Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Galeria Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Analityka biznesu

Zobacz

Business and Digital Analytics NOWOŚĆ!

Business Management (studia w języku angielskim)

Zobacz

Zobacz

Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie

Zobacz

Digital Communication and Social Media for Management NOWOŚĆ!

Zobacz

Evironmental Management NOWOŚĆ!

Zobacz

Finanse i inwestycje

Zobacz

Lingwistyka dla biznesu

Zobacz

Logistyka

Zobacz

Logistyka w biznesie

Zobacz

Management and Finance (studia w języku angielskim)

Zobacz

Marketing

Zobacz

Prawo podatkowe i rachunkowość

Zobacz

Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami

Zobacz

Rachunkowość

Zobacz

Rachunkowość i zarządzanie finansami Zobacz wiecej

Zobacz

Zarządzanie

Zobacz

Zobacz

Zarządzanie biznesem

Zobacz

Zarządzanie miastem

Zobacz

Zarządzanie w administracji publicznej

Zobacz

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zobacz

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Studia w Łodzi – poznaj ofertę Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego!

 

Dlaczego Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego?


Czym charakteryzują się programy nauczania, jeśli chodzi o studia z zakresu zarządzania w Łodzi? Są one przede wszystkim opracowane pod kątem praktycznego przygotowania studentów do zawodu – między innymi w efekcie konsultacji z partnerami biznesowymi. Wykłady są bardziej interaktywne, co oznacza między innymi, że studenci uczestniczą w dyskusjach, prezentacjach i grach symulacyjnych zamiast brać bierny udział w wykładach. Praktyczny aspekt nauki wysuwa się tutaj na pierwszy plan, a nacisk kładziony jest na zdobycie konretnych umiejętności. Wybierając studia w Łodzi z zakresu zarządzania, kandydat może mieć pewność, że program jego studiów będzie nie tylko ciekawy i zróżnicowany, ale i odpowiadający wymaganiom współczesnego rynku pracy. W programie studiów znajduje się między innym Business English, studenci zgłębiają też meandry zarządzania czasem, technik komunikacyjnych w biznesie czy ścieżek rozwoju osobistego.

Studia z zarządzania w Łodzi na najwyższym poziomie

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego ciągle udoskonala swoją ofertę i dba o podnoszenie jakości kształcenia. W tym celu, między innymi, aktywnie współpracuje z otoczeniem, co przynosi wymierne efekty. Jednym z nich jest najwyższa – wyróżniająca – ocena, przyznana wydziałowi przez Polską Komisję Akredytacyjną. Jak dotąd, żaden inny wydział z obszaru nauk społecznych nie mógł się poszczycić tak wysoką oceną.

Jednostki Wydziału Zarządzania, które reprezentują dyscypliny finansów i rachunkowości, zaliczają się do grona najlepszych naukowo-badawczych jednostek z tego zakresu; zarówno w kraju, jak i za granicą. Są one także motorem zmian legislacyjnych dotyczących polskiej rachunkowości – jako pierwsze w kraju propagowały rachunkowość międzynarodową oraz prowadziły badania w tym obszarze.

Studia w Łodzi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego mają jeszcze inne atuty. Kierunek Finanse i Rachunkowość prowadzony w ramach Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego otrzymał również akredytację Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Taka akredytacja zwalnia absolwentów kierunku Rachunkowość (studia I stopnia) oraz kierunku Finanse i Rachunkowość (studia II stopnia) z wybranych egzaminów zdawanych w ramach kwalifikacji ACCA. Jest to pierwsza w naszym kraju akredytacja dla studiów prowadzonych w języku polskim. W 2014 roku na Wydziale Zarządzania powstał także jedyny w całym województwie łódzkim ośrodek egzaminacyjny ACCA w obszarze egzaminów komputerowych CBE ACCA.

Programy tworzone z praktykami

Bogata oferta edukacyjna Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego powstała na podstawie konsultacji prowadzonych z pracodawcami oraz praktykami gospodarczymi. Na Wydziale Zarządzania działa Rada Biznesu – w jej skład wchodzą firmy wiodące zarówno na rynku lokalnym, jak i te wiodące na rynku międzynarodowym. Współpraca w ramach Rady Biznesu zapewnia Wydziałowi ustawiczny rozwój, a studentom gwarantuje kontakt z praktykami i specjalistami w wybranych branżach. Decydując się na studia w Łodzi, kandydaci mają możliwość – po zakończeniu nauki – podjęcia pracy w firmach partnerów uczelni.

Studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego są gwarancją najwyższej jakości kształcenia, na jaką wpływają tak doświadczenie wykładowców, jak i liczne możliwości rozwoju oferowane studentom. Wydział uczestniczy aktywnie w projektowaniu norm prawnych oraz w projektach praktycznych. Jest to również miejsce spotkań z nawiększymi autorytetami świata biznesu – zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Takie spotkania są platformą do wymiany poglądów i do dyskusji studentów i zaproszonych gości. Studia w Łodzi, na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, stwarzają szansę poznania praktycznych aspektów działania rozmaitych branż, kształcą także absolwentów atrakcyjnych dla przyszłgo pracodawcy.

Drzwi Otwarte
Drzwi Otwarte
Zapraszamy wszystkich chętnych do zwiedzania Wydziału Zarządzania UŁ!


Wydział Zarządzania UŁ to miejsce otwarte. Przyjdź, zobacz i sprawdź!

Każdy, kto jest zainteresowany obejrzeniem wnętrz naszego Wydziału i uzyskaniem odpowiedzi na pytania dotyczące rekrutacji, może skorzystać z naszego zaproszenia i odwiedzić nas w ustalonym terminie.

Podczas spotkania oprócz zwiedzania Wydziału możesz:


 • skorzystać z porad w zakresie doradztwa zawodowego

 • zasięgnąć informacji o ofercie edukacyjnej

 • poznać perspektywy zawodowe czekające Cię po ukończeniu danego kierunku studiów

 • dowiedzieć się, jak radzą sobie na rynku pracy nasi absolwenci

 • uzyskać informacje, czym najlepiej kierować się przy wyborze studiów

 • upewnić się, kiedy i jak należy rekrutować się na nasze studia.


Zgłoszenia przyjmuje i realizuje:
Marta Górecka
Dział Administracji i Komunikacji
Sekcja ds. promocji oferty edukacyjnej i monitorowania karier, pokój 117
e-mail: marta.gorecka@uni.lodz.pl
tel.: 42 635 53 68

Przyjmujemy zarówno zgłoszenia indywidualne jak i grupowe. Zwiedzanie odbywa się od poniedziałku do piątku oraz w soboty. Każdy kandydat otrzymuje pakiet informacyjny.

 

Studia podyplomowe

 

Studia doktoranckie w zakresie nauk o zarządzaniu

Celem studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania UŁ jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów posiadających zaawansowaną wiedzę w zakresie nauk o zarządzaniu, wsparte wiedzą z obszaru finansów przedsiębiorstw i rachunkowości. Program studiów doktoranckich na naszym Wydziale uwzględnia aktualne tendencje rozwojowe w nauce i praktyce zarządzania, stwarzając doktorantom szanse rozwoju naukowego oraz poszerzenia wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji menedżerskich na różnych szczeblach zarządzania.

Wydział Zarządzania zapewnia szeroką ofertę seminariów doktorskich. Doktoranci przygotowują rozprawy obejmujące zróżnicowane zagadnienia:

 • zarządzanie (np.: zarządzanie strategiczne, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie regionem)
 • marketing
 • finanse
 • rachunkowość
 • przedsiębiorczość
 • logistyka
 • informatyka.


 • Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zapewnia uczestnikom studiów doktoranckich opiekę promotorską i pomoc w uzupełnieniu wiedzy niezbędnej do zdania egzaminów doktorskich oraz uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauk o zarządzaniu albo dyscyplinie finanse.

  Studia trwają 4 lata (osiem semestrów). Prowadzone są w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej. Zajęcia na stacjonarnych studiach doktoranckich odbywają się w dni robocze (głównie w piątki). Zajęcia na niestacjonarnych studiach doktoranckich odbywają się w soboty.

  STUDIA STACJONARNE >>>
  STUDIA NIESTACJONARNE >>>

   

  Kontakt

  90-237 Łódź

  ul. Matejki 22/26

  tel.:

  42 635 50 51