Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni...


Politechnika Częstochowska to najstarsza, a zarazem największa szkoła wyższa w regionie częstochowskim. Najwyższy poziom badań naukowych oraz działalności edukacyjno-dydaktycznej decyduje o jej renomie ogólnopolskiej i międzynarodowym uznaniu. Absolwenci Politechniki Częstochowskiej to poszukiwani i cenieni specjaliści, którzy tworzą gospodarkę opartą na innowacjach i najnowszych technologiach.


Obecnie Uczelnia kształci studentów na sześciu wydziałach na ponad 30 kierunkach w zakresie nauk technicznych i ekonomicznych. Politechnika Częstochowska jest nowoczesnym i dobrze wyposażonym ośrodkiem akademickim, który oferuje swoim studentom bogatą ofertę dydaktyczną, zapewnia wysoki poziom kształcenia i prowadzi międzynarodowe badania naukowe. Uczelnię opuściło dotychczas ponad 85 tysięcy absolwentów: inżynierów, magistrów i magistrów inżynierów.


Obecnie tworzy ją 6 wydziałów, z których trzy posiadają kategorię A.
Są to:
- Wydział Budownictwa
- Wydział Elektryczny
- Wydział Infrastruktury i Środowiska
- Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
- Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
- Wydział Zarządzania

Do ostatnich osiągnięć Uczelni możemy zaliczyć: Nagrodę Elsevier Research Impact Leaders 2016, Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia wynalazcze na arenie międzynarodowej w latach 2016-2017 oraz Nagrodę Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców IFIA. Wielkim sukcesem było zajęcie przez zespół PCz Rover Team działający na Politechnice Częstochowskiej pierwszego miejsca w najbardziej prestiżowym konkursie łazików marsjańskich University Rover Challenge 2018 w Stanach Zjednoczonych.

Na Uczelni obowiązuje punktowy system zaliczania wykładów, dzięki czemu studenci mogą odbywać część studiów w zagranicznych ośrodkach akademickich. Taką możliwość daje przede wszystkim uczestnictwo w programach europejskich oraz w programie edukacyjnym ERASMUS +. Politechnika Częstochowska oferuje również dla przyszłych maturzystów i swoich potencjalnych studentów kursy przygotowawcze do egzaminu maturalnego.Dziś Politechnika Częstochowska to nowoczesna uczelnia.


 

Kierunki studiów

Kierunki studiów 2023/2024

 • Angielski język biznesu
 • Architektura krajobrazu
 • Automatyka i robotyka
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Biotechnologia
 • Budownictwo
 • Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM
 • Design i zarządzanie projektami
 • Elektromobilność i energia odnawialna
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Energetyka
 • Finanse i rachunkowość w biznesie
 • Fizyka techniczna
 • Informatyka
 • Inteligentne miasta
 • Inteligentny przemysł
 • Inżynieria chemiczna i procesowa
 • Inżynieria gospodarki obiegu zamkniętego
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria środowiska
 • Logistyka inżynierska
 • Logistyka
 • Logistyka (studia w jęz. angielskim)
 • Matematyka stosowana i technologie informatyczne
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Metalurgia
 • Odnawialne źródła energii (OZE)
 • Projektowanie i logistyka materiałów - NOWOŚĆ!
 • Projektowanie i logistyka materiałów (studia w jęz. angielskim) - NOWOŚĆ!
 • Sztuczna Inteligencja i Data Science
 • Technologie wytwarzania implantów i narzędzi medycznych - NOWOŚĆ!
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zarządzanie jakością i produkcją (studia w jęz. angielskim)
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Zarządzanie w turystyce i sporcie
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie (studia w jęz. angielskim)

Będziesz uczestniczył w interesujących i inspirujących wykładach i ćwiczeniach

Zdobędziesz umiejętności pracy w grupie oraz zarządzania zespołami ludzi

Będziesz miał możliwość odbycia praktyk i staży we współpracujących z Wydziałem przedsiębiorstwach

Opis kierunku:

W ramach kierunku zdobędziesz teoretyczną i praktyczną wiedzę oraz umiejętności, dzięki którym będziesz w stanie opracować i wdrożyć innowacyjne technologie oraz automatyzację i robotyzację linii produkcyjnych. Będziesz potrafił efektywnie zarządzać zespołem, co jest niezbędne do i rozwoju produktu, jak i wdrażania nowoczesnych technologii.

