Reklama - Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie(Niepublliczna)

palceholder

70-466 Szczecin

ul. Monte Cassino 15

tel.:

91 424 32 01

Studia dyplomowe - kierunki
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - studia I stopnia (inżynierskie)
KRYMINOLOGIA - studia I stopnia (licencjackie)
KRYMINOLOGIA - studia II stopnia
OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - studia I stopnia (licencjackie)
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - studia jednolite magisterskie
PEDAGOGIKA SPECJALNA - studia jednolite magisterskie
PRACA SOCJALNA - studia II stopnia
PSYCHOLOGIA - studia jednolite magisterskie
Psychologia w biznesie*
Socjologia organizacji i zarządzania*

Opis Uczelni

Dzięki staraniom regionalnego oddziału Towarzystwa Wiedzy Powszechnej – stowarzyszenia zajmującego się działalnością kulturalną i oświatową, na mocy uprawnień nadanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, 04-VI-1997r., rozpoczęła swoją działalność Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

Szczecińska niepubliczna uczelnia zajmuje się działalnością edukacyjną, kształcąc swoich studentów na kierunkach humanistycznych i szeroko pojętych kierunkach społecznych. Wysoka jakość kształcenia wspierana jest przez działalność naukowo-badawczą, realizowaną w ramach uczelni. Jakość kształcenia została trzykrotnie pozytywnie zatwierdzona przez Polską Komisję Akredytacyjną – stanowiącą organ kontrolny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Posiadając kartę Erasmus dla uczelni wyższych, szkoła realizuje program wymiany zagranicznej.

Programy nauczania na wszystkich dostępnych kierunkach, są aktualizowane i dostosowywane do współczesnych wymagań rynków pracy, zapewniając absolwentom jak najlepszy start na drodze przyszłej kariery zawodowej. Jako jedyna uczelnia w regionie uczelnia kształci przyszłych pracowników służb mundurowych i cywilnych na kierunku Kryminologia, a studenci mogą wziąć udział w programie Legii Akademickiej, umożliwiającej odbycie służby wojskowej podczas trwania nauki.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
PSYCHOLOGIA - studia jednolite magisterskieod 3325 zł/semestrod 3325 zł/semestr
KRYMINOLOGIA - studia I stopnia (licencjackie)od 2500 zł/semestrod 2500 zł/semestr
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - studia I stopnia (inżynierskie)od 2325 zł/semestrod 2325 zł/semestr
KRYMINOLOGIA - studia II stopniaod 2500 zł/semestrod 2500 zł/semestr
PRACA SOCJALNA - studia II stopniaod 2225 zł/semestrod 2225 zł/semestr
OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - studia I stopnia (licencjackie)od 2500 zł/semestrod 2500 zł/semestr
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - studia jednolite magisterskieod 2400 zł/semestrod 2400 zł/semestr
ikonka kierunki studiów

Wybrane kierunki na - Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

SWPS | Poznań
2021 2022 rekrutacja APS
Spotkajmy się. Wirtualny Dzień Otwarty Uniwersytetu Pedagogicznego 2021

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni zachodniopomorskie