Galeria WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Galeria WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Galeria WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Galeria WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Galeria WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Galeria WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Galeria WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Galeria WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Galeria WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Galeria WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Galeria WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Kryminologia nowość!

Zobacz

         

Prawo

Zobacz więcej

Zobacz

         

Transport-spedycja-logistyka

Zobacz więcej

         

Zarządzanie

Zobacz więcej

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Studia z przyszłością w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej

Nowe ciekawe kierunki studiów oraz dostosowane do potrzeb rynku specjalności to tegoroczna propozycja dla maturzystów przygotowana przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. Maturzyści do wyboru mają jeden z pięciu kierunków studiów: Administrację (I i II stopień), Zarządzanie (I stopień), Bezpieczeństwo Wewnętrzne (I i II stopień), Prawo (jednolite studia magisterskie) oraz Kryminologię (I stopień).


REKRUTACJA na studia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej

WSPiA jest najstarszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu! Już od ponad 29 lat kształcimy studentów. Dzięki temu możemy pochwalić się ogromnym doświadczeniem oraz dorobkiem naukowym i dydaktycznym. Przez ćwierć wieku, powierzając swoją przyszłość, zaufało nam ponad 45 tysięcy studentów.


Terminy rekrutacji:

Pierwsza tura: od 3 czerwca (poniedziałek) 2024 r. do 2 sierpnia (piątek) 2024 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi 5 sierpnia (poniedziałek) 2024 r.

Druga tura: od 5 sierpnia 2024 r. do 26 września 2024 r.

Ogłoszenie wyników drugiej tury nastąpi 27 września (piątek) 2024 r.

 

 • znakomita własna kadra naukowa - tworzą ją wybitni specjaliści reprezentujący różne dziedziny nauki,
 • baza dydaktyczna – jest to kampus w centrum Rzeszowa, stwarzający doskonałe warunki do studiowania i odpoczynku oraz akademickie Podkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej z nowoczesnym symulatorem „Wirtualnej Sceny Zbrodni”. Do dyspozycji studentów jest także pełnowymiarowa hala sportowa, nowoczesna strzelnica elektroniczna, siłownia, klub studencki „Zemsta Docenta”, ogrody wypoczynkowe, restauracja „W ogrodach”. Jesteśmy jedyną uczelnią w Polsce prowadzącą nietypowy akademik – tworzą go 40 mieszkania uczelniane, w których może mieszkać ponad 200 osób.
 • świetnie rozbudowany i nowatorski w skali kraju system kształcenia praktycznego,
 • program nowy wymiar studiowania - w miejsce tradycyjnych egzaminów wprowadzamy zupełnie nowy sposób zaliczania przedmiotów,
 • koncepcja kształcenia zakładająca uniwersalne i wszechstronne wykształcenie, które daje większe szanse na rynku pracy. Dlatego też w WSPiA stworzyliśmy System Edukacji Dodatkowej umożliwiający zdobycie dodatkowych, specjalistycznych kwalifikacji.
 • Nowatorski „System Kształcenia Studentów” składający się z czterech powiązanych ze sobą segmentów to nowoczesne rozwiązania, które WSPiA realizuje z powodzeniem od blisko pięciu lat. Są to propozycje, które dają studentowi gwarancję jakości i efektywności nauczania.

  Innowacyjne rozwiązania dydaktyczne wprowadzane w Uczelni to autorskie pomysły Prof. Jerzego Posłusznego, Rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. „System Kształcenia Studentów” składa się z czterech łączących się segmentów:


  EDR

  EDR Z kolei projekt nazwany „Edukatorem” to narzędzie, które okazało się niezwykle przydatne w okresie pandemii. Ułatwia studiowanie i systematyczne zdobywanie wiedzy. „EDR - Edukator” to otwarty zasób edukacyjny, dzięki któremu studenci mają dostęp do rozmaitych materiałów dydaktyczno – edukacyjnych. Zawiera repetytoria, fragmenty podręczników, artykuły, skrypty, kazusy i wiele innych. Przed każdymi zajęciami student otrzymuje ich zakres tematyczny oraz materiały, które pomogą zrozumieć dane zagadnienie. Ponadto do dyspozycji studenta jest repetytorium w formie elektronicznej z pytaniami obowiązującymi na egzaminie (więcej na temat systemu EDR znajdziesz tutaj).

  SBS i „Sala Tortur”

  Uczelnia wprowadziła podział przedmiotów na różne kategorie. Są to przedmioty wiodące, kierunkowe, specjalizacyjne i inne. Przedmioty wiodące zostały podzielone na kilka części z zachowaniem dotychczasowej liczby godzin. W WSPiA zróżnicowana została forma zaliczenia danego przedmiotu w zależności od jego wagi i znaczenia dla danego kierunku studiów. Wiedza studenta sprawdzana jest za pomocą egzaminów ustnych, rozmówek profesorskich, pracy zaliczeniowej pisanej przy komputerze, zaliczenia praktyczne oraz w systemie SBS w „Sali Tortur”.

