Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT Zobacz wiecej

WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII Zobacz wiecej

WYDZIAŁ GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA Zobacz wiecej

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY Zobacz wiecej

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA Zobacz wiecej

WYDZIAŁ LEKARSKI Zobacz wiecej

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI Zobacz wiecej

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ Zobacz wiecej

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Zobacz wiecej

WYDZIAŁ NAUK O ŚRODOWISKU Zobacz wiecej

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU Zobacz wiecej

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Zobacz wiecej

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Zobacz wiecej

WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI Zobacz wiecej

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zobacz wiecej

WYDZIAŁ STUDIÓW TECHNICZNYCH I SPOŁECZNYCH W EŁKU Zobacz wiecej

WYDZIAŁ SZTUKI Zobacz wiecej

WYDZIAŁ TEOLOGII Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Harmonogram rekrutacji

Wszystkie aktualne dane dotyczące rekrutacji znajdziecie tu: Zasady rekrutacji

Internetowa Rejestracja Kandydatów

 

O Uniwersytecie


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest uczelnią publiczną. Powstał w 1999 roku, jako kontynuator tradycji akademickich trzech szkół wyższych: Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Warmińskiego Instytutu Teologicznego.

Obecnie UWM kształci ok. 25 tys. studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, oferując 74 atrakcyjne kierunki z każdej dziedziny nauki. Uczelnia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, dostosowując kształcenie do potrzeb rynku pracy. Nowe kierunki w ofercie kształcenia od roku akademickiego 2016/2017 to: administracja i cyfryzacja, analiza i kreowanie trendów, gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi, gospodarowanie zasobami wodnymi, inżynieria kosmiczna, pedagogika wczesnej edukacji, technologia drewna, zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii. Niesłabnącym powodzeniem cieszą się nauki medyczne, medycyna weterynaryjna – jedyny tego typu kierunek w Polsce mający akredytację europejską, geodezja i kartografia mające stabilną i uznaną w kraju markę. Kierunek zootechnika prowadzony przez Wydział Bioinżynierii Zwierząt został uznany przez Państwową Komisję Akredytacyjną za najlepszy w Polsce.

Uniwersytet oferuje także wspólne studia na UWM i na Uniwersytecie Technicznym w Offenburgu w Niemczech.

Studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego rozwijają swe zainteresowania w ponad 200 kołach naukowych. Dlatego Kortowo co roku w maju jest gospodarzem Ogólnopolskiego Seminarium Studenckich Kół Naukowych. To forum wymiany doświadczeń młodych pasjonatów nauki z niemal wszystkich ośrodków akademickich w Polsce oraz z zagranicy.

Studenci UWM mają do dyspozycji 11 akademików usytuowanych w parku nad jeziorami Kortowskim i Stary Dwór i w centrum Olsztyna. Na terenie kampusu Kortowo znajdują się banki, sklepy, stołówki, przychodnia lekarska. Można zjeść pizzę w przytulnej pizzerii, skorzystać z oferty gabinetu kosmetycznego, fryzjerskiego, kupić kwiaty w kwiaciarni, wybrać się na spacer nad jezioro lub spędzić wieczór w klubie słuchając muzyki. Dbający o kondycję fizyczną mają do dyspozycji przebogatą ofertę, np.: pływalnię, korty tenisowe, boiska do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki, siłownię zewnętrzną i sprzęt pływający, konie.

Dla potrzeb osób niepełnosprawnych funkcjonuje w strukturach UWM Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych wspierające osoby niepełnosprawne w załatwianiu wszelkich uczelnianych formalności, a także oferujące pomoc psychologa, tłumacza migowego i tzw. asystentów osobistych.

UWM to Uczelnia Przyjazna Studentom – taki prestiżowy tytuł przyznali nam już dwukrotnie sami studenci w plebiscycie organizowanym przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.


 

Najpiękniejszy kampus

Wizytówką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego jest Kortowo - miasteczko akademickie zgodnie uznawane za najpiękniejszy kampus akademicki w Polsce i jeden z najpiękniejszych w Europie.

