Reklama - Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w WarszawieUniwersytet Warszawski (UW) (Publiczna)

palceholder

00-927 Warszawa

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

tel.:

+48 22 55 20 000

Administracja
Afrykanistyka
Arabistyka
Archeologia
Artes Liberales
Astronomia
Asyriologia i hetytologia
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bioetyka
Bioinformatyka i biologia systemów
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Chemia medyczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i medioznawstwo
Ekonomia
Energetyka i chemia jądrowa
Etnologia i antropologia kulturowa
Europeistyka - integracja europejska
Europeistyka - studia europejskie
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych
Europejskie studia optyki okularowej i optometrii
Filologia angielska
Filologia bałtycka
Filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim
Filologia iberyjska
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
Filologia nowogrecka
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia rosyjska
Filologia ugrofińska
Filologia włoska
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Fizyka
Geofizyka w geologii
Geografia
Geologia
Geologia stosowana
Germanistyka
Gospodarka przestrzenna
Hebraistyka
Historia
Historia i kultura Żydów
Historia sztuki
Iberystyka
Indologia
Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych
Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych i nauk społecznych
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Inżynieria nanostruktur
Inżynieria obliczeniowa
Iranistyka
Japonistyka
Język angielski we wczesnym nauczaniu dwujęzycznym
Język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem
Kognitywistyka
Koreanistyka
Kryminologia
Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska
Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze
Kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów
Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
Lingwistyka stosowana - Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Lingwistyka stosowana - Instytut Lingwistyki Stosowanej
Logistyka i administrowanie w mediach
Logopedia ogólna i kliniczna
Matematyka
Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne
Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie
Mongolistyka i tybetologia
Nauczanie języka angielskiego
Nauczanie języka francuskiego
Nauczanie języka niemieckiego
Nauki o ziemi w poszukiwaniu węglowodorów
Ochrona środowiska
Organizowanie rynku pracy
Orientalistyka
Pedagogika
Pedagogika nauczycielska
Podwójny dyplom z Uniwersytetem w Hajfie
Politologia
Polityka społeczna
Pomoc humanitarna
Praca socjalna
Prawo
Prawo finansowe i skarbowość
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Psychologia
Public Relations
Samorząd terytorialny i polityka regionalna
Sinologia
Slawistyka
Socjologia
Socjologia
Socjologia stosowana i antropologia społeczna
Społeczeństwo i kultura Stanów Zjednoczonych
Stosunki międzynarodowe
Studia amerykanistyczne
Studia euroazjatyckie
Studia filologiczno-kulturoznawcze
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią
Studia wschodnie
Turkologia
Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim
Zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe
Zarządzanie
Zarządzanie finansami i rachunkowość
Zastosowania fizyki w biologii i medycynie

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Administracja2700-3000
Archeologia2220
Bezpieczeństwo wewnętrzne2450-3000
Filozofia1800-2100
Geografia1950
Gospodarka przestrzenna2150
Historia1200
Historia sztuki2250
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo840
Politologia2400
Polityka społeczna2200
Praca socjalna1750
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja1750-1950
Stosunki międzynarodowe3000
Zarządzanie2700
Socjologia stosowana i antropologia społeczna2000-2750
Studia euroazjatyckie 2800
Kryminologia 1950
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią2200
Samorząd terytorialny i polityka regionalna 2300
Ekonomia3000
Europeistyka - integracja europejska2700
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych 2500
Filologia angielska2800
Filologia polska1000
Filologia romańska1300
Finanse i rachunkowość2700-3000
Germanistyka1500
Kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów1900
Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej2225
Lingwistyka stosowana - Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej2800
Lingwistyka stosowana - Instytut Lingwistyki Stosowanej2600
Nauczanie języka angielskiego1590
Pedagogika1800-2200
Socjologia2750
ikonka kierunki studiów

Zasady rekrutacji na wybrane wydziały na - Uniwersytet Warszawski (UW)

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Studia niestacjonarne, Uczelnia Łazarskiego
Akademia Leona Koźmińskiego - Dbamy o Twoją przyszłość!
Collegium Civitas

Uniwersytet Warszawski (UW) - Aktualności

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni mazowieckie