Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (WSB) w Poznaniu

Poznań

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

60-778 Poznań

ul. Elizy Orzeszkowej 1

ikonka email do uczelni

www.wsb.net.pl/

email:

rekrutacja@wsb.net.pl
Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo Narodowe (Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach) Bezpieczeństwo Narodowe* (Wydział Studiów Społecznych w Bartoszycach) Bezpieczeństwo Publiczne* (Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie) Bezpieczeństwo Publiczne* (Wydział Studiów Społecznych w Giżycku) Bezpieczeństwo Wewnętrzne (Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku) Bezpieczeństwo Zdrowotne Bezpieczeństwo Zdrowotne (Wydział Nauk Społecznych w Giżycku) Pedagogika Pedagogika (Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach) Pedagogika (Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku) Pedagogika (Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach) Psychologia Psychologia (Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku) Psychologia (Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach) Psychologia* (Wydział Studiów Społecznych w Giżycku) Zarządzanie

Inne uczelnie w regionie

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu

61-538 Poznań

ul. Robocza 4

ikonka telefon do uczelni
tel.:

61 835 15 11, 601 305 212

fax.:

61 835 15 04

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Administracja
Cena za semestr od 1800zł od od od 1800zł
Zarządzanie
Cena za semestr od 1800zł od od od 1800zł

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wyższa Szkoła Logistyki (WSL)

Studia I i II stopnia

Wyższa Szkoła Logistyki (WSL)

61-755 Poznań

ul. E. Estkowskiego 6

ikonka telefon do uczelni
tel.:

61 850 47 76

fax.:

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Logistyka
Cena za semestr od 1975zł od 1975zł od od
Zarządzanie
Cena za semestr od 1975zł od od od 1975zł

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Studia I i II stopnia

School of Form

Studia I i II stopnia

School of Form

60-734 Poznań

ul. Głogowska 18

ikonka telefon do uczelni
tel.:

61 869 20 23

fax.:

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Architektura
Wzornictwo

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne