Reklama - Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Uniwersytet Warszawski (UW)

00-927 Warszawa

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

tel.:

22 55 20 000

ikonka email do uczelni

Administracja
Administracja europejska (European Administration)
Afrykanistyka
Arabistyka
Archeologia
Artes Liberales
Astronomia
Asyriologia i hetytologia
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bioetyka
Bioinformatyka i biologia systemów
Biologia
Biotechnologia
Chemia
Chemia medyczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i medioznawstwo
Ekonomia
Energetyka i chemia jądrowa
Etnologia i antropologia kulturowa
Europeistyka - integracja europejska
Europeistyka - studia europejskie
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych
Europejskie studia optyki okularowej i optometrii
Filologia angielska
Filologia bałtycka
Filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim
Filologia iberyjska
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
Filologia nowogrecka
Filologia polska
Filologia romańska
Filologia rosyjska
Filologia ugrofińska
Filologia włoska
Filozofia
Finanse, inwestycje i rachunkowość
Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia
Fizyka
Geofizyka w geologii
Geografia
Geologia
Geologia stosowana
Germanistyka
Gospodarka przestrzenna
Hebraistyka
Historia
Historia i kultura Żydów
Historia sztuki
Iberystyka
Indologia
Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych
Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych i nauk społecznych
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Inżynieria nanostruktur
Inżynieria obliczeniowa
Iranistyka
Japonistyka
Język angielski we wczesnym nauczaniu dwujęzycznym
Język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem
Kognitywistyka
Koreanistyka
Kryminologia
Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska
Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze
Kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów
Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
Lingwistyka stosowana - Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Lingwistyka stosowana - Instytut Lingwistyki Stosowanej
Logistyka i administrowanie w mediach
Logopedia ogólna i kliniczna
Marketing
Matematyka
Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne
Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie
Mongolistyka i tybetologia
Nauczanie języka angielskiego
Nauczanie języka francuskiego
Nauczanie języka niemieckiego
Nauki o ziemi w poszukiwaniu węglowodorów
Ochrona środowiska
Organizowanie rynku pracy
Orientalistyka
Pedagogika
Pedagogika małego dziecka
Pedagogika nauczycielska
Podwójny dyplom z Uniwersytetem w Hajfie
Politologia
Polityka społeczna
Pomoc humanitarna
Praca socjalna
Prawo
Prawo finansowe i skarbowość
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Psychologia
Public Relations
Samorząd terytorialny i polityka regionalna
Slawistyka
Socjologia
Socjologia
Socjologia stosowana i antropologia społeczna
Społeczeństwo i kultura Stanów Zjednoczonych
Stosunki międzynarodowe
Studia amerykanistyczne
Studia euroazjatyckie
Studia filologiczno-kulturoznawcze
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią
Studia wschodnie
Turkologia
Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim
Zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe
Zarządzanie
Zarządzanie międzynarodowe
Zarządzanie środowiskiem
Zastosowania fizyki w biologii i medycynie

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Administracja 2700-3000
Administracja europejska (European Administration) 1750 EUR 1450 EUR
Archeologia 2220
Bezpieczeństwo wewnętrzne 2450-3000
Ekonomia 3000
Europeistyka - integracja europejska 2700
Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych 2500
Filologia angielska 2800
Filologia polska 1000
Filologia romańska 1300
Filozofia 1800-2100
Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia 2700-3000
Geografia 1950
Germanistyka 1500
Gospodarka przestrzenna 2150
Historia 1200
Historia sztuki 2250
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 840
Kryminologia 1950
Kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów 1900
Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej 2225
Lingwistyka stosowana - Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej 2800
Lingwistyka stosowana - Instytut Lingwistyki Stosowanej 2600
Nauczanie języka angielskiego 1590
Pedagogika 1800-2200
Pedagogika małego dziecka 2100
Politologia 2400
Polityka społeczna 2200
Praca socjalna 1750
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja 1750-1950
Samorząd terytorialny i polityka regionalna 2300
Socjologia 2750
Socjologia stosowana i antropologia społeczna 2000-2750
Stosunki międzynarodowe 3000
Studia euroazjatyckie 2800
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią 2200
Zarządzanie 2700

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Instytut Kapitału Ludzkiego SGH
Akademia Leona Koźmińskiego - Dbamy o Twoją przyszłość!
Collegium Civitas

Uniwersytet Warszawski (UW) - Aktualności

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni mazowieckie