  WSPiA zaproponowała studentom rewolucję w zakresie przekazywania i sprawdzania wiedzy. System SBS stosuje się do określonych kategorii przedmiotów. Polega on na zupełnie nowym sposobie zaliczania przedmiotów przez cały semestr. W WSPiA każdy przedmiot składa się z tematów, które student może zaliczyć w dowolnie wybranym przez siebie czasie. Aby zdobyć pozytywną ocenę, do końca semestru trzeba uzbierać odpowiednią liczbę punktów. Każdy temat zaliczany jest na podstawie testów i pytań opisowych, zaliczane przez studenta w tzw. „Sali tortur” przy komputerze. W taki sposób student może zdobywa punkty dające ocenę maksymalnie 4,5. Punkty przyznawane są także za aktywność na zajęciach i obecność na zajęciach (przy ustalonym wcześniej limicie). Aby zdobyć wyższą ocenę student może zaliczyć dodatkowe tematy ustne u prowadzącego zajęcia. Może także uzbierać odpowiednią liczbę punktów w tzw. MIX-ie edukacyjnym. Jest to rewolucja w zakresie przekazywania i sprawdzania wiedzy mająca na celu nauczenie studentów samodzielności, systematyczności, odpowiedzialności oraz współpracy w grupie.

   

  Kolegium Kryminologii

  Jeśli chcesz… Zdobyć wszechstronną i interdyscyplinarną wiedzę z zakresu kryminologii, psychologii, medycyny, geografii kryminalnej, ekonomii oraz socjologii w obszarze genezy zachowań przestępczych i dewiacyjnych, profilowania kryminalnego, reakcji społecznych i prawnych wobec zjawiska przestępczości, przyczyn przestępczości i innych patologii społecznych, mechanizmów prawnych podejmowanych przez organy ścigania w aspekcie zwalczania przestępczości oraz dokonywać pogłębionej analizy procesów wplecionych w życie człowieka, których finałem jest popełnienie czynu zabronionego to:

  Kierunek kryminologia jest dedykowany dla Ciebie !

  Kryminologia to nauka zajmująca się badaniem przestępstw na różnych płaszczyznach, zbieraniem informacji na temat sprawcy i ofiary czynu przestępczego, a także wieloaspektową wiedzą o przestępczości. Studia pierwszego stopnia na kierunku Kryminologia zapewniają zdobycie i wykorzystanie wszechstronnej oraz interdyscyplinarnej wiedzy z takich dyscyplin naukowych jak: nauki prawne, nauki medyczne oraz nauki socjologiczne.

  Zdobycie wiedzy na temat przestępczości w wymiarze wieloaspektowym stanowi przygotowanie przyszłych absolwentów do podjęcia aktywności zawodowej w instytucjach publicznych i prywatnych, które swoje zadania wykonują na rzecz wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa państwa m.in. jest to Policja, służba więzienna, kuratela sądowa, organy administracji rządowej, samorządowej, a także podmioty prywatne zajmujących się ochroną osób, mienia, usługami detektywistycznymi oraz wywiadem gospodarczym.

  Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy dotyczącej wielu aspektów zjawiska przestępczości, prowadzących do uzyskania efektów uczenia się z obszaru wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

  Absolwent nabędzie wiedzę opatrzoną warsztatem prawniczym w aspekcie posługiwania się przepisami prawa bazującą na podstawowych prawidłach logicznego rozumowania i regułach prawniczego wnioskowania. Absolwent studiów pierwszego stopnia Kryminologia będzie wyposażony w specjalistyczną wiedzę i kompetencje w zakresie kryminalistyki i kryminologii, zjawisk społecznych związanych z szeroko rozumianymi przyczynami przestępczości, resocjalizacji oraz profilaktyki społecznej, strategii zapobiegania przestępczości oraz psychologii i psychopatologii kryminalnej.

  KRYMINOLOGIA

  Kryminologia jest prestiżowym i popularnym kierunkiem. Studia koncentrują się na osobie przestępcy - analizowaniu uwarunkowań psychologicznych oraz społecznych, które doprowadziły osobę do zbrodni, oraz mechanizmy jakie tworzymy w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości. Studia, które Ci oferujemy, mają charakter multidyscyplinarny. Pozwolą Ci zdobyć wiedzę z zakresu takich nauk jak: psychologia, medycyna, prawo, socjologia czy ekonomia. Będziesz mógł poznać m.in. tajniki profilowania kryminalnego, fenomenologii i etiologii kryminalnej, form i metod zwalczania przestępczości. Na nowym kierunku studiów planujemy interesujące przedmioty łączące kryminologię z historią, sztuką i literaturą.

