Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia woj. śląskie - 44 uczelnie

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE) (Publiczna)

Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 28

Opinie: 10

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach to jedna z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku, a jego powstanie nastąpiło w 1936 roku. Współcześnie UE w Katowicach znajduje się w top 5 państwowych uczelni ekonomicznych w Polsce i jest największym uniwersytetem kształcącym w zakresie ekonomii, finansów, ubezpieczeń oraz nauk o zarządzaniu. Szacuje się, że rocznie kształci blisko 10 000 studentów, zarówno w Katowicach, jak i w swojej filii w Rybniku. 

Do wyboru kandydaci mają 29 kierunków, w tym studia pierwszego i drugiego stopnia, studia podyplomowe, a także studia MBA. Studenci mają okazję uczyć się w nowocześnie wyposażonym kampusie, zaś pomocą na każdym etapie edukacji służą wykwalifikowani pracownicy naukowi. Dodatkowo na uniwersytecie funkcjonuje stała baza ofert praktyk czy program Erasmus. Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach to profesjonaliści w wyuczonych przez siebie zawodach.

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi - Filia w Rybniku (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi - Filia w Rybniku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 2

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi rozpoczęła swoją działalność w 2006 roku. Filia w Rybniku utworzona została w 2017 roku na podstawie decyzji Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa Wyższego. Placówka oferuje możliwość kształcenia na kierunku Pedagogika, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na studiach pierwszego stopnia, które trwają 3 lata, a także na studiach drugiego stopnia trwających 2 lata. W ścieżce kształcenia do wyboru jest: Coaching, Asystent osoby starszej z elementami andragogiki, Resocjalizacja w środowisku otwartym, Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii, Psychopedagogika oraz Pedagogika opieki i wychowania. 

Absolwent tego kierunku zdobywa wiedzę o normach, ideałach oraz powinnościach pedagoga, dzięki czemu jest gotowy do podjęcia praktyk społecznych związanych z szeroko pojętym wychowaniem i edukacją. Placówka w Rybniku wyróżnia się także profesjonalnym zapleczem dydaktycznym (w pełni wyposażone pracownie) oraz wyszkoloną i wykwalifikowaną kadrą.

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI) w Katowicach (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI)  w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI)  w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI)  w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI)  w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI)  w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI)  w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI)  w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI)  w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI)  w Katowicach
Galeria Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (WSTI)  w Katowicach
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 2

Opinie: 13

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach to uczelnia łącząca innowacyjne kierunki studiów z wysokim poziomem kształcenia oraz z doskonałą, spełniającą najwyższe światowe standardy bazą dydaktyczną. Wśród najpopularniejszych kierunków wymienić tutaj można: Informatykę - studia inżynierskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym ze specjalnościami takimi jak: Mechatronika i robotyka, Inżynieria systemów informatycznych, Grafika komputerowa i budowa multimedialnych serwisów internetowych; Informatykę - studia magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym ze specjalnościami: Bezpieczeństwo sieci, Inżynieria oprogramowania; Grafikę - studia licencjackie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym ze specjalnościami: Projektowanie graficzne, Projektowanie gier i rzeczywistości wirtualnej. 

Uczelnia zachęca także ciekawymi studiami podyplomowymi, na przykład Fotografia i cyfrowa edycja obrazu, Administracja siecią komputerową Microsoft, Wirtualizacja systemów informatycznych.

 

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Katowicach (Niepubliczna)

Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 4

Opinie: 1

Uniwersytet Humanistyczno - Społeczny Wydział Zamiejscowy w Katowicach powstał w 2010 roku. Charakteryzuje się doskonałą bazą dydaktyczną, świetną ofertą edukacyjną oraz wykwalifikowaną kadrą. Placówka wyróżnia się tym, że jako jedyna z uczelni wyższych na Śląsku jest posiadaczem kategorii A, która przyznawana jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uniwersytet Humanistyczno - Społeczny Wydział Zamiejscowy w Katowicach oferuje kształcenie na kierunkach psychokryminalistyka, psychologia oraz studia doktorskie z psychologii. 

Studenci mogą liczyć na nowoczesne programy kształcenia, które dostosowywane są do bieżących wymagań pracodawców. Duży nacisk kładziony jest na szkolenie praktycznych umiejętności w trakcie zajęć, ćwiczeń, szkoleń, praktyk. Przy uczelni działa wiele kół naukowych, szkoła językowa, biblioteka, księgarnia, chór czy nawet Studencka Poradnia Prawna. Na uwagę zasługuje też Biuro Karier, które wspiera studentów w wybieraniu i podejmowaniu praktyk oraz stażów.