Kierunek Inteligentny Przemysł to kompleksowa odpowiedź na zapotrzebowanie coraz bardziej wymagającego rynku pracy. Jego ideą jest podniesienie poziomu informatyzacji przedsiębiorstw oraz uproszczenie obsługi i utrzymania produkcji. Praktyczne umiejętności pozyskasz podczas zajęć wyjazdowych oraz korzystając z szerokiej oferty praktyk i staży w przemyśle.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent kierunku Inteligentny Przemysł będzie posiadał wykształcenie pozwalające na projektowanie technologii, eksploatację oraz uruchamianie systemów automatyki, a także instalowanie i serwisowanie zautomatyzowanych stanowisk produkcyjnych, szczególnie takich, które wyposażone są w zautomatyzowane linie produkcyjne i roboty przemysłowe. Posiadane umiejętności będą wysoko cenione w branżach takich jak lotnictwo, elektronika, produkcja maszyn czy przemysł samochodowy. Ponadto Absolwent kierunku Inteligentny Przemysł może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą z zakresu użytkowania sprzętu komputerowego, programowania i sprzęgania urządzeń zewnętrznych oraz projektowania i doradztwa technicznego.

Zakresy kształcenia:

Stopień I inżynierski

- Projektowanie i rozwój produktu

- Nowoczesne procesy produkcyjne

 • inżynieria chemiczna i procesowa

Weźmiesz udział w wielu interesujących zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty)

Zdobędziesz umiejętności bezpiecznego prowadzenia procesów technologicznych i tworzenia nowych produktów rynkowych

Nauczysz się rozwiązywać zadania inżynierskie, podejmować decyzje i pracować w zespole

Opis kierunku:

W ramach kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa zostaniesz przygotowany do projektowania, modernizacji, sprawowania nadzoru oraz wdrażania i realizacji procesów technologicznych, prowadzących do przekształcenia surowców w użyteczne produkty o wymaganych właściwościach. Poznasz budowę, właściwości, sposoby kształtowania i metody badania różnorodnych materiałów oraz podstawy inżynierii produktu.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwające 7 semestrów, obejmują zagadnienia zarówno o charakterze teoretycznym, jaki praktycznym – praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach współpracujących z Wydziałem, wizyty stażowe poszerzające posiadaną wiedzę i umiejętności w wybranych obszarach.

Perspektywy zawodowe:

Jako Absolwent możesz podjąć zatrudnienie w różnych gałęziach przemysłu przetwórczego: chemicznego, kosmetycznego, szklarskiego, ceramicznego itp., jednostkach związanych z produkcją aparatury, planowaniem procesów produkcyjnych, projektowaniem i wdrażaniem prototypowych wyrobów, laboratoriach badawczych, firmach zajmujących się ochroną przed korozją. Absolwent tego kierunku może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą z zakresu produkcji, usług, projektowania i doradztwa technicznego.

Zakresy kształcenia:

Stopień I inżynierski

- Technologia szkła i ceramiki

- Technologia kosmetyków

- Inżynieria korozyjna

 

E-learning w Politechnice Częstochowskiej


Studiowanie w Politechnice Częstochowskiej wiąże się z praktycznym wykorzystywaniem najnowszych technologii informacyjnych oraz nowoczesnych metod dydaktycznych. Wynika to m.in. z faktu, że część zajęć realizowana jest online, czyli przez Internet, z użyciem metod i technik kształcenia na odległość.

Politechnika przygotowała specjalny portal edukacyjny w celu prowadzenia zajęć przez Internet. Cechą szczególną takiego rodzaju zajęć jest fakt, że mogą się one odbywać w dogodnym dla Studentów czasie i miejscu (online), bazują na sprawnej interakcji wykładowcy i studenta oraz mają charakter indywidualny (dostosowany do możliwości poszczególnych studentów).

Należy podkreślić, że studenci przy okazji nabywania w ramach zajęć prowadzonych e learningowo wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzonego przedmiotu, uczą się przy okazji obsługi systemu e learningowego. Jest to o tyle ważne, że zdobyte w ten sposób doświadczenia będą mogli wykorzystywać w obsłudze innych aplikacji, wykorzystywanych poza uczelnią.

