Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2300zł od od od 2300zł

Analityka medyczna

Analityka medyczna w języku angielskim

Archeologia

Architektura informacji

Architektura wnętrz

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Cena za semestr od 1490zł od od od 1490zł

Astronomia

Audiofonologia

Automatyka i Robotyka

Bezpieczeństwo narodowe ( z WMiI)

Bezpieczeństwo narodowe ( z WPiSM)

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1590zł od od od 1590zł

Biologia

Biologia sądowa

Zobacz

Biotechnologia

Zobacz

Zobacz

Chemia

Cena za semestr od 2600zł od od od 2600zł

Chemia i technologia żywności

Chemia kosmetyczna

Cena za semestr od 4500zł od od od 4500zł

Chemia kryminalistyczna

Chemia medyczna (z WBiOŚ)

Chemia medyczna (z WCh)

Chemistry

Diagnostyka molekularna

Dietetyka

Zobacz

Zobacz

Doradztwo podatkowe

Cena za semestr od od od od 2400zł

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Zobacz

Zobacz

East and Central European Studies

Ekonomia

Elektroradiologia

Zobacz

Environmental protection

Etnologia - antropologia kulturowa

Farmacja

Zobacz

Filologia - japonistyka

Zobacz

Zobacz

Filologia - lingwistyka stosowana: język francuski z językiem arabskim

Filologia - lingwistyka stosowana: język francuski z językiem hiszpańskim

Filologia - lingwistyka stosowana: język rosyjski z językiem czeskim

Zobacz

Filologia - lingwistyka stosowana: język włoski z językiem hiszpańskim

Zobacz

Filologia - wiedza o kulturze śródziemnomorskiej

Filologia angielska

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2600zł od od od 2600zł

Filologia bałkańska

Filologia germańska

Zobacz

Zobacz

Filologia klasyczna

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

Filologia polska

Cena za semestr od 1470zł od od od 1470zł

Filologia polska jako obca

Filologia romańska

Filologia rosyjska

Filologia włoska

Filozofia

Finanse i rachunkowość

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2600zł od od od 2600zł

Fizjoterapia

Zobacz

Fizjoterapia w języku angielskim

Fizyka

Fizyka techniczna

Geografia

Cena za semestr od 2150zł od od od 2150zł

Geoinformacja środowiskowa

Cena za semestr od od od od 2200zł

Global change biology

Gospodarka przestrzenna

Grafika

Historia

Cena za semestr od 1640zł od od od 1640zł

Historia sztuki

Informatyka

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2550zł od od od 2550zł

Informatyka inżynierska

Zobacz

Informatyka stosowana

Zobacz

Zobacz

Inżynieria biomedyczna

Inżynieria biomedyczna (z UTP w Bydgoszczy)

Język obcy w biznesie

Kierunek Lekarski

Zobacz

Kierunek Lekarski w języku angielskim

Kognitywistyka

Komparatystyka literacko-kulturowa

Komunikacja i psychologia w biznesie

Zobacz

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Kosmetologia

Zobacz

Zobacz

Krytyka artystyczna

Kulturoznawstwo

Lingwistyka praktyczna i copywriting

Logistyka

Zobacz

Logopedia

Malarstwo

Matematyka

Zobacz

Zobacz

Matematyka i ekonomia (z WMiI)

Matematyka i ekonomia (z WNEiZ)

Matematyka stosowana

Matematyka w języku angielskim

Materiały Współczesnych Technologii

Medioznawstwo

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne - Społeczne

Cena za semestr od 1850zł od od od

Nauki o rodzinie

Ochrona dóbr kultury

Cena za semestr od 2450zł od od od 2450zł

Optometria

Optyka okularowa z elementami optometrii

Zobacz

Organizacja opieki nad osobą starszą (z WH i WT)

Pedagogika

Cena za semestr od 2750zł od od od 2750zł

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zobacz

Pedagogika specjalna

Zobacz

Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo w języku angielskim

Politologia

Położnictwo

Zobacz

Zobacz

Prawo

Zobacz

Cena za semestr od od od 2050zł od

Psychologia

Zobacz

Ratownictwo medyczne

Rzeźba

Socjologia

Cena za semestr od 1850zł od od 1850zł od

Sport i wellness (z WBiOŚ i WNoZi)

Sport i wellness (z WBiOŚ i WNP)

Sport i wellness (z WNP i WNoZi)

