Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

 Kierunki studiów w Lublinie 

Collegium Humanum - Filia w Lublinie (Niepubliczna)

Galeria Collegium Humanum - Filia w Lublinie
Galeria Collegium Humanum - Filia w Lublinie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 5

Opinie: 3

Collegium Humanum w Lublinie to kolejny oddział niepublicznej szkoły wyższej. W przypadku lubelskiej filii, do dyspozycji kandydatów na studia oddaje się wyłącznie kierunki studiów jednolitych magisterskich w tym, m.in. kierunki psychologiczne (Psychologia sądowa, kryminalistyczno-śledcza, międzykulturowa, sportu, zdrowia, zwierząt, reklamy i mediów, Psychoseksuologia, Psychoterapia, Psychodietetyka i suplementacja w sporcie i inne), HR i Talent Management, Komunikacja wizerunkowa czy Neuromarketing. 

Studia odbywają się zarówno w formie stacjonarnej jak i niestacjonarnej. W obu przypadkach absolwenci zdobywają mnóstwo praktycznych umiejętności, które przełożą się na stabilne i rozwojowe zatrudnienie na rynku krajowym oraz międzynarodowym. 

Politechnika Lubelska (PL) (Publiczna)

Galeria Politechnika Lubelska (PL)
Galeria Politechnika Lubelska (PL)
Galeria Politechnika Lubelska (PL)
Galeria Politechnika Lubelska (PL)
Galeria Politechnika Lubelska (PL)
Galeria Politechnika Lubelska (PL)
Galeria Politechnika Lubelska (PL)
Galeria Politechnika Lubelska (PL)
Galeria Politechnika Lubelska (PL)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 28

Opinie: 17

Politechnika Lubelska jest publiczną uczelnią wyższą o charakterze technicznym, kształcącą studentów i doktorantów wspierających środowiska gospodarcze i techniczne już od 1953 r. Aktualnie na Politechnice Lubelskiej kształci się blisko 8 tys. studentów na poziomie inżynierskim, licencjackim, studiach magisterskich i doktorskich, edukujących się i prowadzących badania naukowe głównie związane z nowoczesnymi technologiami i materiałami, ochroną środowiska czy rozwojem energetyki. 

Struktura uczelni opiera się o 6 Wydziałów, oferujących 16 kierunków studiów I-ego stopnia i 12 kierunków magisterskich. Kandydaci na studia wyższe oferowane przez Politechnikę Lubelską, mogą wybierać zarówno kierunki techniczne i mechaniczne, ale również cieszące się dużym zainteresowaniem kierunki informatyczne, architekturę, zarządzanie czy marketing.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP) (Publiczna)

Galeria Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP)
Galeria Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP)
Galeria Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 51

Opinie: 13

Korzenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie sięgają 1944 r., kiedy powstał Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który łączył wydziały przyrodnicze, weterynaryjne i lekarskie. W latach 50-tych XX w. zapadła więc decyzja o utworzeniu odrębnej jednostki uczelnianej, skupiającej fakultety zootechniczne, weterynaryjne i rolnicze. Uchwałą Rady Ministrów z 1955 r. powołano do życia samodzielną instytucję - Wyższą Szkołę Rolniczą w Lublinie. Kolejne lata działalności lubelskiej uczelni, wzbogaciły jej strukturę o kolejne wydziały, przez 35 lat szkoła funkcjonowała jako Akademia Rolnicza. 

Decyzją Sejmu Rzeczypospolitej z 2018 r., nadano czelni obecną nazwę – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Lubelska uczelnia przyrodnicza jest laureatem licznych nagród, wyróżnień i certyfikatów zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Obecnie uczelnia posiada 7 wydziałów oferujących wszystkie rodzaje studiów na 35 kierunkach.

Lubelska Akademia WSEI (Niepubliczna)

Galeria Lubelska Akademia WSEI
Galeria Lubelska Akademia WSEI
Galeria Lubelska Akademia WSEI
Galeria Lubelska Akademia WSEI
Galeria Lubelska Akademia WSEI
Galeria Lubelska Akademia WSEI
Galeria Lubelska Akademia WSEI
Galeria Lubelska Akademia WSEI
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 3

Kierunki/Specjalizacje: 13

Opinie: 16

Lubelska Akademia WSEI powstała w 2000 roku jako niepubliczna uczelnia kształcąca w kierunkach, na które jest obecnie duże zapotrzebowanie na polskim i europejskim rynku pracy. Od początku działalności uczelnia stawiała na wysokie standardy nauczania, które przekładają się na świetne kwalifikacje jej absolwentów. W strukturze organizacyjnej uczelni znajdują się trzy wydziały: Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Wydział Nauk o Człowieku oraz Wydział Transportu i Informatyki. Łącznie uczelnia kształci na 13 kierunkach na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.

 W ofercie edukacyjnej jest również sporo kierunków studiów podyplomowych, głównie z zakresu finansów, informatyki, administracji, psychologii oraz pedagogiki. W ramach działalności uczelni funkcjonuje również Centrum Międzynarodowej Współpracy Akademickiej i Gospodarczej oraz Innowacyjne Centrum Diagnostyki, Badań i Analiz

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie (Publiczna)

Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Galeria Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 12

Kierunki/Specjalizacje: 84

Opinie: 36

Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie powstał w 1944 roku jako piąty uniwersytet w naszym kraju. Uczelnia ma wieloletnią tradycję akademicką, dzięki czemu zapewnia wysokie standardy kształcenia, świetnie przygotowane programy nauczania, a także rozbudowaną bazę dydaktyczną. Na różnych formach studiów kształci się tu obecnie około 18 tysięcy studentów przy prawie 1700 pracownikach naukowych. W strukturze organizacyjnej UMCS znajduje się 13 wydziałów, które kształcą w kierunkach ścisłych, przyrodniczych, humanistycznych i społecznych. 

Studenci mają do wyboru prawie 90 kierunków oraz 300 specjalności na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich. W ofercie edukacyjnej jest również około 120 kierunków studiów podyplomowych. Uczelnia współpracuje z wieloma firmami i instytucjami, organizuje międzynarodowe wymiany studenckie, ciekawe projekty naukowe i badawcze. 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Galeria Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 26

Opinie: 48

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie to niepubliczna uczelnia, która została założona w 1998 roku. W skład struktury organizacyjnej uczelni wchodzą dwa wydziały: Wydział Nauk Technicznych oraz Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych. Uczelnia oferuje szeroki wybór kierunków i specjalności na studiach pierwszego i drugiego stopnia, ma również w ofercie studia podyplomowe oraz sporo kursów i szkoleń pozwalających na doskonalenie zawodowe w różnych dziedzinach. 

Celem kształcenia jest przygotowanie nowoczesnych kadr odpowiadających nieustannie zmieniającym się potrzebom rynku pracy. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji ściśle współpracuje z otoczeniem biznesowym, konsultując z firmami i instytucjami programy nauczania czy wybór konkretnych specjalności. Nauka na uczelni odbywa się w dobrze zorganizowanej bazie dydaktycznej. 

REKOMENDOWANE UCZELNIE - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Akademia Bialska im. Jana Pawła II (Publiczna)

Galeria Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 27

Opinie: 14

W 2000r., została powołana do życia Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Od początku swojej działalności uczelnia kładzie bardzo duży nacisk na jakość kształcenia i jak najlepsze przygotowanie studentów do samodzielnej kariery zawodowej. Wysoka jakość procesu edukacyjnego uzyskała pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a kierunki o profilu medycznym, otrzymały akredytację Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych. Uczelnia prowadzi studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie uzupełniające II-ego stopnia oraz jednolite magisterskie. 