 

Akademia Śląska (wcześniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach) (Niepubliczna)

Galeria Akademia Śląska (wcześniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach)
Galeria Akademia Śląska (wcześniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach)
Galeria Akademia Śląska (wcześniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach)
Galeria Akademia Śląska (wcześniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach)
Galeria Akademia Śląska (wcześniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach)
Galeria Akademia Śląska (wcześniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach)
Galeria Akademia Śląska (wcześniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach)
Galeria Akademia Śląska (wcześniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach)
Galeria Akademia Śląska (wcześniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach)
Galeria Akademia Śląska (wcześniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach)
Galeria Akademia Śląska (wcześniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 10

Opinie: 11

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach jest niepubliczną uczelnią, która jest jedną z wiodących placówek edukacyjnych na Śląsku edukującą w zakresie nauk technicznych. Przygotowuje ona do pracy zawodowej przyszłych grafików, mechatroników, informatyków, projektantów, architektów czy też specjalistów budowlanych. Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym (dziennym), jak i niestacjonarnym (zaocznym). Oferta kształcenia poddawana jest stałej analizie zmieniającego się rynku pracy, po to, aby w jak największym stopniu odpowiadać na jego potrzeby. 

Wszystkie kierunki posiadają indywidualny program nauczania, który tworzony jest z naciskiem na nową, innowacyjną wiedzę wraz z praktycznym kształceniem pod nadzorem doświadczonych specjalistów. Każdy z kierunków spełnia standardy nauczania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach wyróżnia się wysoko wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną, ciekawą ofertą studiów podyplomowych, wieloma kursami czy też szkoleniami.

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach (Niepubliczna)

Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Galeria Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 2

Opinie: 18

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach kształci nowoczesne i wykwalifikowane kadry medyczne. Jest to jedna w pierwszych w Polsce niepublicznych uczelni specjalistycznych. Powstała w 2008 roku w wyniku decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wyróżnia się ona najwyższymi standardami edukacyjnymi, dostosowanymi programami nauczania, wykwalifikowaną kadrą. Obecnie szkoła umożliwia podjęcie studiów licencjackich na kierunkach dietetyka i kosmetologia, studiów inżynierskich na kierunku gastronomia oraz studiów magisterskich i podyplomowych, na przykład: Medycyna estetyczna, Trychologia, Enologia, Dietetyka i praktyka planowania żywienia, Kosmetologia pielęgnacyjna, Dietetyka w sporcie, Stylizacja i wizaż. Śląska 

Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach nastawiona jest na edukowanie praktycznych umiejętności zawodowych, co ułatwiają profesjonalnie wyposażone pracownie i laboratoria. Wszystkie programy nauczania tworzone są zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Politechnika Częstochowska (PCZ) (Publiczna)

Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 6

Kierunki/Specjalizacje: 39

Opinie: 19

Politechnika Częstochowska to publiczna najstarsza i największa uczelnia w rejonie częstochowskim. Utworzona została w 1949 roku. Obecnie oferuje kształcenie na Wydziale Budownictwa, Wydziale Elektrycznym, Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Wydziale Inżynierii Produkcyjnej i Technologii Materiałów, Wydziale Infrastruktury i Środowiska oraz Wydziale Zarządzania. Na każdym wydziale można uzyskać stopień doktora, a na trzech nawet stopień doktora habilitowanego

Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym). Wśród popularnych kierunków można tu wymienić między innymi: Automatykę i robotykę, Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM, Elektromobilność i energia odnawialna, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Zarządzanie jakością i produkcją, Inżynierię chemiczną i procesową, Mechatronikę. Edukacja dostępna jest również w języku angielskim. 

