Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


Studia Kielce - najpopularniejsze kierunki | Nowy ranking

ikonka studia

Studia / Uczelnie w Kielcach - 9 uczelni

Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach

Galeria Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach
Galeria Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach
Galeria Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach
Galeria Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach
Galeria Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach
Galeria Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach
Galeria Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach
Galeria Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach
Galeria Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach
Galeria Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach
Galeria Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały: 10

Kierunki: 62

Opinie: 11

Korzenie kieleckiego uniwersytetu sięgają 1969r., w którym rozpoczęła działalność Wyższa Szkoła Nauczycielska, późniejsza Wyższa Szkoła Pedagogiczna, a od roku 2000 Akademia Świętokrzyska i od 2008r. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy. Obecną nazwę placówka akademicka otrzymała na mocy ustawy 01-X-2011r. i od tego czasu kształci studentów jako Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Obecną strukturę uniwersytetu tworzy 8 wydziałów, w tym funkcjonujące od 2014r. Collegium Medicum, z wydziałem lekarskim. Interdyscyplinarny charakter kieleckiej uczelni, gromadzi najważniejsze kierunki studiów, w tym nauki medyczne, prawnicze, artystyczne, dziedziny nauk ścisłych i pedagogicznych, a sam Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach posiada również dwa Wydziały Zamiejscowe w Sandomierzu i Piotrkowie Trybunalskim. Rozbudowana infrastruktura dydaktyczno-naukowa w 2005r. wzbogaciła się o planetarium, następnie rozbudowano laboratoria Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, pobudowano uniwersytecką Bibliotekę, a obecnie prowadzi się procedurę włączenia klinicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w struktury uniwersytetu i budowę nowego szpitala uniwersyteckiego. Kielecka szkoła wyższa prowadzi edukację na wszystkich stopniach studiów wyższych, posiada również uprawnienia do nadawania doktorskich tytułów naukowych.

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (WSAP) w Kielcach

Galeria Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (WSAP)  w Kielcach
Galeria Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (WSAP)  w Kielcach
Galeria Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (WSAP)  w Kielcach
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały: 1

Kierunki: 1

Opinie: 9

Kielecka szkołą wyższa została powołana do życia 14-VI-1999r. Uczelnia mogła wykorzystać 10 letnie doświadczenie funkcjonującej wcześniej Pomaturalnej Szkoły Samorządu i Administracji, uruchamiając jako pierwsza uczelnia wyższa w regionie kieleckim, studia na kierunkach administracyjnych. Wieloletnie doświadczenie i wykwalifikowana kadra dydaktyczna, w oparciu o zapotrzebowanie zasobów ludzkich i wymagania pracodawców, dostosowuje swój program edukacyjny i tworzy specjalistyczne, kierunkowe studia podyplomowe. Oferta uczelni skierowana jest do osób wiążących swoją przyszłość zawodową z zawodami związanymi z szeroko pojętą administracją każdego szczebla. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach 26-III-2004r., zawarła umowę z Uniwersytetem Jagiellońskim, dając możliwość absolwentom kierunków licencjackich, kontynuacji nauki na studiach magisterskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, a od 11-IX-2000r., podobna umowa została zawarta pomiędzy Wyższą Szkołą Administracji Publicznej a Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 2010r., uczelnia przeprowadza egzaminy, umożliwiające wydanie Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych. Uczelnia podpisała międzynarodowe umowy dwustronne z kilkoma europejskimi uczelniami wyższymi. Obecna oferta uczelni obejmuje studia licencjackie I-ego stopnia i bogatą ofertę kierunkowych studiów podyplomowych.

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (PŚ) ( zobacz więcej )

25-314 Kielce

al. 1000-lecia Państwa Polskiego

tel.:

41 342-41-36

ikonka email do uczelni

Społeczna Akademia Nauk (SAN) - Wydział Zamiejscowy w Kielcach ( zobacz więcej )

25-562 Kielce

ul. Peryferyjna 15

tel.:

41 331 74 10 wew. 227, 517 317 117

ikonka email do uczelni

kielce@san.edu.pl

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach ( zobacz więcej )

25-709 Kielce

ul. Mielczarskiego 51

tel.:

41-362-30-18

ikonka email do uczelni

swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

Wszechnica Świętokrzyska ( zobacz więcej )

Kielce

ul. Elizy Orzeszkowej 15

tel.:

41 331-12-44

ikonka email do uczelni

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa (WSEiA) im. prof. Edwarda Lipińskiego ( zobacz więcej )

25-734 Kielce

ul. Jagiellońska 109 A

tel.:

41 345-13-13, 41 345-52-56

ikonka email do uczelni

wseia@wseia.edu.pl

Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji (WSTKT) ( zobacz więcej )

25-553 Kielce

ul. Toporowskiego 98

tel.:

(+48) 41-33-10-233

ikonka email do uczelni

wstkt@wstkt.pl