Duże zainteresowanie w regionie i doskonałe wyniki w skali kraju sprawiły, że bialska uczelnia trzy razy z rzędu została najlepszą państwową uczelnią zawodową w Polsce według rankingu szkół wyższych „Perspektyw” i „Rzeczypospolitej” w latach 2017-2019. Uczelnia posiada własną halę sportową i nowoczesne zaplecze dydaktyczne, zapewniając swoim studentom najlepsze warunki w regionie, oferując również jedne z najwyższych w kraju stypendia. 

Akademia Zamojska (Publiczna)

Galeria Akademia Zamojska
Galeria Akademia Zamojska
Galeria Akademia Zamojska
Galeria Akademia Zamojska
Galeria Akademia Zamojska
Galeria Akademia Zamojska
Galeria Akademia Zamojska
Galeria Akademia Zamojska
Galeria Akademia Zamojska
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 15

Opinie: 4

Akademia Zamojska to świecka szkoła wyższa, która pierwotnie została utworzona w 1594 roku przez Jana Zamoyskiego, zaś odtworzona została w 2021 roku. Uczelnia dysponuje 4 instytutami: humanistyczno-medycznym, społeczno-ekonomicznym, techniczno-informatycznym oraz naukowym. W ramach oferty edukacyjnej kandydaci mogą wybrać studia: licencjackie, magisterskie, inżynierskie, a także podyplomowe. Do dyspozycji studentów pozostaje kompleksowa infrastruktura, w której skład wchodzą sale seminaryjne i wykładowe, laboratoria czy pracownie. 

Ponadto AZ oferuje swoim studentom 9 interesujących kół naukowych i studenckich jak np. Koło Młodego Stratega czy Koło Naukowe Anglistów, a także możliwość podjęcia szkolenia wojskowego w ramach Legii Akademickiej. Uczelnia bierze również udział w międzynarodowym programie Erasmus+.

REKOMENDOWANE UCZELNIE W INNYCH REGIONACH

Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) (Niepubliczna)

Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 13

Kierunki/Specjalizacje: 23

Opinie: 45

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie jest niepubliczną uczelnią wyższą założoną w 1993 roku. Specjalizuje się w naukach społecznych, przede wszystkim w zarządzaniu, prawie, a także ekonomii i finansach. Aktualnie na różnych rodzajach studiów na uczelni kształci się ponad 8 tysięcy studentów. Do wyboru mają studia licencjackie, magisterskie uzupełniające, jednolite magisterskie, a także studnia realizowane w całości w języku angielskim, duży wybór studiów podyplomowych, a także studiów MBA dla menadżerów. 

Kształcenie na ALK to możliwość zdobywania wiedzy od najlepszych ekspertów i specjalistów w danych branżach, a także szansa na rozwijanie indywidualnych zainteresowań w ramach szkoleń, kursów, dodatkowych projektów czy współpracy międzynarodowej. Studia są płatne, jednak pomimo to cieszą się ogromnym zainteresowaniem i co roku przyciągają tysiące kandydatów.

Aktualności - Studia Lublin

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Lublin

Filmy - Lublin miasto studenckie

Studia w Lublinie - pytania i odpowiedzi

 • Ile jest uczelni publicznych w Lublinie?

  Wśród 11 szkół wyższych w Lublinie, 5 z nich to uczelnie publiczne. Główna różnica pomiędzy uczelniami państwowymi (publicznymi i prywatnymi (niepublicznymi), polega na różnicach w opłatach za studia.

  Studia dzienne na uczelniach publicznych są bezpłatne, opłatą mogą być objęte kierunki zaoczne, za które studenci wnoszą opłatę semestralną. Na uczelniach niepublicznych, praktycznie wszystkie kierunki są płatne. Uczelnie publiczne w Lublinie:

  • Politechnika Lubelska,
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
  • Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie,
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II,
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

  Sprawdź szczegóły na ten temat na stronie Publiczne uczelnie w Lublinie.

 • Która uczelnia w Lublinie jest najlepsza?

