Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia / Uczelnie w Lublinie - 11 uczelni

Collegium Humanum - Filia w Lublinie (Niepubliczna)

Galeria Collegium Humanum - Filia w Lublinie
Galeria Collegium Humanum - Filia w Lublinie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 27

Collegium Humanum w Lublinie to kolejny oddział niepublicznej szkoły wyższej. W przypadku lubelskiej filii, do dyspozycji kandydatów na studia oddaje się wyłącznie kierunki studiów jednolitych magisterskich w tym, m.in. kierunki psychologiczne (Psychologia sądowa, kryminalistyczno-śledcza, międzykulturowa, sportu, zdrowia, zwierząt, reklamy i mediów, Psychoseksuologia, Psychoterapia, Psychodietetyka i suplementacja w sporcie i inne), HR i Talent Management, Komunikacja wizerunkowa czy Neuromarketing. 

Studia odbywają się zarówno w formie stacjonarnej jak i niestacjonarnej. W obu przypadkach absolwenci zdobywają mnóstwo praktycznych umiejętności, które przełożą się na stabilne i rozwojowe zatrudnienie na rynku krajowym oraz międzynarodowym. 

Politechnika Lubelska (PL) (Publiczna)

Galeria Politechnika Lubelska (PL)
Galeria Politechnika Lubelska (PL)
Galeria Politechnika Lubelska (PL)
Galeria Politechnika Lubelska (PL)
Galeria Politechnika Lubelska (PL)
Galeria Politechnika Lubelska (PL)
Galeria Politechnika Lubelska (PL)
Galeria Politechnika Lubelska (PL)
Galeria Politechnika Lubelska (PL)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 27

Opinie: 10

Politechnika Lubelska jest publiczną uczelnią wyższą o charakterze technicznym, kształcącą studentów i doktorantów wspierających środowiska gospodarcze i techniczne już od 1953 r. Aktualnie na Politechnice Lubelskiej kształci się blisko 8 tys. studentów na poziomie inżynierskim, licencjackim, studiach magisterskich i doktorskich, edukujących się i prowadzących badania naukowe głównie związane z nowoczesnymi technologiami i materiałami, ochroną środowiska czy rozwojem energetyki. 

Struktura uczelni opiera się o 6 Wydziałów, oferujących 16 kierunków studiów I-ego stopnia i 12 kierunków magisterskich. Kandydaci na studia wyższe oferowane przez Politechnikę Lubelską, mogą wybierać zarówno kierunki techniczne i mechaniczne, ale również cieszące się dużym zainteresowaniem kierunki informatyczne, architekturę, zarządzanie czy marketing.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP) (Publiczna)

Galeria Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP)
Galeria Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP)
Galeria Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 51

Opinie: 7

Korzenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie sięgają 1944 r., kiedy powstał Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który łączył wydziały przyrodnicze, weterynaryjne i lekarskie. W latach 50-tych XX w. zapadła więc decyzja o utworzeniu odrębnej jednostki uczelnianej, skupiającej fakultety zootechniczne, weterynaryjne i rolnicze. Uchwałą Rady Ministrów z 1955 r. powołano do życia samodzielną instytucję - Wyższą Szkołę Rolniczą w Lublinie. Kolejne lata działalności lubelskiej uczelni, wzbogaciły jej strukturę o kolejne wydziały, przez 35 lat szkoła funkcjonowała jako Akademia Rolnicza. 

Decyzją Sejmu Rzeczypospolitej z 2018 r., nadano czelni obecną nazwę – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Lubelska uczelnia przyrodnicza jest laureatem licznych nagród, wyróżnień i certyfikatów zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Obecnie uczelnia posiada 7 wydziałów oferujących wszystkie rodzaje studiów na 35 kierunkach.

