Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


Studia Kraków - najpopularniejsze kierunki | Nowy ranking

ikonka studia

Studia / Uczelnie w Krakowie - 24 uczelnie

Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Galeria Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 5

Kierunki/Specjalizacje: 68

Opinie: 10

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie jest uczelnią publiczną, która kontynuuje działalność utworzonej w 1946 roku Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W początkach swojej działalności uczelnia kształciła jedynie nauczycieli. Obecnie w jej strukturach działa pięć Wydziałów: Nauk Humanistycznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Nauk Społecznych, Sztuki, Pedagogiki i Psychologii. Uniwersytet Pedagogiczny co roku zajmuje czołowe miejsca w rankingach uczelni pedagogicznych w Polsce, stale poszerza, urozmaica i unowocześnia ofertę kształcenia, co przyciąga studentów o różnych zainteresowaniach. Kształci studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia, studiach magisterskich, a także podyplomowych. W bogatej ofercie kształcenia można znaleźć kierunki humanistyczne, ścisłe i przyrodnicze. Uczelnia dysponuje świetnym zapleczem naukowo-dydaktycznym, oferuje studentom możliwość realizowania pasji i zainteresowań, a także zapewnia bardzo dobre warunki bytowe. 

Akademia Ignatianum w Krakowie

Galeria Akademia Ignatianum w Krakowie
Galeria Akademia Ignatianum w Krakowie
Galeria Akademia Ignatianum w Krakowie
Galeria Akademia Ignatianum w Krakowie
Galeria Akademia Ignatianum w Krakowie
Galeria Akademia Ignatianum w Krakowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 2

Kierunki/Specjalizacje: 12

Opinie: 26

Akademia Ignatianum w Krakowie ma bogatą historię i długie tradycje kształcenia. Powstała w 1932 roku jako Krakowski Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego. Obecnie jest to uczelnia kościelna, która posiada wszystkie państwowe uprawnienia do prowadzenia studiów wyższych. Kształci się w niej ponad 4300 studentów. W strukturze organizacyjnej uczelni znajdują się dwa wydziały – Wydział Filozoficzny oraz Wydział Pedagogiczny. Uczelnia realizuje studia humanistyczne oraz z zakresu nauk społecznych. Prowadzi kształcenie pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, a także wiele studiów podyplomowych oraz dodatkowych kursów i szkoleń dla studentów i nie tylko. Oprócz działalności dydaktycznej, Akademia Ignatianum realizuje również działalność naukowo-badawczą w wielu obszarach nauk humanistycznych i społecznych. Uczelnia ma doskonałą renomę, cieszy się popularnością nie tylko wśród polskich, ale również zagranicznych studentów. Wysokie standardy nauczania, doskonałe zaplecze dydaktyczne i bytowe, a także wykwalifikowana kadra wykładowców na wszystkich kierunkach zapewniają najlepszy poziom kształcenia.

Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera

Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 9

Opinie: 18

Wyższa Szkoła Europejska to krakowska uczelnia niepubliczna, która powstała w 2003 roku z inicjatywy Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak. Uczelnia kształci na studiach pierwszego i drugiego stopnia, posiada również bogatą ofertę studiów podyplomowych. Kształcenie realizowane jest w tych kierunkach, które obecnie cieszą się dużym zainteresowaniem pracodawców zarówno w kraju, jak i za granicą. Uczelnia zapewnia świetną bazę dydaktyczno-naukową oraz doskonałych wykładowców, wśród których wiele jest znanych i cenionych osób ze świata nauki i biznesu. Studenci, którzy decydują się na kształcenie w Wyższej Szkole Europejskiej mogą uczestniczyć w ciekawych projektach czy zagranicznych wymianach. Absolwenci, którzy ukończyli już Wyższą Szkołę Europejską podkreślają, że jest to uczelnia przyjazna studentom, doskonale zorganizowana oraz z wysokimi standardami nauczania. 

Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 16

Kierunki/Specjalizacje: 160

Opinie: 23

Uniwersytet Jagielloński jest najstarszą polską uczelnią, a także jedną z najstarszych na świecie. Współczesny UJ to przede wszystkim wysokie standardy nauczania, renoma oraz ogromny wybór kierunków i specjalności kształcenia, wśród których coś dla siebie znajdą zarówno osoby szukające kierunków przyrodniczych i ścisłych, jak i studenci celujący w kształcenie humanistyczne czy w naukach społecznych. Aktualnie Uniwersytet Jagielloński kształci studentów na 78 kierunkach i w 149 specjalnościach. Na wszystkich kierunkach, rodzajach i formach studiów uczy się dzisiaj blisko 50 tysięcy studentów. Na uczelni pracuje ponad 7200 osób, z czego 3800 to nauczyciele akademiccy. Uniwersytet Jagielloński zapewnia wysoką jakość kształcenia, doskonała bazę dydaktyczno-naukową oraz bytową, a także możliwości rozwoju pasji, zainteresowań i indywidualnych zdolności. Uczelnia realizuje szereg międzynarodowych projektów, badań, umożliwia wymianę studencką do różnych uczelni na świecie. Co roku zajmuje również wysokie miejsca w krajowych i zagranicznych rankingach szkół wyższych czy ich poszczególnych kierunków. 

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)

Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 7

Opinie: 14

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia to prywatna uczelnia wyższa, która na mapie niepublicznych uczelni jest obecna od 2002 roku. Była pierwszą wyższa uczelnią zawodową, która powstała w Polsce południowo-wschodniej. Szkoła skupia się na kształceniu w zawodach medycznych i okołomedycznych w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia, a także jednolitych studiów magisterskich. Z oferty uczelni mogą skorzystać osoby, które chcą studiować dietetykę, fizjoterapię czy kosmetologię. Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia ma również w ofercie duży wybór studiów podyplomowych czy profesjonalnych szkoleń. Uczelnia posiada rozbudowaną bazę dydaktyczną i bytową, zapewnia studentom dostęp do świetnie wyposażonych pracowni i biblioteki. Współpracuje z najlepszymi firmami i ośrodkami medycznymi w Krakowie i nie tylko. Kształci według najlepszych standardów akademickich z naciskiem na przygotowanie studentów zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym. Absolwenci Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia bardzo dobrze radzą sobie w wybranym zawodzie. 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)

Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Galeria Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 4

Kierunki/Specjalizacje: 33

Opinie: 14

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest jedną z pięciu polskich publicznych uczelni ekonomicznych. Powstał w 1925 roku jako Wyższe Studium Handlowe. Pod aktualna nazwa funkcjonuje od 2007 roku. Uczelnia kształci przede wszystkim w kierunkach związanych z naukami ekonomicznymi, a także zarządzaniem i towaroznawstwem. Obecnie na Uniwersytecie Ekonomicznym kształci się około 15 tysięcy studentów. W ofercie dydaktycznej znajdują się studia pierwszego i drugiego stopnia, a także studia doktoranckie trzeciego stopnia i spory wybór studiów podyplomowych. Uczelnia stawia na nowoczesne programy nauczania, współtworzone z otoczeniem biznesu, dzięki czemu kształcenie realizowane jest w tych kierunkach i dziedzinach, w których jest realne zapotrzebowanie. Dodatkowo Uniwersytet Ekonomiczny prowadzi szereg działań naukowych i badawczych. Współpracuje z firmami i uczelniami zarówno w kraju, jak i za granicą. Studenci mają możliwość korzystania z międzynarodowej wymiany, a także rozwijania swoich zainteresowań w licznych kołach naukowych i organizacjach studenckich. 

Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Galeria Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Galeria Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 8

Kierunki/Specjalizacje: 37

Opinie: 26

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie to publiczna uczelnia rolnicza z wieloletnią tradycją. Powstała w 1953 roku jako Wyższa Szkoła Rolnicza, a w jej strukturach znalazły się dwa zlikwidowane wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wydział Rolniczy i Wydział Leśny. Pod obecną nazwą Uniwersytet Rolniczy funkcjonuje od 2008 roku. Uczelnia kształci w kierunkach związanych z rolnictwem i leśnictwem, naukach przyrodniczych, naukach o żywności, a także na kierunkach związanych z ekonomią i zarządzaniem w kontekście rolnictwa i leśnictwa. Prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, a także studia doktoranckie i podyplomowe. Na wszystkich kierunkach i formach kształcenia uczy się tu obecnie ponad 8 tysięcy studentów. Uniwersytet Rolniczy posiada doskonałe zaplecze naukowo-dydaktyczne oraz bytowe dla studentów. Na uczelni działa wiele organizacji, kół studenckich, realizowanych jest sporo projektów oraz wymian między uczelniami nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Wysokie standardy nauczania sprawiają, że Uniwersytet Rolniczy cieszy się popularnością wśród studentów oraz renomą w środowisku naukowym i branżowym. 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie

Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie
Galeria Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 5

Kierunki/Specjalizacje: 19

Opinie: 21

Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie jest kościelną uczelnią katolicką założoną w 1982 roku. jest finansowany na zasadach uczelni publicznej. Posiada pięć wydziałów w Krakowie oraz jeden zamiejscowy w Tarnowie. Uniwersytet kształci w kierunkach i specjalnościach związanych z filozofią, teologią, prawem kanonicznym oraz naukami społecznymi. Prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz kształcenie podyplomowe. Na uczelni kształci się ponad 2500 studentów, a w skład kadry dydaktycznej wchodzi ponad 280 pracowników naukowych. Kształcenie realizowane jest według nowoczesnych programów nauczania. Uczelnia stawia na naukę praktycznych umiejętności. Studenci mają możliwość uczestniczenia w kołach naukowych, stowarzyszeniach studenckich, ciekawych projektach wewnątrzuczelnianych oraz realizowanych na zewnątrz. Do dyspozycji mają świetną bazę dydaktyczną i naukową, a także dobrze zorganizowane zaplecze bytowe i kampus uczelniany. 

Akademia Górniczo - Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie ( zobacz więcej )

30-059 Kraków

al. A. Mickiewicza 30

tel.:

+48 12 617 36 84

ikonka email do uczelni

rekrutacja@agh.edu.pl

Akademia Muzyczna (AMUZ) w Krakowie ( zobacz więcej )

31-027 Kraków

ul. św. Tomasza 43

tel.:

+48 12 422 04 55

ikonka email do uczelni

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Kraków

Gdzie na studia? Ikonka

Uczelnie z ludzką twarzą

Jackiem Sysakiem

Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji...

Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie logo

„… jeden z profesorów, na naszych pierwszych zajęciach zapytał nas, po co tu jesteśmy. Przechodził od jednego rzędu ławek do drugiego. Jako jeden z nielicznych spośród ponad 100 osób odpowiedziałem spontanicznie, że chcę uczyć ludzi. Zatrzymał się i skonsternowany zapytał mnie jeszcze raz. Powtórzyłem, że chcę uczyć i rozwijać ludzi i po to tu jestem...” – rozmowa z Jackiem Sysakiem, absolwente...

Hilarym

Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji...

Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie logo

Hilary jest absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Czas studiów był dla niego bardzo intensywny. Studiował na trzech kierunkach i równocześnie dwóch uczelniach. Działał jako samorządowiec, a swoje umiejętności praktyczne wzbogacał zagadnieniami z dziedziny stosunków międzynarodowych, administracji samorządowej i geografii. Obecnie wrócił w mury UP, aby kontynuować swoją studencką przy...