Warto nadmienić, że oferta edukacyjna Politechniki Częstochowskiej, obejmująca zajęcia prowadzone w trybie e learningowym, jest z każdym rokiem akademickim systematycznie poszerzana.

Więcej informacji na temat e learningu w Politechnice Częstochowskiej można znaleźć na stronie internetowej:

http://e-learning.pcz.pl

 

Studia w języku angielskim


Celem Politechniki Częstochowskiej jest kształcenie przyszłych inżynierów, którzy nie tylko zdobędą fachową wiedzę z zakresu wybranego kierunku studiów, ale także biegle opanują techniczny i biznesowy język angielski niezbędny na współczesnym rynku pracy Unii Europejskiej i świata.

Politechnika Częstochowska oferuje kształcenie w języku angielskim na kierunkach/w zakresach:

Quality and Production Management (BSc)
Modelling and Simulation in Mechanics (MSc)
Computational Intelligence and Data Mining (MSc)
Intelligent Energy for Environmental Protection (MSc)
Management (MSc)
Logistics (MSc)


Biuro Studentów Zagranicznych
ul. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel. +48 34 3250 402
e-mail
: iso@adm.pcz.pl

 

ERASMUS+

W każdym roku akademickim z możliwości wyjazdu w ramach Programu Erasmus+ korzysta wielu studentów naszej Uczelni. Najbardziej popularną formą wyjazdów do innych krajów są semestralne (lub dwusemestralne) studia na uczelniach zagranicznych. Studenci wyjeżdżają także na praktyki do zagranicznych przedsiębiorstw, organizacji lub uczelni partnerskich. Do wyboru naszych studentów jest w każdym semestrze kilkaset miejsc w ponad 150 uczelniach partnerskich znajdujących się w większości krajów UE oraz Turcji. Do dnia dzisiejszego z oferty wyjazdu w ramach Programu skorzystało ponad pół tysiąca studentów. Politechnika to również atrakcyjne miejsce do studiowania dla studentów z uczelni partnerskich. Wyjazd na stypendium daje możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia, a także gwarantuje odnalezienie się na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

Na stronie internetowej: https://pcz.pl/student/erasmus znaleźć można m.in. dane dotyczące sposobu kwalifikacji, wysokości grantów, aktualną listę uczelni partnerskich, Regulamin Programu oraz dane kontaktowe Wydziałowych Koordynatorów Programu.
Szczegółowych informacji na temat Programu udziela również Koordynator Uczelniany Programu ERASMUS+ -
Biuro Studentów Zagranicznych,
ul. Dąbrowskiego 69 pok. nr 1,
tel. +48 343 250 431, e-mail: erasmus@adm.pcz.pl.


 

Stypendia

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, spełniający kryteria określone w regulaminie dot. Przyznawania świadczeń dla studentów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej, może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie:

- stypendium socjalnego,

- stypendium dla osób niepełnosprawnych,

- stypendium Rektora,

- zapomogi.

 

Studium Języków Obcych


Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej jest jednostką międzywydziałową specjalizującą się w nauczaniu języków obcych. Oferujemy kursy języka angielskiego i niemieckiego a także języka polskiego dla cudzoziemców. Zadaniem Studium jest również ocena znajomości języków obcych w sytuacjach poza dydaktycznych związanych z realizacją zadań statutowych macierzystej Uczelni.

Nasi wykładowcy prowadzą zajęcia językowe na poziomie średniozaawansowanym (B1/B2) a także zaawansowanym (C1) w zależności od indywidualnych potrzeb studentów. Zajęcia te, poprzez kształcenie między innymi tzw. kompetencji miękkich, przygotowują do funkcjonowania we współczesnym świecie, zwłaszcza w środowisku pracy. Jednocześnie uczymy języka specjalistycznego właściwego dla danego kierunku studiów, aby maksymalnie pomóc naszym studentom w radzeniu sobie na coraz bardziej wymagającym rynku pracy.

Nasi nauczyciele to wysoko wykwalifikowana kadra, doskonaląca swoje umiejętności lingwistyczne i dydaktyczne na licznych konferencjach i warsztatach metodycznych, zapewniająca wysoki poziom nauczania.

Bierzemy również czynny udział w internacjonalizacji naszej Uczelni poprzez liczne tłumaczenia a także oferując pomoc studentom i kadrze akademickiej, którzy uczestniczą w wymianie międzynarodowej. Staramy się również podejmować różne inicjatywy dające możliwość współpracy z podobnymi jednostkami w uczelniach partnerskich za granicą.

