Reklama - Politechnika Białostocka (PB)Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie
Instytut Filozofii
Instytut Informatyki
Instytut Socjologii
Instytut Studiów Kulturowych
Instytut Zarządzania
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Ekonomii i Finansów
Wydział Filologiczny
Wydział Fizyki
Wydział Fizyki
Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Matematyki
Wydział Nauk o Edukacji
Wydział Prawa

Opis Uczelni

Uniwersytet w Białymstoku jest państwową uczelnią, która powstała w 1997 roku, jednak jej historia jest o wiele dłuższa. Przez lata funkcjonowała bowiem jako filia Uniwersytetu Warszawskiego.

Uniwersytet należy do największych uczelni w północno-wschodniej Polsce, kształcących w kierunkach humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, a także matematycznych. W strukturze organizacyjnej uczelni znajduje się dziewięć wydziałów: Biologii, Chemii, Ekonomii i Finansów, Filologiczny, Fizyki, Matematyki, Nauk o Edukacji, Historii i Stosunków Międzynarodowych, Prawa.

W ofercie kształcenia znajdują się studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia doktoranckie, a także spory wybór studiów podyplomowych. Na wielu kierunkach studenci mogą wybierać pomiędzy kształceniem w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Uczelnia dysponuje rozbudowaną, świetnie wyposażoną bazą dydaktyczną, współpracuje z dobrymi pracodawcami w regionie, umożliwia kształcenie według najwyższych standardów edukacyjnych.


 

Najpopularniejsze kierunki studiów na uczelni

1. Wydział Prawa - 2.19 kandydatów na jedno miejsce

Wydział Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku posiada bogatą, wieloletnią historię, która doprowadziła go do ścisłej czołówki w Polsce w swojej kategorii, o czym świadczy przyznany W 2012 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego certyfikat za prowadzenie najlepszego kierunku studiów w Polsce oraz nadana rok później kategoria ‘A’. Ponadto od lat plasuje się na najwyższych miejscach rankingów wydziałów prawa dziennika Rzeczpospolita zdobywając np. 2 miejsce 2 2016 roku. Rozwój naukowo-badawczy napędzany jest poprzez współprace z przedstawicielami takich krajów, jak m.in.: Japonia, Niemcy, Rosja, Austria, Portugalia, USA, Wielka Brytania, Australia, Chiny i Turcja. Wydział bierze również udział w wielu projektach finansowanych przez Unię Europejską jak np. „EduLAw: Law and Rights Modules in Teacher Training Programme”. Na wydziale prawa możliwe są zarówno studia stacjonarne jak i niestacjonarne. Na jedno miejsce aplikuje średnio 2.19 kandydatów.

Wydział prawa na UWBWydział Prawa-2.19 kandydatów na jedno miejsce


2. Kierunek Zarządzanie- 2.19 kandydatów na jedno miejsce

Studenci na kierunku Zarządzanie zdobywają specjalizację w dziedzinach Zarządzania Sprzedażą oraz Zarządzania Przedsiębiorstwem. Pierwsza z nich pozwala absolwentom na pracę w strukturach sprzedażowych w każdym sektorze gospodarki, dzięki zdobytym umiejętnościom takim jak umiejętności planowania działań marketingowych, planowania i stosowania technik sprzedażowych oraz przeprowadzania negocjacji handlowych. Studenci ze specjalizacją Zarządzanie Przedsiębiorstwem zdobywają wiedzę na temat powstawania, funkcjonowania, przekształcania oraz rozwoju podmiotów gospodarczych. Dzięki temu potrafią oni podejmować decyzje operacyjne i strategiczne, a także rozwiązywać problemy pojawiające się w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw Obydwie specjalizacje pozwalają studentom zdobyć wszechstronną i kompleksową wiedzę z zakresu zarządzania, którą mogą wykorzystać zarówno w ogromnej liczbie stanowisk pracy, w której jest ona bardzo pożądana jak i w życiu codziennym. Na wydziale zarządzania dostępne są zarówno studia dzienne jak i zaoczne, zaś na jedno miejsce aplikuje średnio 2.19 kandydatów.

Program studiów na kierunek ZarządzanieKierunek Zarządzanie- 2.19 kandydatów na jedno miejsce

ikonka kierunki studiów

Zasady rekrutacji na wybrane wydziały na - Uniwersytet w Białymstoku (UWB)

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Jak wygląda kampus UMCS?| CAMPUS TOUR 2020
Przewodnik dla nowych studentów UMK
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - Studia w dobrym klimacie

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni podlaskie