Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
Galeria Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2300zł od od od 2300zł

Analityka medyczna (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

Zobacz

         

Analiza danych

Zobacz

         

Archeologia

Zobacz

Zobacz

         

Architektura informacji

Zobacz

         

Architektura wnętrz

Zobacz

Zobacz

         

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1490zł od od od 1490zł

Astronomia

Zobacz

Zobacz

         

Audiofonologia (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

Zobacz

         

Automatyka i Robotyka

Zobacz

         

Bezpieczeństwo narodowe

Zobacz

         

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1590zł od od od 1590zł

Biologia

Zobacz

Zobacz

         

Biologia sądowa

Zobacz

         

Biotechnologia

Zobacz

Zobacz

         

Biotechnologia medyczna (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

Zobacz

Zobacz

         

Chemia

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2600zł od od od 2600zł

Chemia i technologia żywności

Zobacz

         

Chemia kosmetyczna

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 4500zł od od od 4500zł

Chemia kryminalistyczna

Zobacz

         

Chemia medyczna

Zobacz

Zobacz

         

Chemistry

Zobacz

Zobacz

         

Cognitive Science

Zobacz

         

Diagnostyka molekularna

Zobacz

         

Dietetyka (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Doradztwo podatkowe

Zobacz

Cena za semestr od od od od 2400zł

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Zobacz

Zobacz

         

Economics

Zobacz

         

Ekonomia

Zobacz

Zobacz

         

Elektroradiologia (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

Zobacz

Zobacz

         

Etnologia - antropologia kulturowa

Zobacz

         

Farmacja (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

Zobacz

         

Farmacja - odpłatne studia anglojęzyczne (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

Zobacz

         

Filologia angielska

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2600zł od od od 2600zł

Filologia bałkańska

Zobacz

Zobacz

         

Filologia germańska

Zobacz

Zobacz

         

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

Zobacz

         

Filologia polska

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1470zł od od od 1470zł

Filologia polska jako obca

Zobacz

         

Filologia romańska

Zobacz

Zobacz

         

Filologia rosyjska

Zobacz

Zobacz

         

Filologia włoska

Zobacz

         

Filozofia

Zobacz

Zobacz

         

Finanse i rachunkowość

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2600zł od od od 2600zł

Fizjoterapia (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

Zobacz

Zobacz

         

Fizjoterapia w języku angielskim (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

Zobacz

         

Fizyka

Zobacz

Zobacz

         

Fizyka techniczna

Zobacz

Zobacz

         

Geografia

Zobacz

         

Geografia i kształtowanie środowiska

Zobacz

         

Geoinformacja środowiskowa

Zobacz

         

Global change biology

Zobacz

         

Gospodarka przestrzenna

Zobacz

         

Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie

Zobacz

         

Grafika

Zobacz

         

Historia

Zobacz

Zobacz

         

Historia sztuki

Zobacz

Zobacz

         

Informatyka

Zobacz

Zobacz

         

Informatyka inżynierska

Zobacz

Zobacz

         

Informatyka stosowana

Zobacz

Zobacz

         

International Politics and Diplomacy - studia w języku angielskim

Zobacz

         

Japonistyka

Zobacz

Zobacz

         

Kognitywistyka

Zobacz

Zobacz

         

Komunikacja i psychologia w biznesie

Zobacz

Zobacz

         

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Zobacz

         

Kosmetologia

Zobacz

Zobacz

         

Krytyka artystyczna

Zobacz

         

Kulturoznawstwo

Zobacz

Zobacz

         

Kulturoznawstwo – kultura Dalekiego Wschodu

Zobacz

         

Lekarski (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

Zobacz

Zobacz

         

Lekarski w języku angielskim (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

Zobacz

         

Lingwistyka praktyczna i copywriting

Zobacz

         

Lingwistyka stosowana - język francuski z językiem czeskim lub hiszpańskim

Zobacz

         

Lingwistyka stosowana - język rosyjski z językiem czeskim lub hiszpańskim

Zobacz

         

Lingwistyka stosowana - język włoski z językiem czeskim lub hiszpańskim

Zobacz

         

Logistyka

Zobacz

Zobacz

         

Malarstwo

Zobacz

         

Management - studia w języku angielskim

Zobacz

         

Matematyka

Zobacz

Zobacz

         

Matematyka i ekonomia

Zobacz

         

Matematyka stosowana

Zobacz

         

Medioznawstwo

Zobacz

         

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne - Społeczne

Zobacz

         

Modern Materials for Chemistry and Medicinal Applications

Zobacz

         

Nauki o rodzinie

Zobacz

Zobacz

         

Ochrona dóbr kultury

Zobacz

Zobacz

         

Optometria (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

Zobacz

         

Optyka okularowa z elementami optometrii (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

Zobacz

         

Pedagogika

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zobacz

         

Pedagogika specjalna

Zobacz

         

Physics and Astronomy

Zobacz

         

Pielęgniarstwo (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

Zobacz

Zobacz

         

Pielęgniarstwo w języku angielskim (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

Zobacz

         

Politologia

Zobacz

Zobacz

         

