Galeria Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki (WSFI) im. prof. J. Chechlińskiego
Galeria Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki (WSFI) im. prof. J. Chechlińskiego
Galeria Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki (WSFI) im. prof. J. Chechlińskiego
Galeria Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki (WSFI) im. prof. J. Chechlińskiego
Galeria Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki (WSFI) im. prof. J. Chechlińskiego
Galeria Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki (WSFI) im. prof. J. Chechlińskiego
Galeria Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki (WSFI) im. prof. J. Chechlińskiego
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Analiza danych gospodarczych

Zobacz

Zobacz

         

Biznes internetowy

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Doradztwo podatkowe

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Ekonomia sprzedaży

Zobacz

Zobacz

         

Ekonomika klubu sportowego

Zobacz

         

Ekonomika logistyki

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Gospodarowanie nieruchomościami

Zobacz

Zobacz

         

Kadry i płace

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Modelowanie procesów gospodarczych

Zobacz

Zobacz

         

Psychologia biznesu

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Rachunkowość i finanse

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Rynek pracy w Unii Europejskiej

Zobacz

Zobacz

         

Technologie informatyczne w ekonomii

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie małą i średnią firmą

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni

Łódzka niepubliczna szkoła wyższa została powołana do życia z inicjatywy Powszechnego Banku Kredytowego, Banku PBG i Banku Przemysłowo-Handlowego w 1997r. Uczelnia rozpoczęła swoją działalność jako Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego. Kadra uczelni została zbudowana z naukowców, ekonomistów i przedstawicieli biznesu, którzy potrafią dostosować model edukacji do współczesnego świata dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Wykładowcy, którzy są praktykami biznesowymi, zapewniają merytoryczną i aktualną wiedzę, dzięki czemu szkoła zapewnia wysoki poziom edukacyjny, dostosowany do europejskich standardów kształcenia i współczesnego rynku pracy. Wiedza praktyczna, na którą placówka kładzie szczególnie silny nacisk, zapewniona jest przez współpracę i współdziałanie z organizacjami administracji publicznej, instytucjami i specjalistami w dziedzinach finansów.

Łódzka uczelnia oferuje studia I-ego stopnia, organizowane w sposób tradycyjny, jak i studia zdalne prowadzone za pośrednictwem platformy internetowej on-line, na których kształcą się przyszli finansiści, menadżerowie i pracownicy służb mundurowych.

wyzsza szkola finansow i informatyki uczelnia WSFI sala WSFI inauguracja WSFI

 

Studia on-line na WSFI

Czym są studia on-line?

E-learning, czyli nauczanie „na odległość”, „on-line”, czy też „zdalne”, to nowoczesna metoda podnoszenia swoich kwalifikacji. Studia on-line polegają na tym, że osoba ucząca się otrzymuje dostęp do dedykowanych materiałów, które umożliwiają jej zdobycie określonej wiedzy. Ten proces odbywa się pod nadzorem i wsparciem wykładowcy danego przedmiotu.

Nauka odbywa się na dedykowanej platformie dydaktycznej, która stanowi przestrzeń zawierającą materiały dydaktyczne, testy, fora, chaty i inne pliki. Platforma ta służy również do komunikacji między studentami a prowadzącymi zajęcia. Kontakt może mieć charakter synchroniczny, odbywający się w określonym czasie (np. chat, wideokonferencja), lub asynchroniczny, umożliwiający komunikację przez pozostawianie wiadomości, rozwiązywanie zadań, udzielanie odpowiedzi na forum itp.

Nauka on-line może odbywać się w trybie całkowicie zdalnym lub mieszanym (tzw. blended-learning), który uwzględnia spotkania tradycyjne (w realu) z wykładowcami. W Polsce Ministerstwo Edukacji i Nauki zezwala jedynie na realizację studiów on-line w systemie blended-learning, co oznacza, że ok. 50% zajęć powinno być realizowanych tradycyjnie, na zjazdach z wykładowcą. Stąd konieczność organizacji zjazdów w siedzibie Uczelni. Daje to natomiast możliwość poznania się osobistego w wykładowcami oraz koleżankami i kolegami z roku, co sprzyja rozwojowi życia studenckiego.

Dyplom uzyskany na zakończenie studiów e-learningowych jest identyczny z dyplomem studiów realizowanych w trybie niestacjonarnym.

 

Kontakt do uczelni

93-578 Łódź

ul. Wróblewskiego 18/1101

tel.:

42 639-91-10