Politechnika Poznańska (PP) (Publiczna)

palceholder

60-965 Poznań

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5

tel.:

61 665-35-48

Architektura
Architektura wnętrz
Automatyka i robotyka
Bioinformatyka
Budownictwo
Edukacja techniczno-informatyczna
Elektroenergetyka
Elektromobilność
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Energetyka przemysłowa i odnawialna
Fizyka techniczna
Informatyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria cyklu życia produktu / product lifecycle engineering
Inżynieria farmaceutyczna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria środowiska
Inżynieria zarządzania
Logistyka
Lotnictwo
Lotnictwo i kosmonautyka
Matematyka w technice
Mechanika i budowa maszyn
Mechanika i budowa pojazdów
Mechatronika
Sustainable Building Engineering
Sztuczna inteligencja/Artificial Intelligence
Technologia chemiczna
Technologie obiegu zamkniętego
Teleinformatyka
Transport
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zielona Energia / Green Energy

Opis Uczelni - Politechnika w Poznaniu

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska to Uczelnia o ponad 100-letniej tradycji oraz prestiżowej pozycji w kraju i za granicą. Oferuje kształcenie na ponad 30 kierunkach studiów. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze badawczej oraz kadrze akademickiej oferta dydaktyczna jest nie tylko bogata, ale także dostosowana do wymogów stawianych przez pracodawców. Na studiach zdobywasz praktyczne umiejętności, przydatne w przyszłej pracy. Gwarantują to liczne praktyki i staże.

Absolwenci PP są cenionymi pracownikami, ale też z powodzeniem prowadzą własne firmy. Warto podkreślić, że wg rankingu Ekonomicznych Losów Absolwentów, po Politechnice Poznańskiej znajduje się pracę zawodową w niezwykle krótkim czasie.

Politechnika Poznańska jest liderem Uniwersytetu Europejskiego EUNICE oraz partnerem uczelni nie tylko europejskich, ale i światowych, na których nasi studenci mogą realizować program studiów w ramach wymian studenckich.


 

Misja Uczelni

Politechnika Poznańska (PP) znajdująca się w sercu Poznania, pełni istotną rolę w kształtowaniu świata nauki i techniki. Ustanawiając zaawansowane standardy edukacji, PP jest jednym z najważniejszych źródeł innowacji w kraju.

Misja Uczelni jest prosta, a jednocześnie wszechogarniająca. Jako jedna z czołowych polskich uczelni technologicznych, Politechnika Poznańska skupia się na dostarczaniu pierwszorzędnej edukacji technicznej, prowadzeniu badań na najwyższym poziomie i angażowaniu się w ciągłe doskonalenie praktycznych umiejętności studentów.

PP nie tylko uczy, ale także inspirowuje swoją działalnością, będąc ważnym motorem postępu zarówno dla studentów, jak i dla społeczności, w której funkcjonuje. Znaczna część naukowców z PP uczestniczy w międzynarodowych projektach badawczych, udzielając się w obrębie nowoczesnych technologii i innowacji.

Stawiając na interdyscyplinarność, internacjonalizację i innowacyjność, Politechnika Poznańska konsekwentnie dąży do realizowania swojej misji. Tworząc warunki do integralnego rozwoju studentów, PP daje im mocne podstawy do osiągnięcia sukcesu w coraz bardziej skomplikowanym świecie nauki i technologii.

 

Koła naukowe

Politechnika Poznańska (PP) zlokalizowana w centrum Poznania, jest jednym z najważniejszych ośrodków edukacyjnych w regionie Wielkopolski. Politechnika wyposażona jest w szerokie spektrum specjalności, które są rozwijane przez rozbudowany system kół naukowych.

Koła naukowe w PP są zorganizowane wokół różnorodnych tematów naukowych i technologicznych. Umożliwiają one studentom poszerzanie ich wiedzy poza formalnym programem nauczania, stwarzają okazję do bezpośredniego zaangażowania się w najnowsze badania i innowacje.

