Politechnika Poznańska (PP) (Publiczna)

palceholder

60-965 Poznań

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5

tel.:

61 665-35-48

Architektura
Architektura wnętrz
Automatyka i robotyka
Bioinformatyka
Budownictwo
Budownictwo zrównoważone/Sustainable Building Engineering
Edukacja techniczno-informatyczna
Elektroenergetyka NOWOŚĆ!
Elektromobilność
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Energetyka przemysłowa i odnawialna
Fizyka techniczna
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria cyklu życia produktu/Product lifecycle engineering
Inżynieria farmaceutyczna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria środowiska
Inżynieria zarządzania
Logistyka
Lotnictwo
Lotnictwo i kosmonautyka
Matematyka w technice
Mechanika i budowa maszyn
Mechanika i budowa pojazdów
Mechatronika
Sztuczna inteligencja/Artificial Intelligence
Technologia chemiczna
Technologie obiegu zamkniętego
Teleinformatyka
Transport
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zielona energia/Green Energy NOWOŚĆ!

Opis Uczelni - Politechnika w Poznaniu

Politechnika Poznańska to Uczelnia o ponad 100-letniej tradycji oraz prestiżowej pozycji w kraju i za granicą. Oferuje kształcenie na ponad 40 kierunkach studiów. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze badawczej oraz kadrze akademickiej oferta dydaktyczna jest nie tylko bogata, ale także dostosowana do wymogów stawianych przez pracodawców. Na studiach zdobywasz praktyczne umiejętności, przydatne w przyszłej pracy. Gwarantują to liczne praktyki i staże.

Absolwenci PP są cenionymi pracownikami, ale też z powodzeniem prowadzą własne firmy. Warto podkreślić, że wg rankingu Ekonomicznych Losów Absolwentów, po Politechnice Poznańskiej znajduje się pracę zawodową w niezwykle krótkim czasie.

Politechnika Poznańska jest liderem Uniwersytetu Europejskiego EUNICE oraz partnerem uczelni nie tylko europejskich, ale i światowych, na których nasi studenci mogą realizować program studiów w ramach wymian studenckich.


 

Najpopularniejsze kierunki studiów na uczelni

1. Inżynieria zarządzania - ponad 10 kandydatów na jedno miejsce

Inżynieria zarządzania to zarówno studia I i II stopnia. Kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra. Studia można podjąć w uczelni państwowej i prywatnej. W trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Kierunek ten gwarantuje zdobycie niezbędnych umiejętności przydatnych w dalszym życiu zawodowym.

Idealnym kandydatem jest osoba, która interesuje się naukami ścisłymi, społecznymi i technicznymi. Dużym atutem są też rozwinięte umiejętności organizacyjne i przywódcze. Tematyka zajęć na tym kierunku to prze wszystkim nauki ścisłe, informatyczne, ekonomiczne oraz nauki o zarządzeniu.

Wśród przedmiotów znajdziemy: matematykę, podstawy zarządzania, mikroekonomia, wprowadzenie do techniki czy zachowania organizacyjne. Studenci zdobędą również wiedzę praktyczną z tego zakresu. Wiedza i doświadczenie po tym kierunku są bardzo pożądane w późniejszym życiu zawodowym. Gwarantuje on prace w przedsiębiorstwach i instytucjach na stanowiskach kierowniczych bądź menadżerskich. To interesujący kierunek, który kompleksowo przygotuje do wykonywanego zawodu.

Program studiów na kierunku Inżynieria zarządzania

2. Logistyka - ponad 8 kandydata na jedno miejsce

Studia Logistyka to zarówno studia I jak i II stopnia. Możemy je podjąć w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra. Są one gwarancją zdobycia niezbędnych umiejętności przydatnych w dalszym życiu zawodowym. Jest to bardzo bogaty kierunek. Bardzo pożądanych przez uczniów.

W programie studiów znajdziemy następujące przedmioty: matematyka, fizyka, statystyka, maszynoznawstwo, ekonomia i organizacja transportu, grafika inżynierska, inżynieria logistyczna, finanse i rachunkowości.

Studenci pozyskują wiedzę z zakresu zasad zarządzania nowoczesnymi zasobami logistycznymi oraz ekonomii. W tej dziedzinie jest bardzo duża konkrecja, więc warto się cały czas dokształcać i być najlepszym. Student po ukończeniu kierunku Logistyka będzie mógł podjąć prace w firmach spedycyjno transportowych, centach logistycznych, różnego rodzaju działach logistycznych. To bardzo interesujący kierunek. Przygotowuje kompleksowo do pracy zawodowej i sukcesów w dalszym życiu.

Program studiów na kierunku Logistyka

3. Mechatronika - ponad 9 kandydatów na jedno miejsce

Studia na tym kierunku to zarówno studia I jak również II stopnia. Możemy je podjąć w trybie stacjonarnym, dziennym. Kończą się ukończeniem dyplomu inżyniera lub magistra. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności przydatnych w dalszym życiu zawodowym.

Ten kierunek przyciąga szerokie grono odbiorców. Student uczący się na tym kierunku pozyskuje wiedzę związaną z kilkoma dziedzinami. Między innymi mechaniką, elektronikom i informatykom. W planie zająć znajdziemy miedzy innymi: matematykę, podstawy automatyki, projektowanie układów elektronicznych, technologia i organizacja montażu, napędy urządzeń mechatronicznych, automatyzacja, wytrzymałość materiałów oraz mechanika techniczna.

Student nabywa bardzo wielu umiejętności zwianych z dalszym życiem zawodowym. Może pracować w zakładach produkcyjnych jak również różnego rodzaju przedsiębiorstwach czy jednostkach wytwarzających sprzęt medyczny laboratoryjny. Kierunek jest bardzo interesujący i wymaga szczególnej wiedzy i umiejętności.

Program studiów na kierunku Mechatronika
ikonka kierunki studiów

Zasady rekrutacji na wybrane wydziały na - Politechnika Poznańska (PP)

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Politechnika Wrocławska
Politechnika Śląska
Politechnika Krakowska

Politechnika Poznańska (PP) - Aktualności

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni wielkopolskie