Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia woj. śląskie - 44 uczelnie

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Jaworzno)

Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Jaworzno)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Jaworzno)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Jaworzno)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Jaworzno)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Jaworzno)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 1

Opinie: 1

Jaworzno jest kolejnym miejscem na mapie, w którym swój nowy Wydział otworzyła Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa. Tworzy go zespół ludzi, którzy za cel postawili sobie kształcenie kadr pracujących lub aspirujących do pracy w obszarze szerokorozumianego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jest rozumiane przez kadrę uczelni jako spectrum wielu pojęć z różnych obszarów nauk, dlatego oferta ogólnouczelniana WSB jest tak szeroka. W WSB, także na Śląsku, tworzona jest społeczność, która skupia się na celu jakim jest zdobycie wiedzy i jej przełożenie na praktyczne doświadczenie. W Uczelni, w Wydziale w Jaworznie można podjąć studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo publiczne lub skorzystać z szerokiego wyboru studiów podyplomowych.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gliwice)

Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gliwice)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gliwice)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gliwice)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gliwice)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gliwice)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gliwice)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 3

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach oferuje ciekawe kierunki studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Studenci do wyboru mają takie kierunki jak Bezpieczeństwo Narodowe, Pedagogika czy Psychologia, a także wiele kursów kierunkowych, które pozwalają pogłębić zdobytą wiedzę. Placówka kładzie nacisk na współpracę ze środowiskiem związanym z bezpieczeństwem. Dzięki temu program studiów jest bardzo atrakcyjny. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach tworzy plany kształcenia tak, aby w jak największym stopniu odpowiadały one potrzebom rynku pracy oraz wymaganiom stawianym przez pracodawców. Studenci mogą liczyć na stałe wsparcie od szkoły, która daje możliwość wyboru dogodnej formy płatności za podjętą edukację. Placówka zatrudnia kadrę dydaktyczną posiadają szeroki dorobek dydaktyczny - są to osoby pracujące w branży związanej z obszarem bezpieczeństwa człowieka. Absolwenci i studenci mają zapewnione również darmowe warsztaty oraz szkolenia dzięki licznym dofinansowaniom.

 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Jastrzębie-Zdrój)

Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Jastrzębie-Zdrój)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Jastrzębie-Zdrój)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Jastrzębie-Zdrój)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Jastrzębie-Zdrój)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 1

Opinie: 1

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Jastrzębie - Zdroju oferuje kształcenie na kierunku Psychologia w systemie studiów pierwszego stopnia – licencjatu. Placówka charakteryzuje się zespołem kompetentnych ludzi w administracji, jak i w dydaktyce. Dzięki czemu zapewnia wysoki poziom kształcenia. Do wyboru studentów jest wiele innowacyjnych specjalności, takich jak na przykład psychologia kryminalistyczno - śledcza, psychologia w biznesie i zarządzaniu, czy też neuropsychologia. Zajęcia odbywające się w ramach tych studiów są bardzo praktyczne, dają one gwarancję nabycia umiejętności w szkolonym zakresie. W programie kierunku Psychologia znajdują się takie przedmioty jak: metodologia badań naukowych w psychologii, wprowadzenie do psychologii, psychologia agresji i przemocy, psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia, psychologia kliniczna z psychopatologią. Wdrożony Wewnętrzny System Zapewniania Jakości wraz z Komisją nadzoruje i weryfikuje zdobywane efekty i jakość kształcenia w tej placówce.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Skoczów)

Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Skoczów)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Skoczów)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Skoczów)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Skoczów)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 1

Opinie: 1

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Skoczowie umożliwia kształcenie na Wydziale Nauk Społecznych, a dokładnie na kierunku Bezpieczeństwo Zdrowotne. Jest to jedyny ośrodek w regionie, który daje taką możliwość. Placówka charakteryzuje się innowacyjnym podejściem do kandydatów, którzy chcą zdobyć wiedzę, a następnie pracować w zawodach związanych z kwestią zdrowia. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Skoczowie oferuje podjęcie tych studiów w systemie pierwszego stopnia. Dostępna jest również szeroka gama studiów podyplomowych, na przykład Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej, Autokreacja i budowanie wizerunku, Bezpieczeństwo antyterrorystyczne, Bezpieczeństwo zdrowotne w kosmetologii bioestetycznej, Cyberbezpieczeństwo, Doskonalenie kompetencji wychowawczych, Edukacja dla bezpieczeństwa, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe czy też Inspektor ochrony danych osobowych z archiwistyką.

