Reklama - Politechnika Białostocka (PB)Akademia Łomżyńska (Publiczna)

palceholder

18-400 Łomża

ul. Akademicka 14

tel.:

86 216-82-72

Studia dyplomowe - kierunki
Administracja
Automatyka i robotyka
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
Dietetyka
Filologia angielska
Fizjoterapia
Informatyka
Kosmetologia
Logistyka
Mechatronika
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Praca socjalna
Prawo
Technologia żywności i żywienie człowieka
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie