Reklama - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ) (Publiczna)

palceholder

40-007 Katowice

ul. Bankowa 12

tel.:

32 359 18 10,
32 359 18 80,
32 359 17 70,
32 359 16 22,
667 771 009

Administracja
Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną
Architektura informacji
Arteterapia
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
Biofizyka
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Doradztwo filozoficzne i coaching
Doradztwo polityczne i publiczne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Etnologia i antropologia kulturowa
Filologia angielska
Filologia francuska
Filologia germańska
Filologia hiszpańska
Filologia klasyczna
Filologia polska
Filologia słowiańska
Filologia wschodniosłowiańska
Filologia włoska
Filozofia
Fizyka
Fizyka medyczna
Geografia
Geologia
Geologia stosowana
Grafika
Historia
Historia sztuki
Indywidualne studia międzywydziałowe
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Informatyka stosowana
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria materiałowa - studia w j. angielskim
Inżynieria zagrożeń środowiskowych
Kognitywistyka
Komunikacja cyfrowa
Komunikacja promocyjna i kryzysowa
Kulturoznawstwo
Kultury mediów
Lingwistyka stosowana
Logopedia
Matematyka
Mechatronika
Mediteranistyka
Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji
Międzynarodowe studia polskie
Muzyka w multimediach
Nauki o rodzinie
Ochrona środowiska
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
Pedagogika
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Politologia
Praca socjalna
Prawo
Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej
Przedsiębiorczość
Psychologia
Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia
Reżyseria
Socjologia
Sztuka pisania
Technologia chemiczna
Teologia
Turystyka historyczna
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

Opis Uczelni

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH (UŚ)

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Pierwsze inicjatywy utworzenia śląskiej uczelni wyższej sięgają lat 20-tych XX w., kiedy w 1928r. powstał Instytut Pedagogiczny. Jednak typowo akademicka uczelnia została powołana do życia 08-VI-1968r. jako Uniwersytet Śląski.

Obecnie jest to największa na Śląsku humanistyczna uczelnia publiczna, w której kształci się ponad 24tyś. studentów i doktorantów. Uczelnia oferuje studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego - licencjackie i drugiego stopnia – uzupełniające magisterskie, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe i doktoranckie na ponad 80 kierunkach, w 250 specjalnościach, również w języku angielskim i niemieckim.

Działalność edukacyjna Uniwersytetu Śląskiego skierowana jest do osób w każdym wieku, Uniwersytet Otwarty prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży i osób starszych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Śląska szkoła wyższa zatrudnia ponad 3tyś. pracowników, w tym prawie 2tyś. nauczycieli akademickich. Jednostki uczelniane posiadają uprawnienia do nadawania tytułów naukowych doktora i doktora habilitowanego w 6 dziedzinach naukowych i 22 dyscyplinach.

Uniwersytet bierze udział w prawie 1000 programach badawczych i edukacyjnych oraz projektach międzynarodowych, w tym Kontrola Atmosfery, badaniach środowiska przyrodniczego Arktyki i Antarktyki, programach Horyzont 2020, Erasmus+, Justice czy Kreatywna Europa.

 

Misja Uczelni

Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ) jest jednym z najważniejszych ośrodków edukacyjnych i badawczych w Polsce. Usytuowany w przemysłowym sercu kraju, Katowicach, UŚ jest nie tylko ośrodkiem nauki i badań, ale także kultury i myśli.

Jego misją jest tworzenie, upowszechnianie i wykorzystywanie wiedzy do dobra społeczeństwa. To zobowiązanie obejmuje promowanie i wzmacnianie zasady wolności akademickiej oraz poszerzanie dostępu do edukacji i badań naukowych na najwyższym poziomie.

Uniwersytet Śląski jest miejscem, gdzie nauka, sztuka i technologia spotykają się na rzecz rozwijania potencjału społeczeństwa i świata. Wiedza i nauka są tu wykorzystywane do twórczego podejścia do wyzwań nowoczesnego świata, przy jednoczesnym poszanowaniu tradycji i dziedzictwa.

Uczelnia ta konsekwentnie angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, skupiając się na wpływie nauki na społeczeństwo i środowisko.

Edukacja na UŚ to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale i rozwój umiejętności, które umożliwią absolwentom aktywność na rynku pracy oraz kształcenie postaw obywatelskich, zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju.

 

Studia podyplomowe na UŚ

Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ) oferuje szeroki zakres studiów podyplomowych, które perfekcyjnie łączą naukę z praktyką. Usytuowany w sercu Katowic, Uniwersytet Śląski jest idealnym miejscem dla profesjonalistów pragnących poszerzyć swoje kompetencje i kwalifikacje.

Studiując na , studentów podyplomowych czekają niezliczone możliwości rozwijania swoich umiejętności. Wybór kierunków studiów podyplomowych jest niewiarygodnie szeroki.

Psychologia w Biznesie to jeden z kierunków, który pomaga studentom zrozumieć, jak podjęcie decyzji wpływa na dochodowość przedsiębiorstwa. Program ten łączy psychologię ze strategią biznesową, dając studentom narzędzia do zarządzania zespołami i efektywnego podejmowania decyzji.

Innym unikalnym kierunkiem jest Międzynarodowe Stosunki Biznesowe. Ten program pozwala studentom na zrozumienie dynamiki globalnej gospodarki i wpływu polityki na świat biznesu. Studenci dowiedzą się, jak skutecznie negocjować i podejmować decyzje w złożonym, międzynarodowym środowisku biznesu.

Uczelnia oferuje także kierunek Nowoczesne Technologie w Edukacji, który skupia się na roli technologii w nauczaniu. Przygotowuje nauczycieli do wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w klasie.

Bez względu na wybrany kierunek, studia podyplomowe na UŚ są doskonałą inwestycją w przyszłość i gwarancją zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.

 

Uczelnie w okolicy z podobnymi kierunkami

Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ) to uwielbiana przez studentów instytucja o bogatym profilu kierunków. Studiując tutaj, masz szerokie możliwości rozwoju. Ale co z pozostałymi uczelniami w okolicy?

Pierwszym z trzech przykładów może być Politechnika Śląska, która jest w bliskiej odległości od UŚ. Znaność wynika z oferty kierunków technicznych i inżynierskich, które są komplementarne dla wielu kierunków dostępnych na UŚ.

Drugi na liście to Akademia Muzyczna w Katowicach. Ta uczelnia jest skierowana dla studentów o artystycznych duszach, istnieje możliwość połączenia studiów na kierunkach muzycznych z humanistycznymi na UŚ.

Na koniec mamy Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ta uczelnia jest miejscem dla tych, którzy interesują się ekonomią i biznesem. Dzięki szeregowi podobnych kierunków, jest to doskonała alternatywa dla UŚ.

Wszystkie te uczelnie są wybitne w swojej specjalizacji i stanowią doskonałą opcję dla studentów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w różnych obszarach.

 

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu - tysiące ludzi, jedna uczelnia
Dlaczego warto studiować w Wyższej Szkole Europejskiej?