Studium Języków Obcych
ul. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel. 34 3250 329
e-mail: sjo@adm.pcz.czest.pl
www.sjo.pcz.pl

 

Studium Wychowanie Fizycznego i Sportu Politechniki Częstochowskiej

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu jako jednostka międzywydziałowa, realizuje obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów studiów dziennych wszystkich wydziałów Uczelni. Studenci uczestniczący w zajęciach sami dokonują wyboru dyscypliny oraz prowadzących zajęcia. Obecnie w ofercie Studium znajdują się zajęcia z takich dyscyplin jak: boccia, fitness, piłka koszykowa, piłka nożna, piłka siatkowa, siłownia, tenis stołowy, tenis ziemny, trening funkcjonalny.

Studium prowadzi także zajęcie skierowane do całej społeczności akademickiej oraz rodzin pracowników Uczelni - Aktywna Politechnika. W naszej ofercie znajdują się zajęcia z: biegania, fitnessu, nordic walking, piłki koszykowej, piłki siatkowej, treningu funkcjonalnego oraz zajęcia z tenisa ziemnego skierowane ściśle do dzieci pracowników Uczelni.

Oprócz realizacji wyżej wymienionych zajęć z wychowania fizycznego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu prowadzi działalność w zakresie sportu akademickiego. Organizując imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla studentów i pracowników Uczelni, współpracując z Samorządem Studenckim oraz innymi Organizacjami Studenckimi. Są to między innymi: bieg w kasku, marszobieg terenowy, ogólnouczelniane i wydziałowe dni sportu.


studenci z kaskami


JM Rektor wraz z uczestnikami biegu w kasku, maj 2018.


siatkowka


Zwycięzcy międzywydziałowych dni sportu w piłce siatkowej- zespół „Młode Wilki” Wydział Budownictwa, maj 2018.

 

Biblioteka Główna


Podstawą systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Częstochowskiej jest Biblioteka Główna, stanowiąca centralną ogólnouczelnianą jednostkę wspierającą edukację i badania naukowe realizowane w Politechnice.

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej pełni rolę wiodącej biblioteki naukowej oraz jedynej biblioteki technicznej w regionie częstochowskim, obsługującej środowisko Częstochowy i okolic w zakresie informacji naukowo-technicznej.

Wraz z bibliotekami wydziałowymi i specjalistycznymi zapewnia użytkownikom dostęp do informacji o krajowych i światowych osiągnięciach naukowych, w celu zaspokojenia potrzeb dydaktycznych, naukowych i badawczych pracowników Uczelni, studentów oraz społeczności lokalnej. Aktywnie wspomaga rozwijanie umiejętności samokształcenia studentów, dbając o ich ogólny rozwój kulturowy, a także zabezpiecza zbiory dla kolejnych pokoleń.

W celu unowocześnienia i poprawy świadczonych usług przeprowadzono całkowitą modernizację budynku, dostosowując powierzchnię oraz stwarzając odpowiednie warunki do pracy dla osób niepełnosprawnych.

Przez okres 70 lat Biblioteka zgromadziła ponad 526 tys. woluminów książek, czasopism i zbiorów specjalnych (norm, opisów patentowych, dokumentów elektronicznych, prac doktorskich pracowników Politechniki Częstochowskiej) o tematyce technicznej i naukowo-technicznej.

Z zasobów Biblioteki można korzystać na miejscu w czytelniach oraz wypożyczać na zewnątrz. Dla użytkowników dostępna jest Wypożyczalnia, Czytelnia Ogólna, Czytelnia Czasopism, Oddział Informacji Naukowej, Czytelnia Zbiorów Specjalnych wraz z Ośrodkiem Informacji Patentowej. Biblioteka Główna zapewnia użytkownikom 150 miejsc w Czytelniach i ponad 50 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu, w tym 5 stanowisk wyposażonych w klawiatury i powiększalniki pisma dla osób słabo widzących.

Ponadto, Biblioteka oferuje użytkownikom dostęp do pełnotekstowych baz danych, książek, czasopism i serwisów elektronicznych wiodących polskich i światowych wydawców.