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi - Filia w Rybniku

Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi - Filia w Rybniku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 2

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi rozpoczęła swoją działalność w 2006 roku. Filia w Rybniku utworzona została w 2017 roku na podstawie decyzji Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa Wyższego. Placówka oferuje możliwość kształcenia na kierunku Pedagogika, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na studiach pierwszego stopnia, które trwają 3 lata, a także na studiach drugiego stopnia trwających 2 lata. W ścieżce kształcenia do wyboru jest: Coaching, Asystent osoby starszej z elementami andragogiki, Resocjalizacja w środowisku otwartym, Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii, Psychopedagogika oraz Pedagogika opieki i wychowania. Absolwent tego kierunku zdobywa wiedzę o normach, ideałach oraz powinnościach pedagoga, dzięki czemu jest gotowy do podjęcia praktyk społecznych związanych z szeroko pojętym wychowaniem i edukacją. Placówka w Rybniku wyróżnia się także profesjonalnym zapleczem dydaktycznym (w pełni wyposażone pracownie) oraz wyszkoloną i wykwalifikowaną kadrą.

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI) w Katowicach

Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI) w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI) w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI) w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI) w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI) w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI) w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI) w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI) w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI) w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI) w Katowicach
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 2

Opinie: 13

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach to uczelnia łącząca innowacyjne kierunki studiów z wysokim poziomem kształcenia oraz z doskonałą, spełniającą najwyższe światowe standardy bazą dydaktyczną. Wśród najpopularniejszych kierunków wymienić tutaj można: Informatykę - studia inżynierskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym ze specjalnościami takimi jak: Mechatronika i robotyka, Inżynieria systemów informatycznych, Grafika komputerowa i budowa multimedialnych serwisów internetowych; Informatykę - studia magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym ze specjalnościami: Bezpieczeństwo sieci, Inżynieria oprogramowania; Grafikę - studia licencjackie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym ze specjalnościami: Projektowanie graficzne, Projektowanie gier i rzeczywistości wirtualnej. Uczelnia zachęca także ciekawymi studiami podyplomowymi, na przykład Fotografia i cyfrowa edycja obrazu, Administracja siecią komputerową Microsoft, Wirtualizacja systemów informatycznych.

 

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Katowicach

Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 4

Opinie: 1

Uniwersytet Humanistyczno - Społeczny Wydział Zamiejscowy w Katowicach powstał w 2010 roku. Charakteryzuje się doskonałą bazą dydaktyczną, świetną ofertą edukacyjną oraz wykwalifikowaną kadrą. Placówka wyróżnia się tym, że jako jedyna z uczelni wyższych na Śląsku jest posiadaczem kategorii A, która przyznawana jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uniwersytet Humanistyczno - Społeczny Wydział Zamiejscowy w Katowicach oferuje kształcenie na kierunkach psychokryminalistyka, psychologia oraz studia doktorskie z psychologii. Studenci mogą liczyć na nowoczesne programy kształcenia, które dostosowywane są do bieżących wymagań pracodawców. Duży nacisk kładziony jest na szkolenie praktycznych umiejętności w trakcie zajęć, ćwiczeń, szkoleń, praktyk. Przy uczelni działa wiele kół naukowych, szkoła językowa, biblioteka, księgarnia, chór czy nawet Studencka Poradnia Prawna. Na uwagę zasługuje też Biuro Karier, które wspiera studentów w wybieraniu i podejmowaniu praktyk oraz stażów.


