Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Galeria Uczelnia Nauk Społecznych (UNS)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Bezpieczeństwo narodowe I stopień w Rzeszowie i Nowym Targu

Zobacz więcej

Cena za semestr Zniżki dla służb mundurowych

Bezpieczeństwo narodowe II stopień w Rzeszowie i Nowym Targu

Zobacz więcej

Cena za semestr Zniżki dla służb mundurowych

Bezpieczeństwo narodowe II stopień w Łodzi

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr Zniżki dla służb mundurowych

Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień w Łodzi

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr Zniżki dla służb mundurowych

Pedagogika I stopień w Łodzi

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr

Pedagogika II stopnia w Łodzi

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite) w Łodzi

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr

Pedagogika specjalna (jednolite) w Łodzi

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr

Psychologia (jednolite) w Łodzi i Rzeszowie

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od od od 2700zł od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Opis Uczelni – Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi


Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi prowadzi kształcenie na studiach licencjackich, magisterskich oraz studiach podyplomowych o profilu praktycznym, pozwalającym na rozwijanie wiedzy stosowanej oraz praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych, zmierzających do przygotowania studentów i słuchaczy do pracy zespołowej oraz projektowej.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowaną kadrę dydaktyczno-naukową oraz doświadczonych praktyków z danego obszaru kształcenia. Oferta studiów na prowadzonych kierunkach budowana jest w oparciu o aktualne trendy edukacyjne oraz realne potrzeby, tak aby kierunki kształcenia, umożliwiały zdobycie kwalifikacji kluczowych z punktu widzenia aktualnych potrzeb rynku pracy.

Duży nacisk na praktyczność, efektywność i elastyczność kształcenia znalazły swój wyraz w proponowanych formułach studiowania.

Student może wybrać:

STUDIA TRADYCYJNE (stacjonarne) - zajęcia są realizowane podczas 15 - 18 dni zjazdowych w semestrze (wybrane soboty i niedziele)*
STUDIA E-LEARNINGOWE (niestacjonarne) - zajęcia dydaktyczne są realizowane w formule maksymalnie 8 dni zjazdowych w semestrze (trzy weekendowe zjazdy dydaktyczne w Łodzi + zjazd zaliczeniowy)**

* w przypadku jednolitych studiów magisterskich jest to 20 dni zjazdowych w semestrze
** w przypadku jednolitych studiów magisterskich jest to 10 dni zjazdowych w semestrze (5 zjazdów)

w ramach popularnych kierunków studiów:

  • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
  • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
  • PEDAGOGIKA
  • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
  • PEDAGOGIKA SPECJALNA
  • PSYCHOLOGIA
nowa fasada budynku uns sala wykladowa uns budynek uns rekrutacja studenci uns

 

Dlaczego my?

Uczelnia Nauk Społecznych koncentruje swoje działania na poszerzaniu oferty kształcenia oraz ciągłym jej doskonaleniu.

Dlaczego warto nas wybrać?

• Profesjonalna kadra - doświadczeni pracownicy dydaktyczno-naukowi oraz praktycy, specjaliści w swoich dziedzinach.
• Kameralna atmosfera - dla nas ważny jest każdy Student i wzajemne relacje
• Praktyczny profil studiów - zdobywasz wiedzę, ale przede wszystkim kluczowe umiejętności i kompetencje
• Dogodna forma - studia wspomagane metodami i technikami kształcenia na odległość

 

Zasady rekrutacji


Procedura rekrutacyjna dla kandydatów na studia na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi jest banalnie prosta.

Aby zapisać się na studia na UNS:
• zarejestruj się on-line na stronę (http://wu.uns.lodz.pl/Rekrutacja/Logowanie);

lub wejdź na stronę uns.lodz.pl/strefa-kandydata i

• pobierz, wydrukuj, wypełnij i podpisz kwestionariusz osobowy;
• pobierz, wydrukuj, wypełnij i podpisz druk studenckiego ślubowania;
• pobierz, wydrukuj i podpisz dwa egzemplarze umowy;
• pobierz, wydrukuj i podpisz zgodę na przetwarzanie danych;
• przygotuj:

a) kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis świadectwa dojrzałości przekażesz do wglądu podczas pierwszej wizyty w Rektoracie UNS);
b) dodatkowo w przypadku rekrutacji na studia magisterskie należy dołączyć kserokopię dyplomu studiów licencjackich wraz z suplementem
c) dwie fotografie o wymiarach 45x35 mm (wykonane zgodnie z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego);
d) cztery koperty ze znaczkami i adresem zwrotnym kandydata;
e) potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej i opłaty za legitymację studencką na rachunek bankowy (z dopiskiem „opłaty rekrutacyjne").

• wszystkie wypisane wyżej dokumenty włóż do koperty i dostarcz osobiście lub wyślij pocztą na adres:

Uczelnia Nauk Społecznych
Biuro Rekrutacyjne
ul. Kamińskiego 21
90-229 Łódź

Uczelnia Nauk Społecznych, po zapoznaniu się z przekazanymi dokumentami, skontaktuje się z Tobą i przekaże wszystkie niezbędne informacje związane z rozpoczęciem studiów.

 

Dział Rekrutacji

BIURO REKRUTACYJNE UNS
Łódź, Kamińskiego 21
tel. 42 232 74 99
rekrutacja@uns.lodz.pl

Czynne:
Od poniedziałku do piątku: 8.00 - 15.30
W soboty: 9.00 - 13.30

 

Kontakt do uczelni

90-229 Łódź

ul. Kamińskiego 21

tel.:

42 232 74 99