Galeria Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (WSSE) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (WSSE) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (WSSE) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (WSSE) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (WSSE) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (WSSE) w Gdańsku
Galeria Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (WSSE) w Gdańsku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Studia dyplomowe - kierunki
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zobacz

         

Praca Socjalna

Zobacz więcej

Zobacz

         

Zarządzanie

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni - WSSE w Gdańsku

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku jest niepubliczną Uczelnią zawodową, założoną 31 stycznia 2001 roku, wpisaną do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Filia w Szczecinie powstała w grudniu 2022r.

Posłannictwem i misją Uczelni jest kształcenie absolwentów, wyposażonych we wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w życiu osobistym i zawodowym. Nasza Uczelnia przyjmuje zasadę, że podstawowym celem nauczania na realizowanych kierunkach jest przekazywanie wiedzy teoretycznej oraz rozwijanie praktycznych umiejętności niezbędnych do sprostania wymaganiom współczesnej gospodarki i rynku pracy.

Oprócz studiowania polegającego na systematycznym uczestnictwie w zajęciach dydaktycznych organizowanych przez Uczelnię, WSSE prowadzi również inne formy organizacji studiów dostosowanych do potrzeb życiowych i możliwości organizacyjnych studentów. Są to: indywidualna organizacja studiów, studia w ramach indywidualnego planu studiów i programu nauczania, indywidualna organizacja kształcenia oraz zajęcia w ramach e-learning.

NOWOŚĆ!!! STUDIA LICENCJACKIE Menedżersko-administracyjne na kierunku ADMINISTRACJA

Studia oferują kompleksowe przygotowanie do efektywnego zarządzania zasobami oraz strukturami organizacyjnymi w różnego rodzaju instytucjach publicznych jak też prywatnych.

Program Studiów rozpoczynający się już od pierwszego semestru, kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności zarządzania, analitycznych i interpersonalnych kwalifikacji niezbędnych do skutecznego funkcjonowania w dynamicznym środowisku pracy.

Są to studia stanowiące połączenie kompetencji z dwóch dyscyplin – Administracji i Zarządzania.

Administracja to obszar, w którym coraz częściej jest zapotrzebowanie na menedżerów.

Studia licencjackie 6 sem., tytuł zawodowy: licencjat na kier. Administracja

Tryb studiów: zaoczne

Absolwenci są przygotowani do podjęcia zatrudnienia, w tym zajmowania stanowisk kierowniczych średniego szczebla w administracji publicznej (służba cywilna, jednostki samorządu terytorialnego, agencje rządowe, służby resortowe - policji, straży, inspekcji drogowej), administracji gospodarczej (podmioty gospodarcze w sektorze publicznym i prywatnym), szkoły i placówki oświatowe i kulturalne, działy personalne oraz działy księgowości firm, działy zamówień publicznych, firmy outsourcingowe, w szczególności usługowe (np. księgowość, rozliczenia, logistyka)

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z zakresu administracji, menedżerów czy prawników, wykorzystujących zróżnicowane i innowacyjne metody i techniki dydaktyczne. Doskonale przygotują do pełnienia stanowisk kierowniczych.

Przykładowe przedmioty:

 • Przedsiębiorczość,
 • Public relations w obszarze publicznym
 • Gry kierownicze
 • Mentoring
 • Kreowanie wizerunku menadżera
 • Postępowanie administracyjne,
 • Psychologia w organizacji,
 • Komunikacja w organizacji,
 • Prawo Administracyjne
 • Finanse Publiczne,
 • Prawo gospodarcze publiczne,
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi,
 • Prawo pracy,
 • zarządzanie e-usługami,
 • zarządzanie strategiczne,
 • zarządzanie projektami.
samorzad wsse studentka wsse sztandar wsse

 

Rekrutacja na WSSE

Rekrutacja zawsze do końca lutego i września!


Dane kontaktowe do rekrutacji:


WSSE w Gdańsku:

ul. Rajska 6, Gdańsk

tel. (58) 500 52 06

e-mail: dziekanat@wsse.edu.pl


Filia w Szczecinie:

ul. Leszczynowa 11a, Szczecin

tel. 884 777 561

e-mail: dziekanat.filia.szczecin@wsse.edu.pl


Filia w Ostrołęce:

Aleja Wojska Polskiego 44, Ostrołęka

tel. (29) 769 15 26, 881 777 258, 881 777 816

e-mail: ikzostroleka@wsse.edu.pl

Akademickie Biuro Karier

tel. 881 777 216, e-mail: biurokarier@wsse.edu.pl

 

Kontakt do uczelni

80-850 Gdańsk

ul. Rajska 6

tel.:

(58) 500 52 06