  Nie można jednoznacznie wskazać najlepszej uczelni, wszystko zależy od profilu uczelni, wyboru kierunku, a nawet kadry akademickiej.

  Można posiłkować się rankingami uczelnianymi, jednak przygotowywane są one według różnych kryteriów uwzględniających kierunki oferowanych studiów, liczbę studentów czy popularność wśród kandydatów starających się o przyjęcia na studia wyższe.

  Wybierając się przykładowo na kierunki medyczne, warto sprawdzić jakie miejsce w pozycjach rankingowych zajmują uczelnie medyczne, plasujące się wyżej uczelnie techniczne nie powinny mieć dla kandydata większego znaczenia przy wyborze uczelni.

  Więcej przydatnych informacji na ten temat możesz znaleźć w Rankingu uczelni wyższych w Polsce.

 • Czy warto studiować w Lublinie?

  Do Lublina, co roku przybywa coraz więcej kandydatów na studia wyższe również z zagranicy, miasto może zaoferować ciekawą i różnorodną ofertę edukacyjną, kilkanaście uczelni wyższych i ponad 200 kierunków, dlatego tak chętnie wybierane są studia w Lublinie.

  Dodatkową zaletą są stosunkowo niskie koszty utrzymania w porównaniu z największymi aglomeracjami, dosyć dobra dostępność do tanich domów studenta i akademików przy uczelnianych kampusach.

  Znajduje się tu również wygodna infrastruktura komunikacyjna i bogata oferta rozrywkowo-kulturalna, na którą również zwracają uwagę planujący rozpoczęcie nauki na studiach wyższych.

  Więcej informacji znajdziesz na stronie Powody, dla których warto studiować w Lublinie.

 • Które uczelnie w Lublinie oferują studia zaoczne?

  Praktycznie każda z 11 lubelskich uczelni prowadzi studia w formie zaocznej (niestacjonarnej). W zależności od specyfiki kierunku, mogą one przybrać różnorodne formy.

  Najpopularniejszą metodą stosowaną przez uczelnie są zajęcia odbywające się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych, najczęściej co kilka tygodni, w formie wieczorowej z wykładami w godzinach popołudniowych lub w formie zdalnej przez Internet.

  Nie każdy kierunek daje takie możliwości, większość studiów nauk o zdrowiu i kierunków medycznych wymagają ćwiczeń w warunkach klinicznych, dostępna jest płatna forma na tych kierunkach, ale wymaga obecności takiej jak na studiach stacjonarnych.

 • Czy uczelnie w Lublinie mają dobre opinie?

  Opinie o uczelniach mogą być skrajnie różne, dlatego o na temat tej samej uczelni można znaleźć w sieci zarówno pozytywne jak i negatywne opinie. Wszystko zależy od wybranego kierunku, specyfiki studiów i osobistych odczuć studentów.

  Pojawiają się bardzo krytyczne uwagi na temat konkretnych kierunków, pozostawiając bardzo dobrą opinię o samej uczelni. Warto zapoznać się z jak największą liczbą głosów i autentycznych komentarzy studentów.

  Najlepiej wybrać się na uczelnię i zasięgnąć opinii bezpośrednio od osób studiujących kierunek, którym jesteśmy zainteresowani, co pozwoli w bezpośredni sposób poznać kondycję uczelni.

  Aby poczytać opinie studentów i absolwentów uczelni w Lublinie sprawdź stronę Opinie o lubelskich uczelniach.

 • Czy uczelnie w Lublinie uczestniczą w programie Erasmus?

  Praktycznie wszystkie wyższe uczelnie w Lublinie biorą udział w programie Erasmus.

  Jest to bardzo popularny wśród studentów program współpracy z zagranicznymi uczelniami, dzięki któremu można aplikować o staże i praktyki zagraniczne, brać udział w projektach międzynarodowych, a nawet odbyć część studiów poza granicami kraju, często zdobywając drugi dyplom ukończenia studiów.