Na Politechnice Poznańskiej prowadzone są koła naukowe w takich dziedzinach jak: informatyka, robotyka, elektronika, architektura, budownictwo, energetyka i wiele innych. Koła naukowe oraz ich członkowie są często nagradzani w różnego rodzaju konkursach i zawodach na całym świecie, dzięki czemu przynoszą prestiż oraz renomę dla Politechniki.

Poznańska Politechnika stawia na praktyczne zastosowanie zdobywanej wiedzy, stąd częste są wyjazdy studyjne oraz staże dla członków kół naukowych. To właśnie one umożliwiają studentom nie tylko rozwijanie pasji naukowych, ale także nabywanie cennych doświadczeń praktycznych.

 

Studia podyplomowe na Politechnice Poznańskiej

Politechnika Poznańska (PP) z siedzibą w Poznaniu to jedna z najbardziej prestiżowych i wysoko ocenianych uczelni technicznych w Polsce. PP jest szczególnie znana z doskonałej oferty kursów podyplomowych, dostarczając studentom wysoko specjalistycznej wiedzy i umiejętności.

Studia podyplomowe na Politechnice Poznańskiej to doskonała inwestycja w przyszłość, umożliwiająca zdobycie nowych, często unikalnych kompetencji. Pozwala to absolwentom uczelni zdobyć przewagę na rynku pracy, będąc przygotowanym do podejmowania najbardziej ambitnych wyzwań zawodowych.

Oferta studiów podyplomowych jest szeroka i zróżnicowana, obejmując dziedziny od inżynierii i technologii, przez informatykę, do zarządzania i innowacji. PP stawia na praktyczną edukację. Wszystkie programy poparte są solidnymi umiejętnościami praktycznymi, dzięki czemu absolwenci są dobrze przygotowani do pracy w dynamicznym i złożonym środowisku technologicznym.

Równie ważne, Politechnika Poznańska to miejsce, gdzie można rozwijać swoją pasję dla nauki i technologii. Studenci mają dostęp do najnowszych technologii i narzędzi, korzystając z licznych laboratoriów i badań prowadzonych na uczelni.

 

Architektura

Sercem nauki technicznej w Wielkopolsce jest Politechnika Poznańska (PP). Ta prestiżowa instytucja edukacyjna ulokowana jest w malowniczym mieście Poznań, które przyciąga studentów nie tylko dobrze rozwiniętą bazą naukową, ale i bogatą historią oraz niepowtarzalnym klimatem.

Jednym z najchętniej wybieranych kierunków studiów na PP jest Architektura. Program ten oferuje studentom solidny grunt teoretyczny i praktyczny, a udział w licznych projektach i warsztatach umożliwia rozwijanie indywidualnych umiejętności i talentów. Politechnika Poznańska nieustannie inwestuje w nowoczesne technologie, co gwarantuje, że student architektury będzie dobrze przygotowany do pracy w dynamicznie zmieniającym się świecie.

W PP duży nacisk kładziony jest na multidyscyplinarność i współpracę międzynarodową. Studenci architektury mają szereg możliwości wymiany studenckiej, staży, czy praktyk zagranicznych. Zarówno kadra, jak i studenci są laureatami wielu prestiżowych nagród, co dodatkowo potwierdza wysoki standard oferowanego kształcenia.

Podsumowując, jeżeli jesteś kreatywny, pasjonuje Cię projektowanie i chcesz studiować w rozwojowej uczelni o uznanej reputacji, wybór PP i kierunku Architektura będzie idealnym rozwiązaniem.

Więcej informacji: Studia architektoniczne w Poznaniu - 4 uczelnie

 

Automatyka i robotyka

Politechnika Poznańska (PP) jest jedną z wiodących szkół wyższych w Polsce, położoną w pięknym mieście Poznań. Szczególnie znana z kierunku Automatyka i Robotyka, PP oferuje edukację kojarzoną z innowacją, technologią i naukowym podejściem do problemów.

