Galeria Collegium Da Vinci
Galeria Collegium Da Vinci
Galeria Collegium Da Vinci
Galeria Collegium Da Vinci
Galeria Collegium Da Vinci
Galeria Collegium Da Vinci
Galeria Collegium Da Vinci
Galeria Collegium Da Vinci
Galeria Collegium Da Vinci
Galeria Collegium Da Vinci
Galeria Collegium Da Vinci
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Analiza biznesowa i Data Science

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 4560zł

Biznes Manager

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 3810zł

Creative Management (ENG)

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od 1470eur zł

E-commerce - NOWOŚĆ!

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 5220zł

Game Development

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 5550zł

Grafika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 6270zł

Information Technology (ENG)

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1680eur zł

Informatyka

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 5550zł od 5850zł

Kreatywna produkcja filmowa

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 4680zł

Marketing internetowy

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 4740zł

Mediaworking

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 5340zł

Zarządzanie kreatywne

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 4980zł od 4620zł

Zarządzanie w IT

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 4380zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Opis Uczelni – Collegium Da Vinci w Poznaniu


Collegium Da Vinci to renomowana uczelnia, oferująca nowatorskie programy edukacyjne, opracowywane we współpracy z pracodawcami oraz zgodnie z globalnymi trendami gospodarczymi i potrzebami rynku pracy. Jej absolwenci osiągają sukces zawodowy, znajdując pracę odpowiadającą ich zainteresowaniom i wykształceniu. Uczelnia ta cieszy się także długą historią działalności na niepublicznym rynku edukacyjnym w Wielkopolsce, istniejąc z powodzeniem przez ponad 27 lat.

Uczelnia oferuje 12 kierunków studiów pierwszego stopnia i 3 kierunki studiów drugiego stopnia, realizowane w trybach stacjonarnym, zaocznym oraz online. Oferta obejmuje obszary zarządzania, mediów kreatywnych, informatyki i analizy danych. W ramach studiów pierwszego stopnia istnieje możliwość nauki w języku angielskim.

Collegium Da Vinci proponuje również studia podyplomowe z zakresu IT, zarządzania, marketingu i technologii oraz sztuk artystyczne.

budynek da vinciwyklad collegiumaulaabsolwenci

 

Zasady rekrutacji


Jak zapisać się na studia?

1. Zarejestruj się

Utwórz konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym. Dzięki temu wszystkie formalności załatwisz online, o dowolnej porze dnia, bez wychodzenia z domu i drukowania dokumentów.

Będziesz też móc wracać do swojego zgłoszenia, by uzupełnić informacje w późniejszym czasie.

2. Uzupełnij dane

Uzupełnij swoje dane w koncie kandydata, podaj informacje o wykształceniu, wskaż wybrany kierunek studiów i określ płatność. Potrzebne Ci będą:

 • numer PESEL,
 • w rekrutacji na studia I stopnia: świadectwo maturalne (jeśli nie posiadasz jeszcze świadectwa maturalnego, zaznacz checkbox “Nie posiadam jeszcze świadectwa maturalnego” i przejdź dalej),
 • w rekrutacji na studia II stopnia: dyplom ukończenia studiów I stopnia (jeśli nie posiadasz jeszcze dyplomu, możesz zapisać się na studia jako wolny słuchacz),
 • zdjęcie w wersji cyfrowej (możesz je zrobić samodzielnie w domu, na wprost, na jasnym tle, z widoczną całą twarzą).

3. Dokonaj opłaty wpisowej

Sprawdź najpierw aktualne promocje!

Opłaty wpisowej dokonasz poprzez konto kandydata w formularzu rekrutacyjnym i serwis PayU.

4. Podpisz dokumenty online

Zrobisz to za pośrednictwem konta kandydata, zapoznając się z treścią umowy i akceptując jej postanowienia.

Po podpisaniu umowy otrzymasz ją w formacie PDF na swój adres e-mail. Jeśli jesteś niepełnoletni_a, umowę podpiszesz razem z rodzicem w sposób tradycyjny.

