Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia woj. śląskie - 48 uczelni

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gliwice)

Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gliwice)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gliwice)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gliwice)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gliwice)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gliwice)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gliwice)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 3

Uczelnia rozpoczęła swoją działalność 17-12-2004r., kiedy została wpisana do rejestru szkół niepublicznych, decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Szkoła była pierwszą w naszym kraju i jedną z nielicznych w Europie, której dydaktyka skupia się całościowo na problematyce bezpieczeństwa człowieka, analizując wpływ kwestii bezpieczeństwa niemal w każdej dziedzinie życia. Wśród oferty edukacyjnej pojawiają się kierunki bezpośrednio związane z tematyką, takie jak: bezpieczeństwo narodowe, publiczne czy zdrowotne, ale również zarządzanie, pedagogika czy psychologia.
Duże zainteresowanie takim profilem nauki i możliwość ukierunkowania przyszłej nauki pod względem zainteresowań, doprowadziło do powstania oddziałów zamiejscowych poznańskiej uczelni zawodowej w takich miastach jak: Gdańsk, Gliwice, Giżycko, Bartoszyce, Jaworzno, Skoczów, Jastrzębie zdrój, Koszalin. Wykwalifikowana kadra i doświadczenie praktyczne zdobywane podczas studiów, sprawiają, że absolwenci Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa są poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Jastrzębie-Zdrój)

Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Jastrzębie-Zdrój)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Jastrzębie-Zdrój)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Jastrzębie-Zdrój)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Jastrzębie-Zdrój)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 1

Uczelnia rozpoczęła swoją działalność 17-12-2004r., kiedy została wpisana do rejestru szkół niepublicznych, decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Szkoła była pierwszą w naszym kraju i jedną z nielicznych w Europie, której dydaktyka skupia się całościowo na problematyce bezpieczeństwa człowieka, analizując wpływ kwestii bezpieczeństwa niemal w każdej dziedzinie życia. Wśród oferty edukacyjnej pojawiają się kierunki bezpośrednio związane z tematyką, takie jak: bezpieczeństwo narodowe, publiczne czy zdrowotne, ale również zarządzanie, pedagogika czy psychologia.
Duże zainteresowanie takim profilem nauki i możliwość ukierunkowania przyszłej nauki pod względem zainteresowań, doprowadziło do powstania oddziałów zamiejscowych poznańskiej uczelni zawodowej w takich miastach jak: Gdańsk, Gliwice, Giżycko, Bartoszyce, Jaworzno, Skoczów, Jastrzębie zdrój, Koszalin. Wykwalifikowana kadra i doświadczenie praktyczne zdobywane podczas studiów, sprawiają, że absolwenci Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa są poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Skoczów)

Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Skoczów)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Skoczów)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Skoczów)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Skoczów)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 1

Uczelnia rozpoczęła swoją działalność 17-12-2004r., kiedy została wpisana do rejestru szkół niepublicznych, decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Szkoła była pierwszą w naszym kraju i jedną z nielicznych w Europie, której dydaktyka skupia się całościowo na problematyce bezpieczeństwa człowieka, analizując wpływ kwestii bezpieczeństwa niemal w każdej dziedzinie życia. Wśród oferty edukacyjnej pojawiają się kierunki bezpośrednio związane z tematyką, takie jak: bezpieczeństwo narodowe, publiczne czy zdrowotne, ale również zarządzanie, pedagogika czy psychologia.
Duże zainteresowanie takim profilem nauki i możliwość ukierunkowania przyszłej nauki pod względem zainteresowań, doprowadziło do powstania oddziałów zamiejscowych poznańskiej uczelni zawodowej w takich miastach jak: Gdańsk, Gliwice, Giżycko, Bartoszyce, Jaworzno, Skoczów, Jastrzębie zdrój, Koszalin. Wykwalifikowana kadra i doświadczenie praktyczne zdobywane podczas studiów, sprawiają, że absolwenci Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa są poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami.

