Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

ADMINISTRACJA

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od 1600zł od od od

GÓRNICTWO I GEOLOGIA - KIERUNEK PROWADZONY WSPÓLNIE Z KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od od 2200zł od od

INFORMATYKA

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od od 1760zł od od

LOGISTYKA

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od od 1760zł od od

MECHATRONIKA

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od od 1760zł od od

PEDAGOGIKA

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od 1860zł od od od

ZARZĄDZANIE

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1960zł od 2260zł od 2350zł

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od od 1960zł od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Filia UJW w Lubinie

Uczelnie.plFilia UJW w Lubinie

ul. Odrodzenia 21, pok. 114 parter

59-300 Lubin

wz@ujw.pl

tel. 887 380 093, 887 380 098

 

O Uczelni

Uczelnia Jana Wyżykowskiego powstała za zgodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z połączenia dwóch szkół wyższych: Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach oraz Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie. Założycielem Uczelni jest spółka Zampol. Zarówno DWSPiT w Polkowicach, jak i UZZM w Lubinie, to uczelnie, które swoją działalność dydaktyczną rozpoczęły w 2002 r. Przez 14 lat oddzielnie pisały swoje historie, by w 2016 roku połączyć swoje siły i jako jedność działać pod nowym szyldem.

Obecnie Uczelnia Jana Wyżykowskiego kształci studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz prowadzi studia podyplomowe. W strukturach Uczelni są trzy wydziały. Dwa z nich zlokalizowane są w Polkowicach: Wydział Nauk Społecznych i Wydział Nauk Technicznych, natomiast Wydział Zamiejscowy siedzibę ma w Lubinie. Dzięki połączeniu dwóch uczelni, oferta studiów jest niezwykle bogata – od kierunków typowo technicznych (takich jak: Mechatronika, Informatyka lub nierozerwalnie związany z regionem kierunek Górnictwo i geologia), przez studia prawno-administracyjne (Administracja), interdyscyplinarne (Logistyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji), studia rozwijające umiejętności interpersonalne, studia pedagogiczne, humanistyczne i społeczne, aż do studiów skierowanych dla osób chcących zdobyć umiejętności menadżerskie (Zarządzanie).


UJW w liczbach

 • 2 lokalizacje: w Polkowicach (siedziba główna) i w Lubinie (Filia uczelni).
 • 18 lat tradycji (rok powstania 2002).
 • 1200 studentów.
 • 13,5 tys. m kw. powierzchni.
 • 14,5 tys. książek w wersji tradycyjnej w bibliotekach UJW w Polkowicach i w Lubinie.
 • 10,1 tys. książek w wersji elektronicznej w zasobach UJW. •  

  Oferta dydaktyczna

  OFERTA


  Studia licencjackie I stopnia, których ukończenie związane jest z uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Studia trwają 3 lata. Po ukończeniu studiów można kontynuować naukę na studiach II stopnia , m.in. w UJW i zdobyć drugi zawód, zwiększając swoją atrakcyjność na rynku pracy.

  Studia licencjackie w ofercie UJW:

  ADMINISTRACJA

  Specjalności:

 • Administracja samorządowa - NOWOŚĆ

 • Komunikacja wizerunkowa w administracji - NOWOŚĆ
 • PEDAGOGIKA

  Specjalności:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia
 • Pedagogika rodziny - asystent rodziny i osoby starszej- NOWOŚĆ
 • ZARZĄDZANIE

  Specjalności:

 • Zarządzanie kadrami i marketing

 • Rachunkowość i zarządzanie finansami
 • Zarządzanie bezpieczeństwem - NOWOŚĆ

 • Studia inżynierskie I stopnia
  , to studia techniczne trwające 3,5 roku (7 semestrów). Pozwalają na

  zdobycie tytułu zawodowego inżyniera. Dają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy oraz uniwersalnych i niezwykle przydatnych kompetencji inżynierskich. Po studiach inżynierskich można kontynuować kształcenie na studiach II stopnia, zarówno w UJW, jak i w innych ośrodkach akademickich w Polsce i pozostałych krajach UE.