Położnictwo (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Praca socjalna

Zobacz

         

Prawo

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od od od 2050zł od

Psychologia

Zobacz

         

Ratownictwo medyczne (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

Zobacz

Zobacz

         

Socjologia

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1850zł od od od 1850zł

Sport i wellness

Zobacz

         

Stosunki międzynarodowe

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1400zł od od od 1400zł

Studia Skandynawsko-Bałtyckie

Zobacz

         

Sztuka mediów i edukacja wizualna

Zobacz

Zobacz

         

Teologia

Zobacz

         

Terapia zajęciowa (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

Zobacz

         

Turystyka i rekreacja

Zobacz

Zobacz

         

Weterynaria

Zobacz

         

Wojskoznawstwo

Zobacz

Zobacz

         

Wychowanie fizyczne i sport

Zobacz

         

Zarządzanie

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2600zł od od od 2600zł

Zdrowie publiczne (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni

obrazek
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel.: (056) 611 40 10
fax: (056) 654 29 44


Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Uniwersytet Mikołaja Kopernika powstał w 1945 roku. Założyli go profesorowie, którzy przyjechali do Torunia z Wilna, z Uniwersytetu Stefana Batorego. UMK jest największą uczelnią w Polsce północnej. Oprócz Uniwersytetu w Toruniu, ma jeszcze dwa inne ośrodki: Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UMK w Grudziądzu. Możecie więc studiować w Toruniu, Bydgoszczy albo Grudziądzu i otrzymać dyplom ukończenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.


Uniwersytet Mikołaja Kopernika powstał w 1945 roku. Jest to jeden z pięciu najlepszych polskich uniwersytetów i znalazł się w zestawieniu QS World University Rankings (4% najlepszych uczelni z całego świata).

Wydziały UMK:

• Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

• Wydział Chemii

• Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy)

• Wydział Filologiczny

• Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

• Wydział Humanistyczny

• Wydział Lekarski (Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy)

• Wydział Matematyki i Informatyki

• Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

• Wydział Nauk Historycznych

• Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy)

• Wydział Nauk o Ziemi

• Wydział Nauk Pedagogicznych

• Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

• Wydział Prawa i Administracji

• Wydział Sztuk Pięknych

• Wydział Teologiczny

• Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii

fasada budynku umksport w umkaula wykladowa umkstudenci umk

 

Co warto wiedzieć

Zdobycie stabilnej pozycji jednego z pięciu najlepszych polskich uniwersytetów nie zaspokaja ambicji toruńsko-bydgoskiego środowiska naukowego. Dzięki wysokiemu poziomowi prowadzonych tu badań, UMK jest w wielu dziedzinach uznanym partnerem w światowej wymianie i współpracy naukowej. Uniwersytet ściśle współpracuje z blisko 60 uczelniami z całego świata.


Toruń to także doskonałe miejsce do naukowych spotkań. Każdego roku na UMK organizowanych jest około stu konferencji naukowych, często o długoletniej tradycji i renomie w środowisku naukowym. Uniwersytet jest pożądanym partnerem we współpracy naukowej również dlatego, że w wielu dziedzinach dysponuje unikalną bazą naukową. W Centrum Astronomii UMK w podtoruńskich Piwnicach znajduje się unikatowy w Europie środkowowschodniej 32-metrowy radioteleskop, włączony do sieci VLBI (Consortium for Very Long Baseline Interferometry in Europe) – projektu o światowym zasięgu, którego celem jest jednoczesna obserwacja danego obiektu przez kilkanaście anten.


UMK nie tylko stara się zapewnić młodym ludziom odpowiednie warunki kształcenia, ale również wspiera w odnalezieniu drogi zawodowej. Biuro Karier UMK gwarantuje pomoc w poszukiwaniach praktyk, staży i pracy.


Uczelnia prowadzi zakrojoną na szeroką skalę współpracę międzynarodową z wieloma zagranicznymi uniwersytetami, jak również krajową, z najlepszymi uczelniami w Polsce. Z roku na rok rośnie popularność takich programów jak MOST czy Erasmus, które oferują możliwość wyjazdu do wybranego kraju na wybraną uczelnię w celach naukowych i poznawczych.


Okres studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na długo zapada w pamięć jego absolwentom. Przyczynia się do tego chociażby Program „Absolwent UMK” koordynowany przez Centrum Promocji i Informacji UMK. Dzięki niemu tysiące byłych studentów podtrzymuje kontakt z uczelnią po opuszczeniu jej murów oraz korzysta ze specjalnie dla nich przygotowanej oferty. Pozwala ona m.in. na odbudowanie kontaktów z kolegami ze studenckiej ławy.

 

Wyjazdy zagraniczne

Osoby studiujące na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu mogą wyjechać na uczelnie zagraniczne w ramach programu Erasmus koordynowanego przez Biuro Programów Międzynarodowych. Program ten oferuje między innymi możliwość odbycia części studiów w uczelni w kraju Unii Europejskiej. Wyjazd jest możliwy na okres od trzech miesięcy do jednego roku akademickiego. Studenci korzystający z Erasmusa są zwolnieni z czesnego w zagranicznej uczelni, a okres studiów za granicą jest zaliczony do studiów w Polsce.


Pełna lista uczelni zagranicznych, z którymi UMK ma podpisane umowy znajduje się tutaj.

 

Klub studencki

UMK ma Klub Studencki „Od Nowa”, w którym odbywają się różnego rodzaju imprezy kulturalne: koncerty, festiwale teatralne np. KLAMRA, Majowy BUUM Poetycki, festiwale muzyczne, np. Jazz Od Nowa Festival, Toruń Blues Meeting, Afryka Reggae Festival. W Od Nowie znajdują się również dwie galerie: Dworzec Zachodni i Galeria 011, a także kino „Niebieski Kocyk”.
W 2012 roku Od Nowa została rozbudowana i zmodernizowana, ma ponad 2000 m2 powierzchni, na której znajdą się m.in.: 4 sceny koncertowe (1 z nich w plenerze), dwie przestrzenie wystawiennicze, nowoczesną salę kinowo-teatralną oraz nowoczesne zaplecze techniczne.

 

Uniwersyteckie Centrum Sportowe

W kwietniu 2013 roku uruchomione zostało Uniwersyteckie Centrum Sportowe, nowoczesny obiekt, w którym mieści się hala sportowo-widowiskowa z możliwością aranżacji dla różnych dyscyplin, tj. piłki siatkowej, piłki ręcznej i koszykówki. W hali zamontowana jest stacjonarnej ściany wspinaczkowej.

Ponadto w Centrum Sportowym znajduje się pływalnia kryta, niecka rekreacyjna z torami do nauki pływania, gejzerem powietrznym, dwoma basenami jacuzzi i brodzikiem dla małych dzieci. W budynku nie brakuje oczywiście siłowni oraz sali fitness.

W drugim etapie inwestycji powstaną: boisko do piłki nożnej, wielofunkcyjne boisko do piłki ręcznej, do koszykówki i jedno do piłki siatkowej, trzy korty tenisowe, dwa boiska do piłki plażowej, sztuczna bieżnia prosta z 8 torami o długości 130 metrów.

 

Adresy Dziekanatów

obrazek

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

kierownik dziekanatu: mgr Magdalena Zakrzewska

e-mail: magdal@umk.pl

telefon: (56) 611-25-05


Wydział Chemii

kierownik dziekanatu: dr Katarzyna Białowicz

e-mail: fiodor@chem.umk.pl

telefon: (56) 611-45-77


Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

kierownik dziekanatu: mgr inż. Lidia Król-Durmowicz

e-mail: dziekfarm@cm.umk.pl

telefon: (52) 585-35-41


Wydział Filologiczny

kierownik dziekanatu: mgr Zofia Wójcik

e-mail: zwojcik@umk.pl

telefon: (56) 611-35-11


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

kierownik dziekanatu: mgr Anna Salamończyk

e-mail: annasfizyka.umk.pl

telefon: (56) 611-32-73


Wydział Humanistyczny

kierownik dziekanatu: mgr Barbara Kusz

e-mail: kuszba@umk.pl

telefon: (56) 611 36 33


Wydział Lekarski (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

kierownik dziekanatu: mgr Katarzyna Michalska

e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

telefon: (52) 585-33-96


Wydział Matematyki i Informatyki

kierownik dziekanatu:Małgorzata Drozdowska

e-mail: mdrozd@mat.umk.pl

telefon: (56) 611-29-88


Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

kierownik dziekanatu: mgr Krystyna Zawadzka

e-mail: krystyna@econ.umk.pl

telefon: (56) 611-46-08


Wydział Nauk Historycznych

kierownik dziekanatu: mgr Agnieszka Korzybska

e-mail: agaban@umk.pl

telefon: (56) 611-37-12


Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

kierownik dziekanatu: mgr Katarzyna Bartoszewska

e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

telefon: (52) 585-34-50


Wydział Nauk o Ziemi

kierownik dziekanatu: mgr Liliana Rynkiewicz

e-mail: Liliana.Rynkiewicz@umk.pl

telefon: (56) 611-25-85


Wydział Nauk Pedagogicznych

kierownik dziekanatu: mgr Martyna Morenc

e-mail: dziekped@umk.pl

telefon: (56) 611-31-13


Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

kierownik dziekanatu: mgr Izabela Kurjata

e-mail: izabela@umk.pl

telefon: (56) 611-21-25


Wydział Prawa i Administracji

kierownik dziekanatu: mgr Marzenna Rasztubowicz

e-mail: mara@law.umk.pl

telefon: (56) 611-41-06


Wydział Sztuk Pięknych

kierownik dziekanatu: mgr Renata Czarnecka

e-mail: wsp@umk.pl

telefon: (56) 611-38-00


Wydział Teologiczny

kierownik dziekanatu: mgr Maria Janowska

e-mail: teologia@umk.pl

telefon: (56) 611-49-90

 

Kontakt do uczelni

87-100 Toruń

ul. Gagarina 11

tel.:

56 611-40-10