Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Lista najpopularniejszych kierunków - Lublin (względem liczby kandydatów na miejsce)

l.k/m kierunek uczelnia
19.36

Lekarsko-dentystyczny

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
10.53

WETERYNARIA

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
9.5

Lekarski

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
9.33

Psychologia

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
7.38

Analityka medyczna

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ikonka studia

Studia / Uczelnie w Lublinie - 15 uczelni

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie

20-209 Lublin

Projektowa 4

ikonka telefon do uczelni
tel.:

81 749 17 70, 81 749 17 77

fax.:

81 749 32 13

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Mechatronika ( studia dofinansowane z EFS)

Administracja

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Ekonomia

Finanse i rachunkowość

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie

20-150 Lublin

ul. Bursaki 12

ikonka telefon do uczelni
tel.:

81 452 94 73

fax.:

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Projektowanie wnętrz - NOWOŚĆ

Cena za semestr od od 2400zł od od

Administracja

Cena za semestr od 1650zł od od od

Architektura

Cena za semestr od od 2400zł od od

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cena za semestr od 1900zł od od od

Finanse i rachunkowość

Cena za semestr od 1900zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie

20-031 Lublin

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

ikonka telefon do uczelni
tel.:

81 537 58 80

fax.:

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY UMCS

WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII UMCS

WYDZIAŁ CHEMII UMCS

WYDZIAŁ EKONOMICZNY UMCS

WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII UMCS

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza (WSSP) im. Wincentego Pola w Lublinie

20-816 Lublin

ul. Choiny 2

ikonka telefon do uczelni
tel.:

81 740 72 40, 81 740 25 04

fax.:

81 740 72 40

ikonka email do uczelni

www.wssp.edu.pl

email:

www.wssp.edu.pl

Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL) Jana Pawła II

20-950 Lublin

Aleje Racławickie 14

ikonka telefon do uczelni
tel.:

+48 81/ 445 41 73, 445 41 74, 445 41 75

fax.:

81 445 41 93

ikonka email do uczelni

www.kul.pl

email:

www.kul.pl

Wybrane kierunki studiów w lubelskie