  Kryminologia studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

  • Wstęp do kryminologii
  • Podstawy psychiatrii
  • Kryminalistyka ogólna
  • Metodologia badań kryminologicznych
  • Podstawy socjologii
  • Podstawy psychologii ogólnej
  • Etiologia i fenomenologia przestępczości
  • Socjologia prawa
  • Psychopatologia kryminalna
  • Medialny obraz przestępczości a myślenie krytyczne
  • Socjologia przestępczości
  • Kryminologia stosowana
  • Psychologia społeczna
  • Prawnicze bazy danych
  • Prawo karne materialne - nauka o przestępstwie
  • Prawo karne materialne - nauka o karze
  • Prawo karne medyczne
  • Przestępczość zorganizowana
  • Ekspertyza kryminalistyczna
  • Wiktymologia


   

  KOLEGIUM PRAWA WSPIA

  KOLEGIUM PRAWA WSPIA

  Zaprasza na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo.

  Priorytetem realizacji kształcenia w Kolegium Prawa jest zapewnienie Ci przede wszystkim praktycznych umiejętności związanych ze stosowaniem prawa. Plan i program studiów został tak skonstruowany, aby uwzględnić Twoje indywidualne potrzeby kształcenia i rozwoju zawodowego, umożliwiając zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności, stosownie do własnych zainteresowań i aspiracji. Oferujemy Ci dodatkowe formy kształcenia, m.in. w ramach Specjalistycznego Studium Kryminalistyki oraz Specjalistycznego Studium Mediacji i Rozwiązywania Sporów. W trakcie studiów możesz brać udział w pracy Kliniki Prawa, która jest jedną z największych w Polsce, zyskując wiedzę i umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. Zostaniesz przygotowany do rozwiązywania konkretnych problemów prawnych pod kierunkiem doświadczonych praktyków.

  Zajęcia są prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, wśród której znajdują się autorytety naukowe i znakomici praktycy (m.in.: sędziowie i prokuratorzy).

  Jako absolwent studiów jednolitych magisterskich na kierunku „prawo” będziesz bardzo dobrze przygotowany do podjęcia aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (a następnie sędziowskiej lub prokuratorskiej) lub adwokackiej, notarialnej, radcowskiej i komorniczej. Będziesz mógł także podjąć zatrudnienie w zawodach i na stanowiskach, na których wymagane jest ukończenie studiów prawniczych, m.in. w organach administracji rządowej i samorządowej. Naszym celem jest takie przygotowanie Cię, jako absolwenta „prawa”, abyś mógł zrealizować własne plany i aspiracje w zakresie kariery zawodowej. Służy temu m.in. Studium edykacyjne, czyli dodatkowe, bezpłatne zajęcia, które przygotują Cię do zdania egzaminu na aplikacje prawnicze. Dlatego też uczelnia przedstawia Ci bogatą ofertę przedmiotów, umożliwiających Ci zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności, pozwalających na wykonywanie doradztwa prawnego, np. w charakterze referenta prawnego.

  Studia prawnicze w WSPiA doskonale przygotowują studentów do egzaminów aplikacyjnych i do przyszłej pracy zawodowej. Dzieje się tak m.in. dzięki prowadzonemu przez Uczelnię Systemowi Kształcenia Praktycznego. Na system ten składają się nie tylko praktyki w wybranych instytucjach, np. sądach czy prokuraturach, ale także nowość w skali całego kraju – pracownie praktyczne prowadzone przez praktyków (sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników). Przygotowują one studenta do rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu stosowania prawa. Podczas dodatkowych, bezpłatnych zajęć studenci pod okiem kadry naukowej WSPiA, przygotowują się do złożenia wybranego egzaminu aplikacyjnego. Podczas tych zajęć rozwiązywane są kazusy, jak również systematyzowana (pod kątem wymogów egzaminacyjnych) jest wiedza zdobyta w czasie studiów.

   

  KOLEGIUM ADMINISTRACJI WSPIA

  KOLEGIUM ADMINISTRACJI WSPIA

  Administracja w WSPiA to studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne.

  Wprowadzamy całkowicie nową na Podkarpaciu ofertę dydaktyczną skierowaną do kandydatów na studia nazwaną „Nowy Kierunek Studiowania - administracja//zarządzanie”.

  Polega ona na tym, że zamierzając studiować „administrację” lub „zarządzanie” – kierunki uniwersalne i wszechstronne nie musisz podejmować decyzji o wyborze jednego z nich w momencie składania dokumentów na studia.

  Te dwa kierunki są do siebie podobne, jednak są inaczej sprofilowane (na „administracji” przeważają przedmioty organizacyjno-prawne, a na „zarządzaniu” przedmioty organizacyjno-ekonomiczne). Pierwszy rok studiów ma charakter ogólny i wprowadzający, przygotowujący Cię do podjęcia decyzji o wyborze kierunku studiów zgodnie z Twoimi zainteresowaniami. Decyzję tę podejmujesz pod koniec I roku.

