Reklama - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej(Niepublliczna)

palceholder

41-300 Dąbrowa Górnicza

ul. Cieplaka 1C

tel.:

32 295 93 10,
32 295 93 12,
32 295 93 88

Studia dyplomowe - kierunki
Administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Ekonomia
Filologia angielska
Fizjoterapia
Informatyka
Logistyka
Pedagogika
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Transport
Zarządzanie

Opis Uczelni

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej. Uczelnia rozpoczęła swoją działalność na mocy decyzji wydanej przez Ministra Edukacji Narodowej 04-VIII-1995r., prowadząc działalność edukacyjną jako Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Niepubliczna szkołą wyższa obecną nazwę Akademia WSB otrzymała na mocy ustawy 15-IV-2018r. Śląska Akademia WSB, prowadzi studia I-ego stopnia z tytułem licencjata lub inżyniera, jednolite studia magisterskie, studia magisterskie uzupełniające II-ego stopnia oraz studia doktoranckie.

Uczelnia oferuje również szeroką ofertę studiów podyplomowych i menadżerskich studiów MBA, a studenci obcojęzyczni, mogą wybrać ofertę studiów prowadzonych w języku angielskim. Podstawową jednostką organizacyjną uczelni jest Wydział Nauk Stosowanych oraz Wydziały Zamiejscowe w Olkuszu, Żywcu, Krakowie i Cieszynie.

Studenci rozwijający swoje pasje sportowe mogą wstąpić do Akademickiego Związku Sportowego, który czynnie prowadzi 27 sekcji sportowych. Dział Rozwoju Nauki realizuje międzynarodowe projekty badawcze, przyznaje granty i stypendia na prace naukowo-badawcze, uczelnia bierze również udział w projektach Erasmus+, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, i Interreg. Dużym zainteresowaniem studentów cieszą się nowe kierunki studiów w tym związane z kryminalistyką czy przyszłą pracą w służbie zdrowia i służbach mundurowych.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Zarządzanie22852135
Socjologia22852135
Informatyka22852135
Administracja publiczna i samorządowa19751475
Stosunki międzynarodowe22852135
Ekonomia22852135
Pedagogika22852135
Logistyka24252425
Administracja22852135
Filologia angielska22852135
Fizjoterapia 29002900
Bezpieczeństwo narodowe22852160
Transport24252425

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Wywiad z Prezydentem Uczelni Waldemarem Gajdą - "Nasi Wykładowcy" WSZ-SW
Studia na Uniwersytecie SWPS
Społeczna Akademia Nauk #wybieramsan

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej - Aktualności