Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Lublin Kierunek Zarządzanie - 8 uczelni

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu

Zarządzanie i inżynieria produkcji Zobacz wiecej

Zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka

Zarządzanie zasobami Ziemi

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Zarządzanie Zobacz wiecej

Cena za semestr od 1900zł od od od 1900zł

Zarządzanie (Filia w Wodzisławiu Śląskim)

Cena za semestr od 1900zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Zarządzanie Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Zarządzanie Zobacz wiecej

Zarządzanie Zobacz wiecej

Zarządzanie Zobacz wiecej

Zarządzanie Zobacz wiecej

Zarządzanie w politykach publicznych Zobacz wiecej

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi Zobacz wiecej

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi Zobacz wiecej

Zarządzanie w politykach publicznych Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL) Jana Pawła II ( zobacz więcej )

20-950 Lublin

Aleje Racławickie 14

tel.:

+48 81/ 445 41 73, 445 41 74, 445 41 75

ikonka email do uczelni

rekrutacja@kul.pl

Politechnika Lubelska (PL) ( zobacz więcej )

20-950 Lublin

ul. Nadbystrzycka 38d

tel.:

81 536 66 32, 81 538-11-32

ikonka email do uczelni

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych (WSNS) z siedzibą w Lublinie ( zobacz więcej )

20-102 Lublin

ul. Zamojska 47

tel.:

81 531 85 56

ikonka email do uczelni

dziekanat@wsns.lublin.pl

podania@wsns.lublin.pl

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza (WSSP) im. Wincentego Pola w Lublinie ( zobacz więcej )

20-816 Lublin

ul. Choiny 2

tel.:

81 740 72 40, 81 740 25 04

ikonka email do uczelni

info@wssp.edu.pl

infoenglish@pol.edu.pl

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Zarządzanie w Lublinie

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Politechnika Lubelska (PL) od 1750 zł /Semestr

Uczelnie z kierunkiem zarządzanie w Lublinie

Zasady rekrutacji na kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Uczelnie z kierunkiem zarządzanie w Lublinie


Zasady rekrutacji na kierunku Zarządzanie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Uczelnie z kierunkiem zarządzanie w Lublinie


Zasady rekrutacji na kierunku Zarządzanie na Politechnice Lubelskiej

Uczelnie z kierunkiem zarządzanie w LublinieUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

zdjecie


Zarządzanie na UMCS realizowane jest na Wydziale Ekonomicznym. Są to studia dwustopniowe prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studenci studiów pierwszego stopnia na czwartym semestrze nauki mają do wyboru kilka specjalności: menadżer produktu, e-przedsiębiorczość oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Oprócz przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych, w trakcie kształcenia studenci zdobywają również umiejętności praktyczne w trakcie ćwiczeń, laboratoriów, warsztatów i innych zajęć pod okiem doświadczonych praktyków danej specjalności. Absolwenci studiów licencjackich mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich, które trwają dwa lata. To dobry sposób na uzupełnienie wykształcenia i zdobycie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Studenci studiów II stopnia mają do wyboru takie specjalności, jak zarządzanie kapitałem społecznym, systemy informacyjne w administracji i biznesie, zarządzanie marką i wizerunkiem firmy oraz specjalność menadżersko-prawną.

Katolicki Uniwersytet Lubelski

zdjecie


Studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na kierunku zarządzanie są realizowane dwustopniowo – najpierw trzyletnie studia magisterskie, a następnie można kontynuować kształcenie na dwuletnich studiach magisterskich. Zarządzanie pierwszego stopnia dostarcza studentom wiedzy ogólnej i kierunkowej, a także umiejętności praktycznych z poszczególnych zagadnień z obszaru zarządzania. Studenci poznają gruntowną wiedzę na temat zasad funkcjonowania organizacji i przedsiębiorstw, ekonomii, finansów, zarządzania projektami, ludźmi czy organizacjami, a także negocjacji, komunikacji w organizacji oraz public relations. Zarządzanie na drugim stopniu ma już podział na specjalizacje. Studenci mają do wyboru marketing lub zarządzanie kapitałem ludzkim. Program nauczania jest tak skonstruowany, aby dostarczyć słuchaczom jak najpełniejszej wiedzy oraz kompletu umiejętności, dzięki którym po ukończeniu kształcenia będą świetnie przygotowanymi specjalistami w swoich dziedzinach.

