Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Analityka biznesu

Zobacz

Zobacz

         

Automatyzacja Procesów biznesowych (BPA)

Zobacz

         

Biegły rewident i audyt finansowy NOWOŚĆ!

Zobacz

         

Business and Digital Analytics NOWOŚĆ!

Zobacz

         

Business Management

         

Business Management (studia w języku angielskim)

Zobacz

Zobacz

         

Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie

Zobacz

         

Digital Communication and Social Media for Management NOWOŚĆ!

Zobacz

         

Environmental Management NOWOŚĆ!

Zobacz

         

Finanse i inwestycje

Zobacz

Zobacz

         

Lingwistyka dla biznesu

Zobacz

         

Logistyka

Zobacz

Zobacz

         

Logistyka w biznesie

Zobacz

Zobacz

         

Management and Finance

         

Management and Finance (studia w języku angielskim)

Zobacz

         

Marketing

Zobacz

Zobacz

         

Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami

Zobacz

Zobacz

         

Rachunkowość

Zobacz

Zobacz

         

Rachunkowość i zarządzanie finansami

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie biznesem

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie miastem

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie w administracji publicznej

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Studia w Łodzi – poznaj ofertę Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego!

 

Dlaczego Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego?


Czym charakteryzują się programy nauczania, jeśli chodzi o studia z zakresu zarządzania w Łodzi? Są one przede wszystkim opracowane pod kątem praktycznego przygotowania studentów do zawodu – między innymi w efekcie konsultacji z partnerami biznesowymi. Wykłady są bardziej interaktywne, co oznacza między innymi, że studenci uczestniczą w dyskusjach, prezentacjach i grach symulacyjnych zamiast brać bierny udział w wykładach. Praktyczny aspekt nauki wysuwa się tutaj na pierwszy plan, a nacisk kładziony jest na zdobycie konkretnych umiejętności. Wybierając studia w Łodzi z zakresu zarządzania, kandydat może mieć pewność, że program jego studiów będzie nie tylko ciekawy i zróżnicowany, ale i odpowiadający wymaganiom współczesnego rynku pracy. W programie studiów znajduje się między innym Business English, studenci zgłębiają też meandry zarządzania czasem, technik komunikacyjnych w biznesie czy ścieżek rozwoju osobistego.

Studia z zarządzania w Łodzi na najwyższym poziomie

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego ciągle udoskonala swoją ofertę i dba o podnoszenie jakości kształcenia. W tym celu, między innymi, aktywnie współpracuje z otoczeniem, co przynosi wymierne efekty. Jednym z nich jest najwyższa – wyróżniająca – ocena, przyznana wydziałowi przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Jednostki Wydziału Zarządzania, które reprezentują dyscypliny finansów i rachunkowości, zaliczają się do grona najlepszych naukowo-badawczych jednostek z tego zakresu; zarówno w kraju, jak i za granicą. Są one także motorem zmian legislacyjnych dotyczących polskiej rachunkowości – jako pierwsze w kraju propagowały rachunkowość międzynarodową oraz prowadziły badania w tym obszarze.

Studia w Łodzi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego mają jeszcze inne atuty. Kierunek Finanse i Rachunkowość prowadzony w ramach Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego otrzymał również akredytację Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Taka akredytacja zwalnia absolwentów kierunku Finanse i Rachunkowość (studia II stopnia) z wybranych egzaminów zdawanych w ramach kwalifikacji ACCA. Jest to pierwsza w naszym kraju akredytacja dla studiów prowadzonych w języku polskim.

Z kolei w 2015 roku specjalność Zarządzanie Projektami otrzymała akredytację International Project Management Association Polska (IPMA Polska), która jest częścią międzynarodowej organizacji non-profit - International Project Management Association®, zrzeszającej i certyfikującej Project Managerów.

