Galeria Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI)
Galeria Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI)
Galeria Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI)
Galeria Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych

Zobacz

         

Big Data & analityka biznesowa

Zobacz

         

Inżynieria aplikacji i systemów mobilnych

Zobacz

Zobacz

         

Inżynieria baz danych

Zobacz

Zobacz

         

Inżynieria bezpieczeństwa systemów informatycznych

Zobacz

Zobacz

         

Inżynieria danych – Database Developer

Zobacz

         

Inżynieria Internetu

Zobacz

Zobacz

         

Inżynieria oprogramowania

Zobacz

Zobacz

         

Inżynieria oprogramowania – Fullstack Developer

Zobacz

         

Inżynieria sieci teleinformatycznych

Zobacz

Zobacz

         

Inżynieria sztucznej inteligencji

Zobacz

Zobacz

         

Inżynieria zasobów informacyjnych Data Science

Zobacz

Zobacz

         

Master of Science in Cloud Computing (studia w jęz. angielskim)

Zobacz

         

Master of Science in IT Project Management (studia w jęz. angielskim)

Zobacz

         

Sztuczna inteligencja/Uczenie maszynowe

Zobacz

         

Technologie i zastosowania chmury obliczeniowej

Zobacz

         

Zarządzanie projektami

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni - WWSI

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki to prywatna uczelnia, która została utworzona 19 lipca 2000 roku i jest jedyną polską, specjalistyczną placówką zajmującą się wyłącznie kształceniem na jednym kierunku, tj. Informatyka. Siedzibą WWSI jest samo serce Warszawy, przez co w najbliższym otoczeniu skupione są pomniki historii (Stare Miasto, Getto, Muzeum Historii Żydów Polskich) oraz współczesne instytucje finansowo – biznesowego centrum stolicy.

Oferta edukacyjna wyróżnia zarówno studia inżynierskie, jak i magisterskie oraz podyplomowe na kierunku Informatyka. Dodatkowo WWSI aktywnie działa w zakresie otwartych studiów informatycznych, organizując wykłady, szkolenia, kursy i warsztaty, dedykowane uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom oraz absolwentom i wszystkim osobom zainteresowanym. Wykształcenie, wiek czy poziom wiedzy informatycznej nie ma znaczenia.

Uczelnia posiada własną, innowacyjną bazą dydaktyczno–naukową, która skupia w sobie 12 laboratoriów. Dwa z nich zasługują na szczególną uwagę ze względu na swoją unikalność: zdalne laboratorium komputerowych technik pomiarowych oraz laboratorium grafiki komputerowej. Dodatkowo WWSI dysponuje specjalistycznym księgozbiorem informatycznym - jednym z największych w Warszawie. Liczy on sobie ponad 10 000 woluminów, a także pozwala na dostęp do światowych repozytoriów naukowych baz.

Swoistym dopełnieniem nowoczesnego zaplecza edukacyjnego są zatrudnieni wykładowcy o najwyższych kwalifikacjach, spośród których zdecydowana większość to praktycy zatrudnieni w firmach branży ICT, a także zagraniczni nauczyciele akademiccy pochodzący z amerykańskich oraz europejskich uniwersytetów.

W latach 2021/2022 uczelnia wykształciła ponad 1300 polskich oraz zagranicznych studentów. Zawodowe kompetencje z zakresu informatyki są potwierdzone dyplomami państwowymi (dyplomem inżyniera i magistra informatyka), a także dyplomem studiów podyplomowych o specjalności informatyka. Tylko do marca 2021 roku powyższe dyplomy uzyskało aż 4524 absolwentów.

W ramach oferty edukacyjnej WWSI daje swoim studentom możliwość uzyskania branżowych certyfikatów ICT:

 • PRINCE2® Foundation,
 • PMI®,
 • CCNA,
 • audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001,
 • Projektanta zabezpieczeń sieci teleinformatycznych wg ISO 27001,
 • Menedżera Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, MCTS MCITP

oraz wielu innych. Są one cennym atrybutem na współczesnym rynku pracy. Dodatkowo uczelnia organizuje szkolenia informatyczne, w których każdego roku uczestniczy nawet do 7 tysięcy osób.

