Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

31-155 Kraków

ul. Warszawska 24

tel.:

12 628-22-22, 12 628-22-02

ikonka email do uczelni

rekrutacja@pk.edu.pl

Międzywydziałowa oferta dydaktyczna
Wydział Architektury
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Wydział Inżynierii Lądowej
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Wydział Mechaniczny

Opis Uczelni

Tradycje krakowskiej wyższej szkoły technicznej sięgają 01-04-1945r., kiedy z inicjatywy prof. Izydor Stella-Sawickiego, zezwolono na utworzenie przy Akademii Górniczej wydziałów politechnicznych z własną odrębnością administracyjno-finansową. Po przeniesieniu wydziałów technicznych do nowego budynku i powstaniu nowych kierunków nauczania, uczelnia na mocy uchwały Rady Ministrów z 07-07-1954r., stała się samodzielną instytucją edukacyjną, która rozpoczęła swoja działalność jako Politechnika Krakowska.

Program badawczy uczelni, niemal od początku związany był z przemysłem, dlatego już w latach 70-tych XX w., politechnika otrzymała uprawnienia nadawania tytułów naukowych doktora i doktora habilitowanego. Obecną strukturę uczelni buduje 8 wydziałów, na których studiuje prawie 14tyś. studentów.

Wysoka jakość kształcenia i jedni z najlepszych w kraju dydaktycy, zapewniają uczelni wysokie miejsca rankingowe, w tym Academic Ranking of World Universities, czy Szanghajski Ranking inżynierii mechanicznej. Politechnika realizuje liczne umowy międzynarodowe, gwarantujące wymianę studentów i współpracę naukowa z wieloma uczelniami na całym świecie.


 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Wydział Architektury 3400
Architektura krajobrazu 3 400
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej 2500
Elektrotechnika 2100
Energetyka 2200
Informatyka 2500
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej 2100
Technologia chemiczna 2100
Wydział Inżynierii Lądowej 2400
Budownictwo (w języku angielskim) 2 050
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 2600

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Młodzieżowa Politechnika Opolska: „ Podział idealny - o kompozycji, która broni się sama."
Politechnika Śląska ma supermoc!
Spot Promocyjny Politechniki Rzeszowskiej

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - Aktualności

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni małopolskie