Kierunek Business Management uzyskał w 2021 roku prestiżową, amerykańską akredytację przyznawaną przez lidera akredytacji dla programów edukacji biznesowej International Accreditation Council for Business Education (IACBE). Akredytacja potwierdza spełnienie przez uczelnię określonych wymogów dotyczących sprawnego funkcjonowania, wysokiego poziomu dydaktyki, innowacyjnego zarządzania, dobrych relacji z biznesem oraz wysoką wartość dyplomu, który liczy się na rynku pracy.

Na mocy umowy podpisanej przez Wydział Zarządzania UŁ oraz Chartered Institute of Management Accountants na Wydziale Zarządzania UŁ działa również Program CIMA. Umożliwia on studentom kierunku Management and Finance zdobycie Certificate in Business Accounting oraz uzyskiwanie zwolnień z egzaminów CIMA.

Kierunek Logistyka pozytywnie przeszedł proces międzynarodowej akredytacji na zgodność ze standardami European Logistics Association (ELA). Akredytacja ta umożliwia absolwentom kierunku Logistyka uzyskanie międzynarodowych certyfikatów zawodowych European Junior Logistician i/lub European Senior Logistician.

Kierunek Automatyzacja Procesów Biznesowych (BPA) został oficjalnie przyjęty do Blue Prism Academia. To pierwszy kierunek w regionie i jeden z pierwszych kierunków w Polsce, który oferuje studentom praktyczną wiedzę z zakresu tworzenia robotów oraz możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu.

Od roku akademickiego 2021/2022 przedmiot „Wprowadzenie do analiz finansowych przy wykorzystaniu IBM SPSS Statistics” został objęty systemem akredytacji zajęć dydaktycznych Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska). Przedmiot ten prowadzony jest na studiach stacjonarnych II stopnia, na Wydziale Zarządzania, kierunek: Rachunkowość i zarządzanie finansami, specjalność: Menedżer finansowy. Wszyscy studenci uczestniczący w akredytowanych zajęciach, po ich zaliczeniu z oceną co najmniej dobrą, uzyskają certyfikat SPSS Technology Junior Expert pod patronatem IBM Polska.


Programy tworzone z praktykami

Bogata oferta edukacyjna Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego powstała na podstawie konsultacji prowadzonych z pracodawcami oraz praktykami gospodarczymi. Na Wydziale Zarządzania działa Rada Biznesu – w jej skład wchodzą firmy wiodące zarówno na rynku lokalnym, jak i te wiodące na rynku międzynarodowym. Współpraca w ramach Rady Biznesu zapewnia Wydziałowi ustawiczny rozwój, a studentom gwarantuje kontakt z praktykami i specjalistami w wybranych branżach. Decydując się na studia w Łodzi, kandydaci mają możliwość – po zakończeniu nauki – podjęcia pracy w firmach partnerów uczelni.

Studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego są gwarancją najwyższej jakości kształcenia, na jaką wpływają tak doświadczenie wykładowców, jak i liczne możliwości rozwoju oferowane studentom. Wydział uczestniczy aktywnie w projektowaniu norm prawnych oraz w projektach praktycznych. Jest to również miejsce spotkań z największymi autorytetami świata biznesu – zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Takie spotkania są platformą do wymiany poglądów i do dyskusji studentów i zaproszonych gości. Studia w Łodzi, na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, stwarzają szansę poznania praktycznych aspektów działania rozmaitych branż, kształcą także absolwentów atrakcyjnych dla przyszłego pracodawcy.


Drzwi Otwarte
Drzwi Otwarte

Zgłoszenia przyjmuje i realizuje:

Marta Górecka

Dział Administracji i Komunikacji

Sekcja ds. promocji i relacji z otoczeniem, pokój 105

e-mail: marta.gorecka@uni.lodz.pl

tel.: 42 635 63 41

Przyjmujemy zarówno zgłoszenia indywidualne jak i grupowe. Zwiedzanie odbywa się od poniedziałku do piątku. Każdy kandydat otrzymuje pakiet informacyjny.

 

Studia podyplomowe

 

Media społecznościowe Uczelni

 

Kontakt do uczelni

90-237 Łódź

ul. Matejki 22/26

tel.:

42 635 50 51