Lubelska Akademia WSEI w Lublinie (Niepubliczna)

Galeria Lubelska Akademia WSEI w Lublinie
Galeria Lubelska Akademia WSEI w Lublinie
Galeria Lubelska Akademia WSEI w Lublinie
Galeria Lubelska Akademia WSEI w Lublinie
Galeria Lubelska Akademia WSEI w Lublinie
Galeria Lubelska Akademia WSEI w Lublinie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 3

Kierunki/Specjalizacje: 13

Opinie: 12

Lubelska Akademia WSEI powstała w 2000 roku jako niepubliczna uczelnia kształcąca w kierunkach, na które jest obecnie duże zapotrzebowanie na polskim i europejskim rynku pracy. Od początku działalności uczelnia stawiała na wysokie standardy nauczania, które przekładają się na świetne kwalifikacje jej absolwentów. W strukturze organizacyjnej uczelni znajdują się trzy wydziały: Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Wydział Nauk o Człowieku oraz Wydział Transportu i Informatyki. Łącznie uczelnia kształci na 13 kierunkach na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.

 W ofercie edukacyjnej jest również sporo kierunków studiów podyplomowych, głównie z zakresu finansów, informatyki, administracji, psychologii oraz pedagogiki. W ramach działalności uczelni funkcjonuje również Centrum Międzynarodowej Współpracy Akademickiej i Gospodarczej oraz Innowacyjne Centrum Diagnostyki, Badań i Analiz

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie (Publiczna)

Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 12

Kierunki/Specjalizacje: 84

Opinie: 29

Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie powstał w 1944 roku jako piąty uniwersytet w naszym kraju. Uczelnia ma wieloletnią tradycję akademicką, dzięki czemu zapewnia wysokie standardy kształcenia, świetnie przygotowane programy nauczania, a także rozbudowaną bazę dydaktyczną. Na różnych formach studiów kształci się tu obecnie blisko 22 tysiące studentów przy prawie 1700 pracownikach naukowych. W strukturze organizacyjnej UMCS znajduje się 12 wydziałów, które kształcą w kierunkach ścisłych, przyrodniczych, humanistycznych i społecznych. 

Studenci mają do wyboru ponad 80 kierunków oraz 150 specjalności na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich. W ofercie edukacyjnej jest również blisko 100 kierunków studiów podyplomowych. Uczelnia współpracuje z wieloma firmami i instytucjami, organizuje międzynarodowe wymiany studenckie, ciekawe projekty naukowe i badawcze. 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 17

Opinie: 44

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie to niepubliczna uczelnia, która została założona w 1998 roku. W skład struktury organizacyjnej uczelni wchodzą dwa wydziały: Wydział Nauk Technicznych oraz Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych. Uczelnia oferuje szeroki wybór kierunków i specjalności na studiach pierwszego i drugiego stopnia, ma również w ofercie studia podyplomowe oraz sporo kursów i szkoleń pozwalających na doskonalenie zawodowe w różnych dziedzinach. 

Celem kształcenia jest przygotowanie nowoczesnych kadr odpowiadających nieustannie zmieniającym się potrzebom rynku pracy. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji ściśle współpracuje z otoczeniem biznesowym, konsultując z firmami i instytucjami programy nauczania czy wybór konkretnych specjalności. Nauka na uczelni odbywa się w dobrze zorganizowanej bazie dydaktycznej. 

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych (WSNS) z siedzibą w Lublinie(Niepublliczna) ( zobacz więcej )

20-102 Lublin

ul. Zamojska 47

tel.:

81 531 85 56

ikonka email do uczelni

dziekanat@wsns.lublin.pl

podania@wsns.lublin.pl

Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie(Niepublliczna) ( zobacz więcej )

20-816 Lublin

ul. Choiny 2

tel.:

81 740 72 40, 81 740 25 04

ikonka email do uczelni

info@wssp.edu.pl

infoenglish@pol.edu.pl

REKOMENDOWANE UCZELNIE - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II (Publiczna)