 

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)

Galeria Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)
Galeria Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)
Galeria Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)
Galeria Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)
Galeria Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)
Galeria Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)
Galeria Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)
Galeria Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)
Galeria Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)
Galeria Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)
Galeria Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 9

Opinie: 11

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach jest niepubliczną uczelnią, która jest jedną z wiodących placówek edukacyjnych na Śląsku edukującą w zakresie nauk technicznych. Przygotowuje ona do pracy zawodowej przyszłych grafików, mechatroników, informatyków, projektantów, architektów czy też specjalistów budowlanych. Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym (dziennym), jak i niestacjonarnym (zaocznym). Oferta kształcenia poddawana jest stałej analizie zmieniającego się rynku pracy, po to, aby w jak największym stopniu odpowiadać na jego potrzeby. Wszystkie kierunki posiadają indywidualny program nauczania, który tworzony jest z naciskiem na nową, innowacyjną wiedzę wraz z praktycznym kształceniem pod nadzorem doświadczonych specjalistów. Każdy z kierunków spełnia standardy nauczania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach wyróżnia się wysoko wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną, ciekawą ofertą studiów podyplomowych, wieloma kursami czy też szkoleniami.

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach

Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 2

Opinie: 18

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach kształci nowoczesne i wykwalifikowane kadry medyczne. Jest to jedna w pierwszych w Polsce niepublicznych uczelni specjalistycznych. Powstała w 2008 roku w wyniku decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wyróżnia się ona najwyższymi standardami edukacyjnymi, dostosowanymi programami nauczania, wykwalifikowaną kadrą. Obecnie szkoła umożliwia podjęcie studiów licencjackich na kierunkach dietetyka i kosmetologia, studiów inżynierskich na kierunku gastronomia oraz studiów magisterskich i podyplomowych, na przykład: Medycyna estetyczna, Trychologia, Enologia, Dietetyka i praktyka planowania żywienia, Kosmetologia pielęgnacyjna, Dietetyka w sporcie, Stylizacja i wizaż. Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach nastawiona jest na edukowanie praktycznych umiejętności zawodowych, co ułatwiają profesjonalnie wyposażone pracownie i laboratoria. Wszystkie programy nauczania tworzone są zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Politechnika Częstochowska (PCZ)

Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 6

Kierunki/Specjalizacje: 39

Opinie: 18

Politechnika Częstochowska to publiczna najstarsza i największa uczelnia w rejonie częstochowskim. Utworzona została w 1949 roku. Obecnie oferuje kształcenie na Wydziale Budownictwa, Wydziale Elektrycznym, Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Wydziale Inżynierii Produkcyjnej i Technologii Materiałów, Wydziale Infrastruktury i Środowiska oraz Wydziale Zarządzania. Na każdym wydziale można uzyskać stopień doktora, a na trzech nawet stopień doktora habilitowanego. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym). Wśród popularnych kierunków można tu wymienić między innymi: Automatykę i robotykę, Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM, Elektromobilność i energia odnawialna, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Zarządzanie jakością i produkcją, Inżynierię chemiczną i procesową, Mechatronikę. Edukacja dostępna jest również w języku angielskim. Do wyboru są na przykład takie kierunki jak: Modelling and Simulation in Mechanics, Management.

Aktualności - Studia

REKOMENDOWANA UCZELNIA

Politechnika Śląska (PŚ)

Galeria Politechnika Śląska (PŚ)
Galeria Politechnika Śląska (PŚ)
Galeria Politechnika Śląska (PŚ)
Galeria Politechnika Śląska (PŚ)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 15

Kierunki/Specjalizacje: 63

Opinie: 16

Politechnika Śląska jest najstarszą uczelnią techniczną na terenie Górnego Śląska. To nowoczesna placówka, która stawia na innowacyjne badania i prace rozwojowe. Powstała w 1945 roku. Charakteryzuje się ona wysoko wykwalifikowaną kadrą i szeroką ofertą kształcenia. Wśród jej wydziałów wyróżnić można na przykład: Wydział Architektury, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Wydział Budownictwa, Wydział Chemiczny, Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydział Matematyki Stosowanej, Wydział Organizacji i Zarządzania, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej. Zajęcia prowadzone są też w Instytucie Badań nad Edukacją i Komunikacją, Instytucie Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne. Studenci mogą do wyboru ponad 60 kierunków, na przykład: analityka biznesowa, socjologia, zarządzanie projektami, architekturę wnętrz, które mogą realizować w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Jaworzno)

Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Jaworzno)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Jaworzno)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Jaworzno)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Jaworzno)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Jaworzno)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 1

Opinie: 1

Jaworzno jest kolejnym miejscem na mapie, w którym swój nowy Wydział otworzyła Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa. Tworzy go zespół ludzi, którzy za cel postawili sobie kształcenie kadr pracujących lub aspirujących do pracy w obszarze szerokorozumianego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jest rozumiane przez kadrę uczelni jako spectrum wielu pojęć z różnych obszarów nauk, dlatego oferta ogólnouczelniana WSB jest tak szeroka. W WSB, także na Śląsku, tworzona jest społeczność, która skupia się na celu jakim jest zdobycie wiedzy i jej przełożenie na praktyczne doświadczenie. W Uczelni, w Wydziale w Jaworznie można podjąć studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo publiczne lub skorzystać z szerokiego wyboru studiów podyplomowych.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gliwice)

Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gliwice)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gliwice)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gliwice)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gliwice)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gliwice)
Galeria Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gliwice)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 3

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach oferuje ciekawe kierunki studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Studenci do wyboru mają takie kierunki jak Bezpieczeństwo Narodowe, Pedagogika czy Psychologia, a także wiele kursów kierunkowych, które pozwalają pogłębić zdobytą wiedzę. Placówka kładzie nacisk na współpracę ze środowiskiem związanym z bezpieczeństwem. Dzięki temu program studiów jest bardzo atrakcyjny. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach tworzy plany kształcenia tak, aby w jak największym stopniu odpowiadały one potrzebom rynku pracy oraz wymaganiom stawianym przez pracodawców. Studenci mogą liczyć na stałe wsparcie od szkoły, która daje możliwość wyboru dogodnej formy płatności za podjętą edukację. Placówka zatrudnia kadrę dydaktyczną posiadają szeroki dorobek dydaktyczny - są to osoby pracujące w branży związanej z obszarem bezpieczeństwa człowieka. Absolwenci i studenci mają zapewnione również darmowe warsztaty oraz szkolenia dzięki licznym dofinansowaniom.

 


Wybrane uczelnie w województwie śląskim

1. Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach niemal od zawsze znajduje się na czołowych miejscach w rankingach uczelni technicznych w Polsce. W jej skład wchodzi 13 wydziałów, między innymi: Architektury, Budownictwa, Chemiczny, Elektryczny, Górnictwa i Geologii czy Inżynierii Środowiska i Energetyki. Uczelnia kształci na kilkudziesięciu kierunkach, prowadząc studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, a także studia doktoranckie i podyplomowe.

Wysoki poziom kształcenia, ogromne możliwości jeśli chodzi o doszkalanie, a także świetnie zorganizowana baza dydaktyczna gwarantują świetne przygotowanie nowoczesnych kadr inżynierów i specjalistów w poszczególnych dziedzinach technicznych. Politechnika Śląska współpracuje z największymi przedsiębiorstwami w regionie, jednostkami badawczymi oraz uczelniami na całym świecie. Oferuje studentom możliwość udziału w wielu programach czy projektach badawczych oraz rozwój w specjalistycznych dziedzinach wiedzy.

Adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice

2. Politechnika CzęstochowskaPolitechnika Częstochowska jest uczelnią publiczną o technicznym profilu, która została założona w 1949 roku. Wieloletnia tradycja edukacyjna oraz tysiące wykształconych specjalistów sprawiają, że uczelnia cieszy się ogromną popularnością wśród osób poszukujących dla siebie drogi kształcenia. W strukturze organizacyjnej uczelni znajduje się 6 wydziałów: Budownictwa, Elektryczny, Zarządzania, Infrastruktury i Środowiska, Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów.