5. Dostarcz oryginał świadectwa/dyplomu

Dostarcz oryginał świadectwa maturalnego/dyplomu ukończenia studiów I stopnia do biura rekrutacji.

Studia I stopnia

Jeśli maturę zdajesz w tym roku – musisz dostarczyć oryginał świadectwa maturalnego do 13 lipca, aby skorzystać z promocji “niższe czesne”.

Studia II stopnia

Jeśli nie posiadasz jeszcze dyplomu lub planujesz późniejszą obronę, skorzystaj z umowy wolnego słuchacza.

6. Witaj w gronie studentów!

Po dostarczeniu oryginału świadectwa maturalnego/dyplomu ukończenia studiów I stopnia Twój status kandydata zmieni się na „przyjęty”.

Oznacza to, że dostałeś_aś się na studia.

Status studenta zyskujesz z chwilą rozpoczęcia roku akademickiego.

Wszelkie informacje dotyczące studiowania znajdziesz w serwisie Wirtualna Uczelnia, do którego otrzymasz dostęp w drugiej połowie września.

*Rekrutacja na kierunek Grafika I stopnia

Na tym kierunku o przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Sprawdź szczegóły na stronie kierunku, zakładka “rekrutacja”.

*Rekrutacja na kierunek Game Development I stopnia

Na tym kierunku o przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Sprawdź szczegóły na stronie kierunku, zakładka “rekrutacja”.

*Rekrutacja na kierunek Informatyka I stopnia

Na tym kierunku o przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Sprawdź szczegóły na stronie kierunku, zakładka “rekrutacja”.

Kontakt z biurem rekrutacji: https://cdv.pl/kontakt/rekrutacja-informacje/.

Ważne linki rekrutacyjne:


 

Atuty Collegium Da Vinci

 • Model kształcenia - innowacyjny model kształcenia gwarantuje elastyczne projektowanie własnej edukacji przy wsparciu m.in. tutorów, mentorów, absolwentów czy przedstawicieli biznesu. Oprócz modułów stanowiących podstawę programu studiów, studenci mogą samodzielnie wybierać moduły z interesujących ich dziedzin.
 • Międzynarodowość - uczelnia stawia na wymianę doświadczeń w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym. Studenci mogą korzystać z wymiany akademickiej w ramach programu ERASMUS+.
 • Współpraca z biznesem - dzięki współpracy z partnerami biznesowymi uczelnia zapewnia wsparcie w zakresie szukania praktyk studenckich i podjęcia pracy. Partnerzy biznesowi angażują się w rozwijanie programów studiów.
 • Infrastruktura - uczelnia zapewnia 14 doskonale wyposażonych sal komputerowych, pracownię gier i mediów interaktywnych oraz pracownię sieciową. Studenci mogą korzystać również z bazy sportowej z czterema kortami do squasha, salą fitness, siłownią oraz z biblioteki, strefy studenta, parkingu, baru z kawiarnią i salą jadalnianą.
 • Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnościami - poza usprawnieniami architektonicznymi uczelnia zapewnia wsparcie asystentów dydaktycznych/osobistych, tłumaczy języka migowego, indywidualny tryb nauki czy sprzęt/oprogramowanie specjalistyczne.
 • Stypendia - uczelnia oferuje stypendia: Rektora dla najlepszych studentów, dla osób z niepełnosprawnością, socjalne i stypendium Ministra Edukacji i Nauki.
 • Koła naukowe - w Collegium Da Vinci funkcjonuje kilka kół naukowych.
 • Tutoring - proces wspomagania rozwoju studentów. Program zakłada pracę w małych grupach oraz indywidualne spotkania tutora ze studentem. Studenci I roku wykonują badanie Gallupa (Clifton StrengthsFinder®) oraz test Insightful Profiler™.
 • Anioł CDV - w Collegium Da Vinci drzwi otwarte trwają cały rok. Uczelnia oferuje spotkania z opiekunem studenta, który zaznajomi z uczelnią i odpowie na wszystkie pytania.


 

Kontakt do uczelni

61-719 Poznań

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

tel.:

697 690 034,
697 230 138