Reklama - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)Uniwersytet Warszawski (UW) (Publiczna)

palceholder

00-927 Warszawa

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

tel.:

+48 22 55 20 000

Administracja
Afrykanistyka
Arabistyka
Archeologia
Artes Liberales
Astronomia
Asyriologia i hetytologia
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bioetyka
Bioinformatyka i biologia systemów
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Chemia medyczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i medioznawstwo
Ekonomia
Energetyka i chemia jądrowa
Etnologia i antropologia kulturowa
Europeistyka - integracja europejska
Europeistyka - studia europejskie
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych
Europejskie studia optyki okularowej i optometrii
Filologia angielska
Filologia bałtycka
Filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim
Filologia iberyjska
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
Filologia nowogrecka
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia rosyjska
Filologia ugrofińska
Filologia włoska
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Fizyka
Geofizyka w geologii
Geografia
Geologia
Geologia stosowana
Germanistyka
Gospodarka przestrzenna
Hebraistyka
Historia
Historia i kultura Żydów
Historia sztuki
Iberystyka
Indologia
Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych
Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych i nauk społecznych
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Inżynieria nanostruktur
Inżynieria obliczeniowa
Iranistyka
Japonistyka
Język angielski we wczesnym nauczaniu dwujęzycznym
Język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem
Kognitywistyka
Koreanistyka
Kryminologia
Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska
Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze
Kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów
Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
Lingwistyka stosowana - Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Lingwistyka stosowana - Instytut Lingwistyki Stosowanej
Logistyka i administrowanie w mediach
Logopedia ogólna i kliniczna
Matematyka
Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne
Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie
Mongolistyka i tybetologia
Nauczanie języka angielskiego
Nauczanie języka francuskiego
Nauczanie języka niemieckiego
Nauki o ziemi w poszukiwaniu węglowodorów
Ochrona środowiska
Organizowanie rynku pracy
Orientalistyka
Pedagogika
Pedagogika nauczycielska
Podwójny dyplom z Uniwersytetem w Hajfie
Politologia
Polityka społeczna
Pomoc humanitarna
Praca socjalna
Prawo
Prawo finansowe i skarbowość
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Psychologia
Public Relations
Samorząd terytorialny i polityka regionalna
Sinologia
Slawistyka
Socjologia
Socjologia
Socjologia stosowana i antropologia społeczna
Społeczeństwo i kultura Stanów Zjednoczonych
Stosunki międzynarodowe
Studia amerykanistyczne
Studia euroazjatyckie
Studia filologiczno-kulturoznawcze
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią
Studia wschodnie
Turkologia
Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim
Zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe
Zarządzanie
Zarządzanie finansami i rachunkowość
Zastosowania fizyki w biologii i medycynie

Opis Uczelni

UNIWERSYTET WARSZAWSKI (UW)


Uniwersytet Warszawski (UW)
, położony w historycznej stolicy Polski - Warszawie, jest największą i najbardziej prestiżową instytucją edukacyjną w kraju. Założony w 1816 roku, UW ma długą tradycję dostarczania wysokiej jakości edukacji, co potwierdza uwzględnienie go wśród 1% najlepszych uniwersytetów świata według rankingów międzynarodowych.

Oferta edukacyjna UW jest bardzo szeroka, pokrywająca wszystkie główne dziedziny nauki. Obejmuje ponad 100 kierunków studiów na poziomie licencjackim i magisterskim, a także liczne programy doktoranckie, MBA oraz studia podyplomowe. Istotnym atutem jest fakt, że UW jest liderem badań naukowych w Polsce, co daje studentom niepowtarzalną możliwość uczestniczenia w zaawansowanych badaniach.

UW dysponuje takim bogatym zasobem naukowym, jak biblioteka uniwersytecka z milionem woluminów, największa w kraju baza danych elektornicznych, a także wiele centrów badawczych. Do dyspozycji studentów są również nowoczesne obiekty sportowe, domy studenckie i kulturalne.

Uniwersytet Warszawski jest miejscem, gdzie połączenie tradycji z nowoczesnością stwarza doskonałe środowisko do nauki i rozwoju.

 

Misja Uczelni

Sercem i duchem stolicy Polski, Warszawa, jest największa i najstarsza instytucja edukacyjna w kraju - Uniwersytet Warszawski (UW). Położony w sercu miasta, UW jest wpisany w krajobraz miasta, a jego historyczne obiekty to prawdziwe zabytki wieku XIX.

Misją UW jest wprowadzanie innowacji edukacyjnych, promowanie badań naukowych na wysokim poziomie i dostarczanie absolwentom umiejętności, które są istotne na współczesnym rynku pracy. UW stawia sobie za cel doskonałość we wszystkim, co robi, co wyraża się w szerokim zakresie badań, które prowadzi - od nauk ścisłych i stosowanych po nauki humanistyczne i społeczne.