Podstawowym założeniem kierunku Automatyka i Robotyka jest przygotowanie studentów do pracy w dynamicznie rozwijającym się świecie technologii. Program nauczania obejmuje szeroki zakres tematów, od mechaniki przez elektronikę, po sterowanie procesami. PP szczyci się nowoczesnymi laboratoriami, w których studenci mogą zdobywać praktyczne doświadczenia na wysokiej klasy sprzęcie.

Dodatkowo, Politechnika Poznańska zapewnia studiowanie w międzynarodowym środowisku, dzięki wielu programom wymiany studenckiej. Ten fakt, wraz z silnymi więziami z przemysłem, umożliwia studentom zdobycie realnej perspektywy na przyszłe kariery w dziedzinie automatyki i robotyki.

Po ukończeniu kierunku, absolwenci są przygotowani do podejmowania wyzwań związanych z rozwojem i utrzymaniem zaawansowanych systemów automatyki i robotyki, które są kluczowe dla globalnej gospodarki.

Zobacz więcej: Automatyka i robotyka w Poznaniu - 2 uczelnie

 

Energetyka

Siedliskiem innowacji oraz przodującym miejscem dla poszerzania wiedzy o technologiach energii odnawialnej jest Politechnika Poznańska (PP). Znajduje się w samym sercu dynamicznego, tętniącego życiem miasta Poznania.

Kierunek Energetyka, to oferta dla pasjonatów rozwiązania problemów ekologicznych i energetycznych naszej planety. Najbardziej aktualny kierunek studiów, który koncentruje się na badaniu i rozwoju zrównoważonych systemów energetycznych.

Program ten oferuje studia inżynierskie i magisterskie, a szeroki zakres modułów nauczania obejmuje zarządzanie energią, konwersję energii, techniki oszczędzania energii i wiele więcej. Studenci mają doskonałą okazję do zdobycia praktycznego doświadczenia, dzięki bliskiej współpracy z przemysłem.

PP to miejsce, które pracuje na rzecz dostarczania naukowców i inżynierów przyszłości, którzy będą mogli sprostać wyzwaniom energetycznym XXI wieku. Ostatecznie celem jest zrozumienie i wpływanie na przyszłość energetyki na świecie.

Więcej szczegółów: Energetyka na innych uczelniach w Poznaniu - 2 uczelnie

 

Informatyka

Politechnika Poznańska (PP) to jedna z najważniejszych akademickich instytucji w Poznaniu. PP odgrywa kluczową rolę w dziedzinie Informatyki, oferując jedne z najbardziej rozwojowych i innowacyjnych programów w kraju.

Studia na kierunku Informatyka na PP dają solidne podstawy teoretyczne oraz praktyczne. Program kładzie nacisk na programowanie, analizę algorytmów, sieci komputerowe oraz umiejętność projektowania systemów informatycznych. Przygotowując studentów do zastosowań w różnych dziedzinach, od inżynierii oprogramowania po sztuczną inteligencję.

Ponadto, Politechnika Poznańska szczyci się wysoko wykwalifikowaną kadrą nauczycielską złożoną z profesorów i doktorów, którzy mają realny wpływ na rozwój nauki i technologii na świecie. Studenci mają możliwość uczestniczenia w wielu projektach badawczych i praktykach, co pozwala im zdobywać doświadczenie i umiejętności niezbędne na rynku pracy.

Z uczelnią związana jest również aktywna społeczność studencka, która organizuje różnorodne wydarzenia naukowe, sportowe i kulturalne. Wielu absolwentów kierunku Informatyka na PP zdobywa wysokie miejsca w rankingach i posiada znaczące osiągnięcia w świecie biznesu i nauki.

Sprawdź więcej: Studia informatyczne w Poznaniu - 7 uczelni

 

Inżynieria biomedyczna

Niezwykłą triangulację nauki i technologii można zaznać na kierunku Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Poznańskiej (PP). Ta renomowana instytucja naukowa usytuowana jest w sercu Poznania, miasta o znaczącym statusie akademickim.