Aleksandrą

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie logo

Mała uczelnia wielka wiedza, czyli o tym dlaczego warto studiować w Akademii Ignatianum w Krakowie?
  Pani Aleksandro, jest Pani studentką I roku studiów II stopnia na kierunku ‚Pedagogika’ w Akademii Ignatianum w Krakowie. Pierwszy stopień studiów również realizowała Pani na tej uczelni. Dlaczego właśnie to miejsce wybrała Pani na kształtowanie swojej kariery zawodowej?  Akademia Igna...

Kamilem Ulanieckim

Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji...

Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie logo

Rozmowa Wiktorii Owsińskiej z Kamilem Ulaneckim, studentem drugiego roku zarządzania informacją i publikowania cyfrowego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Rozmowa na temat wyboru uczelni, kierunku studiów, ale też planów zawodowych.
Studiuję zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe - na swoją przyszłość pracuję już dzisiaj.

Skąd dowiedziałeś się o Uniwersytecie Pedag...

ks. prof. dr. hab. Wojciechem Zyzakiem - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krak...

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie logo

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie wywodzi się z najstarszej polskiej uczelni  – Uniwersytetu Jagiellońskiego, związanego od przeszło sześciuset lat z historią naszego miasta i narodu. Na prośbę królowej Jadwigi i jej małżonka Władysława Jagiełły ówczesny papież Bonifacy IX, 11 stycznia 1397 roku wydał bullę Eximiae devotionis affectus erygującą Wydział Teologii w Krakowie. Da...

Filmy

REKOMENDOWANE UCZELNIE - WOJEWÓDZTWO MAłOPOLSKIE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu

Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 22

Opinie: 2

Nowosądecka uczelnia zawodowa została powołana do życia z inicjatywy lokalnych władz samorządowych i Sądeckiej Miejskiej Strefy Usług Publicznych. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, uczelnia rozpoczęła działalność 16-VI-1998r. Bardzo dynamiczny rozwój nowosądeckiej szkoły wyższej pozwolił w ciągu pierwszych 10 lat działalności 10-krotnie zwiększyć liczbę studentów i stworzyć nowe instytuty, kształcąc studentów na 10 kierunkach i ponad 30 specjalnościach. Misją uczelni było wykształcenie specjalistycznej kadry dla potrzeb lokalnej gospodarki, jedna obecnie renoma uczelni ma zasięg ogólnopolski. W odpowiedzi na zainteresowanie młodzieży i potrzeby rynku pracy wyższa szkoła zawodowa dostosowuje swoją ofertę edukacyjną otwierając nowe kierunki takie jak edukacja wczesnoszkolna, fizjoterapia, pielęgniarstwo, mechatronika, bezpieczeństwo narodowe czy lingwistyka dla biznesu. Obecną strukturę uczelni buduje 6 Instytutów oferujących studia I-ego i II-ego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe.


Uczelnie Kraków

Kraków jest uważany za miasto studenckie, i nic dziwnego bo liczba studentów w mieście sięga ok. 200 tys. co stanowi prawie jedną czwartą całej ludności miasta.

Kraków jest rozbudowanym ośrodkiem akademickim, który pozwala na kształcenie w praktycznie wszystkich możliwych kierunkach. W mieście działa sporo uczelni państwowych, między innymi Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Wychowania Fizycznego, Akademia Sztuk Pięknych czy Akademia Muzyczna. Sporo jest również prywatnych uczelni wyższych z bogatą ofertą kształcenia. Planując studia w Krakowie można mieć pewność, że w ofercie edukacyjnej krakowskich uczelni znajdziemy nie tylko popularne kierunki, jak prawo, zarządzanie, ekonomia, pedagogika, informatyka czy budowa maszyn, ale również bardziej oryginalne czy unikalne kierunki kształcenia. Studenci krakowskich uczelni mają do dyspozycji świetne bazy dydaktyczne, kształcą się pod okiem doświadczonych wykładowców, mogą również zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe – Kraków jako miasto biznesu pozwala na realizowanie praktyk i stażów zawodowych w renomowanych firmach, dużych korporacjach, instytucjach czy urzędach.