Kampus zajmuje 230 ha i leży wśród zieleni, nad dwoma jeziorami. Większe – 95-hektarowe Jezioro Kortowskie ma piękną piaszczystą plażę i oferuje znakomite warunki do wypoczynku i uprawiania sportów wodnych. Z wypożyczalni sprzętu wodnego, w której są kajaki, rowery wodne, a także żaglówki korzystają nie tylko studenci i pracownicy uniwersytetu, ale i mieszkańcy Olsztyna. Z niemal wszystkich kortowskich akademików jest nie dalej niż 200 m do Jeziora Kortowskiego.

Najstarsza część miasteczka akademickiego pamięta koniec XIX wieku. Charakterystyczne budynki z czerwonej cegły, objęte opieką konserwatora zabytków, zostały pieczołowicie odnowione (np. Katedra Ogrodnictwa). Dziś w starych murach mieszczą się nowoczesne laboratoria i sale wykładowe. Budynki starej części Kortowa leżą w parku, założonym na przełomie XIX i XX w. Rośnie tu ponad 100 gatunków drzew, m.in. egzotyczna metasekwoja chińska. Kilkanaście drzew jest uznanych za pomniki przyrody.

Zabytkową część Kortowa łączy z jego częścią nowoczesną Aleja Ofiar Katynia ze szpalerem 12 dębów i pamiątkowym głazem w centralnej części, na tzw. Górce Kortowskiej (Google street)– najwyższym punkcie Kortowa. Stąd rozciąga się najpiękniejszy widok na kampus i stąd można podziwiać zieleń kortowskiego parku oraz dwa malownicze jeziora.

Nowe Kortowo to charakterystyczna bryła Biblioteki Uniwersyteckiej, najnowocześniej i największej tego typu placówki w regionie, budynek Centrum Nauk Humanistycznych z aulą teatralną oraz gmach Centrum Konferencyjnego – miejsca nie tylko spotkań naukowców i biznesmenów, ale także koncertów i wystaw. Po drugiej stronie ulicy Warszawskiej, wylotowej arterii Olsztyna, wzdłuż której rozciąga się kortowski kampus, usytuowane jest ultranowoczesne Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej z unikatową w kraju hodowlą roślin energetycznych na dachu – należące do Wydziału Nauk o Środowisku UWM oraz uniwersytecka pływalnia.

W kortowskim kampusie studenci mają wszystko, co potrzebne do nauki, rozwijania pasji oraz wypoczynku. Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej przyznał UWM już dwa razy (w 2004 i 2008 r.) tytuł Uczelni przyjaznej studentom. W 2011 r. Kortowo otrzymało nagrodę miesięcznika „National Geographic Traveler” w plebiscycie „7 nowych cudów Polski”.


 

Oferta studiów podyplomowych

Wydział Bioinżynierii Zwierząt
• Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniowe
• Łowiectwo i aktywne formy zarządzania populacjami dzikich zwierząt

Wydział Biologii i Biotechnologii
• Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
• Nauczenie przyrody w szkole podstawowej
• Ochrona różnorodności biologicznej - oceny oddziaływania i zarządzanie środowiskiem
• Terapie biologiczne

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
• Gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezji
• Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
• Wycena nieruchomości
• Zarządzanie nieruchomościami

Wydział Humanistyczny
• Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
• Historia
• Nauczanie filozofii
• Nauczanie historii
• Nauczanie języka angielskiego
• Nauczanie języka niemieckiego
• Nauczanie języka polskiego
• Nauczanie języka rosyjskiego
• Nauczanie języka ukraińskiego
• Promocja i zarządzanie dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
• Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb
• Integrowana produkcja i ochrona roślin
• Hortiterapia
• Odnawialne źródła energii
• Produkcja rolnicza i ogrodnicza
• Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych - uwarunkowania i organizacja agrobiznesu
• Rolnictwo ekologiczne
• Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni

Wydział Matematyki i Informatyki
• Grafika komputerowa i multimedialna
• Zaawansowane technologie informatyczne

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
• Higiena pasz

Wydział Nauk Ekonomicznych
• Audyt i kontrola wewnętrzna
• Doradca finansowy
• Ekonomia - rachunkowość budżetowa
• Kształcenie w zawodzie technik ekonomista
• Marketing i zarządzanie jakością w sprzedaży
• Mechanizmy funkcjonowania strefy euro
• Menedżer jakości
• Rachunkowość
• Rachunkowość przedsiębiorstw
• Usługi finansowe i bankowe w gospodarce rynkowej
• Zarządzanie biznesem
• Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego
• Zarządzanie finansami w sporcie
• Zarządzanie funduszami unijnymi
• Zarządzanie i marketing w oświacie
• Zarządzanie zasobami ludzkimi
• Marketing i zarządzanie jakością w ochronie zdrowia

