Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Katowice Kierunek Zarządzanie - 16 uczelni

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (ŚWSM) w Katowicach

40-085 Katowice

ul. Mickiewicza 29 (centrum miasta)

tel.:

32 207-27-10

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Gastronomia Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od od

  - Zarządzanie gastronomią Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 357 złzł od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Informatyka - NOWOŚĆ!! Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od od

  - Zarządzanie projektami IT Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 1150zł od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Politechnika Śląska w Gliwicach (PŚ)

44-100 Gliwice

ul. Akademicka 2A

tel.:

32 237 11 81,
rekrutacja: 32 237 19 87, 32 237 23 62

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Wydział Organizacji i Zarządzania Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (GWSP) im. Karola Goduli ( zobacz więcej )

41-506 Chorzów

ul. Racławicka 23

tel.:

32 349 48 02, 32 349 48 03 - rekrutacja

ikonka email do uczelni

www.gwsp.edu.pl

gwsp@gwsp.edu.pl

rekrutacja@gwsp.edu.pl


Uczelnie z kierunkiem Zarządzanie w Katowicach

1. Uniwersytet Śląski

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Limit miejsc: 70
Liczba kandydatów na miejsce w ostatnim roku: 1.71
Studia bezpłatne – stacjonarne
Studia płatne:
- Niestacjonarne cena 2200 zł/semestr

Kierunek zarządzanie na Uniwersytecie Śląskim realizowany jest na Wydziale Zarządzania. Są to studia dwustopniowe – najpierw trzyletni licencjat, później można kontynuować kształcenie na dwuletnich studiach magisterskich. Głównym celem kierunku jest wykształcenie profesjonalnych kadr do pracy na stanowiskach menedżerskich i kierowniczych w organizacjach, instytucjach oraz w sektorze prywatnym. Studenci w trakcie kształcenia poznają materiał z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów, przedsiębiorczości, negocjacji oraz technik motywacyjnych i zarządzania kapitałem ludzkim. Zajęcia prowadzone są z dużym naciskiem na umiejętności praktyczne. Studenci mogą ćwiczyć je w trakcie licznych warsztatów, ćwiczeń, praktyk i stażów, które odbywają się w dobrych firmach współpracujących z Uniwersytetem Śląskim. Wysoki poziom kształcenia, doskonała baza dydaktyczna oraz możliwość kształcenia się pod okiem najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach gwarantuje, że absolwenci kierunku zarządzanie będą kompleksowo przygotowani do pracy w swoim zawodzie.


Politechnika slaska


2. Politechnika Śląska

Zarządzanie

Limit miejsc: 82
Liczba kandydatów na miejsce w ostatnim roku: 0.93
Studia bezpłatne – stacjonarne
Studia płatne:
- Niestacjonarne cena 1650 zł/semestr

Studia na kierunku zarządzanie są realizowane na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Są to dwustopniowe studia, składające się ze studiów licencjackich trwających trzy lata oraz dwuletnich studiów magisterskich uzupełniających. Celem kierunku jest wykształcenie nowoczesnych kadr zarządzających do pracy w organizacjach, instytucjach oraz sektorze prywatnym. Studenci od pierwszego roku mają do wyboru 3 specjalności: zarządzanie w korporacjach, zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach, zarządzanie w organizacjach publicznych i sektorze obywatelskim. W trakcie studiów studenci poznają wiedzę z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych, w tym zarządzania przedsiębiorstwem, metod ilościowych i informatycznych w zarządzaniu, analizy, diagnozy i projektowania systemów organizacji. Poznają również specyfikę rynku towarowego oraz kapitałowego. Program studiów jest tak zaplanowany, aby znajdowało się w nim sporo przedmiotów praktycznych, ćwiczeń, warsztatów i innych form praktycznego kształcenia umiejętności.

3. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Zarządzanie

Limit miejsc: 120
Liczba kandydatów na miejsce w ostatnim roku: 1.95
Studia bezpłatne – stacjonarne
Studia płatne:
- Niestacjonarne cena 2300 zł/semestr


Studia na kierunku zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach prowadzone są dwustopniowo. Najpierw są trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnia magisterka. W trakcie nauki studenci poznają tajniki zarządzania projektami, organizacjami, finansami przedsiębiorstw, jakością, zasobami ludzkimi, a także uczą się marketingu, przedsiębiorczości, technik negocjacyjnych i zachowania w organizacjach. Studia przygotowują do pracy w charakterze specjalisty od zarządzania w sektorze publicznym oraz prywatnym, a także do prowadzenia własnej działalności. Studenci studiów pierwszego stopnia mają do wyboru specjalizacje: zarządzanie w usługach, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz marketing. Do dyspozycji studentów jest świetnie rozwinięta baza dydaktyczna oraz profesjonalna kadra wykładowców. W trakcie studiów sporo jest warsztatów i zajęć praktycznych, na których studenci mają możliwość zdobywania pierwszych umiejętności zawodowych przydatnych w późniejszej pracy.


Uniwersytet Ekonomiczny


4. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

Zarządzanie

Studia bezpłatne – stacjonarne
Studia płatne:
- Niestacjonarne cena 1680 zł/semestr

Kierunek zarządzanie jest realizowany na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na Wydziale Zarządzania Sporem i Turystyką. Studia są dwustopniowe – najpierw trzyletni licencjat, potem można kontynuować kształcenie na dwuletnich magisterskich studiach uzupełniających. Celem kształcenia jest przygotowanie profesjonalnych kadr menedżerskich do pracy w jednostkach związanych ze sportem i turystyką. W trakcie kształcenia studenci poznają specyfikę pracy w przyszłej branży, tajniki zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, przedsiębiorstwami i organizacjami. Poznają również metody i narzędzia niezbędne do wprowadzania zmian i ulepszeń w organizacjach. Studia kładą duży nacisk na kształtowanie umiejętności praktycznych. W programie nauczania wiele jest ćwiczeń, warsztatów, zajęć praktycznych. Studenci mają możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach, a także brania udziału w stażach i praktykach realizowanych w firmach i instytucjach współpracujących z katowicką Akademią Wychowania Fizycznego.