Galeria Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 23

Opinie: 12

W 2000r., została powołana do życia Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Od początku swojej działalności uczelnia kładzie bardzo duży nacisk na jakość kształcenia i jak najlepsze przygotowanie studentów do samodzielnej kariery zawodowej. Wysoka jakość procesu edukacyjnego uzyskała pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a kierunki o profilu medycznym, otrzymały akredytację Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych. Uczelnia prowadzi studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie uzupełniające II-ego stopnia oraz jednolite magisterskie. Duże zainteresowanie w regionie i doskonałe wyniki w skali kraju sprawiły, że bialska uczelnia trzy razy z rzędu została najlepszą państwową uczelnią zawodową w Polsce według rankingu szkół wyższych „Perspektyw” i „Rzeczypospolitej” w latach 2017-2019. Uczelnia posiada własną halę sportową i nowoczesne zaplecze dydaktyczne, zapewniając swoim studentom najlepsze warunki w regionie, oferując również jedne z najwyższych w kraju stypendia. 

REKOMENDOWANE UCZELNIE W INNYCH REGIONACH

Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) (Niepubliczna)

Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 13

Kierunki/Specjalizacje: 23

Opinie: 39

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie jest niepubliczną uczelnią wyższą założoną w 1993 roku. Specjalizuje się w naukach społecznych, przede wszystkim w zarządzaniu, prawie, a także ekonomii i finansach. Aktualnie na różnych rodzajach studiów na uczelni kształci się ponad 8 tysięcy studentów. Do wyboru mają studia licencjackie, magisterskie uzupełniające, jednolite magisterskie, a także studnia realizowane w całości w języku angielskim, duży wybór studiów podyplomowych, a także studiów MBA dla menadżerów. 

Kształcenie na ALK to możliwość zdobywania wiedzy od najlepszych ekspertów i specjalistów w danych branżach, a także szansa na rozwijanie indywidualnych zainteresowań w ramach szkoleń, kursów, dodatkowych projektów czy współpracy międzynarodowej. Studia są płatne, jednak pomimo to cieszą się ogromnym zainteresowaniem i co roku przyciągają tysiące kandydatów.

Aktualności - Studia Lublin

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Lublin

Filmy - Lublin miasto studenckie


Uczelnie Lublin

Najbardziej popularne kierunki studiów w Lublinie

Lublin jest miastem zdecydowanie przyjaznym dla studentów. Kształcenie na lubelskich uczelniach wyższych wybierają nie tylko osoby mieszkające w pobliżu, ale również studenci z dalekich regionów Polski. W mieście funkcjonuje 6 uczelni państwowych oraz 9 wyższych szkół prywatnych. Wszystkie uczelnie mają w swojej ofercie bogaty wybór kierunków kształcenia, dzięki czemu bez problemu można wybrać kierunek odpowiadający indywidualnym potrzebom oraz predyspozycjom.

Coś dla siebie znajdą zarówno osoby poszukujące kształcenia na kierunkach technicznych i przyrodniczych, jak i osoby zainteresowane kierunkami społecznymi czy humanistycznymi. Jednak, jak pokazują statystyki i najnowsze rankingi, największa popularnością cieszą się przede wszystkim kierunki medyczne, które dają doskonałe przygotowanie zawodowe, a jednocześnie ich absolwenci nie muszą obawiać się problemów z zatrudnieniem.

1. Kierunek lekarsko-dentystyczny – 19,36 osób na miejsceNajpopularniejszym kierunkiem pod względem liczby kandydatów na jedno miejsce jest w Lublinie z pewnością kierunek lekarsko-dentystyczny na Uniwersytecie Medycznym, na który co roku jest co najmniej kilkanaście razy więcej kandydatów niż miejsc. Studia na kierunku lekarsko-dentystycznym przygotowują do zawodu lekarza dentysty. Są to jednolite studia magisterskie, które kończą się przystąpieniem do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego. Odsetek absolwentów, którzy zdają pozytywnie ten egzamin to wymierny dowód, że lubelski Uniwersytet Medyczny przygotowuje najlepsze i świetnie przygotowane kadry do pracy w zawodzie dentysty.
Absolwenci kierunku mają wiele możliwości zawodowych, mogą wybrać konkretne specjalizacje i dalej się dokształcać. Zawód dentysty jest dobrze płatny, pozwala na nieustanne podnoszenie kwalifikacji i ciekawy rozwój zawodowy. To kierunek dla osób ambitnych, które nie obawiają się kilku lat naprawdę ciężkich studiów.

2. Weterynaria – 10,53 osób na miejsce

Studia weterynaryjne to doskonały pomysł dla miłośników zwierząt, którzy w życiu zawodowym chcą połączyć pasję i pracę. Weterynaria na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie to jeden z najpopularniejszych kierunków w mieście, na który co roku jest ponad 10 osób chętnych na jedno miejsce. Weterynaria to jednolite studia magisterskie trwające 5 lat, które prowadzone są w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym (studia zaoczne – płatne).
Kształcenie na medycynie weterynaryjnej obejmuje kompleksowe przygotowanie do zawodu lekarza weterynarii. Umiejętnie łączy w sobie wiedzę teoretyczną z praktyką i doświadczeniem zawodowym, które można zdobywać już w trakcie studiów. Studenci weterynarii pracują nie tylko z podręcznikami, ale również z czworonożnymi pacjentami. Dzięki temu po ukończeniu kształcenia mogą od razu rozpocząć pracę zawodową w gabinetach weterynaryjnych czy klinikach dla zwierząt.

3. Lekarski – 9,5 osób na miejsceStudia medyczne praktycznie od zawsze cieszą się ogromną popularnością wśród absolwentów szkół średnich. Jednak, aby się na nie dostać, trzeba zdać egzamin i pokonać wielu innych kandydatów. Ponad 9 osób na jedno miejsce oznacza, że niewiele ponad 10 procent kandydatów dostaje się na wymarzone studia. Kierunek Lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie to jednolite, sześcioletnie studia, które kończą się Lekarskim Egzaminem Państwowym.
Kształcenie na kierunku lekarskim obejmuje kilkadziesiąt dziedzin wiedzy medycznej, a także praktyki i staże, które przyszli lekarze odbywają po ukończeniu każdego roku nauki. Dzięki temu po ukończeniu studiów są doskonale przygotowani do wykonywania zawodu lekarza, posiadają niezbędne kwalifikacje i kompetencje, a także mogą myśleć o dalszej drodze kształcenia, między innymi o specjalizacji w którejś z dziedzin medycyny.

4. Psychologia – 9,33 osób na miejsce

Podobnie jak kierunki medyczne, dużą popularnością cieszy się psychologia. Najlepiej ten kierunek ma się w dużych ośrodkach akademickich na państwowych uczelniach. Kierunek psychologia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie co roku przeżywa oblężenie kandydatów. Blisko 10 osób na jedno miejsce to wynik, który świadczy nie tylko o popularności kierunku, ale również o jakości kształcenia uczelni. Kierunek psychologia to jednolite studia stacjonarne, czyli kształcenie trwa od razu 5 lat.
Studenci zdobywają wiedzę z ogólnych dziedzin nauki, a także pogłębiają ją w trakcie przedmiotów ściśle związanych z przyszłym zawodem. Już na początku kształcenia należy wybrać sobie jedną ze specjalności: psychologię kliniczną i neuropsychologię, psychologię przemysłową, psychologię rodziny, psychologię społeczną, psychologię wspomagania rozwoju i edukacji. Absolwenci kierunku psychologia posiadają wiedzę, kompetencje oraz umiejętności wymagane w zawodzie psychologa, a także zgodne z Polską Ramą Kwalifikacji.

