Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Galeria Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja (z trybem dla pracujących)

Zobacz więcej

Zobacz

         

Automatyka i robotyka (z trybem dla pracujących)

Zobacz więcej

Zobacz

         

Bezpieczeństwo wewnętrzne (z trybem dla pracujących)

Zobacz więcej

Zobacz

         

Filologia angielska (z trybem dla pracujących)

Zobacz więcej

Zobacz

         

Finanse i Rachunkowość (z trybem dla pracujących)

Zobacz więcej

Zobacz

         

Informatyka (z trybem dla pracujących)

Zobacz więcej

Zobacz

         

Inżynieria zarządzania (z trybem dla pracujących)

Zobacz więcej

Zobacz

         

Mechanika i budowa maszyn (z trybem dla pracujących)

Zobacz więcej

Zobacz

         

Menadżerskie studia finansowo-prawne (z trybem dla pracujących)

Zobacz

         

Nowe media i e-biznes (z trybem dla pracujących)

Zobacz więcej

Zobacz

         

Pedagogika (z trybem dla pracujących)

Zobacz więcej

Zobacz

         

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (z trybem dla pracujących)

Zobacz

         

Pielęgniarstwo

Zobacz

Zobacz

         

Prawo (z trybem dla pracujących)

Zobacz więcej

Zobacz

         

Zarządzanie (z trybem dla pracujących)

Zobacz więcej

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O uczelni - PANS we Włocławku

PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH WE WŁOCŁAWKU TO UCZELNIA Z PONAD 20 LETNIM STAŻEM

Jesteśmy jedyną tego typu uczelnią wyższą w województwie kujawsko-pomorskim. W ramach uczelni funkcjonują cztery wydziały: Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych (Zakład Pedagogiki, Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Nowych Mediów), Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych (Zakład Zarządzania, Zakład Administracji, Zakład Finansów i Rachunkowości, Zakład Bezpieczeństwa Wewnętrznego), Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych (Zakład Inżynierii Zarządzania, Zakład Informatyki, Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn) oraz Wydział Nauk o Zdrowiu.

W PANS we Włocławku działają również jednostki ogólnouczelniane: Biblioteka, Centrum Studiów Podyplomowych, Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Wydawnictwo.

Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku jest Uczelnią państwową, prowadzącą studia I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie oraz podyplomowe. Tutaj studiujesz bezpłatnie

Funkcję Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku pełni prof. PANS dr Robert Musiałkiewicz.

OFERUJEMY STUDIA W SYSTEMIE POPOŁUDNIOWO-WEEKENDOWYM

Oferta studiów w systemie popołudniowo-weekendowym skierowana jest do kandydatów, którzy chcą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowe kwalifikacje, ale ze względu np. na pracę nie mogą podjąć nauki w trybie całodziennych zajęć. Studiowanie w trybie popołudniowo-weekendowym jest bezpłatne.

PRZYGOTOWALIŚMY DLA CIEBIE NOWOCZESNĄ BAZĘ DYDAKTYCZNĄ

Bazę dydaktyczną uczelni stanowią cztery zespoły budynków, nowocześnie wyposażone w sale ćwiczeń, sale wykładowe, aule oraz laboratoria. Biblioteka uczelniana dysponuje bogatym księgozbiorem wydawnictw drukowanych i elektronicznych dostosowanych do potrzeb dydaktycznych.

W uczelni funkcjonuje informatyczny system zarządzania uczelnią i procesem dydaktycznym, dzięki któremu studenci mają kontakt z uczelnią z dowolnego miejsca na świecie. Akademia we Włocławku dysponuje własnym Domem Studenta.

Akademia w liczbach:

  • 16 kierunków
  • 30 specjalności
  • 6500 absolwentów
  • 21 lat na rynku

 

Kontakt do uczelni

87-800 Włocławek

ul. 3 Maja 17

tel.:

54 231 60 80,
668 075 490