Procesy biblioteczne w Bibliotece Głównej i Bibliotekach Wydziałowych są skomputeryzowane, a system umożliwia użytkownikom elektroniczny dostęp do katalogów komputerowych (wyszukiwanie książek i czasopism, zdalne zamawianie książek).

Biblioteka Główna
Politechniki Częstochowskiej
al. Armii Krajowej 36
42-201 Częstochowa
tel. 34 361 44 73, 34 3250 957
e-mail: biblioteka@adm.pcz.czest.pl

 

Akademickie Centrum Kultury i Sportu

Akademickie Centrum Kultury powstało przy Politechnice Częstochowskiej w 1996, na bazie istniejącego od 1970 roku Klubu „Politechnik”. W roku 2006 zostało przekształcone w Akademickie Centrum Kultury i Sportu. Następnie w 2017 roku powrócono do nazwy Akademickie Centrum Kultury. Jego głównym zadaniem jest krzewienie kultury w środowisku akademickim jak i wśród społeczeństwa Częstochowy. Przy ACKiS działa Dyskusyjny Klub Filmowy „Rumcajs”, który już od 60 lat propaguje kulturę filmową wśród studentów i mieszkańców naszego miasta. Przy współorganizacji ACK odbywają się programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, spotkania teatralne oraz wystawy artystyczne /fotografia, malarstwo i rzeźba/. Wszystkie imprezy organizowane przez ACK są na bardzo wysokim poziomie artystycznym i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem całej Społeczności Akademickiej i mieszkańców Częstochowy. Dzięki warunkom lokalowym i sprawnej organizacji działalność ACK to także sympozja naukowe, konferencje, kursy, wystawy, targi, spotkania jubileuszowe, bankiety, bale okolicznościowe oraz imprezy sportowe o randze państwowej i międzynarodowej. W ACK Brać Studencka może korzystać z kursów o różnym profilu: tańca, aktorstwa, emisji głosu oraz malarstwa. Odbywa się wiele imprez sportowych w tym: ogólnouczelniane i wydziałowe Dni Sportu oraz rozgrywki rangi Akademickich Mistrzostw Polski. Młodzież Akademicka oraz Pracownicy Uczelni mogą uczestniczyć w różnych sekcjach sportowych m.in. koszykówki, siatkówki, tenisa stołowego, piłki nożnej, jogi oraz aerobiku.

 

Biuro Karier i Marketingu

Biuro Karier i Marketingu przygotowuje studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz utrzymuje i umacnia więzi pomiędzy absolwentami i Uczelnią.

Biuro świadczy usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pomaga studentom i absolwentom w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia oraz w przygotowaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych. Organizuje również szkolenia, zajęcia warsztatowe, targi pracy, seminaria i spotkania informacyjno-rekrutacyjne.

Biuro Karier i Marketingu prezentuje również ofertę dydaktyczną na targach edukacyjnych oraz zajmuje się promocją Politechniki Częstochowskiej, organizuje szereg imprez między innymi: Festiwal Nauki, Dzień Otwartych Drzwi, Dziewczyny na politechniki, Tragi Pracy.

Biuro jest też organizatorem Częstochowskiego Uniwersytetu Młodzieżowego oferującego uczniom szkół ponadgimnazjalnych bezpłatne wykłady i zajęcia laboratoryjne.

Ściśle współpracuje z mediami, organizując m. in. konferencje prasowe.
Wydaje też czasopismo środowiska akademickiego „Politechnika Częstochowska”.

Biuro Karier i Marketingu
ul. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel. 34 3250 251, 34 361 28 55
e-mail: promocja@adm.pcz.czest.pl
tel. 34 3250 265
e-mail: bkarier@adm.pcz.czest.pl
https://bk.pcz.pl/

 

Uczelniana Rada Samorządu Studentów


Przedstawiciele Uczelnianej Rady Samorządu Studentów uczestniczą w obradach Senatu, Rad Wydziałów, współpracują z kołami naukowymi oraz organizacjami działającymi

na Politechnice Częstochowskiej. Służą pomocą i radą studentom w rozwiązywaniu trudności i problemów związanych ze studiami. Inicjują działania na rzecz doskonalenia i realizacji procesu kształcenia.

Samorząd jest organizatorem imprez sportowych i kulturalno-rozrywkowych w tym Juwenaliów – Wiosny Studentów.

