Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Administracja Zobacz wiecej

Zobacz

Cena za semestr od 4000zł od od od 4000zł

Advanced Materials and Nanotechnology Zobacz wiecej

Zobacz

Amerykanistyka Zobacz wiecej

Zobacz

Cena za semestr od 2000zł od od od 2000zł

Analityka medyczna Zobacz wiecej

Zobacz

Archeologia Zobacz wiecej

Zobacz

Astrofizyka i kosmologia Zobacz wiecej

Zobacz

Astronomia Zobacz wiecej

Zobacz

Bezpieczeństwo narodowe Zobacz wiecej

Zobacz

Cena za semestr od 2100zł od od od 2100zł

Biochemia Zobacz wiecej

Zobacz

Biofizyka Zobacz wiecej

Zobacz

Biofizyka molekularna i komórkowa

Zobacz

Bioinformatyka

Zobacz

Biologia Zobacz wiecej

Zobacz

Biotechnologia Zobacz wiecej

Zobacz

Biotechnologia molekularna

Zobacz

Business and Finance Management

Zobacz

Cena za semestr od od od od 7600zł

Chemia Zobacz wiecej

Zobacz

Chemia medyczna

Zobacz

Chemia zrównoważonego rozwoju

Zobacz

Comparative Heritage Studies

Zobacz

Dietetyka Zobacz wiecej

Zobacz

Drug Discovery and Development

Zobacz

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Zobacz wiecej

Zobacz

Cena za semestr od 2550zł od od od 2550zł

E-gospodarka przestrzenna

Zobacz

Earth Sciences in a Changing World

Zobacz

Ecology and Evolution

Zobacz

Cena za semestr od od od od 0zł

Edytorstwo

Zobacz

Ekonomia Zobacz wiecej

Zobacz

Elektroniczne przetwarzanie informacji

Zobacz

Elektroradiologia

Zobacz

Environmental Protection and Management

Zobacz

Etnologia i antropologia kulturowa Zobacz wiecej

Zobacz

Etyka

Zobacz

European Joint Master’s Programme in English and American Studies

Zobacz

European Studies

Zobacz

Farmacja Zobacz wiecej

Zobacz

Cena za semestr od od od 7000zł od

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Zobacz

Cena za semestr od 2100zł od od od 2100zł

Filologia angielska

Zobacz

Filologia francuska

Zobacz

Filologia germańska

Zobacz

Filologia hiszpańska

Zobacz

Filologia klasyczna

Zobacz

Filologia polska nauczycielska Zobacz wiecej

Zobacz

Filozofia

Zobacz

Finanse i controlling

Zobacz

Cena za semestr od od od od 2400zł

Finanse, bankowość, ubezpieczenia

Zobacz

Fizjoterapia Zobacz wiecej

Zobacz

Cena za semestr od od od 2500zł od

Fizyka Zobacz wiecej

Zobacz

Fizyka dla firm

Cena za semestr od 0zł od od od

Geografia Zobacz wiecej

Zobacz

Geografia i gospodarka przestrzenna

Zobacz

Geologia Zobacz wiecej

Zobacz

Global and Development Studies

Zobacz

Historia Zobacz wiecej

Zobacz

Historia sztuki Zobacz wiecej

Zobacz

Informatyka Zobacz wiecej

Zobacz

Informatyka analityczna

Informatyka gier komputerowych

Informatyka stosowana

Intellectual Property and New Technologies

International Relations

Zobacz

International Relations and Area Studies

International Relations and Public Diplomacy

International Security and Development

Język i literatura Rosji

Cena za semestr od od od od 2500zł

Język polski w komunikacji społecznej Zobacz wiecej

Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim)

Judaistyka

Kierunek lekarski Zobacz wiecej

Zobacz

Kierunek lekarsko-dentystyczny Zobacz wiecej

Zobacz

Kognitywistyka Zobacz wiecej

Zobacz

Kosmetologia

Zobacz

Cena za semestr od od od od 3600zł

Krytyka literacka

Kulturoznawstwo międzynarodowe Zobacz wiecej

Zobacz

Cena za semestr od 1950zł od od od

Kulturoznawstwo – teksty kultury

Latynoamerykanistyka

Lingwistyka Zobacz wiecej

Zobacz

Logopedia

Zobacz

Marketing i logistyka

Zobacz

Matematyka Zobacz wiecej

Zobacz

Matematyka komputerowa

Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne Zobacz wiecej

Zobacz

Migracje międzynarodowe

Molecular Biotechnology

Muzykologia Zobacz wiecej

Neofilologia Zobacz wiecej

Neurobiologia Zobacz wiecej

Ochrona dóbr kultury Zobacz wiecej

Ochrona środowiska Zobacz wiecej

Pedagogika Zobacz wiecej

Zobacz

Cena za semestr od 2250zł od od od 2250zł

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika specjalna Zobacz wiecej

Pielęgniarstwo Zobacz wiecej

Zobacz

Cena za semestr od 2500zł od od od 2500zł

Politologia Zobacz wiecej

Zobacz

Cena za semestr od 2100zł od od od 2100zł

Polityka społeczna Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2300zł od od od 2300zł