Inżynieria Biomedyczna na PP to unikalne połączenie nauk inżynierskich, medycznych i biologicznych co pozwala na szersze zrozumienie procesów zachodzących w ciele człowieka. Program studiów jest oparty na solidnych fundamentach matematyczno-przyrodniczych, uzupełnionych o szeroką wiedzę z zakresu technologii biomedycznych.

Pod okiem doświadczonych naukowców, studenci mają okazję pracować z awangardowym sprzętem laboratoryjnym, budować symulacje komputerowe oraz badania przedmiotów na poziomie molekularnym. Studia na tym kierunku kończą się pracą dyplomową, której temat jest zwykle związany z problematyką medyczną - od tworzyć innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Absolwenci Inżynierii Biomedycznej z PP są cenionymi specjalistami na rynku pracy, nie tylko w sektorze medycznym, ale także w dziedzinach związanych z inżynierią biologiczną, materiałową i procesową.

Więcej informacji: Inżynieria biomedyczna w Poznaniu - 1 uczelnia

 

Logistyka

W sercu Wielkopolski, w Poznaniu, znajduje się jedna z czołowych polskich uczelni technicznych - Politechnika Poznańska (PP). Uczelnia, która od lat wpływa na rozwój nauki i technologii, kształcąc profesjonalistów przygotowanych do wyzwań współczesnego rynku pracy.

Jednym z atrakcyjnych kierunków oferowanych przez PP jest Logistyka. Kierunek ten zapewnia gruntowne przygotowanie w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, przepływem informacji czy zarządzania magazynami. Student otrzymuje wiedzę, która jest konieczna do wykonywania zawodu na najwyższym poziomie zarówno na stanowiskach operacyjnych, jak i menedżerskich

Program studiów składający się z dotykających bieżących problemów przedmiotów, a także praktyk i staży, pozwala studentom na praktyczne zastosowanie zdobytej na wykładach wiedzy. Przygotowuje on do pracy w szeroko pojętej branży logistycznej, zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, jak i firmach świadczących usługi logistyczne.

Studia na kierunku Logistyka na Politechnice Poznańskiej to gwarancja zdobycia cennych kwalifikacji, które są dziś niezwykle poszukiwane na rynku pracy. Absolwenci są w stanie sprostać największym wyzwaniom współczesnej logistyki i odgrywać ważną rolę w dynamicznie rozwijającym się świecie biznesu.

Zobacz więcej: Logistyka na innych uczelniach w Poznaniu - 6 uczelni

 

Mechanika i budowa maszyn

Politechnika Poznańska (PP) zlokalizowana w malowniczym mieście Poznań, jest jedną z czołowych instytucji edukacyjnych w Polsce. Znana jest ze swojej renomowanej oferty edukacyjnej, z której jednym z najbardziej popularnych kierunków jest Mechanika i Budowa Maszyn.

Studia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn dają studentom unikalną możliwość zgłębienia wiedzy z szeroko pojętej dziedziny mechaniki. Program ten ma na celu przygotowanie absolwentów do pracy w branży mechanicznej, automotive i wielu innych sektorach przemysłu. Studenci zdobywają wiedzę m.in. z zakresu teorii maszyn i mechanizmów, technologii wytwarzania, czy wytrzymałości materiałów.

PP jest również znana z silnych powiązań z przemysłem. Studenci mają okazję do zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez praktyki i staże, co nie tylko wzbogaca ich wiedzę teoretyczną, ale również umiejętności praktyczne. Dzięki temu są znakomicie przygotowani do wchodzenia na rynek pracy po zakończeniu studiów.

Infrastruktura Politechniki Poznańskiej to nowoczesne laboratoria i warsztaty, gdzie studenci mają możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Poza edukacją, PP zapewnia ciekawą ofertę kulturalną i sportową, promując aktywność oraz zdrowy styl życia.

Wybór Politechniki Poznańskiej to nie tylko prestiż, ale i gwarancja wykształcenia najwyższej jakości, które otworzy wiele drzwi w przyszłości.

