Galeria Wyższa Szkoła Prawa (WSP) we Wrocławiu
Galeria Wyższa Szkoła Prawa (WSP) we Wrocławiu
Galeria Wyższa Szkoła Prawa (WSP) we Wrocławiu
Galeria Wyższa Szkoła Prawa (WSP) we Wrocławiu
Galeria Wyższa Szkoła Prawa (WSP) we Wrocławiu
Galeria Wyższa Szkoła Prawa (WSP) we Wrocławiu
Galeria Wyższa Szkoła Prawa (WSP) we Wrocławiu
Galeria Wyższa Szkoła Prawa (WSP) we Wrocławiu
Galeria Wyższa Szkoła Prawa (WSP) we Wrocławiu
Galeria Wyższa Szkoła Prawa (WSP) we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Cyberbezpieczeństwo

Zobacz

Zobacz

         

Kryminologia i kryminalistyka

Zobacz

Zobacz

         

Prawo

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie kryzysowe

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni - WSP we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Prawa jest uczelnią niepubliczną o profilu praktycznym. Specjalizujemy się w kształceniu specjalistów z zakresu prawa, kryminologii i kryminalistyki, cyberbezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Skupiamy się na rozwoju umiejętności pozwalających na odpowiednie przygotowanie do wybranego zawodu lub dostania się na wymarzoną aplikację prawniczą. Nasza kadra składa się z doświadczonych nauczycieli akademickich oraz wykwalifikowanych praktyków, którzy poza niezbędną wiedzą, chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi.

Doskonała lokalizacja

Siedziba uczelni to zabytkowy, kameralny budynek dostosowany do potrzeb młodych ludzi, także tych z niepełnosprawnościami. Do dyspozycji studentów są wygodne sale wykładowe, w tym sala sądowa, pracownia kryminalistyczna i komputerowa, świetnie wyposażona biblioteka oraz szybkie WiFi. W przerwie między zajęciami studenci mogą także skorzystać z patio. Atutem Uczelni jest jej położenie w samym centrum Wrocławia, w sąsiedztwie Hali Targowej i ulubionego miejsca spotkań studentów – Wyspy Słodowej, tylko kilka minut tramwajem od Dworca Głównego PKP.

 

Studiuj u nas!

PRAWO

Jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu to gwarancja zdobycia solidnej wiedzy prawniczej oraz umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w zawodach prawniczych. Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu na kierunku Prawo proponuje dwie specjalności:

 • Prawo w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących rozstrzygania spraw karnych, rozstrzygania sporów cywilnych, udziału w postępowaniach mediacyjnych. Student przygotowywany jest do zawodu przez praktyków. Nabywa wiedzę rozwiązując kazusy prawne, bierze regularnie udział w symulacjach rozpraw sądowych, konkursach krasomówczych, w warsztatach z zakresu medycyny sądowo-lekarskiej i warsztatach z zakresu kryminalistyki. Zdobywa umiejętność tworzenia pism urzędowych i procesowych. Poznaje działalność sądów, prokuratury, policji. Wybranie tej specjalności ukierunkowuje Studenta na wykonywanie w przyszłości zawodu sędziego, prokuratora, adwokata, notariusza, radcy prawnego, komornika,
 • Obsługa prawna przedsiębiorców i konsumentów pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności umożliwiające świadczenie usług prawnych na rzecz różnych podmiotów gospodarczych (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek). Specjalność umożliwia prowadzenie poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń. Student nabywa umiejętność sporządzania pism procesowych na rzecz przedsiębiorców oraz konsumentów. Wybranie tej specjalności ukierunkowuje Studenta na wykonywanie w przyszłości takich zawodów jak doradca prawny, mediator, negocjator, prawnik w korporacjach, menedżer, ekspert prawny firm ubezpieczeniowych i windykacyjnych.

Studenci Wyższej Szkoły Prawa zdobywaną na zajęciach wiedzę teoretyczną pogłębiają w praktyce poprzez realizację studenckich praktyk zawodowych. Praktyki administracyjne, karnistyczne, cywilistyczne i gospodarcze realizowane są w odpowiednio dobranych instytucjach m.in. w organach administracji, jednostkach organizacyjnych wymiaru sprawiedliwości oraz w kancelariach adwokackich, radcowskich, komorniczych, notarialnych czy restrukturyzacyjnych.

