Galeria Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)
Galeria Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)
Galeria Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)
Galeria Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)
Galeria Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)
Galeria Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (SWEiZ)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od 3840zł od od od

Europeistyka

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od 3840zł od od od

Finanse i rachunkowość

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od 3840zł od od od

Pedagogika

Zobacz więcej

Cena za semestr od 3840zł od od od

Zarządzanie

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od 3840zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni - SWEiZ w Łodzi

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi została założona w 1996 roku za sprawą inicjatywy salezjanina ks. Józefa Belniaka. SWEiZ jest szkołą niepaństwową, wpisaną w rejestr szkół niepublicznych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, posiadającą wszystkie uprawnienia akademickie. Nazwa uczelni widnieje także na liście Istituzioni Universitarie Salesiane, czyli liście sześćdziesięciu salezjańskich szkół wyższych, które są rozlokowane w różnych krajach na świecie.

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi ma w swojej ofercie studia pierwszego stopnia w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym. Kierunki studiów oferowanych przez uczelnię są naukami z zakresu ekonomii, administracji, finansów i rachunkowości, europeistyki, pedagogiki oraz zarządzania. Dla dalszego rozwoju absolwentów SWEiZ przygotowała ofertę kształcenia uzupełniającego z licznymi kursami, szkoleniami oraz studiami podyplomowymi.


Kierunki studiów

Uczelnia SWEiZ


sala dydaktyczna sweiz uczelnia sweiz inauguracja roku sweiz poczatek roku sweiz

 

Dlaczego warto studiować w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi?

 • Istniejący już od prawie 20 lat Samorząd Studentów jest apolityczny i niezależny od organizacji politycznych i władz państwowych. Jego misją jest reprezentowanie interesów wszystkich studentów zarówno na terenie uczelni, jak i poza jej murami.
 • Szkoła wyższa troszczy się o zdobywanie wiedzy i poszukiwanie prawdy w nauce z poszanowaniem wartości chrześcijańskich. Uczelnia posiada autorskie programy nauczania, które spełniają wymagania ministra właściwego dla szkolnictwa wyższego, uwzględniając przy tym zdobywanie wiedzy pożądanej na rynku pracy oraz respektowanie zasad chrześcijańskich, które kształtują dojrzałość społeczną studenta.
 • Program zajęć jest dostosowany do oczekiwań każdego studenta z włączeniem zapotrzebowania gospodarczego, aby każdy absolwent był atrakcyjny na współczesnym rynku pracy.
 • Kierunki oferowane w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzannia w Łodzi są jednymi z najbardziej popularnych, dzięki czemu nie będzie problemu, żeby podjąć dalszą naukę na pokrewnych kierunkach studiów.
 • Uczelnia oferuje różne formy podnoszenia kwalifikacji. Są to zarówno wszelkiego rodzaju kursy, szkolenia, jak i studia podyplomowe – wszystkie formy są zgodne ze współczesnymi potrzebami społecznymi i gospodarczymi kraju.
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi nie zamyka się na potrzeby studentów mniej zamożnych, którzy ze względu na sytuację materialną nie mogą realizować studiów na uczelni niepaństwowej. Misją SWEiZ jest odpowiednie kształtowanie wysokości czesnego, aby każdy chętny mógł dostać się do grona jej studentów.
 • Szkoła wyższa jest w trakcie realizacji projektu PO POWER 2014-2020 Akademia Innowacji i Start-upów „Od garażu do WIG20”. Celem projektu jest nabycie wiedzy na temat nowych technologii oraz możliwości rozwoju zawodowego w branży IT.

 

Rekrutacja

Uczelnia SW


Trwa rekrutacja na rok akademicki 2019/2020.


Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie decyzji podjętej przez Dziekana.

Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:


Studia I stopnia w systemie dziennym i zaocznym (licencjackie 3-letnie)
 • rejestracja online
 • podanie do Dziekana
 • oryginał świadectwa dojrzałości
 • kserokopię dowodu osobistego (awers i rewers)
 • trzy kolorowe podpisane zdjęcia (35 mm x 45 mm)


 • Studia podyplomowe
 • rejestracja online
 • podanie do Kierownika Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów Dokształcających i Szkoleń
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studiów I stopnia)
 • potwierdzenie wpłaty związanej z przyjęciem na studia
 • ksero dowodu osobistego z obu stron (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia zgodności danych przez Uczelnię)
 • dwie fotografie o wymiarach (35 mm x 45 mm)


 • Pobierz podanie o przyjęcie

  Koszt studiów I stopnia
  Opłata rejestracyjna: 100 zł
  Opłata rok studiów: 4080 zł

  Promocje

  ● 0 zł opłaty rejestracyjnej przy zapisie do 31 lipca 2021 r.
  ● 5 % bonifikaty wpłacając czesne za semestr w dniach od 10 do 31 października 2021 r. oraz od 14 do 28 lutego 2022 r.


   

  Kontakt do uczelni

  90-139 Łódź

  ul. Narutowicza 86

  tel.:

  42 642 30 50, 791 42 42 42