  Coraz większe szanse na rynku pracy będzie miał w przyszłości pracownik – absolwent szkoły wyższej wykształcony uniwersalnie i wszechstronnie. Takie wykształcenie – w porównaniu z wykształceniem technicznym, jak i np. socjologicznym, politologicznym, pedagogicznym, historycznym itp. daje bowiem dużo większe szanse zarówno na podjęcie pierwszej pracy po studiach, jak i zmiany zatrudnienia. Uniwersalność i wszechstronność otwierać będzie drzwi do niemal każdego zakładu pracy, bo w większości wydziałów, działów, jednostek itp. w tych zakładach, właśnie takie wykształcenie będzie przydatne i użyteczne.

  W ramach nowatorskich sposobów studiowania proponujemy Ci całkowicie nową na Podkarpaciu ofertę dydaktyczną nazwaną „nowy kierunek studiowania – administracja // zarządzanie”. Polega ona na tym, że chcąc studiować kierunek uniwersalny i wszechstronny, tj. „administrację” lub „zarządzanie”, nie musisz podejmować decyzji o wyborze jednego z nich w momencie składania dokumentów na studia. Pierwszy rok studiów będzie wspólny dla obu tych kierunków i będzie miał charakter ogólny. Z jednej strony da Ci podstawy wiedzy niezbędnej do dalszej nauki, z drugiej zaś przygotuje Cię do podjęcia świadomej i rozsądnej decyzji o wyborze kierunku studiów od II roku, zgodnie z Twoimi zainteresowaniami. Kierunki studiów „administracja” i „zarządzanie” są bowiem do siebie podobne. Jednak w naszej Uczelni są inaczej sprofilowane. Na „administracji” przeważają przedmioty organizacyjno-prawne, zaś na „zarządzaniu” więcej jest przedmiotów organizacyjno-ekonomiczno-finansowych.

  Absolwent „administracji” lub „zarządzana” – wszechstronnie i uniwersalnie wykształcony, będzie miał z jednej strony kwalifikacje na tyle ogólne i elastyczne (prawnicze, ekonomiczne, biznesowe, socjologiczne, psychologiczne, itd.) z drugiej zaś – na tyle profesjonalne i rzetelne, że będzie w stanie spełnić różne oczekiwania pracodawców w bardzo wielu dziedzinach działania administracji i gospodarki. Nie mając „gorsetu” wąskiego wykształcenia, będzie potrafił uczyć się wielu nowości, poszerzać swoje kwalifikacje i zdobywać nowe umiejętności. Właśnie uniwersalność i wszechstronność tych kierunków sprawi, że absolwent wyposażony także w dużą wiedzę praktyczną będzie miał lepszą pozycję na rynku pracy.

  Należy podkreślić, że „nowy” magister i licencjat „administracji” lub „zarządzania” w WSPiA będzie mógł wzbogacić i obudować swoje wykształcenie i kwalifikacje wybraniem określonej specjalności. Nowy kierunek studiowania w WSPiA to także nowy sposób studiowania specjalności. Poza wyborem kierunku studiów („administracja” lub „zarządzanie”) możesz wybrać specjalność. Jeśli nie zostanie utworzona grupa specjalnościowa będziesz miał możliwość uzyskania specjalności według indywidualnego toku studiów. Ten tok jest całkowicie nową ofertą edukacyjną WSPiA. Co więcej, jeśli nie znajdziesz odpowiadającej Ci specjalności będziesz mógł zaproponować swoją własną, której nie ma na liście. Taką specjalność będziesz mógł studiować tylko w trybie toku indywidualnego, pod warunkiem, że Uczelnia ma możliwości kadrowe jej prowadzenia.

  Co więcej! Ważnym elementem nowego oblicza „administracji” i „zarządzania” będzie możliwość wzbogacenia w czasie studiów swojego CV dodatkowymi, specjalistycznymi kwalifikacjami. W wielu przypadkach mogą one okazać się bardzo przydatne jako uzupełnienie uniwersalnego i wszechstronnego wykształcenia. Zdobywanie specjalistycznych kwalifikacji oferujemy w ramach dodatkowych zajęć, składających się na tzw. system bonu edukacji dodatkowej – BED. Zajęcia te są bezpłatne. Możesz mnożyć kompetencję poprzez wybranie kilku specjalności.

  Proponujemy więc Państwu studia atrakcyjne i użyteczne.

  Atrakcyjne, ponieważ zdobywają Państwo prawno-administracyjne i ekonomiczne wykształcenie, uzupełnione wiedzą ogólną.

  Użyteczne, ponieważ profil wykształcenia spowoduje, że jako absolwenci naszej Uczelni będą Państwo przydatni w niemal każdej instytucji i podmiocie gospodarczym.

  Krótko mówiąc, będą Państwo menedżerami administracji, zarządzania i gospodarki.