Uniwersytet Warszawski jest pewien swojej misji, jaką jest służba społeczeństwu. Jego celem jest nie tylko edukacja, ale również rozwijanie umiejętności takich jak krytyczne myślenie, zrozumienie kultury i historii, oraz rozwijanie umiejętności interpersonalnych i zdolności do nauki przez całe życie. UW ma mocną społeczność z zaangażowanymi studentami i profesorami, którzy ze sobą współdziałają, aby zaspokoić ciekawość, inspirować kreatywność i rozwijać umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu na zmieniającym się rynku pracy.

Uniwersytet Warszawski, z jego wysoko wykwalifikowanymi nauczycielami, innowacyjnym podejściem do edukacji i silnym poczuciem misji społecznej, jest miejscem, które jest gotowe do sprostania wyzwaniom przyszłości i stworzenia jutrzejszych liderów.

 

Studia podyplomowe

Uniwersytet Warszawski (UW), zlokalizowany w stolicy Polski, oferuje szereg dynamicznych i ciekawych studiów podyplomowych, umożliwiających dalszy rozwój w wielu dziedzinach nauki i praktyki. Przykładowe kierunki obejmują obszary naukowe takie jak ekonomia, prawo, informatyka czy nauki humanistyczne.

W ramach ekonomii, UW oferuje specjalizacje w bankowości, finansach i zarządzaniu przedsiębiorstwem. Kursy są prowadzone przez doświadczonych profesorów i praktyków, którzy udostępniają bieżące, praktyczne case study oraz najnowsze teorie ekonomiczne. Dla prawników, możliwe są studia podyplomowe prawa międzynarodowego lub prawa administracyjnego.

Istotnym kierunkiem są studia podyplomowe z informatyki. Zasłużone dla sektora IT, obejmują one szeroki zakres zagadnień, w tym programowanie, projektowanie systemów i zarządzanie danymi. W dziedzinie nauk humanistycznych, UW oferuje różnorodne programy - od studia podyplomowego z filozofii po studia z nauk społecznych czy historii.

Niezależnie od wyboru, studia podyplomowe na UW gwarantują wysokie standardy nauczania i dostęp do najnowszych badań i publikacji naukowych.

 

Uczelnie w okolicy z podobnymi kierunkami

Większą część Warszawy można nazwać kampusami Uniwersytetu Warszawskiego (UW), jednej z najstarszych i najbardziej cenionych uczelni w Polsce. Ale UW nie jest jedynym miejscem w stolicy, gdzie studenci mogą poszerzyć swoją wiedzę w podobnych obszarach.

Szkoła Główna Handlowa (SGH) to jednak jedno z najlepszych miejsc dla tych, którzy szukają solidnego wykształcenia w dziedzinie ekonomii, zarządzania czy finansów. Mimo że jest trochę mniej ogólna niż UW, oferuje jednak podobny zestaw kierunków, w tym ekonomię, zarządzanie i finanse, a także studia biznesowe.

Kolejną renomowaną szkołę na liście to Politechnika Warszawska. Jest to szczególnie atrakcyjne miejsce dla studentów zainteresowanych naukami ścisłymi, technologią i inżynierią - niewątpliwie komplementarnych z wieloma kierunkami dostępnymi na UW.

Jak na stolicę przystało, Warszawa ma wiele do zaoferowania. Akademia Leona Koźmińskiego jest przykładem prywatnej uczelni, która oferuje szeroki wachlarz programów na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim w zakresie biznesu, zarządzania, finansów i prawa. Choć różni się od UW, ale niektóre kierunki są bardzo podobne.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Administracja2700-3000
Archeologia2220
Bezpieczeństwo wewnętrzne2450-3000
Filozofia1800-2100
Geografia1950
Gospodarka przestrzenna2150
Historia1200
Historia sztuki2250
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo840
Politologia2400
Polityka społeczna2200
Praca socjalna1750
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja1750-1950
Stosunki międzynarodowe3000
Zarządzanie2700
Socjologia stosowana i antropologia społeczna2000-2750
Studia euroazjatyckie 2800
Kryminologia 1950
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią2200
Samorząd terytorialny i polityka regionalna 2300
Ekonomia3000
Europeistyka - integracja europejska2700
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych 2500
Filologia angielska2800
Filologia polska1000
Filologia romańska1300
Finanse i rachunkowość2700-3000
Germanistyka1500
Kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów1900
Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej2225
Lingwistyka stosowana - Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej2800
Lingwistyka stosowana - Instytut Lingwistyki Stosowanej2600
Nauczanie języka angielskiego1590
Pedagogika1800-2200
Socjologia2750
ikonka kierunki studiów

Zasady rekrutacji na wybrane wydziały na - Uniwersytet Warszawski (UW)

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Studia niestacjonarne, Uczelnia Łazarskiego
Akademia Leona Koźmińskiego - Dbamy o Twoją przyszłość!
Collegium Civitas

Uniwersytet Warszawski (UW) - Aktualności