  Co roku tysiące studentów korzysta z tej atrakcyjnej opcji wymiany zagranicznej, jest to okazja na wyjazd do najbardziej prestiżowych ośrodków akademickich i atrakcyjnie zlokalizowanych uczelni. Do Lublina rocznie przybywa niemal 8tys. studentów z ponad 100 krajów.

 • Ile kosztują studia w Lublinie?

  Ceny studiów w Lublinie uzależnione są od kierunku wybranych studiów, konkretnej uczelni i wyboru trybu nauki. Studia stacjonarne (dzienne) na uczelniach publicznych nie wymagają opłat – są darmowe, jednak kierunki niestacjonarne (zaoczne) związane są z opłatami za czesne. Podobnie na uczelniach niepublicznych, praktycznie wszystkie oferowane kierunki i tryby studiów są płatne.

  Najdroższe zazwyczaj są kierunki medyczne, dlatego można powiedzieć, że za studia w Lublinie można zapłacić od około 2 000 zł do nawet kilkunastu tysięcy za semestr.

  Przykładowe wysokości czesnego:

  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie, kierunek Lekarski - 18 000 zł,
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski, kierunek Prawo Kanoniczne - 4 500 zł,
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, kierunek Biotechnologia - 2 600 zł.

   

  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź Ranking najdroższych studiów w Lublinie.

 • Jakie są najbardziej popularne kierunki studiów w Lublinie?

  Co roku tendencje popularności kierunków ulegają zmianom, jednak są kierunki, które niezmiennie zajmują szczytowe miejsca w popularności wśród absolwentów szkół średnich.

  Podobnie pojawiają się trendy, że medycynę najlepiej studiować w jednym mieście, a przykładowo prawo w innym. Do często wybieranych kierunków w Lublinie, należy kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny, finanse i rachunkowość, weterynaria, a coraz częściej na szczycie listy popularności pojawia się psychologia.

  Można na bieżąco sprawdzać ranking najpopularniejszych kierunków publikowany na stronie Ranking najbardziej popularnych kierunków studiów - Lublin.

 • Jak wygląda życie studenckie w Lublinie?

  Życie studenckie, to nie tylko nauka, dlatego w Lublinie można spotkać młodych ludzi spacerujących po pięknych lubelskich parkach, uprawiających sport w miejskich i uczelnianych ośrodkach sportowych.

  Przede wszystkim czas wolny spędzają w klubach i pubach, bawiąc się na koncertach i wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych, szczególnie w trakcie Lubelskich Dni Kultury Studenckiej.

  Najpopularniejsze kluby oferują zabawę przy muzyce klubowej, przeglądy zespołów rockowych czy spektakle muzyczne. Praktycznie co miesiąc ma miejsce jakieś duże wydarzenie muzyczne, koncert gwiazd estrady czy występy popularnych komików.

  Więcej przeczytasz na stronie Życie studenckie w Lublinie.

 • Które uczelnie w Lublinie robią nabór zimowy na studia?

  Praktycznie wszystkie uczelnie w Lublinie prowadzą nabór zimowy. Oferta ta obejmuje głównie kierunki uzupełniających studiów magisterskich II stopnia, na których nauka zwyczajowo trwa 2 lata lub 1,5 roku.

  Studia II stopnia skierowane są do absolwentów studiów minimum licencjackich lub inżynierskich I stopnia.

  Wśród uczelni publicznych oferta obejmuje np. kierunek Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, Architekturę krajobrazu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Budownictwo, Informatykę i ponad 20 innych kierunków na Politechnice Lubelskiej czy 26 kierunków na Uniwersytecie Przyrodniczym.  

  Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu Nabór zimowy na lubelskich uczelniach.


Uczelnie Lublin

Najbardziej popularne kierunki studiów w Lublinie

 

Lublin jest miastem zdecydowanie przyjaznym dla studentów. Kształcenie na lubelskich uczelniach wyższych wybierają nie tylko osoby mieszkające w pobliżu, ale również studenci z dalekich regionów Polski. W mieście funkcjonuje 6 uczelni państwowych oraz 9 wyższych szkół prywatnych. Wszystkie uczelnie mają w swojej ofercie bogaty wybór kierunków kształcenia, dzięki czemu bez problemu można wybrać kierunek odpowiadający indywidualnym potrzebom oraz predyspozycjom.

Coś dla siebie znajdą zarówno osoby poszukujące kształcenia na kierunkach technicznych i przyrodniczych, jak i osoby zainteresowane kierunkami społecznymi czy humanistycznymi. Jednak, jak pokazują statystyki i najnowsze rankingi, największa popularnością cieszą się przede wszystkim kierunki medyczne, które dają doskonałe przygotowanie zawodowe, a jednocześnie ich absolwenci nie muszą obawiać się problemów z zatrudnieniem.

 

1. Kierunek lekarsko-dentystyczny – 19,36 osób na miejsce

 


 

Najpopularniejszym kierunkiem pod względem liczby kandydatów na jedno miejsce jest w Lublinie z pewnością kierunek lekarsko-dentystyczny na Uniwersytecie Medycznym, na który co roku jest co najmniej kilkanaście razy więcej kandydatów niż miejsc. Studia na kierunku lekarsko-dentystycznym przygotowują do zawodu lekarza dentysty. Są to jednolite studia magisterskie, które kończą się przystąpieniem do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego. Odsetek absolwentów, którzy zdają pozytywnie ten egzamin to wymierny dowód, że lubelski Uniwersytet Medyczny przygotowuje najlepsze i świetnie przygotowane kadry do pracy w zawodzie dentysty.

 

 

Absolwenci kierunku mają wiele możliwości zawodowych, mogą wybrać konkretne specjalizacje i dalej się dokształcać. Zawód dentysty jest dobrze płatny, pozwala na nieustanne podnoszenie kwalifikacji i ciekawy rozwój zawodowy. To kierunek dla osób ambitnych, które nie obawiają się kilku lat naprawdę ciężkich studiów.

 

2. Weterynaria

 

Studia weterynaryjne to doskonały pomysł dla miłośników zwierząt, którzy w życiu zawodowym chcą połączyć pasję i pracę. Weterynaria na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie to jeden z najpopularniejszych kierunków w mieście, na który co roku jest ponad 10 osób chętnych na jedno miejsce. Weterynaria to jednolite studia magisterskie trwające 5 lat, które prowadzone są w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym (studia zaoczne – płatne).

 

 

Kształcenie na medycynie weterynaryjnej obejmuje kompleksowe przygotowanie do zawodu lekarza weterynarii. Umiejętnie łączy w sobie wiedzę teoretyczną z praktyką i doświadczeniem zawodowym, które można zdobywać już w trakcie studiów. Studenci weterynarii pracują nie tylko z podręcznikami, ale również z czworonożnymi pacjentami. Dzięki temu po ukończeniu kształcenia mogą od razu rozpocząć pracę zawodową w gabinetach weterynaryjnych czy klinikach dla zwierząt.

 

3. Lekarski


 

Studia medyczne praktycznie od zawsze cieszą się ogromną popularnością wśród absolwentów szkół średnich. Jednak, aby się na nie dostać, trzeba zdać egzamin i pokonać wielu innych kandydatów. Ponad 9 osób na jedno miejsce oznacza, że niewiele ponad 10 procent kandydatów dostaje się na wymarzone studia. Kierunek Lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie to jednolite, sześcioletnie studia, które kończą się Lekarskim Egzaminem Państwowym.

 

 

Kształcenie na kierunku lekarskim obejmuje kilkadziesiąt dziedzin wiedzy medycznej, a także praktyki i staże, które przyszli lekarze odbywają po ukończeniu każdego roku nauki. Dzięki temu po ukończeniu studiów są doskonale przygotowani do wykonywania zawodu lekarza, posiadają niezbędne kwalifikacje i kompetencje, a także mogą myśleć o dalszej drodze kształcenia, między innymi o specjalizacji w którejś z dziedzin medycyny.