5. Analityka medyczna – 7,38 osób na miejsceStudia na Uniwersytecie Medycznym to nie tylko kształcenie przyszłych lekarzy oraz lekarzy dentystów, ale również profesjonalnych kadr dla branży medycznej. Kierunek analityka medyczna to propozycja dla osób, które swoją przyszłość zawodową widzą przede wszystkim w laboratorium oraz posiadają wszelkie kompetencje i kwalifikacje do nauki na tym kierunku oraz późniejszej pracy zawodowej.
Analityka medyczna to jednolite studia magisterskie prowadzone w trybie stacjonarnym lub płatnym niestacjonarnym. Studia trwają pięć lat, przygotowują studentów do profesjonalnej diagnostyki medycznej, umiejętnie łączą wiedzę teoretyczną z praktykami, które dostarczają wszelkich umiejętności niezbędnych do pracy analityka medycznego.

6. Kosmetologia – 7,28 osób na miejsce – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kosmetologia z roku na rok jest coraz bardziej popularna wśród kandydatów na wyższe uczelnie. Na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie kierunek realizowany jest na Wydziale Farmaceutycznym. Studia realizowane są dwustopniowo – najpierw są trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie studia magisterskie. Program kształcenia obejmuje kompleksową wiedzę związaną z profesjonalną pielęgnacją ludzkiego ciała oraz dbałością o zdrowie i urodę.
Zdobywają wiadomości na temat funkcjonowania organizmu człowieka zdrowego i chorego, nauk o zdrowiu oraz kompleksową wiedzę na temat nowoczesnej kosmetologii. Studenci uczą się nie tylko w trakcie wykładów, ale również mają wiele zajęć praktycznych, warsztatów, szkoleń, kursów oraz praktyk w nowoczesnych gabinetach kosmetycznych oraz ośrodkach zdrowia, laboratoriach i firmach kosmetycznych. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci są gruntownie przygotowani do wykonywanego zawodu. Mogą również kontynuować kształcenie na studiach uzupełniających.

7. Anglistyka – 6,62 osób na miejsce – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieStudia na kierunku anglistyka są realizowane na Wydziale Humanistycznym. Są to studia dwustopniowe składające się z trzyletniego licencjatu oraz dwuletnich studiów uzupełniających. Program studiów obejmuje intensywną naukę języka angielskiego, filologie tradycyjną, kulturoznawstwo oraz językoznawstwo. Na drugim roku studenci wybierają moduł kształcenia specjalizacyjnego. Do wyboru jest: literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, medioznawstwo oraz traduktologia.
W trakcie kształcenia studenci zdobywają zarówno wiedzę teoretyczną, jak i kształtują umiejętności praktyczne w wybranym obszarze wiedzy. Studia realizowane są w nowoczesnej bazie dydaktycznej UMCS, studenci kształcą się pod okiem profesjonalnej i wykwalifikowanej kadry naukowej. W programie kształcenia sporo jest zajęć praktycznych, warsztatów, ćwiczeń i szkoleń, a także praktyk i stażów, które kompleksowo przygotowują do pracy w zawodzie anglisty. Absolwenci anglistyki są świetnymi specjalistami i nie mają problemów ze znalezieniem dobrego zatrudnienia.

8. Finanse i rachunkowość – 5,54 osób na miejsce – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Studia finanse i rachunkowość prowadzone są na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Są to studia dwustopniowe, składające się z trzyletnich studiów licencjackich oraz dwuletnich magisterskich. Celem kształcenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej dotyczącej finansów, rachunkowości, funkcjonowania banków i instytucji finansowych, analizy podstawowych zjawisk gospodarczych oraz ekonomiczno-finansowych w instytucjach oraz w przedsiębiorstwach z sektora prywatnego.
W programie studiów znajdują się między innymi takie przedmioty, jak: matematyka dla ekonomistów, makroekonomia, mikroekonomia, bankowość, rynki finansowe, rachunkowość finansowa, informatyka dla ekonomistów czy kreowanie przedsiębiorczości. Studia realizowane są na wysokim poziomie, studenci mają możliwość korzystania z nowoczesnej bazy dydaktycznej oraz kształcić się pod okiem doświadczonej kadry naukowej. Absolwenci finansów i rachunkowości są świetnie przygotowani do wyuczonego zawodu.