Liczba całkowita Krakowskich szkół wyższych wynosi 23. Z historii wiadomo, że w Krakowie powstał pierwszy uniwersytet w Polsce – Uniwersytet Jagielloński, co robi to miasto jeszcze bardziej atrakcyjne dla studentów. Taka liczba sprawia że w Krakowie można studiować bardzo rzadkie kierunki, co czasem zawęża wybór tylko do 2 czy nawet jednej placówki.

Uczelnie państwowe w Krakowie

Wśród 23 szkół wyższych - publicznych jest 12, z których najbardziej popularnymi są Uniwersytet Jagielloński.

zdjecie


UJ co roku zajmuje 1 lub 2 miejsce w rankingu najlepszych szkół wyższych w Polsce, obecnie szkoła stara się umocnić pozycję na arenie międzynarodowej. Kolejną palcówką z równie mocną pozycją jest Akademia Górniczo-Hutnicza, która w 2017 roku znalazła się w top 10 najlepszych uczelni w Polsce.

Uczelnie prywatne w Krakowie

Placówek edukacyjnych niepublicznych w Krakowie jest 11, m.in. Akademia Ignatianum, Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera, Społeczna Akademia Nauk, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego - największa niepubliczna szkoła akademicka Małopolski i inne.

Najpopularniejsze kierunki studiów w Krakowie

1. Informatyka – Politechnika Krakowska liczba kandydatów na miejsce - 11.78

informatyka kraków


Już od wielu lat Informatyka jest jednym z najpopularniejszych kierunków studiów w Krakowie. Na Politechnice Krakowskiej w ostatnim roku ubiegało się prawie 12 kandydatów na jedno miejsce.
Politechnika Krakowska prowadzi na tym kierunku studia I i II stopnia, a także studia stacjonarne i niestacjonarne. Dla kandydatów, którzy nie zakwalifikują się na studia bezpłatne jest przygotowana oferta studiów płatnych – studiów niestacjonarnych.

Opłata za semestr studiów I stopnia wynosi 2800, a studiów II stopnia wynosi, 3000 złotych. Na tym kierunku istnieje też możliwość studiowania w języku angielskim za 3000 zł za semestr. Na studiach I stopnia nie ma specjalizacji. Specjalizacje są prowadzone na studiach II stopnia.
Politechnika Krakowska prowadzi następujące specjalizacje na studiach II stopnia na kierunku informatyka: Analiza danych, Grafika komputerowa i multimedia, Informatyka stosowana, Teleinformatyka. Kierunek informatyczny jest bardzo oblegany ponieważ oferuje on duże perspektywy pracy po ukończeniu studiów.
Informatyka jest dziś obecna w każdej dziedzinie życia i dlatego jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów z tej dziedziny.

Przeczytaj co o uczelni sądzą jej studenci i absolwenci - Opinie Politechnika Krakowska

2. Dietetyka - Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja liczba kandydatów na miejsce - 10.27

Uczelnia prowadzi na tym kierunku studia I i II stopnia. Studia stacjonarne są bezpłatne. Na I stopnia nie ma kierunku płatnego. Z kolei studia II stopnia mogą być stacjonarne lub niestacjonarne. Opłata za semestr wynosi 2100 zł.
Dietetyka co roku cieszy się niezmierną popularnością, ze względu na szerokie perspektywy zatrudnienia dla absolwentów. Mogą znaleźć pracę w państwowych i prywatnych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach zajmujących się dostarczaniem żywności dla szpitali i jednostek żywienia zbiorowego. Istnieje też duże zapotrzebowanie na dietetyków w szkolnictwie, ośrodkach sportowych i placówkach leczenia chorób metabolicznych i dietozależnych. Absolwent może też założyć własny gabinet dietetyczny.
Studenci zdobywają wiedzę z zakresu żywienia zarówno człowieka zdrowego, jak i cierpiącego na różne choroby. Uczą się, jak przygotować racjonalny plan żywienia różnych grup osób. Zdobywają wiedzę i umiejętności na temat poszczególnych diet, żywienia sportowców i technologii przyrządzania potraw.

