Uniwersytet Szczeciński (USZ) (Publiczna)

palceholder

70-451 Szczecin

ul. Wielkopolska 15

tel.:

91 444 11 60,
91 444 10 29,
91 444 10 31,
91 444 12 21

Nauk Społecznych
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Wydział Humanistyczny
Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Teologiczny
Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp.

Opis Uczelni

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński, rozpoczął swoją działalność w 1985r., kiedy z połączenia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu działającego na Politechnice Szczecińskiej i Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, na mocy ustawy z 21-VII-1984 utworzono nową szczecińską uczelnię wyższą.

Obecna struktura uniwersytetu oparta jest o siedem Wydziałów oferujących 70 kierunków, uczelnia posiada również uprawnienia do doktoryzowania w 13 dyscyplinach naukowych i oferuje 35 kierunków studiów podyplomowych. Kampus uczelniany, to rozbudowane miasteczko akademickie, mogące pomieścić 1300 studentów.

Na uczelni działa 130 Studenckich Kół Naukowych, reprezentanci uniwersytetu występują w 18 dyscyplinach sportowych, a warsztaty, praktyki i staże odbywają się we współpracy z ponad 600 pracodawcami. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadało uczelni kategorię naukową A, poświadczając najlepsze programy nauczania. Wszystkie zajęcia odbywają się również w języku angielskim, a zajęcia laboratoryjne wykorzystują najnowsze aplikacje biznesowe.

Wykorzystując nowoczesne narzędzia IT i systemy teleinformatyczne, absolwenci Uniwersytetu Szczecińskiego z powodzeniem prowadzą własne biznesy, zajmują kierownicze stanowiska w instytucjach publicznych, a indeks uczelni jest wysoko ceniony na rynku pracy.

 

Misja Uczelni

Uniwersytet Szczeciński (USZ), położony w malowniczym Szczecinie, jest źródłem doskonałego nauczania oraz zaangażowania społecznego. Renomowana uczelnia, która od ponad pół wieku przyczynia się do rozwoju edukacji zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym.

Misją uczelni jest nie tylko kształcenie studentów na wysokim poziomie, ale także stawianie czoła wyzwaniom współczesnego społeczeństwa. Tranzytowanie wiedzy, innowacyjność i kreatywność, to codziennie realizowane cele. USZ szanuje różnorodność, promuje równość i współpracę swojej społeczności akademickiej.

Zakorzeniony w tradycjach i historycznym dziedzictwie Szczecina, USZ zarazem skupia się na przyszłości, angażując się w nowoczesne badania naukowe i rozwijając umiejętności, które przygotują studentów na zmieniający się świat. Uniwersytet Szczeciński jest bez wątpienia instytucją, która inspiruje, wpływa na społeczność i pomaga kształtować przyszłość.

 

Koła naukowe

Uniwersytet Szczeciński (USZ) w Szczecinie to miejsce, gdzie nauka spotyka się z praktyką, a student ma szansę rozwijać swoje zainteresowania. Cechuje go wysoki poziom nauczania, wszechstronna oferta kształcenia i aktywna współpraca z biznesem. Koła naukowe stanowią integralną część życia akademickiego tej prestiżowej uczelni i są doskonałym dodatkiem do formalnej edukacji.

Na Uniwersytecie Szczecińskim działa szeroka gama kół naukowych. Studenty przyciągają one możliwością pogłębiania wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie, możliwością prowadzenia własnych badań oraz szansą na wyjazdy na konferencje naukowe krajowe i międzynarodowe. Koła są prowadzone przez doświadczonych naukowców, którzy swoją pasją i wiedzą inspirują studentów do samodzielnego poszukiwania prawdy naukowej.

USZ zachęca do tworzenia nowych kół naukowych i aktywnie wspiera już działające, zapewniając im prywatność oraz dostęp do nowoczesnych pomieszczeń i urządzeń. Dzięki takiemu podejściu, studenci mają okazję do zastosowania teorii w praktyce i zdobycia cennego doświadczenia, niezbędnego w późniejszej działalności zawodowej.

 

Studia podyplomowe

Uniwersytet Szczeciński (USZ) usytuowany w Szczecinie, jest cenioną instytucją edukacyjną oferującą bogaty wybór studiów podyplomowych. Uczelnia, znana z doskonałego kadry naukowej i nowatorskich programów nauczania, jest doskonałym miejscem do dalszego rozwijania swojej kariery zawodowej.