Polonistyka - komparatystyka

Polonistyka antropologiczno-kulturowa

Porównawcze studia cywilizacji

Położnictwo Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2500zł od od od 2500zł

Praca socjalna Zobacz wiecej

Prawo Zobacz wiecej

Zobacz

Cena za semestr od od od 3000zł od

Prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Cena za semestr od 2500zł od od od

Przekładoznawstwo

Psychologia Zobacz wiecej

Zobacz

Cena za semestr od od od 2500zł od

Rachunkowość i zarządzanie finansami

Zobacz

Ratownictwo medyczne Zobacz wiecej

Zobacz

Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Relacje międzykulturowe

Cena za semestr od 1950zł od od od 1950zł

Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata Zobacz wiecej

Socjologia

Zobacz

Stosunki międzynarodowe Zobacz wiecej

Zobacz

Cena za semestr od 2100zł od od od 2100zł

Studia azjatyckie Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2500zł od od od 2500zł

Studia euroazjatyckie

Studia europejskie Zobacz wiecej

Studia matematyczno-przyrodnicze Zobacz wiecej

Studia nad buddyzmem

Studia polsko-ukraińskie

TransAtlantic Studies

Wiedza o teatrze Zobacz wiecej

Zaawansowane materiały i nanotechnologia Zobacz wiecej

Zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe Zobacz wiecej

Zobacz

Cena za semestr od 2400zł od od od 2400zł

Zarządzanie informacją

Zarządzanie kulturą i mediami Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2250zł od od od 2250zł

Zarządzanie polityką społeczną

Zarządzanie publiczne

Zarządzanie zasobami przyrody

Zdrowie publiczne Zobacz wiecej

Zobacz

Cena za semestr od 2700zł od od od 2700zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Rekrutacja

Zarejestruj się na studia!

#Misja UJTrwa rekrutacja na studia – nie czekaj do ostatniej chwili 

Opis Uczelni - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński jest najstarszą uczelnią wyższą w Polsce, która symbolizuje kraj, polską naukę i instytucję. Placówka oraz najważniejsze krakowskie zabytki (Wawel, Kościół Mariacki) wpływają razem na zwiększenie atrakcyjności stolicy Małopolski, a także podnoszą wartość studiów w mieście.


Szerokie grono studentów, absolwentów i wykładowców uczelni tworzy społeczność wyjątkową , która na przestrzeni wieloletniej historii reprezentowała polską naukę i kulturę.


Prestiż Uniwersytetu Jagiellońskiego podkreślają jego historyczne i współczesne dokonania, które stanowią efekt wyznawanych przez uczelnię wartości oraz jej nienaruszonej postawy wobec określonych zasad. UJ kontynuuje cele, które wyznaczyli sławni absolwenci i profesorowie, a jednocześnie wychodzi naprzeciw nowym oczekiwaniom współczesności. Uniwersyteckie poczynania realizowane są zgodnie z dewizą „Plus ratio quam vis!”, która podkreśla większe znaczenie rozumu nad siłą.


Uczelnia w Krakowie realizuje kształcenie w oparciu o bogatą ofertę edukacyjną. Studia prowadzone są 16 wydziałach i pozwalają młodym osobom rozwinąć horyzonty intelektualne oraz odnaleźć pasję.Uniwersytet Jagielloński to uczelnia z ponad VI-wieczną tradycją, która zlokalizowana jest w pięknym polskim mieście. Warto wybrać ją jako miejsce studiów i spędzić w jej murach najwspanialszy czas swojego życia.

