Wyższa Szkoła Prawa (WSP) we Wrocławiu

50-266 Wrocław

ul. Świętej Jadwigi 12

tel.:

71-71-88-111

ikonka email do uczelni

rekrutacja@prawowroclaw.edu.pl

Studia dyplomowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne spec. Cyberprzestępczość
Bezpieczeństwo wewnętrzne spec. Kryminologia i kryminalistyka
Prawo
Bezpieczeństwo wewnętrzne spec. Zarządzanie kryzysowe

Opis Uczelni

Wrocławska uczelnia wywodzi się bezpośrednio z utworzonej w 1992r. Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie. Po otworzeniu filii zamiejscowej we Wrocławiu, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 01-06-2011r., nadał dolnośląskiej placówce edukacyjnej uprawnienie, pozwalające prowadzić studia I-ego stopnia na kierunku administracyjnym.
Dotychczasowa filia, działająca jako Wydział Zamiejscowy, od 28-08-2014r. został przemianowany na Wyższą Szkołę Prawa im. Heleny Chodkowskiej z uprawnieniami do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo.

Obecna nazwa Wyższa Szkoła Prawa, obowiązuje od 01-12-2017r. Wrocławska Szkoła Wyższa oferuje zarówno jednolite, 5-cio letnie studia magisterskie, studia I-ego stopnia, z tytułem zawodowym licencjata, jak i podyplomowe studia 2-semestralne. Szkoła posiada prestiżowy certyfikat TOLES – uprawniający do przeprowadzania egzaminów w zakresie kompetencji posługiwania się prawniczym językiem angielskim. Wykładowcy i pracownicy akademiccy uczelni wydają liczne publikacje naukowe, często są również ekspertami podczas krajowych i międzynarodowych konferencji z zakresu prawa i bezpieczeństwa.


 

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Uniwersytet Zielonogórski
Uniwersytet Opolski na progu wielkich zmian

Wyższa Szkoła Prawa (WSP) we Wrocławiu - Aktualności

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni dolnośląskie