Reklama - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ) (Publiczna)

palceholder

40-007 Katowice

ul. Bankowa 12

tel.:

32 359 18 10,
32 359 18 80,
32 359 17 70,
32 359 16 22,
667 771 009

Humanistyczny
Kolegium Indywidualnych studiów międzyobszarowych
Nauk Przyrodniczych
Nauk Ścisłych i Technicznych
Nauk Społecznych
Prawa i Administracji
Szkoła filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego
Sztuki i Nauki o Edukacji
Teologiczny

Opis Uczelni

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Pierwsze inicjatywy utworzenia śląskiej uczelni wyższej sięgają lat 20-tych XX w., kiedy w 1928r. powstał Instytut Pedagogiczny. Jednak typowo akademicka uczelnia została powołana do życia 08-VI-1968r. jako Uniwersytet Śląski.
Obecnie jest to największa na Śląsku humanistyczna uczelnia publiczna, w której kształci się ponad 24tyś. studentów i doktorantów. Uczelnia oferuje studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego - licencjackie i drugiego stopnia – uzupełniające magisterskie, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe i doktoranckie na ponad 80 kierunkach, w 250 specjalnościach, również w języku angielskim i niemieckim.

Działalność edukacyjna Uniwersytetu Śląskiego skierowana jest do osób w każdym wieku, Uniwersytet Otwarty prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży i osób starszych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Śląska szkoła wyższa zatrudnia ponad 3tyś. pracowników, w tym prawie 2tyś. nauczycieli akademickich. Jednostki uczelniane posiadają uprawnienia do nadawania tytułów naukowych doktora i doktora habilitowanego w 6 dziedzinach naukowych i 22 dyscyplinach.
Uniwersytet bierze udział w prawie 1000 programach badawczych i edukacyjnych oraz projektach międzynarodowych, w tym Kontrola Atmosfery, badaniach środowiska przyrodniczego Arktyki i Antarktyki, programach Horyzont 2020, Erasmus+, Justice czy Kreatywna Europa.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Socjologia1900
Przedsiębiorczość 2100
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej 2160
Prawo2450
Matematyka2350
Geografia 1950
Nauki o rodzinie1350
Teologia1350
Doradztwo polityczne i publiczne2000
Administracja 2400
Praca socjalna1900
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna2150
Etnologia i antropologia kulturowa2160
Politologia1900
Turystyka1850

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Dlaczego warto studiować w Wyższej Szkole Europejskiej?
Film promocyjny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie UMCS!
Wydział Zamiejscowy SWPS w Katowicach

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni śląskie