Reklama - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)Akademia Polonijna/Polonia University(Niepublliczna)

palceholder

42-200 Częstochowa

ul. Pułaskiego 4/6

tel.:

34 36 84 200,
34 36 84 226

Studia dyplomowe - kierunki
Wydział interdyscyplinarny

Opis Uczelni

AKADEMIA POLONIJNA/POLONIA UNIVERSITY

Akademia Polonijna

Historia częstochowskiej uczelni rozpoczęła się w 1992r. od powstania Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii, która przekształciła się w Akademię Polonijną w Częstochowie – obierając jako patrona uczelni Ryszarda Kaczorowskiego – ostatniego prezydenta II Rzeczypospolitej na uchodźstwie. Doskonała kadra akademicka i doskonałe wyniki kształcenia, dały uczelni w latach 2004/2005, II miejsce w krajowym rankingu niepublicznych uczelni wyższych na kierunkach ekonomicznych i zarządzania.

Obecnie w ramach częstochowskiej szkoły wyższej działa 5 Instytutów, Multilingwistyczne Studium Języków oferujące również kursy poza granicami kraju, Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych, Studium Nowych Technologii Informatycznych, Instytut Dokształcania na Odległość i Studium Wychowania Fizycznego.

Najwyższą jakość procesu dydaktycznego, potwierdzają liczne certyfikaty, wyróżnienia i nagrody jakie otrzymuje częstochowska szkoła wyższa, w tym „Uczelnia Liderów”, udział w międzynarodowym projekcie Erasmus+ i członkowstwo w licznych, prestiżowych organizacjach takich jak International Association of Universities, Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach czy Network of Universities in Free Enterprise. Przy uczelni działa również Business School in Częstochowa, Europejska Szkoła Dyplomacji, Europejska Szkoła Tłumaczy i Doctor of Business Administration - Międzynarodowa Szkoła Doktorancka.

 

Misja Uczelni

Znajdująca się w Częstochowie, Akademia Polonijna (tłum. Polonia University) jest pionierską i unikalną instytucją edukacyjną. Misją uczelni jest prowadzenie nauki oraz edukowania studentów z poszanowaniem dla praw człowieka, nauki i wolności nauczania, korzystając z osiągnięć nauki, techniki i technologii oraz tradycji humanizmu, kierując się dobrem i rozumieniem.

Akademia Polonijna podkreśla znaczenie jedności nauki, edukacji i postawy prospołecznej, podnosząc rangę pracy intelektualnej dla dobra ogółu. Prymarnym celem uczelni jest więc poszerzanie i upowszechnianie wiedzy, rozwijanie kultury, a także formowanie postaw obywatelskich wśród społeczności akademickiej.

Ponadto, Akademia zdecydowanie podkreśla swoją misję polonijną, która krystalizuje się poprzez tworzenie warunków do rozwijania i umocnienia więzi Polaków mieszkających za granicą z ojczyzną. Uczelnia realizuje to poprzez szeroką gamę programów edukacyjnych, naukowych i rozwojowych, które są szczególnie ukierunkowane na potrzeby Polonii.

 

Studia podyplomowe

Znajdująca się w sercu Częstochowy, Akademia Polonijna (Polonia University) to cena miejsca edukacji, inspirująca do nieustannego rozwoju. Ta uczelnia niepubliczna oferuje wiele kierunków studiów podyplomowych, zaspokajając bieżące potrzeby zarówno rynku pracy, jak i jej studentów.

Studia podyplomowe na Akademii Polonijnej charakteryzują się wysokim poziomem praktyczności. Przykładowe kierunki obejmują Psychologię w biznesie, kursierów do zastosowania psychologicznych technik w celu zwiększenia efektywności organizacji, oraz Psychopedagogikę resocjalizacyjną, skierowaną do pracowników ośrodków socjoterapeutycznych i specjalistów pracujących z młodzieżą.

Dla tych zainteresowanych obszarem ochrony zdrowia, Akademia oferuje

  • Profilaktykę i Edukację Zdrowotną.
Program ten skupia się na zdrowym stylu życia i prewencji chorób. Dla pracowników służby zdrowia istnieje również studia podyplomowe z zakresu Wiedzy o Lekach i Farmakoterapii.

Szereg innych programów, które spełniają różne cele zawodowe i osobiste, jest dostępnych na Akademii Polonijnej. Każdy program jest zaprojektowany aby zapewnić umiejętności, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu w dynamicznym świecie pracy.

 

Uczelnie w okolicy z podobnymi kierunkami

Akademia Polonijna w Częstochowie to wielokierunkowa uczelnia, oferująca rozbudowany program nauczania w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i technicznych. Swoją ofertę kieruje głównie do studentów polonijnych, ale otwarta jest też na kandydatów z całego kraju.

W bliskiej okolicy znajduje się kilka innych uczelni oferujących podobne kierunki. Politechnika Częstochowska jest znana z kierunków technicznych, takich jak inżynieria materiałowa czy robotyka. Jej studenci również mogą korzystać z możliwości studiowania za granicą.

Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie to kolejny przykład. Specjalizuje się ona w naukach humanistycznych, oferując kierunki związane z językoznawstwem, translatoryką czy filologią. Również posiada szeroki zakres studiów dla studentów polonijnych.

Kolejne dobre miejsce dla tych, którzy interesują się naukami społecznymi, to Uniwersytet Jana Długosza. Uczelnia ta oferuje wiele kierunków związanych z pedagogiką, psychologią oraz naukami społecznymi. Podobnie jak Akademia Polonijna, aktywnie współpracuje z zagranicą, co daje studentom szansę na ciekawe praktyki i stypendia.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Pielęgniarstwo430400
Dyplomacja i negocjacje w biznesie500

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Dziewczyny na Politechniki - Wydział Infrastruktury i Środowiska
Dni Otwarte - Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
Dlaczego Grafika artystyczna w WSTI?