Reklama - Politechnika Morska w Szczecinie

Uniwersytet Szczeciński (USZ)

70-453 Szczecin

al. Papieża Jana Pawła II 22a

tel.:

+48 91 444 11 60, +48 91 444 11 64

ikonka email do uczelni

rekrutacja@univ.szczecin.pl

Wydział Biologii
Wydział Filologiczny
Wydział Humanistyczny
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
Wydział Matematyczno-Fizyczny
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Wydział Nauk o Ziemi
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Teologiczny
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp.

Opis Uczelni

Uniwersytet Szczeciński, rozpoczął swoją działalność w 1985r., kiedy z połączenia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu działającego na Politechnice Szczecińskiej i Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, na mocy ustawy z 21-VII-1984 utworzono nową szczecińską uczelnię wyższą.

Obecna struktura uniwersytetu oparta jest o siedem Wydziałów oferujących 70 kierunków, uczelnia posiada również uprawnienia do doktoryzowania w 13 dyscyplinach naukowych i oferuje 35 kierunków studiów podyplomowych. Kampus uczelniany, to rozbudowane miasteczko akademickie, mogące pomieścić 1300 studentów.

Na uczelni działa 130 Studenckich Kół Naukowych, reprezentanci uniwersytetu występują w 18 dyscyplinach sportowych, a warsztaty, praktyki i staże odbywają się we współpracy z ponad 600 pracodawcami. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadało uczelni kategorię naukową A, poświadczając najlepsze programy nauczania. Wszystkie zajęcia odbywają się również w języku angielskim, a zajęcia laboratoryjne wykorzystują najnowsze aplikacje biznesowe.

Wykorzystując nowoczesne narzędzia IT i systemy teleinformatyczne, absolwenci Uniwersytetu Szczecińskiego z powodzeniem prowadzą własne biznesy, zajmują kierownicze stanowiska w instytucjach publicznych, a indeks uczelni jest wysoko ceniony na rynku pracy.

 

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna2200
Filologia polska2200
Filologia, specjalność: filologia angielska2.200
Filologia, specjalność: filologia germańska2.200
Filologia, specjalność: filologia hiszpańska2.200
Filologia, specjalność: filologia romańska z językiem obcym do wyboru2.200
Filologia, specjalność: filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym2.200
Filologia, specjalność: filologia ukraińska2.200
Filologia, specjalność: skandynawistyka - studia norweskie2.200
Kulturoznawstwo2200
Prawo2500
Ekonomia2040
Finanse i rachunkowość2040
Informatyka i ekonometria2040
Rachunkowość i doradztwo finansowe2040
Zarządzanie2040
Bezpieczeństwo narodowe2040
Bezpieczeństwo wewnętrzne2040
Europeistyka2040
Managment Instytucji Publicznych i Public Relations2040
Pedagogika2040
Pedagogika - profil praktyczny2040
Pedagogika specjalna2040
Politologia2040
Polityka społeczna2040
Praca socjalna2040
Psychologia2040
Rozwój regionalny i fundusze europejskie2040
Socjologia2040
Fizyka2.100
Matematyka2150
Turystyka i rekreacja2100
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem1 870
Ekonomia2040
Finanse i rachunkowość2040
Logistyka2260
Zarządzanie2040
Wychowanie fizyczne, specjalność: nauczycielska2100
Biologiczne podstawy kryminalistyki 1.980
Wydział Biologii1980
Wydział Humanistyczny2040

Najpopularniejsze kierunki studiów na uczelni

Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania - 4.28 kandydatów na jedno miejsce

Posiada długą i bogatą historię, a także oferuje wiele wartościowych specjalizacji. Studenci uczący się w trybie stacjonarnym mogą specjalizować się w następujących dziedzinach: Ekonomia, Bezpieczeństwo wodne, Przedsiębiorczość i Inwestycje, Gospodarka przestrzenna, Informatyka Ekonometria, Informatyka w Biznesie,Rynek Nieruchomości, Turystyka i rekreacja,Ekonomiczno-Prawny, Finanse i Rachunkowość, Gospodarka Nieruchomościami. Dostępne są także studia w języku angielskim w specjalizacjach Economics and IT Applications oraz International Economics. Natomiast studia niestacjonarne można odbywać w dziedzinach: Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Informatyka i Ekonometria oraz Turystyka i Rekreacja. Wydział współpracuje z wieloma pracodawcami w zakresie praktyk studenckich posiadając umowy stałe z 16 w tym m.in. z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Narodowym Funduszem Zdrowia czy Biurem Rachunkowym Monika Zielińska. Na jedno miejsce na kierunku Finanse i Rachunkowość przypada 4.28 kandydatów, zaś na kierunku Ekonomia 2.

Program studiów na wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania -  4.28 kandydatów na jedno miejsce


Wydział nauk społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego- 8,78 kandydata na jedno miejsce

Powstał w 2019 roku jako jednostka organizacyjna, jednakże jego korzenie sięgają kilkadziesiąt lat wstecz. Specjalizacje dostępne na wydziale to pedagogika, nauki o polityce i administracji, psychologia oraz nauki socjologiczne. Możliwe są także studia w języku angielskim na kierunku Social Sciences. Wydział prowadzi on współpracę naukową z 4 instytutami. Dzięki kontaktom uniwersytetu z wieloma organizacjami w kwestii praktyk studenckich możliwe jest ich odbywanie m.in. w: organach administracji rządowej i samorządowej, instytucjach służby zdrowia i innych. Studenci wydziału uczestniczą w licznych kołach naukowych jak np. Koło Naukowe Psychologii Pozytywnej “Optima”. Zdobyte przez nich umiejętności pozwalają na wykonywanie z powodzeniem wielu zawodów w zależności od specjalizacji m.in. analityk bezpieczeństwa wewnętrznego, psycholog, dziennikarz, policjant czy pracownik młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Na jedno miejsce na kierunku Psychologia przypada 4.25 kandydatów, na kierunku Pedagogika 2.69, zaś na kierunku bezpieczeństwo narodowe 1.84.

Program studiów na wydziale nauk społecznych

Wydział nauk społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego- 8,78 kandydata na jedno miejsce

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Wybitne Postacie Uniwersytetu #18 - prof. Zbigniew Radwański
Uniwersytet Zielonogórski (SPOT)
Twój Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Szczeciński (USZ) - Aktualności

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni zachodniopomorskie