Akademia Jagiellońska w Toruniu(Niepublliczna)

palceholder

87-100 Toruń

ul. Prosta 4

tel.:

695 000 014

Studia dyplomowe - kierunki
Administracja (studia I stopnia)
Informatyka (studia inżynierskie)
Kierunek Administracyjno-ekonomiczny (studia II stopnia)
Pedagogika (studia I i II stopnia)
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia jednolite magisterskie)
Pedagogika specjalna (studia jednolite magisterskie)
Politologia (studia I stopnia)
Politologia – Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (studia II stopnia)
Polityka publiczna (studia I stopnia)
Stosunki międzynarodowe (studia I i II stopnia)
Zarządzanie i przywództwo (studia I stopnia)

Opis Uczelni

Akademia Jagiellońska

Akademia Jagiellońska jest uczelnią niepubliczną istniejącą od 2003 roku. Uczelnia została wpisana do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 281.

W początkowym okresie działalności funkcjonowała pod nazwą Toruńska Szkoła Wyższa. Następnie, w latach 2013-2022 jako Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa. Obecną nazwę przyjęła w 2022 roku.

 

Misja Uczelni

Akademia Jagiellońska w Toruniu to uczelnia z siedzibą w malowniczym Toruniu, ceniona zarówno za swój wkład w kształcenie młodych umysłów, jak i za swój kulturalny i historyczny wpływ na miasto.

Misja Akademia Jagiellońska w Toruniu to promowanie naukowej i twórczej najwyższej próby, dążenie do doskonałości w procesie naukowym oraz w kształceniu studentów. Obowiązkiem Akademii jest przede wszystkim rozwój nauki i umiejętności, które służą lokalnej społeczności i społeczeństwu jako całości.

Akademia dąży do bycia liderem, kreującym nowatorskie technologie, strategie i idee, z której absolwenci są gotowi stanąć do wyzwań XXI wieku. W ramach swojej misji, Akademia szczególny nacisk kładzie na interdyscyplinarność, zachęcając do współpracy między różnymi dziedzinami nauki i zapewniając wsparcie dla inicjatyw, które mogą przekształcić społeczność akademicką i społeczeństwo.

Mówiąc o Akademia Jagiellońska w Toruniu, nie sposób nie wspomnieć o jej zasłużonej reputacji. Jest to miejsce, gdzie nauka spotyka się z pasją, gdzie zainteresowania spotykają się z nauką, a uczniowie są przymuszani do myślenia krytycznego, by stawić czoła wyzwaniom dzisiejszego świata.

 

Koła naukowe na Akademii Jagiellońskiej

Akademia Jagiellońska w Toruniu jest jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych miejsc edukacyjnych w Polsce. Obfituje w różne możliwości dla swoich studentów, w szczególności w liczne koła naukowe.

Koła naukowe na Akademii Jagiellońskiej mają na celu pobudzać zainteresowanie studentów szeroko pojętą nauką. Studenci mają możliwość rozwijania swoich pasji naukowych, korzystając z wiedzy i doświadczenia profesorów uczelni oraz wymieniając się myślami z innymi naukowcami.

Istnieje wiele różnych kół naukowych na tej uczelni, które obejmują każdą potencjalną dziedzinę nauki, od biologii po inżynierię. Każde z nich zapewnia studentom nie tylko praktyczne doświadczenie w ich wybranej dziedzinie, ale także nieocenione doświadczenia w pracy zespołowej i zdolności prezentacji.

Koła naukowe na Akademii Jagiellońskiej stanowią istotny aspekt edukacji, który pozwala studentom zdobywać doświadczenie, jednocześnie rozwijając swoje umiejętności i pasje naukowe. Zapisanie się do koła naukowego to doskonały sposób na wzbogacenie swojego życiorysu i rozwinięcie sieci kontaktów w środowisku naukowym.

 

Studia podyplomowe

Serce Toruńskiego świata akademickiego bije w murach Akademii Jagiellońskiej w Toruniu. Założona kilka wieków temu, uczelnia łączy w sobie tradycję i nowoczesność, tworząc idealne warunki do nauki i rozwoju.

Studia podyplomowe w Akademii Jagiellońskiej w Toruniu to gwarancja otrzymania solidnej wiedzy i nabycia kompetencji, które umożliwią podjęcie wyzwań współczesnego rynku pracy. Oferta jest niezwykle szeroka, obejmująca różne dziedziny nauki i praktyki.

Akademia Jagiellońska prężnie współpracuje z różnymi podmiotami z sektora publicznego i prywatnego, co daje studentom podyplomowym liczne możliwości na realizację praktyk i staży. Istnieje też współpraca z zagranicznymi uczelniami, co otwiera możliwość uczenia się i wymiany doświadczeń na międzynarodowym poziomie.

Infrastruktura uczelni, w tym nowoczesne budynki, laboratoria, biblioteki i centra sportowe, tworzą doskonałe warunki dla nauki. Uczelnia jest również miejscem wielu imprez kulturalnych, a Toruń – jako miasto z bogatą historią i kulturą – oferuje wiele atrakcji poza uczelnianymi murami.

Dla każdego, kto chce podnieść swoje kwalifikacje, Akademia Jagiellońska w Toruniu jest doskonałym wyborem.

 

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Przewodnik dla nowych studentów UMK
Bydgoska Szkoła Wyższa: Twoja wiedza - Twój sukces
Inauguracja Sopockiej Szkoły Wyższej 2020/2021