Uniwersytet w Białymstoku (UWB)

15-097 Białystok

ul. M. Curie-Skłodowskiej 14

tel.:

85 745-70-00, 85 745-70-52

ikonka email do uczelni

www.uwb.edu.pl

Wydział Biologiczno-Chemiczny
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Wydział Filologiczny
Wydział Historyczno-Socjologiczny
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Prawa
Wydział Fizyki
Wydział Matematyki i Informatyki
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni podlaskie