Studenci mają również szansę realizować się kołach naukowych, samorządzie studenckim, konkursach oraz w zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Ponadto WWSI bierze udział w europejskich programach wymiany studentów.

fasada budynku wwsisala wwsisala wykladowa wwsiabsolutorium wwsi

 

Studia otwarte

Oferta otwartych kursów i szkoleń Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki – IT Akademia obejmuje ponad 50 różnorodnych form kształcenia rocznie, między innymi cykle wykładów popularnonaukowych, warsztaty informatyczne, spotkania z nauczycielami akademickimi i ekspertami branży IT, seminaria tematyczne, kursy kwalifikacyjne, szkolenia informatyczne, letnie szkoły informatyki, programy "visiting professor", udział w zajęciach kół naukowych i konferencjach.

Wszystkie formy szkoleniowe są prowadzone na różnych poziomach zaawansowania, począwszy od podstawowego, poprzez średnio zaawansowane, aż do wysoko specjalizowanych szkoleń, kończących się egzaminami certyfikacyjnymi na określone uprawnienia informatyczne.

 

Misja i symbole uczelni

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jest specjalistyczną uczelnią, która prowadzi działalność o charakterze dydaktycznym i naukowo-badawczym w zakresie informatyki, jako dyscypliny o największym znaczeniu dla poziomu i tempa rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, w tym dla innowacyjności, rozwoju technologicznego oraz kształtowania zasobów rynku pracy.

Podstawową misją prowadzonych w Uczelni studiów inżynierskich, magisterskich oraz podyplomowych jest wyposażenie studentów w najwyższej jakości wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z dziedziny informatyki, które pozwolą im na uzyskanie zatrudnienia zgodnego z posiadanymi kwalifikacjami, oczekiwaniami i predyspozycjami oraz z zapotrzebowaniem rynku pracy.

Prowadzone w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki prace badawczo-naukowe stanowią podstawowy czynnik decydujący o jakości i dynamice rozwoju Uczelni oraz wzbogacaniu jej materialnego i intelektualnego potencjału. Prace naukowo-badawcze realizowane we współpracy i na rzecz otoczenia makroekonomicznego wzmacniają więzi Uczelni ze środowiskiem gospodarczym i akademickim oraz wizerunek Uczelni jako instytucji otwartej, innowacyjnej i nowoczesnej. Ważną funkcją programów i projektów rozwojowych jest wspieranie procesu kształcenia, w szczególności w zakresie rozwoju i zastosowań technologii informatycznych w edukacji.

Z okazji jubileuszu 10 rocznicy działalności dydaktyczno-naukowej społeczność akademicka Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki w drodze zbiórki publicznej ufundowała sztandar Uczelni. W czasie inauguracji roku akademickiego 2009/2010 nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru przedstawicielom Samorządu Studenckiego.

 

Relacje z otoczeniem

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jest członkiem Konferencji Rektorów Polskich Zawodowych Szkół Wyższych (KRZASP), International Council for Distance Education (ICDE), European University Information Systems (EUNIS) oraz Konsorcjum Uczelni Niepublicznych (KUN).

Uczelnia uczestniczy w realizacji programów korporacyjnych Microsoft IT Academy Program, Cisco Networking Akademy Project, Cisco Entrepreneur Institute, IBM Scholars Program oraz Oracle Academic Initiative.

Uczelnia prowadzi aktualnie projekty szkoleniowo – informacyjne o zasięgu ogólnopolskim, tj.:

 • Projekt ESKA - Elastyczny System Kształcenia Akademickiego.
 • Młodzieżowa Akademia IT - projekt oferujący bootcampy programistyczne oraz kursy i wykłady z informatyki dla uczniów i nauczycieli.
 •  

  Kontakt do uczelni

  00-169 Warszawa

  ul. Lewartowskiego 17

  tel.:

  (0-22) 489-64-00/52