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi - Filia w Rybniku

Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi - Filia w Rybniku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 1

Łódzka Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu powstała na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 21-XI-2006r. Od początku swojej działalności, nastawiona była na kształcenie specjalistów potrzebnych w regionie łódzkim, jednak duże zainteresowanie i rozwój uczelni sprawiły, że obecnie łódzka szkoła wyższa jest wybierana przez studentów z każdego zakątka kraju. Doskonałe wyniki procesu edukacyjnego i rosnąca popularność uczelni, pozwoliły otworzyć Filię Zamiejscową w Rybniku w 2017r. Rybnicka Filia Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu oferuje studia I-ego stopnia licencjackie i magisterskie studia uzupełniające II-ego stopnia na kierunkach pedagogicznych, psychologicznych i szeroko rozumianych socjologicznych, przygotowując studentów do praktycznej nauki przyszłego zawodu. Absolwenci rybnickiej uczelni, to doceniani nie tylko w regionie specjaliści, chętnie zatrudniani w instytucjach edukacyjno-wychowawczych, domach opieki i szkołach, zasilając szeregi pedagogów, wychowawców, opiekunów i pracowników personelu medycznego.

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI) w Katowicach

Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI)  w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI)  w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI)  w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI)  w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI)  w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI)  w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI)  w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI)  w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI)  w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI)  w Katowicach
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 2

Opinie: 13

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach jest niepubliczną uczelnią wyższą o doskonałych standardach nauczania i programach kształcenia przygotowanych we współpracy z otoczeniem biznesowym. Celem kształcenia jest przygotowanie wyspecjalizowanych kadr w branży informatycznej oraz nowych technologii, które zasilą zarówno polskie, jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa. Uczelnia prowadzi studia informatyczne oraz graficzne na studiach licencjackich oraz inżynierskich. Realizuje kształcenie w trybie dziennym oraz zaocznym – niestacjonarnym. To, co wyróżnia Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych, jest świetna baza dydaktyczna, nowoczesne pracownie, a także kadra wykwalifikowanych pracowników naukowych. Studenci mają możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach i programach, także w międzynarodowych wymianach studenckich. Ukończenie Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych pozwala na bezproblemowe znalezienie zatrudnienia w branżach związanych z nowymi technologiami.

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Katowicach

Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 4

Opinie: 1

Wydział Psychologii w Katowicach jest jednym z zamiejscowych wydziałów Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPW. Wydział funkcjonuje od 2010 roku, obecnie w różnych formach kształcenia uczestniczy prawie 1400 studentów. Uczelnia prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia, a także jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia. Ciekawą propozycją są studia dla magistrów i licencjatów, którzy mają możliwość ukończenia kształcenia w czasie krótszym niż program studiów. Wydział Psychologii w Katowicach dba o najwyższe standardy kształcenia. Studenci mają możliwość uczenia się pod okiem wykwalifikowanej kadry dydaktycznej z dużym dorobkiem akademickim, a także specjalistów praktyków. Oprócz działalności dydaktycznej wydział prowadzi również wiele badań i projektów wspólnie z innymi uczelniami, instytucjami czy otoczeniem biznesu. Cieszy się również dużą renomą w środowisku akademickim, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia za jakość kształcenia oraz za innowacyjne rozwiązania edukacyjne. 

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)

Galeria Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)
Galeria Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)
Galeria Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)
Galeria Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)
Galeria Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)
Galeria Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)
Galeria Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)
Galeria Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)
Galeria Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)
Galeria Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)
Galeria Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 10

Opinie: 11

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach powstała w 2003 roku. Jest to uczelnia niepubliczna o profilu technicznym, medycznym, a także artystycznym. W jej strukturze organizacyjnej znajdują się dwa wydziały: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych oraz Wydział Nauk Medycznych. Uczelnia kształci przyszłych lekarzy, pielęgniarki, architektów, informatyków, a także inżynierów. W ofercie edukacyjnej znajdują się studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone według nowoczesnych standardów nauczania. Studenci kształcą się w doskonale wyposażonej bazie dydaktycznej. Mają do dyspozycji wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, zarówno pracowników naukowych, jak i specjalistów w konkretnej branży. Mogą realizować praktyki i staże w sprawdzonych firmach i instytucjach. Na uczelni funkcjonują liczne stowarzyszenia i koła naukowe, dzięki którym można dodatkowo rozwijać indywidualne zainteresowania i pasje. Absolwenci Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach są profesjonalnie przygotowani do pracy w wyuczonych specjalnościach. 