Wydział Nauk Społecznych
• Animacja kultury
• Bezpieczeństwo i higiena pracy
• Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna
• Edukacja inkluzyjna
• Emisja głosu i retoryka funkcyjna
• Etyka i kultura polityczna dla nauczycieli
• Kształcenie pedagogiczne
• Kształcenie specjalistów rozwoju lokalnego
• Logopedia
• Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
• Pedagog specjalny w edukacji integracyjnej
• Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
• Polityka bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
• Psychologiczno - socjologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w środowisku pracy
• Socjoterapia
• Surdologopedia
• Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych
• Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska
• Zintegrowana wczesna edukacja

Wydział Nauk Technicznych
• Analityk systemów zarządzania bezpieczeństwem
• Audyt energetyczny budynków i instalacji
• Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii
• Bezpieczeństwo procesu produkcji w przemyśle spożywczym
• Bezpieczeństwo ruchu drogowego - metody i środki
• Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV
• Energetyka i odnawialne źródła energii
• Eurokody w budownictwie
• Inżynieria systemów zarządzania bezpieczeństwem cywilnym
• Inżynieria systemów zarządzania bezpieczeństwem publicznym
• Komputery i nanotechnologia
• Mechatronika, diagnostyka i rzeczoznawstwo samochodowe
• Metody kosztorysowania w warunkach gospodarki rynkowej
• Użytkowe programy komputerowe w zastosowaniach inżynierskich

Wydział Nauki o Żywności
• Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności
• Żywienie człowieka i dietetyka

Wydział Nauk o Środowisku
• Ichtiologia i akwakultura
• Monitoring wód powierzchniowych według Ramowej Dyrektywy Wodnej

Wydział Prawa i Administracji
• Administracja
• Administracja elektroniczna
• Administracyjno-prawne aspekty funkcjonowania służb publicznych
• Kontrola funduszy unijnych
• Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej
• Kuratela sądowa
• Mediacja i inne alternatywne sposoby rozwiązywania sporów
• Pomoc publiczna i fundusze unijne
• Prawne aspekty inwestycji budowlanych
• Prawne uwarunkowania kształtowania wizerunku instytucji
• Prawo medyczne
• Prawo ochrony środowiska
• Prawo pracy
• Prawo zamówień publicznych

Wydział Sztuki
• Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
• Impresariat artystyczny
• Muzyka w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
• Rytmika i taniec
• Technika z elementami plastyki w zreformowanej szkole
• Ochrona i upowszechnianie dóbr kultury

 

Rekrutacja - kontakt


Informacji w sprawie rekrutacji udzielają:
Dziekanat Wydziału Bioinżynierii Zwierząt
tel. 89 523 34 05, 89 523 36 40

Dziekanat Wydziału Biologii i Biotechnologii
tel. 89 523 44 48

Dziekanat Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
tel. 89 523 39 77

Dziekanat Wydziału Humanistycznego
tel. 89 524 63 07, 89 524 63 28

Dziekanat Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
tel. 89 523 33 16, 89 523 34 31

Dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki
tel. 89 524 60 33

Dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
tel. 89 523 34 40

Dziekanat Wydziału Nauk Ekonomicznych
tel. 89 523 47 57, 89 523 44 46

Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych
tel. 89 524 61 01
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych
tel. 89 524 62 97, 89 524 62 88, 89 524 62 71, 89 524 62 64

Dziekanat Wydziału Nauk Technicznych
tel. 89 523 36 23

Dziekanat Wydziału Nauki o Żywności
tel. 89 523 34 01, 89 523 49 83, 89 523 37 10

Dziekanat Wydziału Nauk o Środowisku
tel. 89 523 34 21

Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji
tel. 89 524 64 25, 89 524 64 26

Dziekanat Wydziału Sztuki
tel. 89 524 52 25

Dziekanat Wydziału Teologii
tel. 89 523 89 46

Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku
tel. 87 621 60 76

 

Kontakt

10-719 Olsztyn

ul. Michała Oczapowskiego 2

tel.:

89 524 51 51, 89 523 38 35