Więcej informacji o placówce przeczytasz na stronie Opinie Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

3. Weterynaria - Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja liczba kandydatów na miejsce - 9.43

weterynaria kraków


To dość elitarny kierunek, który od lat cieszy się dużą popularnością. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i trwają 5 lat. Kandydaci mogą też wybrać studia w języku obcym. Opłata za semestr w tym przypadku wynosi 3000 zł.
Podczas rekrutacji pod uwagę brane są wyniki maturalne z matematyki, języka obcego, chemii i biologii. Studia prowadzone są we współpracy Uniwersytetu Rolniczego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dlatego absolwenci zdobywają dyplomy tych dwóch uczelni.
Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom lekarza .Uprawnieni zostają do wykonywania zawody. Mogą założyć własny gabinet weterynaryjny lub znaleźć zatrudnienie w klinikach, lecznicach lub Inspekcji Weterynaryjnej. Mogą też znaleźć pracę na uczelniach, w placówkach badawczych, sanepidzie i laboratoriach diagnostycznych.

Program studiów jest bardzo ciekawy i urozmaicony. Obejmuje m.in. takie przedmioty jak biologia, chemia, ochrona środowiska, toksykologia, choroby ryb, psów, koni i owadów użytkowych, diagnostyka obrazowa i fizjologia zwierząt.
Kierunek skierowany jest do osób odważnych, cierpliwych, obdarzonych dużymi umiejętnościami manualnymi i analitycznymi.

4. Mechatronika - Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) liczba kandydatów na miejsce - 8.06

Kierunek mechatronika prowadzony jest na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Uczelnia oferuje studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W ramach studiów I i II stopnia prowadzone są dwie specjalizacje: automatyka i robotyka oraz mechanika i budowa maszyn.
Opłata semestralna za studia I stopnia wynosi 2290 zł, a za II stopnia 2350 zł.
Studenci II stopnia wybierają jedną z trzech specjalizacji: systemy inteligentne, wytwarzanie mechatroniczne lub projektowanie mechatroniczne.
Kierunek ma charakter interdyscyplinarny. To oznacza, że studenci przyswajają wiedzę z różnych dziedzin, m.in. matematyki, fizyki, mechaniki, informatyki i elektroniki. Program studiów obejmuje też przedmioty z zakresu sterowania, kierunkowe i specjalistyczne.
Absolwenci mogą projektować i zajmować się eksploatacją urządzeń mechatronicznych. Najczęściej znajdują zatrudnienie w biurach projektów, ośrodkach badawczych, zakładach produkcyjnych. Mogą pracować jako mechatronicy, inżynierowie, projektanci lub konstruktorzy.

Zobacz także: Opinie Akademia Górniczo-Hutnicza

5. Informatyka - Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) liczba kandydatów na miejsce - 6.9

Dużą popularnością cieszy się też informatyka na AGH. Studia I stopnia inżynierskie trwają 3,5 roku (7 semestrów). Prowadzona jest na dwóch wydziałach:
- Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, kierunek Informatyka techniczna, studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, w przypadku płatnego kierunku, opłata semestralna wynosi 2100 zł.
- Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, kierunek Informatyka, studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, w przypadku płatnego kierunku, opłata semestralna wynosi 2800 zł.
Absolwenci studiów I stopnia mogą później kontynuować naukę na studiach II stopnia. Do wyboru mają:
- Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, kierunek Informatyka Techniczna, tryb stacjonarny i niestacjonarny, opłata semestralna za studia niestacjonarne wynosi 2250 zł.
- Wydział Zarządzania, kierunek Informatyka i Ekonometria, tryb stacjonarny i niestacjonarny, wybierając płatny kierunek, należy pamiętać o opłatach semestralnych - 2250 zł za semestr.
Istnieje duże zapotrzebowanie na dobrze wykształconych informatyków. Mogą znaleźć zatrudnienie w różnych sektorach gospodarki.