 

4. Psychologia

 

Podobnie jak kierunki medyczne, dużą popularnością cieszy się psychologia. Najlepiej ten kierunek ma się w dużych ośrodkach akademickich na państwowych uczelniach. Kierunek psychologia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie co roku przeżywa oblężenie kandydatów. Blisko 10 osób na jedno miejsce to wynik, który świadczy nie tylko o popularności kierunku, ale również o jakości kształcenia uczelni. Kierunek psychologia to jednolite studia stacjonarne, czyli kształcenie trwa od razu 5 lat.

Studenci zdobywają wiedzę z ogólnych dziedzin nauki, a także pogłębiają ją w trakcie przedmiotów ściśle związanych z przyszłym zawodem. Już na początku kształcenia należy wybrać sobie jedną ze specjalności: psychologię kliniczną i neuropsychologię, psychologię przemysłową, psychologię rodziny, psychologię społeczną, psychologię wspomagania rozwoju i edukacji. Absolwenci kierunku psychologia posiadają wiedzę, kompetencje oraz umiejętności wymagane w zawodzie psychologa, a także zgodne z Polską Ramą Kwalifikacji.

 

5. Analityka medyczna

 


 

Studia na Uniwersytecie Medycznym to nie tylko kształcenie przyszłych lekarzy oraz lekarzy dentystów, ale również profesjonalnych kadr dla branży medycznej. Kierunek analityka medyczna to propozycja dla osób, które swoją przyszłość zawodową widzą przede wszystkim w laboratorium oraz posiadają wszelkie kompetencje i kwalifikacje do nauki na tym kierunku oraz późniejszej pracy zawodowej.

 

 

Analityka medyczna to jednolite studia magisterskie prowadzone w trybie stacjonarnym lub płatnym niestacjonarnym. Studia trwają pięć lat, przygotowują studentów do profesjonalnej diagnostyki medycznej, umiejętnie łączą wiedzę teoretyczną z praktykami, które dostarczają wszelkich umiejętności niezbędnych do pracy analityka medycznego.

 

6. Kosmetologia - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Kosmetologia z roku na rok jest coraz bardziej popularna wśród kandydatów na wyższe uczelnie. Na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie kierunek realizowany jest na Wydziale Farmaceutycznym. Studia realizowane są dwustopniowo – najpierw są trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie studia magisterskie. Program kształcenia obejmuje kompleksową wiedzę związaną z profesjonalną pielęgnacją ludzkiego ciała oraz dbałością o zdrowie i urodę.

 

 

Zdobywają wiadomości na temat funkcjonowania organizmu człowieka zdrowego i chorego, nauk o zdrowiu oraz kompleksową wiedzę na temat nowoczesnej kosmetologii. Studenci uczą się nie tylko w trakcie wykładów, ale również mają wiele zajęć praktycznych, warsztatów, szkoleń, kursów oraz praktyk w nowoczesnych gabinetach kosmetycznych oraz ośrodkach zdrowia, laboratoriach i firmach kosmetycznych. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci są gruntownie przygotowani do wykonywanego zawodu. Mogą również kontynuować kształcenie na studiach uzupełniających.

 

7. Anglistyka – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 


 

Studia na kierunku anglistyka są realizowane na Wydziale Humanistycznym. Są to studia dwustopniowe składające się z trzyletniego licencjatu oraz dwuletnich studiów uzupełniających. Program studiów obejmuje intensywną naukę języka angielskiego, filologie tradycyjną, kulturoznawstwo oraz językoznawstwo. Na drugim roku studenci wybierają moduł kształcenia specjalizacyjnego. Do wyboru jest: literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, medioznawstwo oraz traduktologia.

