Uniwersytet w Białymstoku (UWB) (Publiczna)

palceholder

15-328 Białystok

ul. Świerkowa 20 B

tel.:

+48 85 745 70 00

Administracja
Bezpieczeństwo i prawo
Biologia
Biologia z przygotowaniem pedagogicznym
Chemia
Chemia kryminalistyczna i sądowa
Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa
Ekobiznes
Ekonomia
Ekonomiczno-prawny
Filologia
Filologia angielska
Filologia angielska z językiem hiszpańskim
Filologia angielska z językiem niemieckim
Filologia obca nauczycielska
Filologia polska
Filologia polska nauczycielska
Filozofia
Filozofia i etyka
Fizyka
Historia
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Jakość i bezpieczeństwo środowiska
Kognitywistyka i komunikacja
Kryminologia
Kulturoznawstwo
Lingwistyka stosowana
Matematyka
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikrobiologia
Pedagogika
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika specjalna
Praca socjalna
Prawo
Prawo i podatki w biznesie
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Studia wschodnie
Zarządzanie

Opis Uczelni

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU (UWB)

Uniwersytet w Białymstoku jest państwową uczelnią, która powstała w 1997 roku, jednak jej historia jest o wiele dłuższa. Przez lata funkcjonowała bowiem jako filia Uniwersytetu Warszawskiego.

Uniwersytet należy do największych uczelni w północno-wschodniej Polsce, kształcących w kierunkach humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, a także matematycznych. W strukturze organizacyjnej uczelni znajduje się dziewięć wydziałów: Biologii, Chemii, Ekonomii i Finansów, Filologiczny, Fizyki, Matematyki, Nauk o Edukacji, Historii i Stosunków Międzynarodowych, Prawa.

W ofercie kształcenia znajdują się studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia doktoranckie, a także spory wybór studiów podyplomowych. Na wielu kierunkach studenci mogą wybierać pomiędzy kształceniem w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Uczelnia dysponuje rozbudowaną, świetnie wyposażoną bazą dydaktyczną, współpracuje z dobrymi pracodawcami w regionie, umożliwia kształcenie według najwyższych standardów edukacyjnych.


 

Misja Uczelni

Uniwersytet w Białymstoku (UWB) położony w sercu pięknej ziemi białostockiej, jest jednym z najważniejszych ośrodków edukacyjnych na wschodzie Polski. Przy każdym omówieniu UWB, musi zawsze pojawiać się szeroko zdefiniowana misja uczelni, która wyróżnia uniwersytet na tle innych instytucji naukowych w kraju.

Jednym z głównych elementów misji UWB jest ciągłe doskonalenie jakości kształcenia i badania naukowego. Większą wagę przykłada się do stworzenia warunków dla wszechstronnego rozwoju studentów, doktorantów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych. Fakt, że UWB zawsze stawia na pierwszym miejscu swoje kadry naukowe i studenckie, pokazuje, jak bardzo misja uczelni jest ukierunkowana na edukację najwyższej jakości.

Kolejny element, bez którego misja uczelni nie byłaby kompletna, to aktywna współpraca z innymi uczelniami, instytucjami krajowymi i międzynarodowymi a także biznesem. Taka postawa pozwala na zdobycie nowych doświadczeń i wiedzy, które są niezbędne w uczelni wyższej.

Podsumowując, misja Uniwersytetu w Białymstoku jest wielowątkowa i wszechstronna – obejmuje doskonalenie jakości kształcenia, stawianie na pierwszym miejscu potrzeb kadry dydaktycznej i studenckiej oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej.

 

Koła naukowe UWB

Uniwersytet w Białymstoku (UWB) zlokalizowany w malowniczym mieście Białystok, jest znanym centrum edukacyjnym w Polsce północno-wschodniej. Koła naukowe UWB, stanowią integralną część procesu edukacyjnego tej renomowanej instytucji.

Te studenckie grupy badawcze oferują wspaniałe możliwości dla studentów, aby pogłębić swoje zrozumienie wybranej dyscypliny, stworzyć sieć kontaktów zawodowych oraz zdobyć cenne doświadczenie praktyczne przed wstąpieniem na rynek pracy. Uczestnictwo w kole naukowym daje unikatową możliwość rozwijania umiejętności pracy zespołowej, kreatywności i liderstwa.

Uniwersytet w Białymstoku jest domem dla wielu koła naukowych, które koncentrują się na różnorodnych dziedzinach, od nauk humanistycznych i społecznych po nauki ścisłe i techniczne. Każde z nich oferuje możliwość prowadzenia samodzielnych badań pod okiem doświadczonych mentorów.