   

  Kolegium bezpieczeństwa wewnętrznego

  KOLEGIUM BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

  Zaprasza na studia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne I i II stopnia.

  WSPiA jest pierwszą na Podkarpaciu uczelnią, która otrzymała uprawnienia do prowadzenia takich studiów.

  Koncepcję kształcenia na tym kierunku oparliśmy o założenie, iż w przyszłości – jako nasz absolwent – powinieneś wykazywać się zarówno wiedzą teoretyczną, jak i praktycznymi umiejętnościami przydatnymi w przyszłym zawodzie. Dlatego też na tym kierunku wykładowcami są zarówno znakomici pracownicy naukowi, jak i liczni przedstawiciele instytucji i służb bezpieczeństwa wewnętrznego, którzy równolegle sprawują istotne funkcje służbowe (naszymi wykładowcami są wysocy rangą funkcjonariusze Policji, ABW, Agencji Wywiadu, Państwowej Straży Pożarnej oraz czynni prokuratorzy i urzędnicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych).

  Takie „uzawodowienie” kształcenia gwarantuje naszym absolwentom większe szanse w znalezieniu pracy po ukończeniu studiów.

  Stawiamy także na to, abyś miał jak najlepsze przygotowanie fizyczne do przyszłej służby „w mundurze”. W związku z tym zajęcia z zakresu użycia siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego oraz na profesjonalnym torze przeszkód na wzór toru na egzaminie sprawnościowym do służb mundurowych, a także na strzelnicy elektronicznej prowadzą czynni funkcjonariusze Oddziału Antyterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa jako pierwsza na Podkarpaciu, oferuje Ci studia I i II stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”. Studia te pozwolą Ci połączyć wiedzę teoretyczną ze zdobywaniem umiejętności praktycznych. Zajęcia prowadzone są m.in. w laboratorium kryminalistycznym, pracowniach komputerowych oraz dwóch specjalistycznie wyposażonych halach sportowych.

  W ramach programu nauczania będziesz odbywać praktyki i staże zawodowe w instytucjach publicznych i podmiotach gospodarczych związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym. Po ukończeniu studiów będziesz miał szansę podjąć pracę, m.in.: w Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Straży Pożarnej, BOR, ABW, CBA, urzędach administracji rządowej i samorządowej, w firmach komercyjnych.

  Jako student Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego będziesz korzystać z Bonu Edukacji Dodatkowej – BED, w ramach którego zdobędziesz dodatkowe kwalifikacje poświadczone certyfikatami np. na kursach: pierwszej pomocy, sprawności fizycznej, technik detektywistycznych. Realizując swoje pasje i zainteresowania będziesz mógł uczestniczyć także w innych formach kształcenia. W ramach Kolegium działają bowiem koła naukowe m.in: Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kryminalistyki i Kryminologii, Penitencjarne, Praw Człowieka oraz Koło Strzeleckie. Co więcej, zajęcia w ramach studiów prowadzone są zarówno przez naukowców, jak i praktyków: byłych i obecnych wysokich rangą funkcjonariuszy służb mundurowych.

  Do dyspozycji studentów Kolegium jest budynek „Collegium Securitatis”. Jego wyposażenie obejmuje m.in.: profesjonalne laboratorium kryminalistyczne, pełnowymiarową halę sportową, dwie sale do uprawiania sportów walki, laboratoria komputerowe oraz najnowocześniejszą na Podkarpaciu strzelnicę elektroniczną. Warto rozpocząć studia u nas, bo masz zapewnioną możliwość studiowania na II stopniu.

  Należy także podkreślić iż studia z zakresu „bezpieczeństwa wewnętrznego” WSPiA uruchomiła już 20 lat temu i była wówczas jedną z nielicznych uczelni w Polsce (publicznych i niepublicznych) prowadzących te studia, a na pewno była jedyną Uczelnią w Polsce południowo – wschodniej. W związku z tym jesteśmy postrzegani jako Uczelnia specjalizująca się w kształceniu i badaniach naukowych z zakresu m.in. problematyki celnej, administracji i służby transgranicznej, przestępczości, policji, kryminalistyki i kryminologii. W Przemyślu i Rzeszowie wykształciliśmy już setki celników, policjantów, żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej, pracowników firm ze sfery ochrony i bezpieczeństwa czy osób zajmujących się bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym w administracji państwowej i samorządowej. Wielu absolwentów WSPiA pełni funkcje kierownicze w tych jednostkach i instytucjach.

  A zatem w przeciwieństwie do zdecydowanej większości Uczelni, w których pojawił się, zwłaszcza w ostatnich trzech latach, kierunek „bezpieczeństwo wewnętrzne”, WSPiA oferuje: bogaty dorobek w kształceniu a także w organizowaniu praktyk zawodowych; własną, kompletowaną od lat doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną, bazę materialną tworzoną specjalnie dla „bezpieczeństwa wewnętrznego” oraz specjalistyczny księgozbiór.

