Reklama - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ) (Publiczna)

palceholder

40-007 Katowice

ul. Bankowa 12

tel.:

32 359 18 10,
32 359 18 80,
32 359 17 70,
32 359 16 22,
667 771 009

Opis Uczelni

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH (UŚ)

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Pierwsze inicjatywy utworzenia śląskiej uczelni wyższej sięgają lat 20-tych XX w., kiedy w 1928r. powstał Instytut Pedagogiczny. Jednak typowo akademicka uczelnia została powołana do życia 08-VI-1968r. jako Uniwersytet Śląski.

Obecnie jest to największa na Śląsku humanistyczna uczelnia publiczna, w której kształci się ponad 24tyś. studentów i doktorantów. Uczelnia oferuje studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego - licencjackie i drugiego stopnia – uzupełniające magisterskie, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe i doktoranckie na ponad 80 kierunkach, w 250 specjalnościach, również w języku angielskim i niemieckim.

Działalność edukacyjna Uniwersytetu Śląskiego skierowana jest do osób w każdym wieku, Uniwersytet Otwarty prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży i osób starszych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Śląska szkoła wyższa zatrudnia ponad 3tyś. pracowników, w tym prawie 2tyś. nauczycieli akademickich. Jednostki uczelniane posiadają uprawnienia do nadawania tytułów naukowych doktora i doktora habilitowanego w 6 dziedzinach naukowych i 22 dyscyplinach.

Uniwersytet bierze udział w prawie 1000 programach badawczych i edukacyjnych oraz projektach międzynarodowych, w tym Kontrola Atmosfery, badaniach środowiska przyrodniczego Arktyki i Antarktyki, programach Horyzont 2020, Erasmus+, Justice czy Kreatywna Europa.

 

Misja Uczelni

Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ) jest jednym z najważniejszych ośrodków edukacyjnych i badawczych w Polsce. Usytuowany w przemysłowym sercu kraju, Katowicach, UŚ jest nie tylko ośrodkiem nauki i badań, ale także kultury i myśli.

Jego misją jest tworzenie, upowszechnianie i wykorzystywanie wiedzy do dobra społeczeństwa. To zobowiązanie obejmuje promowanie i wzmacnianie zasady wolności akademickiej oraz poszerzanie dostępu do edukacji i badań naukowych na najwyższym poziomie.

Uniwersytet Śląski jest miejscem, gdzie nauka, sztuka i technologia spotykają się na rzecz rozwijania potencjału społeczeństwa i świata. Wiedza i nauka są tu wykorzystywane do twórczego podejścia do wyzwań nowoczesnego świata, przy jednoczesnym poszanowaniu tradycji i dziedzictwa.

Uczelnia ta konsekwentnie angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, skupiając się na wpływie nauki na społeczeństwo i środowisko.

Edukacja na UŚ to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale i rozwój umiejętności, które umożliwią absolwentom aktywność na rynku pracy oraz kształcenie postaw obywatelskich, zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju.

 

Studia podyplomowe na UŚ

Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ) oferuje szeroki zakres studiów podyplomowych, które perfekcyjnie łączą naukę z praktyką. Usytuowany w sercu Katowic, Uniwersytet Śląski jest idealnym miejscem dla profesjonalistów pragnących poszerzyć swoje kompetencje i kwalifikacje.

Studiując na , studentów podyplomowych czekają niezliczone możliwości rozwijania swoich umiejętności. Wybór kierunków studiów podyplomowych jest niewiarygodnie szeroki.

Psychologia w Biznesie to jeden z kierunków, który pomaga studentom zrozumieć, jak podjęcie decyzji wpływa na dochodowość przedsiębiorstwa. Program ten łączy psychologię ze strategią biznesową, dając studentom narzędzia do zarządzania zespołami i efektywnego podejmowania decyzji.

Innym unikalnym kierunkiem jest Międzynarodowe Stosunki Biznesowe. Ten program pozwala studentom na zrozumienie dynamiki globalnej gospodarki i wpływu polityki na świat biznesu. Studenci dowiedzą się, jak skutecznie negocjować i podejmować decyzje w złożonym, międzynarodowym środowisku biznesu.

Uczelnia oferuje także kierunek Nowoczesne Technologie w Edukacji, który skupia się na roli technologii w nauczaniu. Przygotowuje nauczycieli do wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w klasie.

Bez względu na wybrany kierunek, studia podyplomowe na UŚ są doskonałą inwestycją w przyszłość i gwarancją zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.

 

Uczelnie w okolicy z podobnymi kierunkami

Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ) to uwielbiana przez studentów instytucja o bogatym profilu kierunków. Studiując tutaj, masz szerokie możliwości rozwoju. Ale co z pozostałymi uczelniami w okolicy?

Pierwszym z trzech przykładów może być Politechnika Śląska, która jest w bliskiej odległości od UŚ. Znaność wynika z oferty kierunków technicznych i inżynierskich, które są komplementarne dla wielu kierunków dostępnych na UŚ.

Drugi na liście to Akademia Muzyczna w Katowicach. Ta uczelnia jest skierowana dla studentów o artystycznych duszach, istnieje możliwość połączenia studiów na kierunkach muzycznych z humanistycznymi na UŚ.

Na koniec mamy Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ta uczelnia jest miejscem dla tych, którzy interesują się ekonomią i biznesem. Dzięki szeregowi podobnych kierunków, jest to doskonała alternatywa dla UŚ.

Wszystkie te uczelnie są wybitne w swojej specjalizacji i stanowią doskonałą opcję dla studentów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w różnych obszarach.

 

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Dlaczego warto studiować w Wyższej Szkole Europejskiej?
Film promocyjny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie UMCS!
Wydział Zamiejscowy SWPS w Katowicach