Akademia Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach(Niepublliczna)

palceholder

25-734 Kielce

ul. Jagiellońska 109 A

tel.:

41 345 13 13;
41 345 52 56;
41 366 93 93

Studia dyplomowe - kierunki
Administracja
bezpieczeństwo i higiena pracy
bezpieczeństwo wewnętrzne
Ekonomia
informatyka
Turystyka i rekreacja
Wydział Finansów
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Prawa
zarządzanie i coaching

Opis Uczelni

Akademia nauk stosowanych im. Prof. Edwarda lipińskiego w kielcach

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Dzięki inicjatywie Kieleckiego Towarzystwa Edukacji Ekonomicznej, powołano do życia 31-VII-1993r. Wyższą Szkołę Ekonomii i Administracji, która później przekształciła się w 2007r. w Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, przyjmując imię Edwarda Lipińskiego – wybitnego ekonomisty, współzałożyciela KOR i opozycjonisty z czasów PRL.

Rozwijająca się uczelnia, konsekwentnie otwierała kolejne kierunki studiów, dostosowując je do wymogów Ministerstwa Edukacji, uzyskując pozytywne opinie Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Jakość procesu dydaktycznego kieleckiej uczelni, nagradzana jest licznymi statuetkami i wyróżnieniami, w tym prestiżowe tytuły „Lidera Regionu” i „Skrzydła” –jedna z najwyższych nagród gospodarczych w regionie świętokrzyskim.

Przy kieleckiej uczelni powstaje Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych, które zapewni doskonałe uzupełnienie praktycznych zajęć studentów kierunków nauk o zdrowiu, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i zaawansowanych urządzeń medycznych. Strukturę uczelni buduje 6 wydziałów z 7 katedrami, oferujących kilkanaście kierunków, na których kształci się około 5tyś. studentów. W 2007r. Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, zawarła porozumienie z warszawską Główną Szkołą Handlową, pozwalające odbyć studia doktoranckie zakończone obroną pracy doktorskiej i uzyskaniem dyplomu SGH.

 

Misja Uczelni

Jedną z ważniejszych i nowoczesnych uczelni na mapie edukacji w Polsce jest Akademia Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Położona w sercu malowniczych Kielecczyzny, ta instytucja przyświeca się misją wzrostu osobistego i rozwoju zawodowego swoich studentów.

Misja Akademii opiera się na stwarzaniu warunków do efektywnego i innowacyjnego nauczania. Akademia skupia się na intelektualnym rozwoju studentów oraz rozbudzaniu w nich pasji do stałego poszerzania wiedzy. Przyświeca jej idea tworzenia naukowców o otwartych umysłach, gotowych stawić czoło wyzwaniom przyszłości.

Akademia ceni sobie praktyczną stronę edukacji, stwarzając możliwości aplikowania zdobytej teorii w rzeczywistych warunkach. Aktywnie współpracuje z biznesem, pomagając studentom nawiązywać istotne kontakty zawodowe. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom rynku pracy, Akademia oferuje kierunki studiów dostosowane do współczesnych trendów.

Znajdujący się w Kielcach, posiadających bogate tradycje edukacyjne, Akademia wykorzystuje swoje położenie do wnikliwych badań regionalnych, angażując się w życie społeczne miasta. Angażując się w działalność naukową i społeczną, Akademia kształtuje pokolenia przyszłych liderów, nie tylko w regionie, ale także w skali globalnej.

 

Stypendia na ANS

Akademia Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach jest chętnie wybieraną instytucją edukacyjną, nie tylko ze względu na bogatą ofertę kierunków studiów, ale także na różnorodność możliwości finansowych dla swoich studentów. ANS szczyci się progami stypendialnymi, które są dostosowane do różnych potrzeb studentów.

  • Najpopularniejszym jest oczywiście stypendium naukowe, które jest przyznawane na podstawie doskonałych wyników w nauce.
  • Inne formy wsparcia finansowego dostępne na uczelni to stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  • stypendium socjalne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo uczelnia oferuje szereg innych programów stypendialnych, takich jak stypendium sportowe czy stypendium za osiągnięcia artystyczne.

ANS umożliwia także swoim studentom ubieganie się o stypendia z zagranicznych funduszy partnerów uczelni. Partnerstwa zagraniczne z europejskimi uczelniami tworzą doskonałą okazję do zdobycia dodatkowego finansowania i zdobycia doświadczeń międzynarodowych.

Proces aplikacyjny jest przejrzysty i uczelnia stara się jak najlepiej wspierać swoich studentów na każdym etapie. Wszystko po to, aby jak najwięcej zdolnych młodych ludzi było w stanie skupić się na zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu swoich umiejętności.

 

Studia podyplomowe

Akademia Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach to renomowana uczelnia zlokalizowana w sercu Polski, w malowniczych Kielcach. Ta uczelnia, choć młoda, zdobyła już uznanie na arenie krajowej, dzięki innowacyjnemu podejściu do edukacji oraz wybitnemu kadrowi naukowemu, a jej nazwa to hołd dla jednego z najważniejszych ekonomistów XX wieku.

Studia podyplomowe w Akademii Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach to doskonała propozycja dla tych, którzy planują poszerzyć swoje kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe. Oferta studiów podyplomowych jest bardzo szeroka i dostosowana do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Są to zarówno programy skupiające się na specjalistycznej wiedzy biznesowej, jak i te dotyczące nowych technologii, a także zdrowia i edukacji.

Zespół doświadczonych pracowników naukowych tworzy inspirujące i efektywne środowisko do nauki. Metody nauczania w Akademii są nowoczesne i skupiają się na praktycznym zastosowaniu wiedzy, co gwarantuje, że absolwenci są doskonale przygotowani do podjęcia wyzwań w swojej dziedzinie.

Pressroom Akademii prężnie działa, dbając o bliski kontakt z mediami, a tutejszy akademicki inkubator przedsiebiorczości wspiera studentów w rozwoju innowacyjnych pomysłów na biznes. Akademia Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach to miejsce, gdzie teoria spotyka się z praktyką, a ambicja z realizacją.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Finanse i rachunkowość19201740
Prawo390360
Fizjoterapia22201920
Pielęgniarstwo 27002580
Ratownictwo medyczne 22201920
Kosmetologia27002580
Wydział Prawa23402160
Wydział Nauk o Zdrowiu27002580
Administracja19201620
bezpieczeństwo i higiena pracy19201620
bezpieczeństwo wewnętrzne19201800
Ekonomia19201800
Turystyka i rekreacja19201620
informatyka22201980
zarządzanie i coaching19201620

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Studia w SGH z perspektywy studenta
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej "Horyzont" - Spot promocyjny
Dzień Otwarty Online