Uniwersytet Szczeciński (USZ)

70-453 Szczecin

al. Papieża Jana Pawła II 22a

tel.:

+48 91 444 11 60, +48 91 444 11 64

ikonka email do uczelni

rekrutacja@univ.szczecin.pl

Wydział Biologii
Wydział Filologiczny
Wydział Humanistyczny
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
Wydział Matematyczno-Fizyczny
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Wydział Nauk o Ziemi
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Teologiczny
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp.

Opis Uczelni

Uniwersytet Szczeciński, rozpoczął swoją działalność w 1985r., kiedy z połączenia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu działającego na Politechnice Szczecińskiej i Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, na mocy ustawy z 21-VII-1984 utworzono nową szczecińską uczelnię wyższą.

Obecna struktura uniwersytetu oparta jest o siedem Wydziałów oferujących 70 kierunków, uczelnia posiada również uprawnienia do doktoryzowania w 13 dyscyplinach naukowych i oferuje 35 kierunków studiów podyplomowych. Kampus uczelniany, to rozbudowane miasteczko akademickie, mogące pomieścić 1300 studentów.

Na uczelni działa 130 Studenckich Kół Naukowych, reprezentanci uniwersytetu występują w 18 dyscyplinach sportowych, a warsztaty, praktyki i staże odbywają się we współpracy z ponad 600 pracodawcami. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadało uczelni kategorię naukową A, poświadczając najlepsze programy nauczania. Wszystkie zajęcia odbywają się również w języku angielskim, a zajęcia laboratoryjne wykorzystują najnowsze aplikacje biznesowe.

Wykorzystując nowoczesne narzędzia IT i systemy teleinformatyczne, absolwenci Uniwersytetu Szczecińskiego z powodzeniem prowadzą własne biznesy, zajmują kierownicze stanowiska w instytucjach publicznych, a indeks uczelni jest wysoko ceniony na rynku pracy.

 

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Wydział Biologii 1980
Biologiczne podstawy kryminalistyki 1.980
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 2200
Filologia polska 2200
Filologia, specjalność: filologia angielska 2.200
Filologia, specjalność: filologia germańska 2.200
Filologia, specjalność: filologia hiszpańska 2.200
Filologia, specjalność: filologia romańska z językiem obcym do wyboru 2.200
Filologia, specjalność: filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym 2.200
Filologia, specjalność: filologia ukraińska 2.200
Filologia, specjalność: skandynawistyka - studia norweskie 2.200
Kulturoznawstwo 2200
Wydział Humanistyczny 2040
Bezpieczeństwo narodowe 2040
Bezpieczeństwo wewnętrzne 2040
Europeistyka 2040
Managment Instytucji Publicznych i Public Relations 2040
Pedagogika 2040
Pedagogika - profil praktyczny 2040
Pedagogika specjalna 2040
Politologia 2040
Polityka społeczna 2040
Praca socjalna 2040
Psychologia 2040
Rozwój regionalny i fundusze europejskie 2040
Socjologia 2040
Wychowanie fizyczne, specjalność: nauczycielska 2100
Fizyka 2.100
Matematyka 2150
Ekonomia 2040
Finanse i rachunkowość 2040
Informatyka i ekonometria 2040
Rachunkowość i doradztwo finansowe 2040
Zarządzanie 2040
Turystyka i rekreacja 2100
Prawo 2500
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem 1 870
Ekonomia 2040
Finanse i rachunkowość 2040
Logistyka 2260
Zarządzanie 2040

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Wybitne Postacie Uniwersytetu #18 - prof. Zbigniew Radwański
Uniwersytet Zielonogórski (SPOT)
Twój Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Szczeciński (USZ) - Aktualności

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni zachodniopomorskie