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach

Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 3

Opinie: 18

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna jest niepubliczną uczelnia działającą na rynku edukacyjnym od 2008 roku. Od początku działalności celem uczelni było kształcenie profesjonalnych kadr w zawodach okołomedycznych. Wysokie standardy kształcenia, rozbudowane programy poszczególnych studiów oraz doskonała atmosfera sprawiają, że uczelnia jest chętnie wybierana przez przyszłych studentów. Uczelnia oferuje kształcenie na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich, ma również ciekawą ofertę kształcenia podyplomowego. Aktualnie można studiować między innymi dietetykę, kosmetologię oraz gastronomię. Wszystkie programy nauczania są systematycznie poszerzane o wiedzę i umiejętności zgodne ze standardami i potrzebami rynku pracy w Polsce i za granicą. Śląska Wyższa Szkoła Medyczna oferuje studentom rozbudowaną bazę dydaktyczną, dobrze wyposażone pracownie oraz możliwość rozwijania zainteresowań na licznych zajęciach dodatkowych, kursach i szkoleniach pozwalających na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 

Politechnika Częstochowska (PCZ)

Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 6

Kierunki/Specjalizacje: 46

Opinie: 18

Politechnika Częstochowska

Historia częstochowskiej uczelni technicznej, sięga 1949r., utworzono wtedy Szkołę Inżynierską oferującą naukę na Wydziale Mechanicznym. Szybki rozwój szkoły i duże zapotrzebowanie na wykształconych inżynierów sprawił, że już na początku lat 60-tych XX w., uczelnia nabyła uprawnienia szkoły wyższej, a w 1972r. uruchomiono pierwsze studia doktoranckie. Rozwijając nowoczesne technologie, Politechnika Częstochowska, już w 1994r. w porozumieniu z trzema miejscowymi uczelniami, stworzyła miejską sieć komputerowa CzestMAN, uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych pracach naukowo-badawczych związanych z dziedzinami IT, obecnie aktywnie bierze udział w tworzeniu ogólnopolskiej sieci światłowodowej PIONIER. W 2005r. przy uczelni rozpoczęło działalność Centrum Współpracy Międzynarodowej, umożliwiając kształcenie w języku angielskim na wybranych kierunkach technicznych. Obecnie Politechnika Częstochowska jest największą uczelnią w regionie, współpracującą z krajowymi instytucjami i zakładami przemysłowymi, prowadzi działalność naukową docenianą również przez zagranicznych partnerów i kształci przyszłe kadry inżynierskie krajowej gospodarki. W ciągu 70-cio letniej działalności, politechnika wykształciła prawie 70tyś. specjalistów. Oferta edukacyjna uczelni obejmuje naukę na wszystkich stopniach studiów wyższych, realizowaną w ramach 6 wydziałów. 

Politechnika Śląska (PŚ)

Galeria Politechnika Śląska (PŚ)
Galeria Politechnika Śląska (PŚ)
Galeria Politechnika Śląska (PŚ)
Galeria Politechnika Śląska (PŚ)
Galeria Politechnika Śląska (PŚ)
Galeria Politechnika Śląska (PŚ)
Galeria Politechnika Śląska (PŚ)
Galeria Politechnika Śląska (PŚ)
Galeria Politechnika Śląska (PŚ)
Galeria Politechnika Śląska (PŚ)
Galeria Politechnika Śląska (PŚ)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 15

Kierunki/Specjalizacje: 57

Opinie: 14

Politechnika Śląska jest publiczną uczelnią techniczną, której historia sięga 1945 roku. uczelnia cieszy się ogromną popularnością i renomą, a jej standardy nauczania doceniają niezależne rankingi. W bogatej oferty edukacyjnej PŚ co roku korzysta ponad 20 tysięcy studentów, którzy kształcą się pod okiem doświadczonej kadry naukowej. Na uczelni pracuje blisko 1700 pracowników naukowych. Politechnika Śląska kształci przede wszystkim w dziedzinach ścisłych związanych z budownictwem, chemią, informatyką, elektryką, budową maszyn. Oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, a także studia doktoranckie i bogaty wybór kształcenia podyplomowego. Oprócz działalności dydaktycznej, uczelnia prowadzi również rozbudowaną działalność naukową i badawczą. Studenci mają do dyspozycji świetnie przystosowaną bazę dydaktyczną, doskonale wyposażone pracownie, możliwość zdobywania wiedzy w bardzo dobrych warunkach i od najlepszych specjalistów w danej branży. 

