Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Bezpieczeństwo narodowe II stopień Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od od 2160zł

Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień Zobacz wiecej

Cena za semestr od 1680zł od od od

Pedagogika I stopnia Zobacz wiecej

Cena za semestr od 1620zł od od od

Pedagogika II stopnia Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od od 2100zł

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite) Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od 1800zł od

Pedagogika specjalna (jednolite) Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od 1800zł od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Opis Uczelni – Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi


Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi prowadzi kształcenie na studiach licencjackich, magisterskich oraz studiach podyplomowych o profilu praktycznym, pozwalającym na rozwijanie wiedzy stosowanej oraz praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych, zmierzających do przygotowania studentów i słuchaczy do pracy zespołowej oraz projektowej.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowaną kadrę dydaktyczno-naukową oraz doświadczonych praktyków z danego obszaru kształcenia. Oferta studiów na prowadzonych kierunkach budowana jest w oparciu o aktualne trendy edukacyjne oraz realne potrzeby, tak aby kierunki kształcenia, umożliwiały zdobycie kwalifikacji kluczowych z punktu widzenia aktualnych potrzeb rynku pracy.

Duży nacisk na praktyczność, efektywność i elastyczność kształcenia znalazły swój wyraz w proponowanych formułach studiowania.

Student może wybrać:

STUDIA TRADYCYJNE (stacjonarne) - zajęcia są realizowane podczas 15 dni zjazdowych w semestrze (wybrane soboty i niedziele)
STUDIA E-LEARNINGOWE (niestacjonarne) - zajęcia są realizowane w formie e-learningowej (poprzez Platformę E-learningową UNS) połączonej z tradycyjnymi zajęciami dydaktycznymi - w każdym semestrze podczas trzech zjazdów weekendowych w Łodzi.

w ramach dwóch popularnych kierunków studiów:
• BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
• PEDAGOGIKA

 

Dlaczego my?

Uczelnia Nauk Społecznych koncentruje swoje działania na poszerzaniu oferty kształcenia oraz ciągłym jej doskonaleniu.

Dlaczego warto nas wybrać?

• Profesjonalna kadra - doświadczeni pracownicy dydaktyczno-naukowi oraz praktycy, specjaliści w swoich dziedzinach.
• Kameralna atmosfera - dla nas ważny jest każdy Student i wzajemne relacje
• Praktyczny profil studiów - zdobywasz wiedzę, ale przede wszystkim kluczowe umiejętności i kompetencje
• Dogodna forma - studia wspomagane metodami i technikami kształcenia na odległość

 

Zasady rekrutacji


Procedura rekrutacyjna dla kandydatów na studia na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi jest banalnie prosta.

Aby zapisać się na studia na UNS:
• zarejestruj się on-line na stronę (http://wu.uns.lodz.pl/Rekrutacja/Logowanie);

lub wejdź na stronę uns.lodz.pl/strefa-kandydata i

• pobierz, wydrukuj, wypełnij i podpisz kwestionariusz osobowy;
• pobierz, wydrukuj, wypełnij i podpisz druk studenckiego ślubowania;
• pobierz, wydrukuj i podpisz dwa egzemplarze umowy;
• pobierz, wydrukuj i podpisz zgodę na przetwarzanie danych;
• przygotuj:

a) kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis świadectwa dojrzałości przekażesz do wglądu podczas pierwszej wizyty w Rektoracie UNS);
b) dodatkowo w przypadku rekrutacji na studia magisterskie należy dołączyć kserokopię dyplomu studiów licencjackich wraz z suplementem
c) dwie fotografie o wymiarach 45x35 mm (wykonane zgodnie z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego);
d) cztery koperty ze znaczkami i adresem zwrotnym kandydata;
e) potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej i opłaty za legitymację studencką na rachunek bankowy (z dopiskiem „opłaty rekrutacyjne").

• wszystkie wypisane wyżej dokumenty włóż do koperty i dostarcz osobiście lub wyślij pocztą na adres:

Uczelnia Nauk Społecznych
Biuro Rekrutacyjne
ul. Kamińskiego 21
90-229 Łódź

Uczelnia Nauk Społecznych, po zapoznaniu się z przekazanymi dokumentami, skontaktuje się z Tobą i przekaże wszystkie niezbędne informacje związane z rozpoczęciem studiów.

 

Dział Rekrutacji

BIURO REKRUTACYJNE UNS
Łódź, Kamińskiego 21
tel. 42 232 74 99
rekrutacja@uns.lodz.pl

Czynne:
Od poniedziałku do piątku: 8.00 - 15.30
W soboty: 9.00 - 13.30

 

Kontakt

90-229 Łódź

ul. Kamińskiego 21

tel.:

42 232 74 99