Reklama - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)

50-375 Wrocław

ul. C. K. Norwida 25

tel.:

71 320 10 75, 71 320 10 45

ikonka email do uczelni

rekrutacja@upwr.edu.pl

Agrobiznes
Agroinżynieria
Architektura Krajobrazu
Bioeconomy NOWOŚĆ!
Bioinformatyka
Biologia
Biologia człowieka
Biotechnologia
Budownictwo
Ekonomia
Food Technology studia II stopnia
Geodezja i kartografia
Gospodarka Przestrzenna
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria środowiska
Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Technologia i organizacja gastronomii
Technologia żywności i żywienie człowieka
Veterinary Medicine
Weterynaria
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie jakością i analiza żywności
Zootechnika
Żywienie człowieka i dietetyka

Opis Uczelni

Historia wrocławskiej uczelni przyrodniczej sięga połowy XIX w., kiedy utworzono wileńską Akademię Medycyny Weterynaryjnej, jednak jako samodzielna instytucja istnieje od 17-11-1951r., na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, wydzielającego z Politechniki i Uniwersytetu – czterowydziałową Wyższą Szkołę Weterynaryjną.

Od 1972r. uczelnia działała jako Akademia Rolnicza, a od 2006r. funkcjonuje pod obecną nazwą Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Obecnie dolnośląska szkoła wyższa jest uczelnią interdyscyplinarną, o strukturze pięciowydziałowej, na której przeważają kierunki przyrodnicze. Rankingi przeprowadzane przez „Perspektywy” i „Rzeczpospolitą”, stawiają uczelnię na drugim miejscu wśród szkół wyższych o charakterze przyrodniczym i rolniczym oraz 25 miejsce wśród najlepszych polskich uczelni.

Liczne patenty, certyfikaty i wyróżnienia, sprawiają, że dolnośląski Uniwersytet Przyrodniczy jest jedną z najlepszych uczelni specjalistycznych. Międzynarodowe projekty badawcze oraz umowy edukacyjne z partnerami zagranicznymi, dają studentom Uniwersytetu Przyrodniczego możliwość odbywania staży, lub korzystania z ofert edukacyjnych wielu uczelni europejskich.


 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Budownictwo 2 400
Rolnictwo 2 100
Veterinary Medicine 17 500
Zootechnika 2 200

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Biotechnologia na Uniwersytecie Wrocławskim
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – tutaj studiują najciekawsi!
WSL Zapraszamy Na Studia

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr) - Aktualności

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni dolnośląskie