Więcej szczegółów: Mechanika w Poznaniu - 1 uczelnia

 

Mechatronika

Politechnika Poznańska (PP) znajduje się w sercu Poznania, stolicy Wielkopolski. Jest to renomowana i uznana uczelnia techniczna o wysokim standardzie nauczania.

Jednym z wielu popularnych kierunków studiów na PP jest Mechatronika. Ten interdyscyplinarny kierunek łączy w sobie elementy mechaniki, elektroniki, informatyki oraz automatyki i robotyki.

Studia z mechatroniki na PP oferują szeroko zakrojony program nauczania, obejmujący zarówno teorię, jak i praktykę. Studenci mają możliwość prowadzenia badań i realizacji projektów w doskonale wyposażonych laboratoriach.

Celem kształcenia jest przygotowanie studentów do samodzielnego projektowania, budowania i utrzymania zaawansowanych systemów mechatronicznych. Absolwenci są gotowi do podjęcia pracy w przemyśle, badaniach naukowych czy też rozwoju nowoczesnych technologii.

Politechnika Poznańska kładzie duży nacisk na rozwijanie umiejętności praktycznych swoich studentów, stawiając na innowacyjność i kreatywność. Dzięki temu absolwenci są dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy i szybko odnajdują się na rynku pracy nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

Więcej: Mechatronika w Poznaniu - 1 uczelnia

 

Technologia chemiczna

Znajdująca się w sercu miasta Poznań, Politechnika Poznańska (PP) działa na rzecz przekształcania przyszłych inżynierów w światowej klasy specjalistów. Jednym z kluczowych kierunków studiów, które oferuje, jest Technologia Chemiczna .

Technologia Chemiczna na Politechnice Poznańskiej to kompleksowy program studiów, skupiający się na przekazaniu umiejętności technologicznych i inżynieryjnych. Program zawiera jak teoretyczne, tak i praktyczne aspekty procesów chemicznych, dając studentom wszechstronne wykształcenie w obszarze nauk chemicznych.

Dodatkowo, studenci mają możliwość korzystania z nowoczesnych laboratoriów oraz sprzętu, co umożliwia praktyczne zastosowanie teorii. PP współpracuje także z zakładami przemysłowymi, co daje studentom bezpośredni wgląd w procesy przemysłowych technologii chemicznych.

Kierunek Technologia Chemiczna na PP to idealny wybór dla osób zainteresowanych nauką chemiczną, inżynierią oraz technologicznymi innowacjami. Wyposażony w solidne podstawy teoretyczne i praktyczne umiejętności, absolwenci są gotowi, aby stawić czoła wyzwaniom zawodowym w dynamicznym świecie chemii i technologii.

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Politechnika Poznańska (PP), położona w samym sercu Poznania, jest jednym z wiodących ośrodków naukowych i edukacyjnych w Polsce. Znana z długiej tradycji i innowacyjności, PP skupia się na dostarczaniu interdyscyplinarnej, praktycznej edukacji najwyższej jakości.

Jednym z popularnych kierunków jest Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Ten program integruje techniczne i inżynieryjne umiejętności z kluczowymi koncepcjami zarządzania, aby przygotować studentów do skutecznego zarządzania procesami produkcyjnymi. Program zapewnia pracę dyplomową z przymiotem badawczym i projektowym, która łączy teorię z praktyką.

Studia na tym kierunku skierowane są do osób zainteresowanych zarządzaniem procesami związanymi z produkcją, projektowaniem systemów produkcyjnych i zarządzaniem projektami. To idealny wybór dla tych, którzy dążą do bycia liderami w swojej branży.

Politechnika Poznańska zapewnia nie tylko solidne podstawy teoretyczne, ale także szereg możliwości praktycznych, w tym staże i praktyki w krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach, co daje absolwentom przewagę na rynku pracy.