9. Farmacja – 5,54 osób na miejsce – Uniwersytet Medyczny w LublinieFarmacja to jednolite studia magisterskie, które trwają 5 lat i realizowane są w formie stacjonarnej. Rozbudowany i kompleksowy program kształcenia przygotowuje studentów do wykonywania zawodu farmaceuty, wytwarzania i wydawania produktów leczniczych, udzielania rzetelnej i obiektywnej informacji. W obrębie kierunku znajdziemy cztery bloki specjalizacyjne: analiza farmaceutyczna, farmacja przemysłowa, lek roślinny oraz postępy farmakoterapii.
W trakcie studiów studenci nie tylko zdobywają wiedzę teoretyczną, ale również mają szereg praktyk w aptekach, dzięki czemu już w czasie nauki mają możliwość zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych. Studia na kierunku farmacja realizowane są w nowoczesnej bazie dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a zajęcia prowadzone przez doświadczonych i wykwalifikowanych wykładowców. Po zakończeniu kształcenia absolwenci kierunku farmacja są świetnie przygotowani do pracy w aptekach, szeroko pojętym przemyśle farmaceutycznym.

10. Fizjoterapia – 5,48 osób na miejsce – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Studia na kierunku fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie to jednolite studia magisterskie trwające 5 lat, prowadzone na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Studia realizowane są w formie stacjonarnej, czyli są bezpłatne. W trakcie kształcenia studenci są przygotowywani do samodzielnej pracy z pacjentem w zakresie kompleksowej fizjoterapii, która obejmuje diagnostykę, profilaktykę oraz leczenie osób chorych, niepełnosprawnych oraz z wieloma problemami zdrowotnymi.
Studenci uczą się kinezyterapii, fizykoterapii, masażu leczniczego, stosowania zabiegów oraz terapii manualnej. Kształcenie polega nie tylko na zdobywaniu wiedzy teoretycznej, ale również na dużej ilości warsztatów, ćwiczeń, zajęć, a także praktyk w ośrodkach opieki zdrowotnej oraz w gabinetach fizjoterapeutów. Studenci mają do dyspozycji nowoczesną bazę dydaktyczną Uniwersytetu Medycznego, a także kształcą się pod okiem wykwalifikowanych wykładowców, zarówno naukowców, jak i doświadczonych praktyków zawodu fizjoterapeuty.Studia w Lublinie - waszym zdaniem - opinie / rekomendacje

Paulina
Pochodzę z Lublina ale od kilku lat mieszkam za granicą. Zawsze chciałem studiować na polskiej uczelni ale życie pokrzyżowało moje plany i w najbliższym czasie nie planuję wracać do Polski. Rozwiązaniem okazały się studia online, sam robię teraz mgr na WSKZ i cieszę sie, że mogę kontynuować naukę.

Konrad
Mocno wahałem się nad marketingiem i administracją, bo kończyłem licencjat z marketingu a oba kierunki mnie interesują. W końcu zdecydowałem się jednak na administrację, bo stwierdziłem, że pozwoli mi to poszerzyć możliwości znalezienia pracy. Szukałem też odpowiedniej dla siebie formy, po licencjacie chciałem spróbować czegoś nowego. Znalazłem ofertę studiów online, właśnie z administracji, na WSKZ. Co prawda jestem z Torunia, ale zajęcia są całkowicie zdalnie, więc mogę bez problemu studiować.

Le_Misia
Studiuję na WSKZ na studiach licencjackich na kierunku pedagogika. Bardzo miło zaskoczyło mnie to, że studia prowadzą w formie online i nie muszę tracić czasu na dojazdy. Teraz będę mogła podjąć pracę i studiować, co jest dla mnie idealnym rozwiązaniem.