Galeria Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
Galeria Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
Galeria Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
Galeria Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
Galeria Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Adaptacje do zmiany klimatu

         

Agroinżynieria

Zobacz

         

Architektura Krajobrazu

Zobacz

Zobacz

         

Bioeconomy

Zobacz

         

Bioinformatyka

Zobacz

Zobacz

         

Biologia

Zobacz

Zobacz

         

Biologia człowieka

Zobacz

Zobacz

         

Biotechnologia

Zobacz

Zobacz

         

Budownictwo

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Ekonomia

Zobacz

         

Food Technology

Zobacz

         

Geodezja i kartografia

Zobacz

Zobacz

         

Gospodarka Przestrzenna

Zobacz

Zobacz

         

Inżynieria bezpieczeństwa

Zobacz

Zobacz

         

Inżynieria i gospodarka wodna

Zobacz

Zobacz

         

Inżynieria środowiska

Zobacz

Zobacz

         

Ochrona środowiska

Zobacz

Zobacz

         

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Zobacz

Zobacz

         

Ogrodnictwo

Zobacz

Zobacz

         

Rolnictwo

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Technologia i organizacja gastronomii

Zobacz

         

Technologia żywności i żywienie człowieka

Zobacz

Zobacz

         

Veterinary Medicine

Zobacz

         

Weterynaria

Zobacz

         

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie jakością i analiza żywności

Zobacz

Zobacz

         

Zootechnika

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Żywienie człowieka i dietetyka

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni UPWR we Wrocławiu


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest najlepszą uczelnią rolniczą w Polsce i jedną z największych szkół wyższych we Wrocławiu. Bogata oferta edukacyjna oraz studia w języku angielskim, cenieni specjaliści wielu dziedzin wraz z nowoczesnym zapleczem dydaktycznym - to wszystko stawia Uniwersytet Przyrodniczy w czołówce wrocławskich szkół wyższych i sprawia, że absolwenci tej uczelni są cenieni i poszukiwani na rynku pracy.

fasada budynku upwrlaboratorium upwrsala wykladowa upwrstudenci upwr

 

Dlaczego warto studiować na UPWr?

 • THE Impact Rankings 2022:
  - cel 2. „Zero głodu" - 1 miejsce w kraju i pozycja w przedziale 101-200 na świecie,
  - cel 15. „Życie na lądzie" - jedna z dwóch uczelni w kraju w przedziale 101- 200,
  - cel 11. „Zrównoważone miasta i regiony" - 4 miejsce w kraju;
 • potwierdzenie najwyższych międzynarodowych standardów jakości zarządzania i utrzymanie certyfikatu PN-EN ISO 9001:2015,
 • logo Human Resources Excellence in Research - znak jakości w zakresie standardów prowadzenia badań naukowych i zatrudniania naukowców,
 • 174. miejsce w obszarze Food Science and Technology oraz 287. miejsce w naukach weterynaryjnych w rankingu szanghajskim w roku 2021,
 • 1. miejsce w rankingu „Perspektyw" wśród uczelni rolniczych i 25. miejsce wśród wszystkich uczelni wyższych w kraju w roku 2022,
 • kierunki o żywności i żywieniu oraz weterynaria na drugich pozycjach w swoich kategoriach według rankingu „Perspektyw" 2022,
 • kierunki geodezja i kartografia oraz zootechnika umieszczone w pierwszej trójce najlepszych kierunków w Polsce w swoich kategoriach według rankingu „Perspektyw" 2022,
 • pozytywna ocena Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej (EAEVE) dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz Certyfikat Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej - Doskonały kierunek - dla kierunku weterynaria,
 • 18 kierunków studiów pozytywnie ocenionych przez Polską Komisję Akredytacyjną,
 • uczestnictwo w konkursie Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza. Obecność w gronie 20 najlepszych uczelni w kraju,
 • kadra dydaktyczna - czyli eksperci cenieni w środowisku naukowym i wśród przedsiębiorców,
 • łatwość w znalezieniu dobrej pracy po studiach,
 • współpraca uczelni ze szkołami wyższymi z całego świata - szansa na wymiany studenckie, praktyki i staże,
 • rozwój Twoich pasji - UPWr wspiera działalność organizacji studenckich, studenckich kół naukowych oraz grup twórczych,
 • kampus, który tętni życiem - w murach uczelni poznasz wiele ciekawych osób i zasmakujesz studenckiego życia we Wrocławiu.

 

Media

Zarejestrowane materiały z ubiegłorocznych Dni Otwartych online: https://www.youtube.com/watch?v=cx51xT0ZYTk

Wykłady on-line: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXT-6OFAMSqpH5liznl95D95GE6wsfi0q

Seria animacji o dyscyplinach wiodących na UPWr: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXT-6OFAMSqqohXMG63uXx15i1oe-NXA0

 

Kontakt do uczelni

50-363 Wrocław

Plac Grunwaldzki 24a, pok.138

tel.:

71 320 10 75