Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Galeria Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Kryminologia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Kryminologia - studia II stopnia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Obronność i bezpieczeństwo narodowe

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika specjalna

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Praca socjalna

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Psychologia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Psychologia w biznesie*

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Socjologia organizacji i zarządzania

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Opis Uczelni

Akademia Nauk Stosowanych TWP Szczecin

Dzięki staraniom regionalnego oddziału Towarzystwa Wiedzy Powszechnej – stowarzyszenia zajmującego się działalnością kulturalną i oświatową, na mocy uprawnień nadanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, 04-VI-1997r., rozpoczęła swoją działalność Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

Szczecińska niepubliczna uczelnia zajmuje się działalnością edukacyjną, kształcąc swoich studentów na kierunkach humanistycznych i szeroko pojętych kierunkach społecznych. Wysoka jakość kształcenia wspierana jest przez działalność naukowo-badawczą, realizowaną w ramach uczelni. Jakość kształcenia została trzykrotnie pozytywnie zatwierdzona przez Polską Komisję Akredytacyjną – stanowiącą organ kontrolny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Posiadając kartę Erasmus dla uczelni wyższych, szkoła realizuje program wymiany zagranicznej.

Programy nauczania na wszystkich dostępnych kierunkach, są aktualizowane i dostosowywane do współczesnych wymagań rynków pracy, zapewniając absolwentom jak najlepszy start na drodze przyszłej kariery zawodowej. Jako jedyna uczelnia w regionie uczelnia kształci przyszłych pracowników służb mundurowych i cywilnych na kierunku Kryminologia, a studenci mogą wziąć udział w programie Legii Akademickiej, umożliwiającej odbycie służby wojskowej podczas trwania nauki.

 

Misja Uczelni

Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie to instytucja zapewniająca edukację na najwyższym poziomie, zlokalizowana w malowniczym i historycznym mieście Szczecin. Uczelnia dedykuje się przyszłym liderom, pragnącym zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Nadrzędną misją Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie jest kształtowanie kompetentnych studentów, gotowych sprostać wyzwaniom rynku pracy oraz lokalnej i globalnej społeczności. Wychodząc naprzeciw trendom współczesnej dydaktyki, uczelnia dba o rozwój zdolności analitycznych i kreatywnego myślenia, przy równoczesnym poszanowaniu zasad etyki i zrównoważonego rozwoju.

W Akademii Nauk Stosowanych TWP uznajemy, że edukacja to siła napędzająca postęp. Zrealizowanie tej wizji jest możliwe dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze akademickiej, która przekazuje studentom wiedzę zgodną z najnowszymi badaniami naukowymi. Uczelnia świadomie i odpowiedzialnie wpływa na rozwój nauki, kształtowania społeczeństwa oraz budowę silnej i prosperującej gospodarki.

 

Stypendia na ANS TWP

Jedną z najczęściej wybieranych szkół wyższych w Szczecinie jest Akademia Nauk Stosowanych TWP. Ta prywatna uczelnia oferuje szeroki zakres programów edukacyjnych i została uznana za jedną z najbardziej innowacyjnych instytucji edukacyjnych w regionie.

Program stypendialny ANS TWP jest jednym z głównych atutów szkoły. Program zapewnia szereg stypendiów dla studentów zarówno na poziomie licencjackim, jak i magisterskim. Stypendia mogą obejmować finansowo studentów o wybitnych osiągnięciach akademickich, ale są też dostępne dla tych, którzy wykazują wyjątkową aktywność naukową lub społeczną.

Umożliwiają studiowanie w akademickim centrum na najwyższym poziomie, jednocześnie promując rozwój osobisty i kariery zawodowej. Jeśli jesteś aktywnym studentem pragnącym zdobyć doświadczenie i rozwijać swoje umiejętności, program stypendialny ANS TWP może być idealnym wyborem!

Oto następujące typy stypendiów występujących na ANS TWP:

  • Stypendium socjalne: Przyznawane w oparciu o sytuację materialną, z dochodem netto rodziny jako kryterium. Kwoty wahają się od około 800 zł do 2000 zł miesięcznie. Może być zwiększone dla osób mieszkających w domu studenckim lub poza nim, gdy dojazd do uczelni jest utrudniony​​.

  • Stypendium dla osób niepełnosprawnych: Dla studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności, z kwotami od 600 zł do 1000 zł​​.

  • Stypendium Rektora: Nagradza wybitne wyniki naukowe, artystyczne lub sportowe, z kwotami od około 700 zł do 1200 zł. Przyznawane po pierwszym roku studiów, z ograniczeniem do 10% studentów na danym kierunku​​.

  • Stypendium Ministra: Dla osób z ponadprzeciętnymi osiągnięciami, z maksymalną kwotą 17000 zł. Wnioskowanie o stypendium odbywa się przez rektora lub upoważnioną osobę​​.

  • Zapomoga: Wsparcie finansowe w sytuacjach losowych, przyznawane jednorazowo, z kwotą ustalaną indywidualnie, w zależności od sytuacji życiowej studenta. Maksymalna kwota zapomogi wynosi od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

 

Studia podyplomowe na Akademii Nauk Stosowanych w Szczecinie

Studia podyplomowe na Akademii pozwalają na rozwijanie umiejętności w wybranych dziedzinach i zdobywanie nowych, specjalistycznych kompetencji. Dzięki współpracy z partnerami biznesowymi, uczelnia gwarantuje umożliwienie nawiązania cennych kontaktów biznesowych oraz zdobycie rzeczywistego doświadczenia.

Kadra naukowa Akademii składa się z doświadczonych profesorów i wybitnych praktyków z różnych dziedzin, co w połączeniu z nowoczesnymi zasobami, takimi jak bogate biblioteki czy nowoczesne laboratoria, tworzy idealne środowisko do nauki i rozwoju.

Akademia Nauk Stosowanych TWP jest miejscem, które łączy tradycję z nowoczesnością, tworząc doskonałe warunki do zdobywania wiedzy, upowszechniania nauki oraz kształtowania postaw społecznych i obywatelskich już od wielu lat. Wybierając tę uczelnię na studia podyplomowe, można być pewnym inwestycji w swoją przyszłość.

 

Kontakt do uczelni

70-466 Szczecin

ul. Monte Cassino 15

tel.:

91 424 32 00