Szkoła kształci na kilkudziesięciu kierunkach, prowadzi studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, posiada również na niektórych wydziałach uprawnienia do nadawania tytułu doktora oraz doktora habilitowanego. W ofercie uczelni znajduje się również spory pakiet studiów podyplomowych, kursów i szkoleń, które pozwalają na szybkie podwyższenie kwalifikacji i zdobycie nowych uprawnień zawodowych. Studenci uczelni mają możliwość odbywania praktyk i stażów zawodowych u najlepszych i największych przedsiębiorców w regionie.

Adres: ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-200 Częstochowa

3. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie

Częstochowski Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy jest uczelnią państwową, utworzoną w 1971 roku. Posiada cztery wydziały (matematyczno-przyrodniczy, filologiczno-historyczny, pedagogiki i sztuki), oraz 15 instytutów. Co roku na uczelni kształci się ponad 5 tysięcy studentów. Uniwersytet oferuje naukę na 40 kierunkach studiów I i II stopnia, a także na 34 kierunkach studiów podyplomowych. Kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej. System zaoczny stworzony jest z myślą o osobach, które już pracują zawodowo, ale zależy im na podniesieniu kwalifikacji i podwyższeniu wykształcenia.

Uczelnia posiada komfortową, doskonale zorganizowaną bazę dydaktyczną, domy studenckie oraz wszelkie udogodnienia dla studentów. Prowadzi sporo programów badawczych i naukowych, realizuje kursy, szkolenia. Umożliwia studentom odbywanie praktyk zawodowych i stażów w najlepszych przedsiębiorstwach. Absolwenci uczelni są doskonale przygotowani w swoich kierunkach kształcenia i specjalizacjach, dzięki czemu świetnie radzą sobie w pracy zawodowej.

Adres: ul. Jerzego Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa

4. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej powstała w 2001 roku, utworzona została z filii Politechniki Łódzkiej. Aktualnie uczelnia kształci około 8 tysięcy studentów na kierunkach humanistycznych oraz technicznych. W strukturze organizacyjnej uczelni funkcjonuje 5 wydziałów, które umożliwiają kształcenie na 17 kierunkach. W ofercie znajdują się studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, a na niektórych kierunkach także studia doktoranckie.

Uczelnia posiada również spory pakiet studiów podyplomowych skierowanych do absolwentów wyższych uczelni, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje. Nauka na studiach odbywa się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Akademia Techniczno-Humanistyczna prowadzi sporo programów badawczych, współpracuje z ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą, a także współpracuje z biznesem. Studenci mają możliwość realizowania praktyk i stażów w najlepszych regionalnych przedsiębiorstwach. Mają też zapewnioną doskonałą bazę dydaktyczną oraz świetną, wykwalifikowaną kadrę wykładowców.

Adres: ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

5. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w RaciborzuPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu powstała w 2002 roku jako odpowiedź na kształcenie profesjonalnych, doskonale przygotowanych kadr w mniejszych miastach, których mieszkańcy nie zawsze mają możliwość edukacji w większych ośrodkach akademickich. Aktualnie na uczelni kształci się ponad 4 tysiące studentów na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

Uczelnia realizuje studia I stopnia, których ukończenie pozwala na uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera. W strukturze organizacyjnej uczelni znajduje się 7 instytutów, studium oraz doskonale wyposażona biblioteka. Studenci mają do wyboru 10 kierunków studiów, między innymi: administrację, architekturę, wychowanie fizyczne, turystykę i rekreację, pedagogikę, pielęgniarstwo, automatykę i robotykę czy bezpieczeństwo państwa. Wśród kadry dydaktycznej uczelni są wykładowcy, którzy nauczają w najlepszych polskich ośrodkach akademickich, zapewniają edukację na najwyższym poziomie.

Adres: ul. Juliusza Słowackiego 55, 47-400 Racibórz

Stolicą Śląska są Katowice, które oferują przyszłym studentom do dyspozycji 31 placówek edukacyjnych, których oferty można zobaczyć w serwisie - studia w Katowicach.
Znajdują się tam 23 uczelnie niepubliczne , oraz 8 uczelni państwowych.

Studia woj. śląskie - waszym zdaniem - opinie / rekomendacje