Politechnika Lubelska

zdjecie


Kształcenie na kierunku zarządzanie na Politechnice Lubelskiej jest realizowane dwustopniowo. Na początku są trzyletnie studia licencjackie, które dostarczają studentom ogólnej i kierunkowej wiedzy dotyczących różnych zagadnień z zarządzania, między innymi zarządzania organizacjami i firmami, ludźmi i projektami, a także ogólnej wiedzy z zakresu ekonomii, finansów, negocjacji, zarządzania sytuacjami kryzysowymi czy public relations. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci mogą zdecydować się na dalsze kształcenie na dwuletnich uzupełniających studiach magisterskich. Studenci studiów drugiego stopnia mają do wyboru kilka specjalizacji: przedsiębiorczość i marketing, informatyka w zarządzaniu, zarządzanie finansami, zarządzanie rozwojem regionalnym, gospodarka elektroniczna, zarządzanie bezpieczeństwem, zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie oraz zarządzanie informacją w przestrzeni publicznej. Studia realizowane są w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Absolwenci zarządzania są kompleksowo, zarówno od strony merytorycznej, jak i praktycznej przygotowani do wykonywania pracy w swojej specjalizacji.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

zdjecie


Zarządzanie w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji to trzyletnie studia licencjackie, które prowadzone są według nowoczesnych, europejskich standardów i świetnie przygotowanych programów nauczania. Skierowane są do osób, które planują w przyszłości prowadzić własny biznes lub myślą o stanowiskach kierowniczych w organizacjach, instytucjach i prywatnych firmach. W trakcie kształcenia studenci zdobywają teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, zarządzania projektami, ludźmi czy organizacjami, ekonomii, rachunkowości, a także rozbudowanej tematyki gospodarczej. Studenci już na początku nauki mają do wyboru jedną z dwóch specjalizacji: zarządzanie w biznesie oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Kształcenie na kierunku zarządzanie odbywa się pod okiem wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, a także specjalistów – praktyków, którzy realizują zajęcia praktyczne. Co więcej, studenci mają możliwość odbywania praktyk i szkoleń zawodowych w renomowanych firmach, a także instytucjach i organizacjach współpracujących z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

zdjecie


Studia na kierunku zarządzanie na WSPiA realizowane są dwustopniowo. Najpierw są trzyletnie studia licencjackie, a następnie można kontynuować kształcenie na dwuletnich studiach magisterskich. Kształcenie na kierunku zarządzanie przygotowują do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i jednostkach publicznych. Studenci poznają zasady zarządzania ludźmi, projektami, organizacjami, poznają wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, ekonomii, negocjacji, budowania relacji z klientami, a także kształcą się na poziomie praktycznym. W trakcie kształcenia duży nacisk kładzie się na ćwiczenia, warsztaty, szkolenia i inne formy praktycznej nauki, które pozwalają na wykształcenie konkretnych umiejętności i kompetencji zawodowych. Absolwenci studiów na kierunku zarządzanie są kompleksowo przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych, a także mogą bez problemu otworzyć własny biznes. Wysoki poziom nauczania, świetna kadra dydaktyczna oraz dobre zaplecze dydaktyczne gwarantują, że zarządzanie na WSPiA będzie dobrym wyborem kształcenia.

Jeśli jesteś zainteresowany innymi kierunkami, sprawdź również: oferta studiów na kierunku Administracja w Lublinie.

Oferta kształcenia na kierunku: Marketing w Lublinie.

Zobacz więcej: studia w Lublinie na kierunku Prawo.