni pomorskie