 

Uniwersytet Jagielloński w mediach społecznościowych

 

Nabór dla cudzoziemców oraz na studia w językach obcych

Uniwersytet Jagielloński prowadzi rekrutację dla:

- cudzoziemców rozpoczynających studia według zasad innych niż te wyznaczone dla polskich obywateli – nabór obejmuje studia jednolite magisterskie oraz I i II stopnia prowadzone w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym, na których kształcenie odbywa się w języku polskim,

- wszystkich osób, bez względu na ich obywatelstwo i zasady ubiegania się o zakwalifikowanie na studia – nabór obejmuje studia I stopnia w trybie stacjonarnym, na których kształcenie odbywa się w języku obcym.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na ww. studia jest:

- założenie konta w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (www.irk.uj.edu.pl),

- dokonanie rejestracji na wybrany kierunek studiów,

- wniesienie opłaty rekrutacyjnej,

- przesłanie wszystkich wymaganych dokumentów.

Przystępując do rejestracji warto zapoznać się wcześniej z istotnymi informacjami dotyczącymi niezbędnych dokumentów oraz poprawnej pisowni obejmującej obcojęzyczne imię i nazwisko.

Zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami, zasadami rekrutacji, kryteriami formalnymi, wymaganymi dokumentami i harmonogramem rejestracji na studia możliwe jest w systemie IRK – dane znajdują się w kartach poszczególnych kierunków studiów, w części „studia w języku polskim" „dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich", a także w części „studia w językach obcych".

Dla kandydatów z zagranicy uczelnia przygotowała dodatkowo Welcome UJ, gdzie znajdują się materiały w języku angielskim. Na stronie zawarte są ogólne informacje dla kandydatów rozpoczynających studia w Polsce, o zakładaniu kont, wyszukiwaniu kierunków studiów oraz rejestracji w systemie IRK.

 

Wydziały UJ

Wydział Prawa i Administracji
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
tel. 12 663 11 65, 12 422 37 42
mail: prawo@adm.uj.edu.pl
www.wpia.uj.edu.pl

Wydział Lekarski
ul. Św. Anny 12
31-008 Kraków
tel. 12 422 54 44
mail: dziekwl@cm-uj.krakow.pl
www.wl.uj.edu.pl

Wydział Farmaceutyczny
ul. Medyczna 9
30-688 Kraków
tel. 12 620 54 14
mail: farmacja@cm-uj.krakow.pl
www.farmacja.cm.uj.edu.pl

Wydział Nauk o Zdrowiu
ul. Michałowskiego 12
31-126 Kraków
tel. 12 634 33 97
mail: wnz@cm-uj.krakow.pl
www.wnz.uj.edu.pl

Wydział Filozoficzny
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
tel. 12 422 11 36, 12 663 11 52
mail: filozof@adm.uj.edu.pl
www.phils.uj.edu.pl

Wydział Historyczny
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
tel. 12 663 11 57
mail: historia@adm.uj.edu.pl
www.historyczny.uj.edu.pl

Wydział Filologiczny
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
tel. 12 663 11 58, 12 663 11 08
mail: filolog@adm.uj.edu.pl
www.filg.uj.edu.pl

Wydział Polonistyki
ul. Gołębia 14-20
31-007 Kraków
tel. 12 422 05 54, 12 663 13 34
mail: dziekanat.wpuj@uj.edu.pl
www.polonistyka.uj.edu.pl

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11
30-348 Kraków
tel. 12 664 48 90
mail: wydzial.fais@uj.edu.pl
www.fais.uj.edu.pl

Wydział Matematyki i Informatyki
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6
30-348 Kraków
tel. 12 664 66 29
mail: matinf@uj.edu.pl
www.matinf.uj.edu.pl

Wydział Chemii
ul. Gronostajowa 2
30-387 Kraków
tel. 12 686 22 00
mail: sekretar@chemia.uj.edu.pl
www.chemia.uj.edu.pl

Wydział Biologii
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
tel. 12 664 67 55, 12 664 60 47
mail: wydzial.biologii@uj.edu.pl
hwww.wb.uj.edu.pl

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4
30-348 Kraków
tel. 12 664 55 07, 12 664 55 08
mail: wziks.dziekanat@uj.edu.pl
www.wzks.uj.edu.pl

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
tel. 12 422 02 25, 12 663 15 65
mail: wsmip@adm.uj.edu.pl
www.wsmip.uj.edu.pl

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
tel. 12 664 60 02
mail: sekretariat.wbbib@uj.edu.pl
www.wbbib.uj.edu.pl

Wydział Geografii i Geologii
ul. Gronostajowa 3a
30-387 Kraków
tel. 12 664 43 51
mail: wgig@uj.edu.pl
www.wgig.uj.edu.pl

 

Kontakt

30-060 Kraków

Centrum Wsparcia Dydaktyki
ul. Ingardena 6
(wejście od ul. Oleandry 2A)
Welcome Centre, I piętro

tel.:

+(48) 12 663 26 60,
12 663 26 63