Reklama - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UE)Bezpieczeństwo Narodowe (studia cywilne)
Dowodzenie (studia wojskowe)
Informatyka (studia cywilne)
Informatyka (studia wojskowe)
Inżynieria Bezpieczeństwa (studia cywilne)
Inżynieria Bezpieczeństwa (studia wojskowe)
Logistyka (studia cywilne)
Logistyka (studia wojskowe)
Zarządzanie (studia cywilne)
Zarządzanie (studia wojskowe)

Najpopularniejsze kierunki studiów na uczelni

1. Zarządzanie wojskowe - 6.15 kandydata na miejsce

Są to studia 3- letnie I stopnia lub 2- letnie II stopnia, których ukończenie wiąże się z uzyskaniem dyplomu magistra lub licencjata. Wśród przedmiotów oferowanych na tym kierunku studiów znajdują się zarządzanie bezpieczeństwem informacji, badania operacyjne, zarządzanie ryzykiem w projektach oraz strategie militarne.

Studia adresowane są głównie do osób wiążących swoja przyszłość z sektorem obronnym, w szczególności służbą w jednostkach mundurowych. Całą zdobytą wiedze podczas studiów absolwenci będą mogli wykorzystać w instytucjach administracji rządowej oraz pozarządowej, jak również w obszarze marketingu publicznego czy firmach konsultingowych.

Po kierunku zarządzanie wojskowe na Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji, jak również może rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Wszystko dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w czasie trwania studiów.

Program studiów na kierunku Zarządzanie wojskoweZarządzanie wojskowe - 6.15 kandydata na miejsce


2. Bezpieczeństwo Narodowe – 1.46 kandydata na miejsce

To studia 3- letnie I stopnia oraz 2- letnie II stopnia, które zakończone są uzyskaniem dyplomu magistra lub licencjata. Program studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe obejmuje takie przedmioty jak administracja, bezpieczeństwo społeczne, wiedza o państwie i prawie, historię wojskowości czy teorie bezpieczeństwa.

Głównym założeniem podczas nauki na tym kierunku jest uzyskanie szerokiej wiedzy w obszarze nauk społecznych. Studenci podczas nauki powinni nauczyć się analizować i stosować zasady prawne, oraz procedury bezpieczeństwa. To także umiejętność poznania zasad funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa oraz rozwiązywanie problemów.

Dodatkowo powinni posiadać wiedze w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych, umieć analizować sytuację polityczną. Absolwenci tego kierunku mogą pracować w instytucjach oraz firmach związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa. To między innymi administracja państwowa, struktury militarne oraz sektor przemysłu obronnego.

Program studiów na kierunku Bezpieczeństwo NarodoweBezpieczeństwo Narodowe – 1.46 kandydata na miejsce


3. Zarządzanie Cywilne - 1.23 kandydata na miejsce

To kierunek, jaki oferuje AWL we Wrocławiu. Wśród kierunków mamy do wyboru studia cywilne I stopnia z zarządzania, przeznaczone dla osób wiążących swoją przyszłość ze stanowiskami menadżerskimi lub kierowniczymi w instytucjach i organach publicznych. Zarządzanie cywilne adresowane jest do wszystkich tych, którzy w przyszłości zawodowo chcą pracować w służbach mundurowych.

Wśród specjalności tego kierunku znajdziemy zarządzanie kapitałem ludzkim, kształcenie predyspozycji przywódczych czy zarządzanie systemami logistycznymi oraz zarządzanie w służbach mundurowych. Czas trwania studiów to6 semestrów. Mamy również studia cywilne II stopnia z zarządzania, dla absolwentów studiów I stopnia. Po nich absolwent znajdzie pracę na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, doradcy lub konsultanta w organizacjach publicznych.

Wśród specjalności tego kierunku znajdują się zarządzanie kadrami, zarządzanie logistyką, doskonalenie predyspozycji przywódczych czy techniki motywacji. Studia trwają 4 semestry i w tym czasie studenci otrzymują kształcenie na wysokim poziomie, zajęcia z języka obcego oraz spotkania z doradcami zawodowymi.

Program studiów na kierunku Zarządzanie CywilneZarządzanie Cywilne - 1.23 kandydata na miejsce

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Wymiary bezpieczeństwa w ASzWoj
Bezpieczeństwo wewnętrzne | Wyższe Szkoły Bankowe
Bezpieczeństwo Narodowe

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni dolnośląskie