Politechnika Śląska (PŚ) (Publiczna)

Galeria Politechnika Śląska (PŚ)
Galeria Politechnika Śląska (PŚ)
Galeria Politechnika Śląska (PŚ)
Galeria Politechnika Śląska (PŚ)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 15

Kierunki/Specjalizacje: 57

Opinie: 16

Politechnika Śląska jest najstarszą uczelnią techniczną na terenie Górnego Śląska. To nowoczesna placówka, która stawia na innowacyjne badania i prace rozwojowe. Powstała w 1945 roku. Charakteryzuje się ona wysoko wykwalifikowaną kadrą i szeroką ofertą kształcenia. Wśród jej wydziałów wyróżnić można na przykład: Wydział Architektury, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Wydział Budownictwa, Wydział Chemiczny, Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydział Matematyki Stosowanej, Wydział Organizacji i Zarządzania, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej. Zajęcia prowadzone są też w Instytucie Badań nad Edukacją i Komunikacją, Instytucie Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne. 

Studenci mogą do wyboru ponad 60 kierunków, na przykład: analityka biznesowa, socjologia, zarządzanie projektami, architekturę wnętrz, które mogą realizować w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Jaworzno)(Niepublliczna) ( zobacz więcej )

43-603 Jaworzno

ul. Inwalidów Wojennych 2

tel.:

505 387 670

ikonka email do uczelni

jaworzno@wsb.net.pl

Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu (Publiczna) ( zobacz więcej )

47-400 Racibórz

ul. Akademicka 1

tel.:

+48 32 415 50 20,
48 32 415 50 20
wew. 300

ikonka email do uczelni

kancelaria@akademiarac.edu.pl

REKOMENDOWANA UCZELNIA

Politechnika Śląska (PŚ) (Publiczna)

Galeria Politechnika Śląska (PŚ)
Galeria Politechnika Śląska (PŚ)
Galeria Politechnika Śląska (PŚ)
Galeria Politechnika Śląska (PŚ)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 15

Kierunki/Specjalizacje: 63

Opinie: 16

Politechnika Śląska jest najstarszą uczelnią techniczną na terenie Górnego Śląska. To nowoczesna placówka, która stawia na innowacyjne badania i prace rozwojowe. Powstała w 1945 roku. Charakteryzuje się ona wysoko wykwalifikowaną kadrą i szeroką ofertą kształcenia. Wśród jej wydziałów wyróżnić można na przykład: Wydział Architektury, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Wydział Budownictwa, Wydział Chemiczny, Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydział Matematyki Stosowanej, Wydział Organizacji i Zarządzania, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej. Zajęcia prowadzone są też w Instytucie Badań nad Edukacją i Komunikacją, Instytucie Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne. 

Studenci mogą do wyboru ponad 60 kierunków, na przykład: analityka biznesowa, socjologia, zarządzanie projektami, architekturę wnętrz, które mogą realizować w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Jaworzno)(Niepublliczna) ( zobacz więcej )

43-603 Jaworzno

ul. Inwalidów Wojennych 2

tel.:

505 387 670

ikonka email do uczelni

jaworzno@wsb.net.pl

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Gliwice)(Niepublliczna) ( zobacz więcej )

44-100 Gliwice

ul. Toszecka 17

tel.:

664 700 933

ikonka email do uczelni

rekrutacja.gliwice@wsb.net.pl

Aktualności - Studia


Wybrane uczelnie w województwie śląskim

1. Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach niemal od zawsze znajduje się na czołowych miejscach w rankingach uczelni technicznych w Polsce. W jej skład wchodzi 13 wydziałów, między innymi: Architektury, Budownictwa, Chemiczny, Elektryczny, Górnictwa i Geologii czy Inżynierii Środowiska i Energetyki. Uczelnia kształci na kilkudziesięciu kierunkach, prowadząc studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, a także studia doktoranckie i podyplomowe.

Wysoki poziom kształcenia, ogromne możliwości jeśli chodzi o doszkalanie, a także świetnie zorganizowana baza dydaktyczna gwarantują świetne przygotowanie nowoczesnych kadr inżynierów i specjalistów w poszczególnych dziedzinach technicznych. Politechnika Śląska współpracuje z największymi przedsiębiorstwami w regionie, jednostkami badawczymi oraz uczelniami na całym świecie. Oferuje studentom możliwość udziału w wielu programach czy projektach badawczych oraz rozwój w specjalistycznych dziedzinach wiedzy.

Adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice

2. Politechnika CzęstochowskaPolitechnika Częstochowska jest uczelnią publiczną o technicznym profilu, która została założona w 1949 roku. Wieloletnia tradycja edukacyjna oraz tysiące wykształconych specjalistów sprawiają, że uczelnia cieszy się ogromną popularnością wśród osób poszukujących dla siebie drogi kształcenia. W strukturze organizacyjnej uczelni znajduje się 6 wydziałów: Budownictwa, Elektryczny, Zarządzania, Infrastruktury i Środowiska, Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów.