6. Logistyka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 6,75 osób na miejsce

logistyka


Studia logistyczne cieszą się ogromnym zainteresowaniem absolwentów szkół średnich, którzy poszukują dla siebie dalszej drogi zawodowej. Kierunek logistyka Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie co roku przeżywa oblężenie kandydatów. Aby się dostać, trzeba spełniać wszystkie wymagania i mieć doskonałe wyniki z matur. Studia na kierunku logistyka to 7-semestralne studia inżynierskie, które dają wiele możliwości zawodowych od razu po ukończeniu kształcenia. Studenci logistyki poznają gruntowną wiedzę z zakresu logistyki, transportu, samochodów i maszyn, towaroznawstwa, procesów logistycznych i dziedzin pokrewnych.

Program studiów jest przygotowany w oparciu o konsultacje nie tylko z przedstawicielami nauki, ale również biznesu. Co więcej, w trakcie studiów studenci mogą liczyć na sporo stażów, praktyk, kursów zawodowych i innych form dokształcania. Absolwenci kierunku logistyka są więc kompleksowo przygotowani do pracy w wyuczonym zawodzie i już po studiach pierwszego stopnia sa w swoim fachu prawdziwymi specjalistami.

Chcesz studiować na tej uczelni? Przeczytaj Opinie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

7. Ekologia – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – 5,68 osób na miejsce

ekologia


Studia na kierunku ekologiczne źródła energii na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prowadzone są na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Są to studia stacjonarne, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia. Kierunek jest stosunkowo nowy, jednak cieszy się sporym zainteresowaniem ze względu na wiele perspektyw zawodowych. Studenci w trakcie nauki zdobywają podstawową oraz pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony środowiska, ekologii, ekologicznych źródeł energii, projektowania instalacji pozyskujących zieloną energię, przepisów prawa związanych z OZE oraz ochroną środowiska.

W trakcie nauki studenci zdobywają nie tylko wiedze teoretyczną, ale również uczestniczą w projektach, szkoleniach, kursach zawodowych i praktykach w firmach działających w branży. Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł inżyniera i są specjalistami gotowymi do pracy w swoim zawodzie. Mogą również poszerzyć wykształcenie i kwalifikacje na magisterskich studiach drugiego stopnia.

8. Budownictwo – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – 5,45 osób na miejsce

Studia na kierunku budownictwo są prowadzone na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii. Są to studia pierwszego i drugiego stopnia, studenci mają do wyboru kształcenie w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej. Kandydaci na kierunek budownictwo powinni mieć odpowiednie predyspozycje i umiejętności, przede wszystkim doskonałą znajomość przedmiotów ścisłych. W trakcie studiów studenci zdobywają kompleksową wiedzę z zakresu projektowania i wykonywania różnych obiektów budowlanych, technologii budowlanych, kierowania zespołem oraz firmą budowlaną. Poznają również nowoczesne materiały i technologie wykorzystywane w pracach budowlanych, uczą się tworzenia dokumentacji i wykorzystywania najnowszych technologii komputerowych. Studia doskonale przygotowują do zawodu inżyniera budowy, projektanta i konstruktora obiektów budowlanych, a także inżyniera nadzoru. Nauka polega nie tylko na zdobywaniu wiedzy teoretycznej, ale również na szlifowaniu umiejętności praktycznych.