REKOMENDOWANA UCZELNIA

Politechnika Śląska (PŚ)

Galeria Politechnika Śląska (PŚ)
Galeria Politechnika Śląska (PŚ)
Galeria Politechnika Śląska (PŚ)
Galeria Politechnika Śląska (PŚ)
Galeria Politechnika Śląska (PŚ)
Galeria Politechnika Śląska (PŚ)
Galeria Politechnika Śląska (PŚ)
Galeria Politechnika Śląska (PŚ)
Galeria Politechnika Śląska (PŚ)
Galeria Politechnika Śląska (PŚ)
Galeria Politechnika Śląska (PŚ)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 15

Opinie: 14

Próby utworzenia śląskiej uczelni wyższej o profilu technicznym, sięgają lat 20-tych XX wieku, jednak dopiero po zakończeniu II wojny światowej, 24-V-1945r. utworzono w Katowicach, przeniesioną wkrótce do Gliwic – Politechnikę Śląską. Główna siedziba Politechniki z większością wydziałów znajduje się w Gliwicach, uczelnia posiada również wydziały zamiejscowe w Katowicach i Zabrzu. Strukturę tej największej na Śląsku uczelni technicznej buduje 13 Wydziałów, 2 Instytutów i Centrum Naukowo-Dydaktyczne. Najstarsza uczelnia na Górnym Śląsku i jedna z największych uczelni technicznych w kraju, jest cenionym ośrodkiem naukowym zarówno w kraju jak i za granicą. Oprócz kierunków typowo technicznych, studenci mogą wybrać kierunki lingwistyczne, socjologię, zarządzanie, pedagogikę czy architekturę. Obecnie Politechnika Śląska kształci blisko 20tyś. studentów na studiach licencjackich i inżynierskich I-ego stopnia, magisterskich uzupełniających II-ego stopnia, jednolitych magisterskich, studiach doktoranckich i podyplomowych, w stacjonarnej i niestacjonarnej formie nauki, studiach zdalnych i na ponad 30 kierunkach wykładanych w języku angielskim.


Wybrane uczelnie w województwie śląskim

1. Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach niemal od zawsze znajduje się na czołowych miejscach w rankingach uczelni technicznych w Polsce. W jej skład wchodzi 13 wydziałów, między innymi: Architektury, Budownictwa, Chemiczny, Elektryczny, Górnictwa i Geologii czy Inżynierii Środowiska i Energetyki. Uczelnia kształci na kilkudziesięciu kierunkach, prowadząc studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, a także studia doktoranckie i podyplomowe.

Wysoki poziom kształcenia, ogromne możliwości jeśli chodzi o doszkalanie, a także świetnie zorganizowana baza dydaktyczna gwarantują świetne przygotowanie nowoczesnych kadr inżynierów i specjalistów w poszczególnych dziedzinach technicznych. Politechnika Śląska współpracuje z największymi przedsiębiorstwami w regionie, jednostkami badawczymi oraz uczelniami na całym świecie. Oferuje studentom możliwość udziału w wielu programach czy projektach badawczych oraz rozwój w specjalistycznych dziedzinach wiedzy.

Adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice

2. Politechnika CzęstochowskaPolitechnika Częstochowska jest uczelnią publiczną o technicznym profilu, która została założona w 1949 roku. Wieloletnia tradycja edukacyjna oraz tysiące wykształconych specjalistów sprawiają, że uczelnia cieszy się ogromną popularnością wśród osób poszukujących dla siebie drogi kształcenia. W strukturze organizacyjnej uczelni znajduje się 6 wydziałów: Budownictwa, Elektryczny, Zarządzania, Infrastruktury i Środowiska, Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów.

