Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia / Uczelnie w Kielcach - 9 uczelni

Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach

Studia I i II stopnia

25-369 Kielce

ul. Żeromskiego 5

tel.:

41 349 73 30

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY

WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (WSAP) w Kielcach

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

25-410 Kielce

ul. Staffa 7

tel.:

41 330 37 88, 413 68 60 77

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Administracja

Cena za semestr od 1680zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (PŚ)

25-314 Kielce

al. 1000-lecia Państwa Polskiego

tel.:

41 342-41-36

ikonka email do uczelni

Staropolska Szkoła Wyższa (SSW) w Kielcach

25-714 Kielce

ul. Podklasztorna 117

tel.:

41 345-85-88

ikonka email do uczelni

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

25-709 Kielce

ul. Mielczarskiego 51

tel.:

41-362-30-18

ikonka email do uczelni

swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

Uniwersytet Otwarty Politechniki Świętokrzyskiej

Kielce

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

tel.:

41 34 24 444, 41 34 24 445

ikonka email do uczelni

uo@tu.kielce.pl