Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy(Niepublliczna)

palceholder

85-023 Bydgoszcz

Toruńska 55-57

tel.:

52 322 0 322,
500 149 149

Studia dyplomowe - kierunki
Administracja
Budownictwo
Ekonomia
Filologia
Finanse i Rachunkowość
Geodezja i Kartografia
Informatyka
Obronność i Bezpieczeństwo
Pedagogika
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (nauczycielska)
Pielęgniarstwo
Praca Socjalna
Prawo
Prawo międzynarodowe i Unii Europejskiej w biznesie
Prawo w zarządzaniu
Psychokryminalistyka

Opis Uczelni


Bydgoska niepubliczna uczelnia wyższa, powstała 13-IX-2000r. z inicjatywy Heleny i Romana Czakowskich. Akademia Kujawsko-Pomorska rozpoczęła działalność oferując 2 kierunki studiów.

Uczelnia zaczęła cieszyć się dużą popularnością w regionie, będąc w 2011r. pierwszą uczelnią w Bydgoszczy i drugą w regionie pod względem ilości studentów. Szybko wzbogacono ofertę edukacyjną o nowe wydziały i kierunki, dostosowując się do oczekiwań studentów i wymogów rynku pracy.

Przyszli prawnicy, pracownicy administracji publicznej, finansiści, pedagodzy i pracownicy służby zdrowia mogą wybrać jeden z wielu kierunków zorganizowanych w ramach trzech Wydziałów, podejmując 3-letnie studia licencjackie, 3,5- letnie studia z tytułem zawodowym inżyniera, uzupełniające studia magisterskie, jednolite studia magisterskie i studia podyplomowe.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, zajmuje wysokie miejsca w rankingach uczelni wyższych, zajmując między innymi w 2018r. I miejsce wśród uczelni niepublicznych województwa kujawsko-pomorskiego, a rok później I miejsce w Bydgoszczy według rankingu uczelnianego „Perspektyw”. Uczelnia realizuje program wymiany studentów, posiadając kartę Erasmus+, a umowy międzynarodowe z partnerskimi uczelniami oferują atrakcyjne staże, kursy lub odbycie części studiów za granicą.

 

Misja Uczelni

Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy to miejsce, które z zaangażowaniem podchodzi do kształcenia swoich studentów i spełniania roli centrum naukowego. Uczelnia jest osadzona w przepięknym, historycznym mieście na północy Polski - Bydgoszczy.

Kierując się swoją misją, Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy stawia na rozwijanie umiejętności, wiedzy i postaw społecznych u swoich studentów. To uczelnia, która wykracza poza tradycyjne ramy edukacji, wprowadzając innowacyjne metody kształcenia.

Bydgoszcz jako lokalizacja uczelni oferuje studentom wiele atrakcji. Starówka, liczne parki, kawiarnie oraz miejscowe festiwale to tylko nieliczne elementy, które czynią życie studenckie atrakcyjnym. To miejsce, gdzie nauka splata się ze spędzaniem czasu na świeżym powietrzu, łącząc przede wszystkim edukację z jakością życia.

Misja Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy to także wspieranie badań naukowych i współpraca z innymi ośrodkami akademickimi zarówno w kraju, jak i za granicą. Uczelnia koncentruje się na pracy zbiorowej, co przekłada się na unikalny klimat akademii.

 

Stypendia na Akademii

Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy (AKP) jest jednym z głównych ośrodków edukacyjnych na Kujawach i Pomorzu. Jednym z licznych atutów tej uczelni są możliwości finansowego wsparcia dla studentów w postaci stypendiów.

Uczelnia oferuje kilka rodzajów stypendiów.

  • Stypendium Rektora jest przyznawane studentom, którzy wykazują się wyjątkowym zaangażowaniem w naukę i osiągają wysokie wyniki w swojej dziedzinie.
  • Istnieje także stypendium socjalne, które jest dostępne dla studentów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.
  • Dodatkowo, AKP umożliwia otrzymanie stypendium dla osób niepełnosprawnych, aby wspierać edukację osób z niepełnosprawnościami.

Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy angażuje się także w programy stypendialne takie jak Erasmus+, który pozwala studentom na studiowanie lub odbywanie praktyk w innych krajach europejskich. Wszystko to sprawia, że AKP jest uczelnią, która dąży do wsparcia swoich studentów na różnych etapach ich doświadczenia akademickiego.

 

Studia podyplomowe

Zlokalizowana w malowniczym mieście Bydgoszczy, Akademia Kujawsko-Pomorska jest renomowaną instytucją edukacyjną, która oferuje wysokiej jakości studia podyplomowe. Jest to miejsce, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością, a dynamika rozwoju jest dopasowana do potrzeb współczesnego rynku pracy.

Studia podyplomowe na tej uczelni to doskonała propozycja dla absolwentów różnych kierunków, pragnących podnosić swoje kwalifikacje. Akademia oferuje bogaty wybór programów podyplomowych, obejmujących liczne dziedziny wiedzy, od nauk humanistycznych po techniczne. Studia te są prowadzone zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

Korzyścią studiowania na Akademii Kujawsko-Pomorskiej jest dostęp do współczesnych laboratoriów i pracowni, udział w ciekawych projektach badawczych oraz współpraca z doświadczoną kadrą akademicką. Wszystko to, w połączeniu z atrakcyjną lokalizacją uczelni, stanowi gwarancję satysfakcjonujących studiów podyplomowych.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Administracja1990 zł / rok
Pedagogika2490 zł / rok
Budownictwo2990 zł / rok
Filologia2990 zł / rok
Ekonomia2890 zł / rok
Geodezja i Kartografia3990 zł / rok
Praca Socjalna2890 zł / rok
Prawo3990 zł / rok
Informatyka2990 zł / rok

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Bydgoska Szkoła Wyższa: Twoja wiedza - Twój sukces
Sonda UMK TV - "Co powinien wiedzieć student pierwszego roku?"
Dlaczego warto wybrać UKW?