Stosunki międzynarodowe

Cena za semestr od 1400zł od od od 1400zł

Studia menedżersko-finansowe

Cena za semestr od 2200zł od od od

Studia miejskie

Studia nad nauką i technologią

Studia Skandynawsko-Bałtyckie

Cena za semestr od 1650zł od od od 1650zł

Sztuka mediów i edukacja wizualna

Teologia

Terapia zajęciowa

Tourism Management

Tourism Management

Turystyka i rekreacja

Cena za semestr od 1950zł od od od 1950zł

Weterynaria

Zobacz

Wojskoznawstwo

Cena za semestr od 1800zł od od od 1800zł

Wychowanie fizyczne i sport

Zarządzanie

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2600zł od od od 2600zł

Zarządzanie informacją i bibliologia

Cena za semestr od 1450zł od od od 1450zł

Zarządzanie w języku angielskim

Zdrowie publiczne

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

O Uczelni

obrazek
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel.: (056) 611 40 10
fax: (056) 654 29 44


Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Uniwersytet Mikołaja Kopernika powstał w 1945 roku. Założyli go profesorowie, którzy przyjechali do Torunia z Wilna, z Uniwersytetu Stefana Batorego. UMK jest największą uczelnią w Polsce północnej. Oprócz Uniwersytetu w Toruniu, ma jeszcze dwa inne ośrodki: Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UMK w Grudziądzu. Możecie więc studiować w Toruniu, Bydgoszczy albo Grudziądzu i otrzymać dyplom ukończenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika powstał w 1945 roku. Jest to jeden z pięciu najlepszych polskich uniwersytetów i znalazł się w zestawieniu QS World University Rankings (4% najlepszych uczelni z całego świata)..

Wydziały UMK:
• Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
• Wydział Chemii
• Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy)
• Wydział Filologiczny
• Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
• Wydział Humanistyczny
• Wydział Lekarski (Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy)
• Wydział Matematyki i Informatyki
• Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
• Wydział Nauk Historycznych
• Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy)
• Wydział Nauk o Ziemi
• Wydział Nauk Pedagogicznych
• Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
• Wydział Prawa i Administracji
• Wydział Sztuk Pięknych
• Wydział Teologiczny
• Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii

 

Co warto wiedzieć

Zdobycie stabilnej pozycji jednego z pięciu najlepszych polskich uniwersytetów nie zaspokaja ambicji toruńsko-bydgoskiego środowiska naukowego. Dzięki wysokiemu poziomowi prowadzonych tu badań, UMK jest w wielu dziedzinach uznanym partnerem w światowej wymianie i współpracy naukowej. Uniwersytet ściśle współpracuje z blisko 60 uczelniami z całego świata.

Toruń to także doskonałe miejsce do naukowych spotkań. Każdego roku na UMK organizowanych jest około stu konferencji naukowych, często o długoletniej tradycji i renomie w środowisku naukowym. Uniwersytet jest pożądanym partnerem we współpracy naukowej również dlatego, że w wielu dziedzinach dysponuje unikalną bazą naukową. W Centrum Astronomii UMK w podtoruńskich Piwnicach znajduje się unikatowy w Europie środkowowschodniej 32-metrowy radioteleskop, włączony do sieci VLBI (Consortium for Very Long Baseline Interferometry in Europe) – projektu o światowym zasięgu, którego celem jest jednoczesna obserwacja danego obiektu przez kilkanaście anten.

UMK nie tylko stara się zapewnić młodym ludziom odpowiednie warunki kształcenia, ale również wspiera w odnalezieniu drogi zawodowej. Biuro Karier UMK gwarantuje pomoc w poszukiwaniach praktyk, staży i pracy.

Uczelnia prowadzi zakrojoną na szeroką skalę współpracę międzynarodową z wieloma zagranicznymi uniwersytetami, jak również krajową, z najlepszymi uczelniami w Polsce. Z roku na rok rośnie popularność takich programów jak MOST czy Erasmus, które oferują możliwość wyjazdu do wybranego kraju na wybraną uczelnię w celach naukowych i poznawczych.

Okres studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na długo zapada w pamięć jego absolwentom. Przyczynia się do tego chociażby Program „Absolwent UMK” koordynowany przez Centrum Promocji i Informacji UMK. Dzięki niemu tysiące byłych studentów podtrzymuje kontakt z uczelnią po opuszczeniu jej murów oraz korzysta ze specjalnie dla nich przygotowanej oferty. Pozwala ona m.in. na odbudowanie kontaktów z kolegami ze studenckiej ławy.

 

Wyjazdy zagraniczne

Osoby studiujące na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu mogą wyjechać na uczelnie zagraniczne w ramach programu Erasmus koordynowanego przez Biuro Programów Międzynarodowych. Program ten oferuje między innymi możliwość odbycia części studiów w uczelni w kraju Unii Europejskiej. Wyjazd jest możliwy na okres od trzech miesięcy do jednego roku akademickiego. Studenci korzystający z Erasmusa są zwolnieni z czesnego w zagranicznej uczelni, a okres studiów za granicą jest zaliczony do studiów w Polsce.

Pełna lista uczelni zagranicznych, z którymi UMK ma podpisane umowy znajduje się tutaj.

