Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

41-300 Dąbrowa Górnicza

ul. Cieplaka 1c

tel.:

32 262-28-05, 295-93-10, 295-93-11

ikonka email do uczelni

info@wsb.edu.pl

Administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Ekonomia
Filologia angielska
Fizjoterapia
Informatyka
Logistyka
Pedagogika
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Transport
Zarządzanie

Opis Uczelni

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej. Uczelnia rozpoczęła swoją działalność na mocy decyzji wydanej przez Ministra Edukacji Narodowej 04-VIII-1995r., prowadząc działalność edukacyjną jako Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Niepubliczna szkołą wyższa obecną nazwę Akademia WSB otrzymała na mocy ustawy 15-IV-2018r. Śląska Akademia WSB, prowadzi studia I-ego stopnia z tytułem licencjata lub inżyniera, jednolite studia magisterskie, studia magisterskie uzupełniające II-ego stopnia oraz studia doktoranckie.

Uczelnia oferuje również szeroką ofertę studiów podyplomowych i menadżerskich studiów MBA, a studenci obcojęzyczni, mogą wybrać ofertę studiów prowadzonych w języku angielskim. Podstawową jednostką organizacyjną uczelni jest Wydział Nauk Stosowanych oraz Wydziały Zamiejscowe w Olkuszu, Żywcu, Krakowie i Cieszynie.

Studenci rozwijający swoje pasje sportowe mogą wstąpić do Akademickiego Związku Sportowego, który czynnie prowadzi 27 sekcji sportowych. Dział Rozwoju Nauki realizuje międzynarodowe projekty badawcze, przyznaje granty i stypendia na prace naukowo-badawcze, uczelnia bierze również udział w projektach Erasmus+, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, i Interreg. Dużym zainteresowaniem studentów cieszą się nowe kierunki studiów w tym związane z kryminalistyką czy przyszłą pracą w służbie zdrowia i służbach mundurowych.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Administracja 2285 2135
Administracja publiczna i samorządowa 1975 1475
Bezpieczeństwo narodowe 2285 2160
Ekonomia 2285 2135
Filologia angielska 2285 2135
Fizjoterapia 2900 2900
Informatyka 2285 2135
Logistyka 2425 2425
Pedagogika 2285 2135
Socjologia 2285 2135
Stosunki międzynarodowe 2285 2135
Transport 2425 2425
Zarządzanie 2285 2135

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Wywiad z Prezydentem Uczelni Waldemarem Gajdą - "Nasi Wykładowcy" WSZ-SW
Studia na Uniwersytecie SWPS
Społeczna Akademia Nauk #wybieramsan

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej - Aktualności

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni śląskie