   

  KOLEGIUM ZARZĄDZANIA

  KOLEGIUM ZARZĄDZANIA

  Zarządzanie ;w WSPiA to studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne.

  Wprowadzamy całkowicie nową na Podkarpaciu ofertę dydaktyczną skierowaną do kandydatów na studia nazwaną „Nowy Kierunek Studiowania – administracja//zarządzanie”.

  Polega ona na tym, że zamierzając studiować „administrację” lub „zarządzanie” – kierunki uniwersalne i wszechstronne nie musisz podejmować decyzji o wyborze jednego z nich w momencie składania dokumentów na studia.

  Te dwa kierunki są do siebie podobne, jednak są inaczej sprofilowane (na „administracji” przeważają przedmioty organizacyjno-prawne, a na „zarządzaniu” przedmioty organizacyjno-ekonomiczne). Pierwszy rok studiów ma charakter ogólny i wprowadzający, przygotowujący Cię do podjęcia decyzji o wyborze kierunku studiów zgodnie z Twoimi zainteresowaniami. Decyzję tę podejmujesz pod koniec I roku.

  Bezpłatne Specjalistyczne Kwalifikacje – BED

  WSPiA jako jedna z nielicznych uczelni w Polsce daje swoim studentom możliwość zdobycia dodatkowych specjalistycznych kwalifikacji. W ramach BED studenci mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć m.in. kursach pierwszej pomocy, pracy biurowej, e-administracji, biznesu, technik detektywistycznych, pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, warsztatach strzeleckich. Uruchamiane jest też specjalistyczne studium m.in.: projektów unijnych, celne i skarbowe, kancelaryjno-archiwistyczne, rachunkowości, finansów i podatków, kryminalistyki, a także kilkanaście studiów podyplomowych. Oprócz specjalistycznych kwalifikacji możemy również wybrać inne dodatkowe, bezpłatne i nieobowiązkowe świadczenia oraz zajęcia (m.in. sportowe i językowe).

  Specjalistyczne laboratoria

  WSPiA w Rzeszowie oferuje swoim studentom zajęcia praktyczne w nowoczesnych laboratoriach. Uczelnia zakupiła jedyną na Podkarpaciu uczelnianą strzelnicę elektroniczną (wyposażoną w repliki broni Glock 17 i Beretta). Studenci korzystają ze strzelnicy podczas zajęć z zasad bezpiecznego użycia broni. Studenci WSPiA mają również zajęcia w nowoczesnym uczelnianym laboratorium kryminalistycznym. Ćwiczenia odbywają się pod okiem najwyższej klasy fachowców. Do dyspozycji studentów są najnowocześniejsze urządzenia takie sam jak te, na którym pracują np. policyjni eksperci kryminalistyki.

  Więcej o studiach w WSPiA znajdziesz na www.wspia.eu!!!

   

  Studia Podyplomowe

  Studia podyplomowe w WSPIA Rzeszowskiej Szkole Wyższej sprawdź tutaj.


  Kierunki studiów podyplomowych:

 • ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 • Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy poprzez poszerzenie i aktualizację wiedzy niezbędnej w codziennej pracy na poszczególnych szczeblach administracji publicznej, a więc zarówno rządowej, jak i samorządowej. Studia adresowane są one przede wszystkim do osób już zatrudnionych, lub pragnących znaleźć zatrudnienie w strukturach administracji publicznej. W ramach kierunku przewidziane są dwie specjalności: ogólnoadministracyjna, zarządzanie publiczne.

 • COACHING I MENTORING
 • Studia podyplomowe "Coaching i mentoring” prowadzone przez WSPIA Rzeszowską Szkołę Wyższą przygotowują profesjonalnego coacha i mentora działającego w sferze doradztwa indywidualnego oraz zespołowego w organizacjach biznesowych. Studia te, uskuteczniają u coacha i mentora stosowanie indywidualnego podejścia do każdego pracownika i personalnego trybu postępowania dostosowanego do osobowości i wiedzy pracownika. Przygotowują również do unikatowego doskonalenie procesu komunikowania interpersonalnego w atmosferze lojalności, umiejętności do współdziałania oraz wysokiej sprawności wykonywania zadań.

 • MARKETING I OBSŁUGA KLIENTA
 • Celem studiów jest umożliwienie pogłębienia wiedzy dotyczącej marketingu sprzedażowego, psychologii kontaktu z klientem, socjotechnik stosowanych w procesie sprzedaży. Studia pozwolą na zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie prowadzenia rozmowy sprzedażowej począwszy od otwarcia sprzedaży a skończywszy na technikach zamknięcia sprzedaży. Umożliwią również poznanie socjotechnik oddziaływania na trudnego klienta. Zapoznają też z wiedzą dotyczącą organizacji i zarządzania procesem sprzedaży.