  GÓRNICTWO I GEOLOGIA - KIERUNEK PROWADZONY WSPÓLNIE Z KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

  Specjalności:

 • Techniki eksploatacji złóż
 • Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż - NOWOŚĆ

 • Maszyny i urządzenia górnicze
 • INFORMATYKA

  Specjalności:

 • Systemy i sieci komputerowe
 • Informatyka przemysłowa - NOWOŚĆ
 • LOGISTYKA

  Specjalności:

 • Logistyka transportu kolejowego - NOWOŚĆ

 • Logistyka przedsiębiorstw
 • Studia II stopnia, których ukończenie związane jest z uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Studia skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia (zarówno licencjackich jak i inżynierskich) dowolnej uczelni. Oznacza to, że kontynuując naukę na studiach II stopnia w UJW, można zdobyć drugi zawód i zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy.

  ZARZĄDZANIE

  Specjalności:

 • Zarządzanie wizerunkiem firmy - NOWOŚĆ

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie w przemyśle i administracji
 •  

  Studia podyplomowe

  Studia podyplomowe. To propozycja dla osób, które chcą się doskonalić zawodowo i aktualizować wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zawodowego lub przekwalifikowanie się.

  Kierunki studiów i programy kształcenia dostosowane są do potrzeb słuchaczy, uwzględniają zmieniające się realia gospodarcze i związane z nimi wymagania pracodawców względem pracowników. Dostosowanie studiów do potrzeb kandydata w istotny sposób może przyczynić się do wzrostu jego kompetencji i zwiększyć możliwości na rynku pracy.

  Oferta studiów podyplomowych:

  Studia z nauk technicznych – Filia Lubin

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle - NOWOŚĆ
  • Gospodarka odpadami - NOWOŚĆ
  • Industry 4.0 - NOWOŚĆ
  • Projektowanie robót górniczych w warunkach zagrożeń naturalnych NOWOŚĆ

  Studia z nauk społecznych – Filia Lubin

  • Komunikacja w biznesie - NOWOŚĆ
  • Negocjacje i mediacje w biznesie - NOWOŚĆ
  • Nowoczesne metody zarządzania firmą i przedsiębiorstwem o profilu górniczym - NOWOŚĆ
  • Zarządzanie projektami NOWOŚĆ

  Studia z nauk technicznych – Uczelnia w Polkowicach

  • Programowalne urządzenia mechatroniczne - NOWOŚĆ
  • Zarządzanie logistyczne transportem kolejowym - NOWOŚĆ

  Studia z nauk społecznych – Uczelnia w Polkowicach

  • Doradztwo zawodowe i personalne
  • Menedżer jednostek administracji publicznej - NOWOŚĆ
  • Nowoczesne zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie i administracji
  • Ochrona danych osobowych w administracji publicznej w świetle przepisów RODO NOWOŚĆ
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną - NOWOŚĆ
  • Praktyka prawa pracy w administracji - NOWOŚĆ
  • Przygotowanie pedagogiczne
  • Psychoterapia dzieci i młodzieży. Wczesne interwencje wspomagające rozwój - NOWOŚĆ
  • Socjoterapia z arteterapią - NOWOŚĆ
  • Terapia pedagogiczna z arteterapią
  • Uprawnienia związków zawodowych w praktyce - NOWOŚĆ
  • Integracja sensoryczna z psychomotoryką - NOWOŚĆ
  • Zarządzanie oświatą - NOWOŚĆ

   

  Rekrutacja


  Nabór na studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

  Rekrutacja trwa od czerwca do września.

  Szczegółowe informacje o aktualnie prowadzonej rekrutacji można uzyskać pod numerami telefonu:

  76 746 53 53, sekretariat@ujw.pl – główna siedziba Uczelni w Polkowicach lub

  887 380 094, wz@ujw.pl – Filia w Lubinie.

  Etapy rekrutacji

  Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo. Etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja) i nie dotyczy kandydatów na studia podyplomowe, etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

  Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

 • rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
 • odebranie e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
 • wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
 • zatwierdzenie i wydrukowanie formularza,
 • wydrukowanie umowy o naukę (z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
 • dostarczenie formularza oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).
 • Należy pamiętać, że do formularza internetowego dołącza się również zdjęcie cyfrowe w formacie jpg o wymiarach 236×295 pikseli i preferowanej rozdzielczości 300 dpi. Do Uczelni należy również dostarczyć tradycyjne zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy dowodach osobistych.

  Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji w UJW:

 • podanie o przyjęcie na studia (tj. formularz wypełniony przez kandydata na etapie e-rekrutacji),
 • jednostronnie podpisana umowa o naukę – w 2 egzemplarzach (wydrukowana z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (dotyczy tylko kandydatów na st. I stopnia i jednolite magisterskie) – oryginał do wglądu,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia, lub jednolitych magisterskich (dotyczy tylko kandydatów na st. II stopnia)- oryginał do wglądu,
 • kserokopię suplementu do dyplomu (dotyczy tylko kandydatów na st. II stopnia)- oryginał do wglądu,
 • kserokopia dowodu osobistego – do wglądu oryginał,
 • zaświadczenie o zameldowaniu –w przypadku braku adresu zameldowania w dokumencie tożsamości,
 • 2 zdjęcia tradycyjne (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy dowodach osobistych).
 • Punkty Punkty rekrutacyjne UJW

  WAŻNE!! Miejsce składania dokumentów uzależnione jest od kierunku, na którym chce się studiować.

  Polkowice ul. Skalników 6b, Dziekanat, pok. A202, prowadzony jest nabór na kierunki

  • licencjackie: Administracja, Pedagogika, Stosunki międzynarodowe
  • inżynierskie: Informatyka, Mechatronika, Logistyka,
   Lubin ul. Odrodzenia 21, Dziekanat, pok. 114, prowadzona jest rekrutacja na kierunki:
  • licencjackie: Zarządzanie,
  • inżynierskie: Górnictwo i geologia oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji,
  • magisterskie: Zarządzanie, Prawo.

   

  Atuty Uczelni

 • Profesjonalna kadra dydaktyczna (w tym wielu praktyków z największych przedsiębiorstw w Regionie)
 • Bliska współpraca z pracodawcami
 • Doskonała lokalizacja w sercu Zagłębia Miedzowego
 • Supernowoczesny i inteligentny budynek w Polkowicach
 • Bogate zaplecze naukowo-badawcze oraz dydaktyczno-techniczne (liczna laboratoria)


 • Dostęp do darmowego internetu (wi-fi)
 • Liczne strefy relaksu oraz Restauracja Uniwersytecka
 • Konferencje, seminaria, wykłady otwarte
 • E-dziekanat i e-rekrutacja
 • Uczelniane publikacje


 • Kierunki studiów i programy kształcenia dostosowane do potrzeb studentów
 • Wiele ciekawych specjalności
 • Bezpłatne studia dzienne w Polkowicach
 • Uczelnia przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami
 • Małe grupy wykładowe i ćwiczeniowe
 • Kameralna atmosfera
 • Liczne wyjazdy terenowe i zajęcia laboratoryjne dla studentów
 • Studia za granicą – Erasmus+
 • Szeroki pakiet stypendiów
 • Działalność społeczna zakrojona na szeroką skalę
 • Liczne imprezy studenckie


 • Konwent skupiający przedstawicieli renomowanych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji probiznesowych
 • Praktyki zawodowe w lokalnych zakładach pracy i u najlepszych pracodawców
 •  

  Sukcesy uczelni

  Uczelnia Jana Wyżykowskiegojest jedyną samorządową i jedną z najlepszych uczelni niepublicznych w regionie, czego dowodzą liczne nagrody i wyróżnienia.

  Nagrody, wyróżnienia, historia.

  rok 2020 – KGHM Polska Miedź S.A. oraz Bosch Rexroth Sp. z o.o. obejmują patronat nad wybranymi kierunkami inżynierskim.
  rok 2016 – Połączenie DWSPiT i UZZM w wyniku czego powstaje Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW).
  styczeń 2015 – Nagroda Ministra Gospodarki dla Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Została ona zaproponowana przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną i firmy w niej funkcjonujące za „szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolenia zawodowego, efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia młodzieży na rzecz lokalnego rynku pracy”.
  kwiecień 2013 – Medal im. Janusza Groszkowskiego nadany dla DWSPiT przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich za propagowanie społeczeństwa informacyjnego.
  marzec 2009 – Złota Odznaka Honorowa Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów dla DWSPiT w uznaniu wybitnych zasług dla związku.