Na Uniwersytecie Szczecińskim studia podyplomowe są dostosowane do wymagań rynku pracy. Oferują praktyczną wiedzę, umożliwiając absolwentom łatwe wejście w świat pracy. Programy są zaprojektowane w taki sposób, aby pomóc absolwentom zrozumieć, wykorzystać i wpłynąć na dynamiczne zmiany na rynku.

USZ zapewnia doskonałe warunki do nauki i rozwoju. Studia podyplomowe składają się z elastycznych harmonogramów, które pozwalają łączyć naukę z życiem zawodowym. Co więcej, uczelnia oferuje zaawansowane technologie i usługi, które czynią proces nauki bardziej interaktywnym i efektywnym.

Wybierając studies podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim, masz zapewnioną wiedzę najwyższej jakości, wsparcie doświadczonej kadry akademickiej oraz możliwość rozwijania swoich umiejętności w różnych dziedzinach. Działamy, by sprostać Twoim oczekiwaniom i pomóc Ci osiągnąć sukces zawodowy.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna2200
Filologia polska2200
Filologia angielska2.200
Filologia germańska2.200
Filologia hiszpańska2.200
Filologia romańska z językiem obcym do wyboru2.200
Filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym2.200
Filologia norweska2.200
Kulturoznawstwo2200
Prawo2500
Ekonomia2040
Finanse i rachunkowość2040
Informatyka w biznesie2040
Zarządzanie2232 zł/semestr
Familiologia1 870
Wychowanie fizyczne2100
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych1980

Najpopularniejsze kierunki studiów na uczelni

1. Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania - 4.28 kandydatów na jedno miejsce

Posiada długą i bogatą historię, a także oferuje wiele wartościowych specjalizacji. Studenci uczący się w trybie stacjonarnym mogą specjalizować się w następujących dziedzinach: Ekonomia, Bezpieczeństwo wodne, Przedsiębiorczość i Inwestycje, Gospodarka przestrzenna, Informatyka Ekonometria, Informatyka w Biznesie,Rynek Nieruchomości, Turystyka i rekreacja,Ekonomiczno-Prawny, Finanse i Rachunkowość, Gospodarka Nieruchomościami. Dostępne są także studia w języku angielskim w specjalizacjach Economics and IT Applications oraz International Economics.

Natomiast studia niestacjonarne można odbywać w dziedzinach: Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Informatyka i Ekonometria oraz Turystyka i Rekreacja. Wydział współpracuje z wieloma pracodawcami w zakresie praktyk studenckich posiadając umowy stałe z 16 w tym m.in. z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Narodowym Funduszem Zdrowia czy Biurem Rachunkowym Monika Zielińska. Na jedno miejsce na kierunku Finanse i Rachunkowość przypada 4.28 kandydatów, zaś na kierunku Ekonomia 2.

Program studiów na wydziale Ekonomii, Finansów i ZarządzaniaWydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania -  4.28 kandydatów na jedno miejsce


2. Wydział nauk społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego - 8,78 kandydata na jedno miejsce

Powstał w 2019 roku jako jednostka organizacyjna, jednakże jego korzenie sięgają kilkadziesiąt lat wstecz. Specjalizacje dostępne na wydziale to pedagogika, nauki o polityce i administracji, psychologia oraz nauki socjologiczne. Możliwe są także studia w języku angielskim na kierunku Social Sciences. Wydział prowadzi on współpracę naukową z 4 instytutami. Dzięki kontaktom uniwersytetu z wieloma organizacjami w kwestii praktyk studenckich możliwe jest ich odbywanie m.in. w: organach administracji rządowej i samorządowej, instytucjach służby zdrowia i innych.

Studenci wydziału uczestniczą w licznych kołach naukowych jak np. Koło Naukowe Psychologii Pozytywnej “Optima”. Zdobyte przez nich umiejętności pozwalają na wykonywanie z powodzeniem wielu zawodów w zależności od specjalizacji m.in. analityk bezpieczeństwa wewnętrznego, psycholog, dziennikarz, policjant czy pracownik młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Na jedno miejsce na kierunku Psychologia przypada 4.25 kandydatów, na kierunku Pedagogika 2.69, zaś na kierunku bezpieczeństwo narodowe 1.84.

Program studiów na wydziale nauk społecznychWydział nauk społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego- 8,78 kandydata na jedno miejsce

ikonka kierunki studiów

Zasady rekrutacji na wybrane wydziały na - Uniwersytet Szczeciński (USZ)

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Wybitne Postacie Uniwersytetu #18 - prof. Zbigniew Radwański
Uniwersytet Zielonogórski (SPOT)
Twój Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Szczeciński (USZ) - Aktualności