 • KADRY I PŁACE
 • Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS. Program obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych. Studia skierowane są do osób poszukujących zatrudnienia lub zatrudnionych w działach kadrowo-płacowych jak też do osób prowadzących działalność gospodarczą, które chcą samodzielnie zarządzać sprawami kadrowo-płacowymi. Dają przygotowanie do wykonywania zawodu: specjalisty ds. wynagrodzeń (Kod zawodu: 242310) oraz specjalisty ds. kadr (Kod zawodu: 242307).

 • PODATKI I PRAWO PODATKOWE
 • Celem studiów jest umożliwienie pogłębienia wiedzy dotyczącej stosowania prawa podatkowego, tak od strony organów orzekających w sprawach podatkowych, jak i podatników, płatników i inkasentów – w tym przedsiębiorców (osób prawnych i jednostek organizacyjnych) oraz osób fizycznych.

 • PRAWO PRACY I ZARZĄDZANIE SPRAWAMI PRACOWNICZYMI
 • Podyplomowe studia „Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi” są przeznaczone dla pracowników działów kadr, osób zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracodawców osób fizycznych. W ramach kierunku przewidziane są dwie specjalności: administracja publiczna, podmioty gospodarcze.

 • PRAWNO – EKONOMICZNE ASPEKTY BIZNESU
 • Kierunek Prawno-ekonomiczne aspekty biznesu ma charakter interdyscyplinarny, oparty jest bowiem na współpracy dyscypliny prawa, finansów, ekonomii i zarządzania. Ta praktyczna wiedza pozwoli Ci na poznanie najważniejszych aspektów współczesnego zarządzania biznesem, a przy tym skutecznego podejmowania decyzji menedżerskich przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań prawnych. Celem kierunku jest zatem przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego zarządzania biznesem z wykorzystaniem elementarnej wiedzy prawniczej.

 • POZYSKIWANIE I ROZLICZANIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
 • W ramach studiów podyplomowych "Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy zewnętrznych"przybliżone zostaną m.in. obszary i zagadnienia związane z analizą poszczególnych dostępnych źródeł finansowania działalności inwestycyjnej i pozainwestycyjnej danej organizacji,zasady i metodologia opracowywania projektów, sposób i kryteria ich oceny, proces zawierania umów o dofinansowanie, zasady wdrażania i rozliczania projektów, kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność, monitoring i sprawozdawczość, wybór dostawców i wykonawców, personel projektu, baza monitorowania uczestników, promocja.

  Celem studiów jest nabycie kompetencji oraz praktycznych umiejętności w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania zarówno projektów inwestycyjnych jak i pozainwestycyjnych,wdrażania oraz rozliczania projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, Funduszy norweskich i Funduszy EOG, oraz innych środków publicznych. Celem studiów jest również nabycie praktycznych umiejętności w zakresie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania projektami.

 • ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM PRACOWNICZYM
 • Celem studiów podyplomowych jest przybliżenie problematyki z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych, a zwłaszcza założenia i cel reformy, zasady uczestnictwa pracowników, modyfikacja systemów kadrowo- płacowych oraz inwestowania środków wpłaconych PPK.

  Studia podyplomowe Zarządzanie kapitałem pracowniczym są skierowane do kierowników jednostek, pracowników działu kadr oraz pracowników działu księgowości (płace).

 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI Z ELEMENTAMI KONTROLINGU
 • Celem studiów jest nabycie kompetencji menedżerskich w zakresie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania finansami i kontrolingu w podmiotach gospodarczych i organizacjach. Obecna rzeczywistość i dynamizm procesów gospodarczych wymagają gruntowego teoretycznego i praktycznego przygotowania z zakresu szeroko rozumianych finansów, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu, dlatego też zostały postawione dwa cele:

  • Cel dydaktyczny - zapoznanie oraz udoskonalenie umiejętności słuchaczy w zakresie prowadzenia finansów instytucji i analizy skutków zdarzeń gospodarczych.
  • Cel biznesowy - podniesienie umiejętności specjalistów w firmach i instytucjach oraz osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie osiąganych wyników gospodarczych na bazie analizy finansów podmiotów gospodarczych.

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
 • Celem studiów jest nabycie przez słuchacza kompetencji menedżerskich w zakresie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania projektami oraz systemowego zarządzania projektami i programami. Celem jest również podniesienie konkurencyjności kadry oraz podmiotów gospodarczych poprzez poprawę zdolności do skutecznego i sprawnego prowadzenia projektów. Studia podyplomowe są adresowane do: osób prowadzących projekty lub przygotowujące się do udziału w projektach, członków kadry zarządzającej, kierowników projektów, osób pełniących w projektach rolę wsparcia lub nadzorujących projekty, osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą i innych specjalistów, którym niezbędna jest szczegółowa wiedza w zakresie zarządzania projektami.