Szkoła kształci na kilkudziesięciu kierunkach, prowadzi studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, posiada również na niektórych wydziałach uprawnienia do nadawania tytułu doktora oraz doktora habilitowanego. W ofercie uczelni znajduje się również spory pakiet studiów podyplomowych, kursów i szkoleń, które pozwalają na szybkie podwyższenie kwalifikacji i zdobycie nowych uprawnień zawodowych. Studenci uczelni mają możliwość odbywania praktyk i stażów zawodowych u najlepszych i największych przedsiębiorców w regionie.

Adres: ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-200 Częstochowa

3. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie

Częstochowski Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy jest uczelnią państwową, utworzoną w 1971 roku. Posiada cztery wydziały (matematyczno-przyrodniczy, filologiczno-historyczny, pedagogiki i sztuki), oraz 15 instytutów. Co roku na uczelni kształci się ponad 5 tysięcy studentów. Uniwersytet oferuje naukę na 40 kierunkach studiów I i II stopnia, a także na 34 kierunkach studiów podyplomowych. Kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej. System zaoczny stworzony jest z myślą o osobach, które już pracują zawodowo, ale zależy im na podniesieniu kwalifikacji i podwyższeniu wykształcenia.

Uczelnia posiada komfortową, doskonale zorganizowaną bazę dydaktyczną, domy studenckie oraz wszelkie udogodnienia dla studentów. Prowadzi sporo programów badawczych i naukowych, realizuje kursy, szkolenia. Umożliwia studentom odbywanie praktyk zawodowych i stażów w najlepszych przedsiębiorstwach. Absolwenci uczelni są doskonale przygotowani w swoich kierunkach kształcenia i specjalizacjach, dzięki czemu świetnie radzą sobie w pracy zawodowej.

Adres: ul. Jerzego Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa

4. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej powstała w 2001 roku, utworzona została z filii Politechniki Łódzkiej. Aktualnie uczelnia kształci około 8 tysięcy studentów na kierunkach humanistycznych oraz technicznych. W strukturze organizacyjnej uczelni funkcjonuje 5 wydziałów, które umożliwiają kształcenie na 17 kierunkach. W ofercie znajdują się studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, a na niektórych kierunkach także studia doktoranckie.

Uczelnia posiada również spory pakiet studiów podyplomowych skierowanych do absolwentów wyższych uczelni, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje. Nauka na studiach odbywa się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Akademia Techniczno-Humanistyczna prowadzi sporo programów badawczych, współpracuje z ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą, a także współpracuje z biznesem. Studenci mają możliwość realizowania praktyk i stażów w najlepszych regionalnych przedsiębiorstwach. Mają też zapewnioną doskonałą bazę dydaktyczną oraz świetną, wykwalifikowaną kadrę wykładowców.

Adres: ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

5. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w RaciborzuPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu powstała w 2002 roku jako odpowiedź na kształcenie profesjonalnych, doskonale przygotowanych kadr w mniejszych miastach, których mieszkańcy nie zawsze mają możliwość edukacji w większych ośrodkach akademickich. Aktualnie na uczelni kształci się ponad 4 tysiące studentów na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

Uczelnia realizuje studia I stopnia, których ukończenie pozwala na uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera. W strukturze organizacyjnej uczelni znajduje się 7 instytutów, studium oraz doskonale wyposażona biblioteka. Studenci mają do wyboru 10 kierunków studiów, między innymi: administrację, architekturę, wychowanie fizyczne, turystykę i rekreację, pedagogikę, pielęgniarstwo, automatykę i robotykę czy bezpieczeństwo państwa. Wśród kadry dydaktycznej uczelni są wykładowcy, którzy nauczają w najlepszych polskich ośrodkach akademickich, zapewniają edukację na najwyższym poziomie.

Adres: ul. Juliusza Słowackiego 55, 47-400 Racibórz

Stolicą Śląska są Katowice, które oferują przyszłym studentom do dyspozycji 31 placówek edukacyjnych, których oferty można zobaczyć w serwisie - studia w Katowicach.
Znajdują się tam 23 uczelnie niepubliczne , oraz 8 uczelni państwowych.