Galeria Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Galeria Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Galeria Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Galeria Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Galeria Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Galeria Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Galeria Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Galeria Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Galeria Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Galeria Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Wydział Ekonomiczny

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Wydział Humanistyczny

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Wydział Nauk o Zdrowiu

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Wydział Techniczny

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni Akademii im. Jakuba z Paradyża

Akademia im. Jakuba z Paradyża to miejsce, w którym rozwój został skorelowany z dynamiką zmian społecznych oraz technologicznych współczesnego świata, przy jednoczesnym poszanowaniu tradycji i dorobku naukowego poprzednich pokoleń. Uczelnia powstała w 2016 roku na bazie działającej od 1998 roku Gorzowskiej Wyższej Szkoły Zawodowej. Stanowi ona silny ośrodek akademicki północnej części województwa lubuskiego.

AJP współpracuje z podmiotami akademickimi z Unii Europejskiej oraz krajów spoza wspólnoty na terenie Europy, USA, RPA, Nowej Zelandii, w ramach której prowadzona jest wymiana kadry akademickiej i studentów, wspólne badania oraz kierunki studiów. Szeroka współpraca istnieje także z otoczeniem społeczno-gospodarczym w regionie.

Podejmowane w Akademii badania są ukierunkowane na powstawanie nowoczesnych technologii dedykowanych wielu dziedzinom życia społecznego, a ich wykorzystanie prowadzi do rozwoju m.in. medycyny, zwiększenia bezpieczeństwa komunikacyjnego, poszerzania możliwości edukacyjnych, polepszanie komfortu życia.

W ramach pięciu wydziałów prowadzimy 20 kierunków studiów w zakresie dyscyplin inżynieryjno-technicznych, społecznych, humanistycznych i nauk o zdrowiu na poziomie licencjackim, inżynierskim i magisterskim w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz studia podyplomowe i 26+. Prowadzimy także Szkołę Doktorską, w której mogą kształcić się przyszli doktorzy: inżynierii mechanicznej, językoznawstwa i pedagogiki. Studia doktoranckie trwają 4 lata. Dydaktyka prowadzona jest z wykorzystaniem nowoczesnej bazy wspomagającej kształcenie na wysokim poziomie, docenianym przez naszych partnerów, co odzwierciedlają także krajowe rankingi szkół wyższych. Dobrze wyposażona baza laboratoryjna zapewnia możliwość nabycia cenionych przez pracodawców umiejętności zawodowych, a ukierunkowanie programów nauczania poszczególnych kierunków studiów na profile praktyczne stanowi odpowiedź na bieżące potrzeby rynku pracy.

W ramach rzetelnego wykształcenia akademickiego uzyskanego w AJP, absolwenci, poza wyspecjalizowaną wiedzą z zakresu ukończonych studiów, uzyskują umiejętności sprawnego poruszania się po rynku pracy i kompetencje pozwalające na doskonalenie i nabywanie kolejnych kwalifikacji.

Akademia im. Jakuba z Paradyża realizuję ideę uczenia się przez całe życie, w związku z czym proponuje udział w życiu akademickim uczniom szkół w ramach Uniwersytetu Młodego Odkrywcy „Czym skorupka za młodu”, Akademickiego Liceum Sportowego, jak również bardzo aktywną współpracę z Uniwersytetami Trzeciego Wieku, w tym organizację licznych wykładów, warsztatów, debat i spotkań. Całokształt działalności edukacyjnej AJP odzwierciedla hasło „Studiuj z nami, bo warto!”

fasada budynku akademiiwyklad na akademiibiblioteka akademiiaula akademii

 

Obecne władze Uczelni

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska – Rektor
dr hab. Przemysław Słowiński – Prorektor ds. Kształcenia
prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Prorektor ds. Nauki
mgr Roman Gawroniak – Kanclerz

 

Więcej o nas

www.ajp.edu.pl
Facebook: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Instagram: Akademia im. Jakuba z Paradyża

 

Kontakt do uczelni

Gorzów Wielkopolski

ul. Teatralna 25

tel.:

95 721 60 22