 • AUDYT WEWNĘTRZNY
 • Studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego stanowią jedną z dróg do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego. Zawód ten wprowadzony został przez art. 286 ustawy o finansach publicznych. Rolą audytora wewnętrznego jest prowadzenie obligatoryjnych czynności kontrolnych, w szczególności w jednostkach sektora finansów publicznych (urzędach administracji publicznej, zakładach administracyjnych, państwowych funduszach celowych) wydatkujących zgodnie z planem finansowym kwoty powyżej 40 000 zł.

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
 • Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zatrudnienia na najwyższych stanowiskach w służbie BHP w zakładach pracy funkcjonujących według unijnych standardów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Prawodawstwo Unii Europejskiej stawia służbie BHP wysokie wymagania dotyczące formalnego poziomu wykształcenia i znajomości zagadnień merytorycznych BHP.

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • Studia przeznaczone są dla osób zamierzających wykonywać zawód Inspektora Ochrony Danych, audytorów, osób pełniących funkcję pełnomocnika ds. cyberprzestrzeni, a także osób zajmujących się problematyką audytu bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzanie takich audytów w jednostkach sektora publicznego i prywatnego oraz w organach wymiaru sprawiedliwości. Odbiorcami studiów mogą być również osoby planujące w przyszłości przeprowadzać audyty bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych.

 • POMOC SPOŁECZNA I PRACA SOCJALNA
 • Studia podyplomowe "pomoc społeczna i praca socjalna" są odpowiedzią na notowane na rynku instytucji pomocy społecznej zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę urzędniczą tworzącą służbę socjalną, wyróżniającą się wysokim poziomem wiedzy w zakresie stosowanego prawa pomocy społecznej sensu largo, jak również stosowanych procedur administracyjnych. Kadrę, która dynamicznie reaguje na zjawisko ciągłego rozwoju regulacji prawnych w dziedzinie pomocy społecznej, zmian organizacyjnych i wymagań kadrowych.

 • PRAWNO-ORGANIZACYJNE ZAGADNIENIA LOGISTYKI W TRANSPORCIE
 • Studia podyplomowe "Prawno-organizacyjne zagadnienia logistyki międzynarodowej" mają na celu przekazanie słuchaczom kompleksowej i usystematyzowanej wiedzy umożliwiającej planowanie i realizację obsługi transportowo–spedycyjnej i logistyczno–celnej transakcji z zakresu międzynarodowego obrotu towarowego. Zajęcia będą koncentrowane m.in. na zgłębieniu problematyki szeroko rozumianego międzynarodowego i wspólnotowego prawa celnego, logistycznych rozwiązań kształtowania łańcucha dostaw oraz regulacji prawnych i praktycznych dotyczących transportu i spedycji.

 • PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY - ZAGADNIENIA PROCEDURALNE
 • Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy w zakresie wiedzy o prawie procesu inwestycyjno–budowlanego. W obliczu zachodzących zmian i wzrostu znaczenia wiedzy prawnej w zakresie lokalizacji realizacji i eksploatacji inwestycji, niezbędne jest dokształcanie się w tym obszarze. Studia podyplomowe kierowane są do wszystkich absolwentów wyższych uczelni, zainteresowanych prawem procesu inwestycyjnego. W tym także do inżynierów i ekonomistów borykających się z problemami stosowania prawa w ich codziennej działalności zawodowej.

 • RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE I SYSTEM PODATKOWY
 • Studia adresowane są m.in. do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, pracowników aparatu finansowego i skarbowego, osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą oraz poszukujących nowego atrakcyjnego zawodu. Program studiów łączy wiedzę z zakresu prawa finansowego, podatkowego i gospodarczego, ekonomii, rachunkowości i finansów. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy, pracownicy firm konsultingowych oraz praktycy życia gospodarczego.

 • SPÓŁDZIELCZOŚĆ I PRAWO SPÓŁDZIELCZE
 • Celem studiów jest umożliwienie pogłębienia wiedzy dotyczącej prawnych, finansowych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania spółdzielni. Studia pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania spółdzielnią z uwzględnieniem wewnętrznych uwarunkowań organizacyjnych i funkcjonalnych, a także w odniesieniu do członków spółdzielni oraz wobec wymogów współdziałania z otoczeniem zewnętrznym.

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Studia mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry, znającej skomplikowane regulacje prawne dotyczące zamówień publicznych. Są one skierowane zarówno do osób, które uczestniczą w procesie przygotowania i dokumentowania zamówień publicznych przez zamawiającego, jak i opracowujących oferty po stronie wykonawców. Studia podyplomowe prowadzone są pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

   

  Kontakt do uczelni

  35-310 Rzeszów

  ul. Cegielniana 14

  tel.:

  17 867 04 80,
  17 867 04 81,
  17 867 04 82,
  514 194 892