 

Klub studencki

UMK ma Klub Studencki „Od Nowa”, w którym odbywają się różnego rodzaju imprezy kulturalne: koncerty, festiwale teatralne np. KLAMRA, Majowy BUUM Poetycki, festiwale muzyczne, np. Jazz Od Nowa Festival, Toruń Blues Meeting, Afryka Reggae Festival. W Od Nowie znajdują się również dwie galerie: Dworzec Zachodni i Galeria 011, a także kino „Niebieski Kocyk”.
W 2012 roku Od Nowa została rozbudowana i zmodernizowana, ma ponad 2000 m2 powierzchni, na której znajdą się m.in.: 4 sceny koncertowe (1 z nich w plenerze), dwie przestrzenie wystawiennicze, nowoczesną salę kinowo-teatralną oraz nowoczesne zaplecze techniczne.

 

Uniwersyteckie Centrum Sportowe

W kwietniu 2013 roku uruchomione zostało Uniwersyteckie Centrum Sportowe, nowoczesny obiekt, w którym mieści się hala sportowo-widowiskowa z możliwością aranżacji dla różnych dyscyplin, tj. piłki siatkowej, piłki ręcznej i koszykówki. W hali zamontowana jest stacjonarnej ściany wspinaczkowej.

Ponadto w Centrum Sportowym znajduje się pływalnia kryta, niecka rekreacyjna z torami do nauki pływania, gejzerem powietrznym, dwoma basenami jacuzzi i brodzikiem dla małych dzieci. W budynku nie brakuje oczywiście siłowni oraz sali fitness.

W drugim etapie inwestycji powstaną: boisko do piłki nożnej, wielofunkcyjne boisko do piłki ręcznej, do koszykówki i jedno do piłki siatkowej, trzy korty tenisowe, dwa boiska do piłki plażowej, sztuczna bieżnia prosta z 8 torami o długości 130 metrów.

 

Adresy Dziekanatów

obrazek

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
kierownik dziekanatu: mgr Magdalena Zakrzewska
e-mail: magdal@umk.pl
telefon: (56) 611-25-05

Wydział Chemii
kierownik dziekanatu: dr Katarzyna Białowicz
e-mail: fiodor@chem.umk.pl
telefon: (56) 611-45-77

Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
kierownik dziekanatu: mgr inż. Lidia Król-Durmowicz
e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl
telefon: (52) 585-35-41

Wydział Filologiczny
kierownik dziekanatu: mgr Zofia Wójcik
e-mail: zwojcik@umk.pl
telefon: (56) 611-35-11

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
kierownik dziekanatu: mgr Anna Salamończyk
e-mail: annasfizyka.umk.pl
telefon: (56) 611-32-73

Wydział Humanistyczny
kierownik dziekanatu: mgr Barbara Kusz
e-mail: kuszba@umk.pl
telefon: (56) 611 36 33

Wydział Lekarski (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
kierownik dziekanatu: mgr Katarzyna Michalska
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl
telefon: (52) 585-33-96

Wydział Matematyki i Informatyki
kierownik dziekanatu:Małgorzata Drozdowska
e-mail: mdrozd@mat.umk.pl
telefon: (56) 611-29-88

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
kierownik dziekanatu: mgr Krystyna Zawadzka
e-mail: krystyna@econ.umk.pl
telefon: (56) 611-46-08

Wydział Nauk Historycznych
kierownik dziekanatu: mgr Agnieszka Korzybska
e-mail: agaban@umk.pl
telefon: (56) 611-37-12

Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
kierownik dziekanatu: mgr Katarzyna Bartoszewska
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl
telefon: (52) 585-34-50

Wydział Nauk o Ziemi
kierownik dziekanatu: mgr Liliana Rynkiewicz
e-mail: Liliana.Rynkiewicz@umk.pl
telefon: (56) 611-25-85

Wydział Nauk Pedagogicznych
kierownik dziekanatu: mgr Martyna Morenc
e-mail: dziekped@umk.pl
telefon: (56) 611-31-13

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
kierownik dziekanatu: mgr Izabela Kurjata
e-mail: izabela@umk.pl
telefon: (56) 611-21-25

Wydział Prawa i Administracji
kierownik dziekanatu: mgr Marzenna Rasztubowicz
e-mail: mara@law.umk.pl
telefon: (56) 611-41-06

Wydział Sztuk Pięknych
kierownik dziekanatu: mgr Renata Czarnecka
e-mail: wsp@umk.pl
telefon: (56) 611-38-00

Wydział Teologiczny
kierownik dziekanatu: mgr Maria Janowska
e-mail: teologia@umk.pl
telefon: (56) 611-49-90

 

Kontakt

87-100 Toruń

ul. Gagarina 11

tel.:

56 611-40-10