Szkoła kształci na kilkudziesięciu kierunkach, prowadzi studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, posiada również na niektórych wydziałach uprawnienia do nadawania tytułu doktora oraz doktora habilitowanego. W ofercie uczelni znajduje się również spory pakiet studiów podyplomowych, kursów i szkoleń, które pozwalają na szybkie podwyższenie kwalifikacji i zdobycie nowych uprawnień zawodowych. Studenci uczelni mają możliwość odbywania praktyk i stażów zawodowych u najlepszych i największych przedsiębiorców w regionie.

Adres: ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-200 Częstochowa

3. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie

Częstochowski Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy jest uczelnią państwową, utworzoną w 1971 roku. Posiada cztery wydziały (matematyczno-przyrodniczy, filologiczno-historyczny, pedagogiki i sztuki), oraz 15 instytutów. Co roku na uczelni kształci się ponad 5 tysięcy studentów. Uniwersytet oferuje naukę na 40 kierunkach studiów I i II stopnia, a także na 34 kierunkach studiów podyplomowych. Kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej. System zaoczny stworzony jest z myślą o osobach, które już pracują zawodowo, ale zależy im na podniesieniu kwalifikacji i podwyższeniu wykształcenia.

Uczelnia posiada komfortową, doskonale zorganizowaną bazę dydaktyczną, domy studenckie oraz wszelkie udogodnienia dla studentów. Prowadzi sporo programów badawczych i naukowych, realizuje kursy, szkolenia. Umożliwia studentom odbywanie praktyk zawodowych i stażów w najlepszych przedsiębiorstwach. Absolwenci uczelni są doskonale przygotowani w swoich kierunkach kształcenia i specjalizacjach, dzięki czemu świetnie radzą sobie w pracy zawodowej.

Adres: ul. Jerzego Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa

4. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej powstała w 2001 roku, utworzona została z filii Politechniki Łódzkiej. Aktualnie uczelnia kształci około 8 tysięcy studentów na kierunkach humanistycznych oraz technicznych. W strukturze organizacyjnej uczelni funkcjonuje 5 wydziałów, które umożliwiają kształcenie na 17 kierunkach. W ofercie znajdują się studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, a na niektórych kierunkach także studia doktoranckie.

Uczelnia posiada również spory pakiet studiów podyplomowych skierowanych do absolwentów wyższych uczelni, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje. Nauka na studiach odbywa się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Akademia Techniczno-Humanistyczna prowadzi sporo programów badawczych, współpracuje z ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą, a także współpracuje z biznesem. Studenci mają możliwość realizowania praktyk i stażów w najlepszych regionalnych przedsiębiorstwach. Mają też zapewnioną doskonałą bazę dydaktyczną oraz świetną, wykwalifikowaną kadrę wykładowców.

Adres: ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

5. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w RaciborzuPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu powstała w 2002 roku jako odpowiedź na kształcenie profesjonalnych, doskonale przygotowanych kadr w mniejszych miastach, których mieszkańcy nie zawsze mają możliwość edukacji w większych ośrodkach akademickich. Aktualnie na uczelni kształci się ponad 4 tysiące studentów na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

Uczelnia realizuje studia I stopnia, których ukończenie pozwala na uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera. W strukturze organizacyjnej uczelni znajduje się 7 instytutów, studium oraz doskonale wyposażona biblioteka. Studenci mają do wyboru 10 kierunków studiów, między innymi: administrację, architekturę, wychowanie fizyczne, turystykę i rekreację, pedagogikę, pielęgniarstwo, automatykę i robotykę czy bezpieczeństwo państwa. Wśród kadry dydaktycznej uczelni są wykładowcy, którzy nauczają w najlepszych polskich ośrodkach akademickich, zapewniają edukację na najwyższym poziomie.

Adres: ul. Juliusza Słowackiego 55, 47-400 Racibórz

Stolicą Śląska są Katowice, które oferują przyszłym studentom do dyspozycji 31 placówek edukacyjnych, których oferty można zobaczyć w serwisie - studia w Katowicach.
Znajdują się tam 23 uczelnie niepubliczne , oraz 8 uczelni państwowych.

Studia woj. śląskie - waszym zdaniem - opinie / rekomendacje