Organizacje studenckie:

 • Zrzeszenie Studentów Polskich PCz,
 • Studenckie Forum Business Centre Club,
 • Katolicki Związek Akademicki EMAUS,
 • Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Częstochowskiej,
 • Erasmus Student Network,
 • Komitet lokalny IAESTE,
 • Envi.GeneInUse,
 • ponad 70 kół naukowych.
 •  

  Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej

  Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej jako jednostka ogólnouczelniana zostało powołane w 1986 roku, podlega prorektorowi ds. nauki, a sprawami związanymi z działalnością merytoryczną tej jednostki zajmuje się Rektorska Komisja Wydawnicza.

  Wydawnictwo specjalizuje się w edytorstwie technicznej książki naukowej. Wydawane są publikacje z różnych dziedzin, zawsze jednak łączących się z aktualnie prowadzonymi na Uczelni kierunkami badań oraz działalnością dydaktyczną. Publikowane są monografie, podręczniki, skrypty oraz czasopisma z elektrotechniki, energetyki, podstaw konstrukcji maszyn, metalurgii, inżynierii materiałowej, matematyki i informatyki, inżynierii środowiska, budownictwa i architektury, a także nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych.

  W serii Monografie wydawane są pozycje z różnych dziedzin, dokumentują one nie tylko dorobek naukowy pracowników Uczelni, ale także zakres badań prowadzonych przez poszczególne instytuty czy zakłady. Obecnie wydawane są dwa kwartalniki: Inżynieria i Ochrona Środowiska, w którym od 20 lat publikowane są artykuły z zakresu inżynierii i ochrony środowiska, ekologii, biotechnologii, hydrauliki, oraz Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, poświęcony problematyce zastosowania matematyki w naukach technicznych i pokrewnych. Zagadnieniom współczesnego budownictwa i architektury poświęcony jest półrocznik Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym, a Zeszyt Naukowy Budownictwo już od ponad 20 lat stanowi forum wymiany poglądów polskich i zagranicznych naukowców na temat zmian zachodzących we współczesnym budownictwie.

  Osoby zainteresowane zakupem publikacji mogą je nabyć, składając zamówienia elektronicznie albo kupując interesującą pozycję w wielu hurtowniach i księgarniach, z którymi Wydawnictwo współpracuje.

  Tekst alternatywny
  Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
  ul. Dąbrowskiego 69
  42-201 Częstochowa
  tel. 34 3250 974, 34 3250 393
  tel./fax 34 3250 976
  e-mail: wydawnictwo@adm.pcz.czest.pl
  e-mail: sprzedaz@adm.pcz.pl
  www.wydawnictwo.pcz.pl

   

  Domy studenckie

  W centrum miasteczka akademickiego znajdują się 3 akademiki wyremontowane, w których może zamieszkać 2000 osób.

  DOM STUDENCKI nr 2 „BLIŹNIAK”
  42-201 Częstochowa, ul. Akademicka 5
  tel. 34 3250 472

  DOM STUDENCKI nr 5 „MALUCH”
  42-201 Częstochowa, ul. Dekabrystów 26/30
  tel. 34 3250 233

  DOM STUDENCKI nr 7 „HERKULES”
  42-201 Częstochowa, ul. Sowińskiego 40/48
  tel. 34 3250 499, 3250 495, 3615 156

   

  Zasady rekrutacji

   

  WŁADZE UCZELNI

  Politechnika Częstochowska
  ul. Dąbrowskiego 69
  42-201 Częstochowa
  tel. 34 325 04 98
  www.pcz.pl


  Biuro rekrutacji:

  tel. +48 34 3250 584, +48 34 3250 714, +48 34 3250 560
  mail: rekrutacja@pcz.pl


  Dział Nauczania
  tel. 34 325 02 81
  e-mail: d_nauczania@pcz.pl


  Rok założenia: 1949


  Władze Uczelni w kadencji 2020-2024:

  • prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol – Rektor
  • prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki – Prorektor ds. Nauki
  • dr hab. inż. Izabela Major, prof. PCz – Prorektor ds. Nauczania
  • dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz – Prorektor ds. Rozwoju

   

  Kontakt

  42-201 Częstochowa

  ul. Dąbrowskiego 69

  tel.:

  +48 34 3250 584,
  +48 34 3250 714,
  +48 34 3250 560