UWB jest dumne ze swoich studentów i ich osiągnięć w kształceniu naukowym, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia zdobyte przez jej koła naukowe na różnych krajowych i międzynarodowych konkursach i konferencjach.

 

Studia podyplomowe

Pozwalamy Ci odkryć Uniwersytet w Białystoku (UWB), prestiżową inwestycję w Twoją karieryę. Znajduje się w sercu Białegostoku, dynamicznie rozwijającym się mieście, które oferuje bogatą kulturę i różnorodne możliwości dla młodych profesjonalistów.

UWB może pochwalić się doskonałą ofertą studiów podyplomowych. Oferowane programy są starannie projektowane, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w wielu dziedzinach. Studia podyplomowe na UWB to nie tylko solidna porcja wiedzy, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności, które z pewnością znajdą zastosowanie w przyszłej pracy.

Dodatkowo, unikalna kombinacja doświadczonej kadry akademickiej i nowoczesnej infrastruktury czyni UWB idealnym miejscem do nauki. Bez wątpienia to miejsce, gdzie teoria łączy się z praktyką, tworząc idealne warunki do zdobycia wykształcenia najwyższej jakości.

Dlatego wybór studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Białymstoku jest decyzją, której nie będziesz żałować, stanowi ona bowiem praktyczny krok w kierunku Twojej przyszłości.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów na uczelni

1. Wydział Prawa - 2.19 kandydatów na jedno miejsce

Wydział Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku posiada bogatą, wieloletnią historię, która doprowadziła go do ścisłej czołówki w Polsce w swojej kategorii, o czym świadczy przyznany W 2012 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego certyfikat za prowadzenie najlepszego kierunku studiów w Polsce oraz nadana rok później kategoria ‘A’. Ponadto od lat plasuje się na najwyższych miejscach rankingów wydziałów prawa dziennika Rzeczpospolita zdobywając np. 2 miejsce 2 2016 roku. Rozwój naukowo-badawczy napędzany jest poprzez współprace z przedstawicielami takich krajów, jak m.in.: Japonia, Niemcy, Rosja, Austria, Portugalia, USA, Wielka Brytania, Australia, Chiny i Turcja. Wydział bierze również udział w wielu projektach finansowanych przez Unię Europejską jak np. „EduLAw: Law and Rights Modules in Teacher Training Programme”. Na wydziale prawa możliwe są zarówno studia stacjonarne jak i niestacjonarne. Na jedno miejsce aplikuje średnio 2.19 kandydatów.

Wydział prawa na UWBWydział Prawa-2.19 kandydatów na jedno miejsce


2. Kierunek Zarządzanie- 2.19 kandydatów na jedno miejsce

Studenci na kierunku Zarządzanie zdobywają specjalizację w dziedzinach Zarządzania Sprzedażą oraz Zarządzania Przedsiębiorstwem. Pierwsza z nich pozwala absolwentom na pracę w strukturach sprzedażowych w każdym sektorze gospodarki, dzięki zdobytym umiejętnościom takim jak umiejętności planowania działań marketingowych, planowania i stosowania technik sprzedażowych oraz przeprowadzania negocjacji handlowych. Studenci ze specjalizacją Zarządzanie Przedsiębiorstwem zdobywają wiedzę na temat powstawania, funkcjonowania, przekształcania oraz rozwoju podmiotów gospodarczych. Dzięki temu potrafią oni podejmować decyzje operacyjne i strategiczne, a także rozwiązywać problemy pojawiające się w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw Obydwie specjalizacje pozwalają studentom zdobyć wszechstronną i kompleksową wiedzę z zakresu zarządzania, którą mogą wykorzystać zarówno w ogromnej liczbie stanowisk pracy, w której jest ona bardzo pożądana jak i w życiu codziennym. Na wydziale zarządzania dostępne są zarówno studia dzienne jak i zaoczne, zaś na jedno miejsce aplikuje średnio 2.19 kandydatów.

Program studiów na kierunek ZarządzanieKierunek Zarządzanie- 2.19 kandydatów na jedno miejsce

ikonka kierunki studiów

Zasady rekrutacji na wybrane wydziały na - Uniwersytet w Białymstoku (UWB)

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Jak wygląda kampus UMCS?| CAMPUS TOUR 2020
Przewodnik dla nowych studentów UMK
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - Studia w dobrym klimacie