 

 

W trakcie kształcenia studenci zdobywają zarówno wiedzę teoretyczną, jak i kształtują umiejętności praktyczne w wybranym obszarze wiedzy. Studia realizowane są w nowoczesnej bazie dydaktycznej UMCS, studenci kształcą się pod okiem profesjonalnej i wykwalifikowanej kadry naukowej. W programie kształcenia sporo jest zajęć praktycznych, warsztatów, ćwiczeń i szkoleń, a także praktyk i stażów, które kompleksowo przygotowują do pracy w zawodzie anglisty. Absolwenci anglistyki są świetnymi specjalistami i nie mają problemów ze znalezieniem dobrego zatrudnienia.

 

8. Finanse i rachunkowość – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Studia finanse i rachunkowość prowadzone są na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Są to studia dwustopniowe, składające się z trzyletnich studiów licencjackich oraz dwuletnich magisterskich. Celem kształcenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej dotyczącej finansów, rachunkowości, funkcjonowania banków i instytucji finansowych, analizy podstawowych zjawisk gospodarczych oraz ekonomiczno-finansowych w instytucjach oraz w przedsiębiorstwach z sektora prywatnego.

 

 

W programie studiów znajdują się między innymi takie przedmioty, jak: matematyka dla ekonomistów, makroekonomia, mikroekonomia, bankowość, rynki finansowe, rachunkowość finansowa, informatyka dla ekonomistów czy kreowanie przedsiębiorczości. Studia realizowane są na wysokim poziomie, studenci mają możliwość korzystania z nowoczesnej bazy dydaktycznej oraz kształcić się pod okiem doświadczonej kadry naukowej. Absolwenci finansów i rachunkowości są świetnie przygotowani do wyuczonego zawodu.

 

9. Farmacja – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 


 

Farmacja to jednolite studia magisterskie, które trwają 5 lat i realizowane są w formie stacjonarnej. Rozbudowany i kompleksowy program kształcenia przygotowuje studentów do wykonywania zawodu farmaceuty, wytwarzania i wydawania produktów leczniczych, udzielania rzetelnej i obiektywnej informacji. W obrębie kierunku znajdziemy cztery bloki specjalizacyjne: analiza farmaceutyczna, farmacja przemysłowa, lek roślinny oraz postępy farmakoterapii.

 

 

W trakcie studiów studenci nie tylko zdobywają wiedzę teoretyczną, ale również mają szereg praktyk w aptekach, dzięki czemu już w czasie nauki mają możliwość zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych. Studia na kierunku farmacja realizowane są w nowoczesnej bazie dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a zajęcia prowadzone przez doświadczonych i wykwalifikowanych wykładowców. Po zakończeniu kształcenia absolwenci kierunku farmacja są świetnie przygotowani do pracy w aptekach, szeroko pojętym przemyśle farmaceutycznym.

 

10. Fizjoterapia – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Studia na kierunku fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie to jednolite studia magisterskie trwające 5 lat, prowadzone na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Studia realizowane są w formie stacjonarnej, czyli są bezpłatne. W trakcie kształcenia studenci są przygotowywani do samodzielnej pracy z pacjentem w zakresie kompleksowej fizjoterapii, która obejmuje diagnostykę, profilaktykę oraz leczenie osób chorych, niepełnosprawnych oraz z wieloma problemami zdrowotnymi.

 

 

Studenci uczą się kinezyterapii, fizykoterapii, masażu leczniczego, stosowania zabiegów oraz terapii manualnej. Kształcenie polega nie tylko na zdobywaniu wiedzy teoretycznej, ale również na dużej ilości warsztatów, ćwiczeń, zajęć, a także praktyk w ośrodkach opieki zdrowotnej oraz w gabinetach fizjoterapeutów. Studenci mają do dyspozycji nowoczesną bazę dydaktyczną Uniwersytetu Medycznego, a także kształcą się pod okiem wykwalifikowanych wykładowców, zarówno naukowców, jak i doświadczonych praktyków zawodu fizjoterapeuty.

Zobacz uczelnie na mapie w Lublinie