Zobacz więcej: Studia zarządzania w Poznaniu - 13 uczelni

 

Najpopularniejsze kierunki studiów na uczelni

1. Inżynieria zarządzania - ponad 10 kandydatów na jedno miejsce

Inżynieria zarządzania to zarówno studia I i II stopnia. Kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra. Studia można podjąć w uczelni państwowej i prywatnej. W trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Kierunek ten gwarantuje zdobycie niezbędnych umiejętności przydatnych w dalszym życiu zawodowym.

Idealnym kandydatem jest osoba, która interesuje się naukami ścisłymi, społecznymi i technicznymi. Dużym atutem są też rozwinięte umiejętności organizacyjne i przywódcze. Tematyka zajęć na tym kierunku to prze wszystkim nauki ścisłe, informatyczne, ekonomiczne oraz nauki o zarządzeniu.

Wśród przedmiotów znajdziemy: matematykę, podstawy zarządzania, mikroekonomia, wprowadzenie do techniki czy zachowania organizacyjne. Studenci zdobędą również wiedzę praktyczną z tego zakresu. Wiedza i doświadczenie po tym kierunku są bardzo pożądane w późniejszym życiu zawodowym. Gwarantuje on prace w przedsiębiorstwach i instytucjach na stanowiskach kierowniczych bądź menadżerskich. To interesujący kierunek, który kompleksowo przygotuje do wykonywanego zawodu.

Program studiów na kierunku Inżynieria zarządzania

2. Logistyka - ponad 8 kandydata na jedno miejsce

Studia Logistyka to zarówno studia I jak i II stopnia. Możemy je podjąć w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra. Są one gwarancją zdobycia niezbędnych umiejętności przydatnych w dalszym życiu zawodowym. Jest to bardzo bogaty kierunek. Bardzo pożądanych przez uczniów.

W programie studiów znajdziemy następujące przedmioty: matematyka, fizyka, statystyka, maszynoznawstwo, ekonomia i organizacja transportu, grafika inżynierska, inżynieria logistyczna, finanse i rachunkowości.

Studenci pozyskują wiedzę z zakresu zasad zarządzania nowoczesnymi zasobami logistycznymi oraz ekonomii. W tej dziedzinie jest bardzo duża konkrecja, więc warto się cały czas dokształcać i być najlepszym. Student po ukończeniu kierunku Logistyka będzie mógł podjąć prace w firmach spedycyjno transportowych, centach logistycznych, różnego rodzaju działach logistycznych. To bardzo interesujący kierunek. Przygotowuje kompleksowo do pracy zawodowej i sukcesów w dalszym życiu.

Program studiów na kierunku Logistyka

3. Mechatronika - ponad 9 kandydatów na jedno miejsce

Studia na tym kierunku to zarówno studia I jak również II stopnia. Możemy je podjąć w trybie stacjonarnym, dziennym. Kończą się ukończeniem dyplomu inżyniera lub magistra. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności przydatnych w dalszym życiu zawodowym.

Ten kierunek przyciąga szerokie grono odbiorców. Student uczący się na tym kierunku pozyskuje wiedzę związaną z kilkoma dziedzinami. Między innymi mechaniką, elektronikom i informatykom. W planie zająć znajdziemy miedzy innymi: matematykę, podstawy automatyki, projektowanie układów elektronicznych, technologia i organizacja montażu, napędy urządzeń mechatronicznych, automatyzacja, wytrzymałość materiałów oraz mechanika techniczna.

Student nabywa bardzo wielu umiejętności zwianych z dalszym życiem zawodowym. Może pracować w zakładach produkcyjnych jak również różnego rodzaju przedsiębiorstwach czy jednostkach wytwarzających sprzęt medyczny laboratoryjny. Kierunek jest bardzo interesujący i wymaga szczególnej wiedzy i umiejętności.

Program studiów na kierunku Mechatronika
ikonka kierunki studiów

Zasady rekrutacji na wybrane wydziały na - Politechnika Poznańska (PP)

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Politechnika Wrocławska
Politechnika Śląska
Politechnika Krakowska

Politechnika Poznańska (PP) - Aktualności