  Pozycje w Rankingach

  2020 – nr 30 w Polsce. Ranking Uczelni Niepublicznych według „Perspektyw”.
  2015 – nr 2 w Polsce i nr 1 na Dolnym Śląsku w kategorii Warunki kształcenia. 38. pozycja pośród 70 najlepszych uczelni niepublicznych magisterskich.
  2014 – nr 6 na Dolnym Śląsku na 24 uczelnie. 51. miejsce w Polsce na 80 szkół wyższych zakwalifikowanych do rankingu niepublicznych uczelni magisterskich.
  2013 – po raz pierwszy notowanie w rankingu niepublicznych uczelni magisterskich. 72. miejsce w Polsce.
  2012 –nr 2 na Dolnym Śląsku wśród niepublicznych uczelni zawodowych i PWSZ. 22 miejsce w skali kraju.
  2011 – nr 2 na Dolnym Śląsku wśród licencjackich uczelni niepublicznych. 18. miejsce w Polsce wśród 50 najlepszych szkół wyższych w tej kategorii .
  20102. miejsce na Dolnym Śląsku w kategorii najlepsze uczelnie nieliczne licencjackie w Polsce. 24. miejsce wśród 71 uczelni w tej kategorii .
  2012 – nr 1 na Dolnym Śląsku w rankingu uczelni niepublicznych. 29. miejsce na 84 uczelnie notowane w tej kategorii.
  2010nr 1 na Dolnym Śląsku w kategorii najlepsze uczelnie niepubliczne i niebiznesowe. 12. miejsce wśród uczelni w Polsce w tej kategori

   

  Organizacje studenckie

  Samorząd studencki

  Wszyscy studenci Uczelni Jana Wyżykowskiego tworzą Samorząd Studencki. Organem reprezentującym Samorząd jest Rada Studentów. Studenci zgodnie ze Statutem Uczelni mają swoich przedstawicieli w Senacie UJW i w Radach Wydziałów. Podstawowym zadaniem Samorządu Studenckiego jest reprezentowanie interesów studentów. W tym celu Rada Studentów Samorządu Studenckiego UJW ściśle współpracuje z organami Uczelni.

  Koło Naukowe Wirtualnej Organizacji Działań

  13 marca 2011 r. rozpoczęło działalność koło naukowe Wirtualnej Organizacji Działań studentów UJW. Pomysł narodził podczas XI Seminarium Problemowego WOD w Polkowicach. Organizatorem koła naukowego są władze Uczelni oraz dr inż. Zdzisław Pólkowski. Głównym celem koła WOD jest współpraca naukowo-badawcza z sieciami laboratoriów WOD: Łódź – Olsztyn – Poznań.

  Koło Naukowe Administratywistów

  Koło Naukowe Administratywistów zrzesza studentów chcących pogłębiać wiedzę o zagadnieniach prawnoustrojowych, prawach człowieka czy mechanizmach sprawowania władzy w państwie.

  Koło Naukowe Promocji i Marketingu ProMa

  Koło Naukowe Promocji i Marketingu ProMa założone zostało 28 kwietnia 2014 r. Koło posiada odrębny statut. Organami Koła jest Walne Zgromadzenie Członków oraz Zarząd. Do celów koła należy w szczególności: rozwijanie wiedzy z zakresu promocji i marketingu, promowanie UJW na zewnątrz, szerzenie atmosfery koleżenstwa wśród członków koła.

  Koło Naukowe Górników i Geologów

  Koło rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2010/2011. Celem działalności jest poszerzanie i zgłębianie wiedzy z zakresu górnictwa i geologii, a także kultywowanie tradycji górniczej.

  Koło Naukowe Wolontariusze

  W dniu 1 grudnia 2016 r.w Uczelni Jana Wyżykowskiego rozpoczęło działalność Studenckie Koło Naukowe „Wolontariusze”, którego celem jest integracja środowiska studenckiego, współpraca ze środowiskiem lokalnym, rozwijanie inicjatywy i zainteresowań studentów wolontariatem, a także prowadzenie badań i projektów naukowych.

  Koło Naukowe Prawa Finansowego

  Powstało w maju 2017 r. i zrzesza studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego,
  pełnych pasji i zaangażowania do tworzenia społeczności, w której będzie można nie tylko pogłębiać wiedzę z zakresu prawa finansowego, ale także poszerzać horyzonty myślowe i budować pozytywne relacje z drugim człowiekiem.

   

  Kontakt do uczelni

  59-101 Polkowice

  ul. Skalników 6b

  tel.:

  76 746 53 53,
  76 746 53 51