9. Zarządzanie – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – 5,29 osób na miejsce

Kierunek zarządzanie cieszy się ogromna popularnością na większości państwowych i prywatnych uczelni w kraju. Nie inaczej jest w przypadku Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który oferuje kierunek zarządzanie w postaci trzyletnich studiów licencjackich o specjalności zarządzanie w agrobiznesie. Studia na tym kierunku przygotowują studentów do pracy na stanowiskach menadżerskich czy kierowniczych w przedsiębiorstwach rolniczych, spożywczych, zajmujących się produkcją chemii oraz innych akcesoriów dla rolnictwa. W trakcie nauki studenci poznają zarówno zarządzanie, jak i wiele nauk pokrewnych, które są niezbędne do sprawnego kierowania całym przedsiębiorstwem lub którymś z jego działów. Nauka polega nie tylko na zdobywaniu wiedzy teoretycznej, ale również na praktykach, stażach w firmach działających w tej branży. Absolwenci kierunku zarządzanie są specjalistami świetnie przygotowanymi do pracy. Mogą również kontynuować naukę na studiach magisterskich na kierunku ekonomia lub kierunkach pokrewnych.

Placówki edukacyjne z najniższym czesnym w Krakowie

Jak przewiduje polski system edukacji – pierwszy kierunek studiów w publicznej szkole wyższej jest bezpłatny, więc poniższe ceny będą rozpatrywane pod względem studiów niestacjonarnych, płatnych, na które decydują się także wielu studentów.

zdjecie


Jeżeli nie zależy nam na konkretnej placówce, to z łatwością można znaleźć optymalny wariant cenowy interesującego nas kierunku. Wszystko zależy od naszych wymagań i możliwości. Wiadomo, dużo zależy jeszcze od profilu studiów, za studia medyczne zapłacimy najwięcej niezależnie od szkoły. Najtańsze są natomiast studia humanistyczne.
Niedrogo studiować w Krakowie można Filozofię oraz Informację naukową i bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim – 1500 zł/semestr. Pedagogikę na Małopolskiej Wyższej Szkole im. Józefa Dietla, za semestr studiów pedagogicznych zapłacimy 1750 zł.

Szkoły wyższe z najwyższym czesnym w Krakowie

Jak już wspomniano powyżej, najdrożej zapłacimy za studia o profilu lekarskim. Na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego za semestr studiów na kierunku Lekarsko-dentystycznym zapłacimy 11 000 zł, lekarskim – 10 000 zł, kierunek farmacja mieści się w 7 000 zł. Za kierunek Architektura wnętrz na Akademii Sztuk Pięknych zapłacimy 7 500 zł.

Życie studenckie w Krakowie

zdjecie


Wiele osób, które decydują się na studia w Krakowie, wybierają to miasto nie tylko ze względu na ofertę edukacyjną, ale również na niepowtarzalny klimat i rozbudowane życie studencie. To właśnie w Krakowie działa wiele kultowych klubów studenckich i miejsc, w których można rozwijać pasje, zainteresowania czy zdobywać nowe doświadczenia. Studenci mają do dyspozycji bardzo bogatą ofertę kulturalną – teatry, kina, galerie, wystawy, sporo wydarzeń muzycznych, artystycznych, ale również naukowych. Mogą również korzystać ze wszystkiego, co oferują im kampusy ich uczelni. A baza bytowa i dydaktyczna są wyjątkowo rozbudowane. Większość kampusów posiada akademiki z doskonałymi warunkami, obiekty sportowe oraz całą infrastrukturę, która pozwala na spokojne życie bez oddalania się od miasteczka akademickiego. Dużym atutem Krakowa jest również możliwość poznania tego historycznego miasta, zwiedzania zabytków w samym Krakowie i okolicach, a także zapuszczenia korzeni w stolicy Małopolski. Wielu studentów, którzy decydują się na naukę w Krakowie, po zakończeniu kształcenia szuka zatrudnienia właśnie tutaj.