Nasi Absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • kancelariach
 • wymiarze sprawiedliwości
 • organizacjach pozarządowych
 • korporacjach
 • małych i średnich przedsiębiorstwach

Absolwent kierunku Prawo otrzymuje przygotowanie prawnicze zgodne z europejskimi standardami. Poza realizacją przedmiotów z kanonu nasze studia prawnicze oferują szeroki wybór przedmiotów obejmujących różne dyscypliny prawnicze np. prawo celne, prawo dyplomatyczne i konsularne, prawo transportowe, sądownictwo międzynarodowe, prawo budżetowe, prawo budowlane, psychologia sądowa, medycyna sądowa.

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Studia licencjackie w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - ze specjalnością Kryminologia i kryminalistyka, Cyberbezpieczeństwo oraz Zarządzanie kryzysowe - mają za zadanie przygotować studentów do pracy w instytucjach i służbach mundurowych na co dzień odpowiadających za przestrzeganie prawa, zapewnianie ładu i bezpieczeństwa publicznego. Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne będą mogli znaleźć zatrudnienie w Policji, Straży Granicznej, w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biurze Ochrony Rządu czy w Straży Miejskiej, Straży Więziennej. Z powodzeniem mogą się również ubiegać o pracę w strukturach administracji publicznej – zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym np. wojewódzkich Centrach Zarządzania Kryzysowego. Absolwenci kierunku znajdą również zatrudnienie w biznesie. Dla wielu podmiotów gospodarczych, specjaliści od bezpieczeństwa wewnętrznego stanowią cenny nabytek, a często i podstawę działalności. Po ukończeniu studiów możesz zatem znaleźć zatrudnienie np. w firmach z sektora związanego z bezpieczeństwem informacji lub firmach ochroniarskich i detektywistycznych.

Program studiów w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne został stworzony w ten sposób, aby efektywnie łączyć ze sobą poszczególne dziedziny prawa, ekonomii i zarządzania z teoretyczną i praktyczną wiedzą na temat bezpieczeństwa publicznego i funkcjonowania służb. Wykładowcy prowadzący zajęcia na kierunku to przede wszystkim wysokiej klasy specjaliści z dziedziny bezpieczeństwa i obronności. Ich wieloletnie doświadczenie, m. in. z pracy w tzw. resortach siłowych, gwarantuje wysoki poziom przekazywanej przez nich wiedzy oraz nabywanych przez studentów praktycznych umiejętności – często niezbędnych do zdobycia uznania w oczach pracodawcy. Zajęcia odbywają się m.in. w doskonale wyposażonej pracowni kryminalistycznej oraz sali komputerowej, a w ramach zajęć studenci mogą uczestniczyć m.in. w symulacji oględzin miejsca zbrodni, ćwiczeniach z ratownictwa oraz zajęciach z samoobrony.

Od roku akademickiego 2023/2024 w ofercie edukacyjnej Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu dostępne są również trzysemestralne studia magisterskie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, podczas których studenci mogą poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć jeszcze bardziej doceniane na rynku pracy kompetencje. Studia II stopania na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w WSP trwają 3 semestry i są realizowane w ramach dwóch specjalności – Analiza kryminalna oraz Kryminologia i kryminalistyka. Studia obejmują zagadnienia z zakresu funkcjonowania służb bezpieczeństwa i porządku publicznego, wojska, więziennictwa, a także sektora ochrony czy detektywistyki.

Studia w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, mają na celu wszechstronne przygotowanie absolwentów, pod względem teoretycznym i praktycznym, do podjęcia pracy w firmach i instytucjach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem oraz służbach i formacjach mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne Rzeczypospolitej Polskiej.

Nasi Absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • Policji
 • Straży Miejskiej
 • Służbach specjalnych
 • Straży Granicznej
 • służbie więziennej
 • strukturach administracji publicznej: rządowej i samorządowej,
 • publicznych i prywatnych podmiotach gospodarczych.

Zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów z dziedziny prawa, bezpieczeństwa i obronności, mających doświadczenie w pracy w resortach odpowiedzialnych w Polsce za bezpieczeństwo są gwarancją tego, że studia na tym kierunku będą interesujące i praktyczne.

 

Rekrutacja

O przyjęciu na studia do Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym wystarczy świadectwo maturalne. Decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu udzielane są przez Biuro Rekrutacji:

 • pod numerem tel. (71) 71 88 111
 • e-mail: rekrutacja@prawowroclaw.edu.pl

 

Kontakt do uczelni

50-266 Wrocław

ul. Świętej Jadwigi 12

tel.:

71-71-88-111