Architektura i urbanistyka
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Budownictwo
Ekonomia
Filologia angielsko-rosyjska
Finanse i rachunkowość
Kosmetologia
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Ratownictwo medyczne
Rolnictwo
Transport
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Opis uczelni

Państwowa zawodowa szkoła wyższa powstała w Suwałkach 15-VII-2005r., na podstawie rozporządzenia wydanego przez Radę Ministrów z dnia 21-VI-2005r. Od początku swojego istnienia, szkoła stawiała sobie za główne zadanie edukację lokalnej społeczności w kierunkach zawodowych, zapewniając wykwalifikowaną kadrę specjalistów poszukiwanych przez regionalnych pracodawców. W trakcie swojej działalności, uczelnia powiększała swoją bazę dydaktyczno-szkoleniowa pozyskując nowe budynki. Obecnie rozbudowany kampus uczelniany posiada zarówno akademiki, sale wykładowe i nowoczesne laboratoria, jak również rozbudowaną infrastrukturę obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa zatrudnia kilkaset osób, będąc jednym z największych pracodawców w Suwałkach. W 2011r, patronem uczelni został prof. Edward Franciszek Szczepanik – suwalski ekonomista i premier Rządu RP na uchodźstwie. Wysoka jakość kształcenia suwalskiej uczelni zawodowej poświadczają liczne nagrody, certyfikaty i wyróżnienia, w tym „Szkoła Liderów” i „Primus”. Od kilku lat suwalska szkołą wyższa jest organizatorem „Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie”, cieszącej się dużą popularnością wśród młodzieży. Aktualnie uczelnianą strukturę budują trzy instytuty oferujące kierunki studiów humanistycznych, technicznych i nauk o zdrowiu oraz szeroki wachlarz studiów podyplomowych.