Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia / Uczelnie w Krakowie - 24 uczelnie

Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

30-084 Kraków

ul. Podchorążych 2

tel.:

12 662 60 14

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Administracja Zobacz wiecej

Architektura informacji Zobacz wiecej

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo Zobacz wiecej

Art & design Zobacz wiecej

Bezpieczeństwo państwa Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Akademia Ignatianum w Krakowie

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Wydział Filozoficzny Zobacz wiecej

Cena za semestr od 0zł od od 0zł od 0zł

Wydział Pedagogiczny Zobacz wiecej

Cena za semestr od 0zł od od od 0zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera

31-864 Kraków

Al. Jana Pawła II 39a

tel.:

12 683 24 00, 12 683 24 04

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Filologia – specjalność: filologia angielska Zobacz wiecej

Game Design Zobacz wiecej

Grafika reklamowa i multimedia Zobacz wiecej

Lingwistyka dla biznesu - ścieżka w j. polskim Zobacz wiecej

Psychologia Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Administracja Zobacz wiecej

Cena za semestr od 4000zł od od od 4000zł

Advanced Materials and Nanotechnology Zobacz wiecej

Amerykanistyka Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2000zł od od od 2000zł

Analityka medyczna Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od 0zł od

Archeologia Zobacz wiecej

Cena za semestr od 0zł od od od 0zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Filmy

Gdzie na studia? Ikonka

Uczelnie z ludzką twarzą

ks. prof. dr. hab. Wojciechem Zyzakiem - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krak...

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie logo

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie wywodzi się z najstarszej polskiej uczelni  – Uniwersytetu Jagiellońskiego, związanego od przeszło sześciuset lat z historią naszego miasta i narodu. Na prośbę królowej Jadwigi i jej małżonka Władysława Jagiełły ówczesny papież Bonifacy IX, 11 stycznia 1397 roku wydał bullę Eximiae devotionis affectus erygującą Wydział Teologii w Krakowie. Data ta rozpoczyna 600-letnią działalność fakultetu.W akcie fundacyjnym Akademii z 26 lipca 1400 roku Wydział Teologiczny wymieniony został na pierwszym miejscu i odtąd przez wiele stuleci był najważniejszym w krakowskiej uczelni.W 1954 r. władze komunistyczne usunęły Wydział Teologiczny z UJ, co nie przerwało jednak jego faktycznej i kanonicznej egzystencji.Dzięki staraniom Karola Wojtyły w 197...


Uczelnie Kraków

Kraków jest uważany za miasto studenckie, i nic dziwnego bo liczba studentów w mieście sięga ok. 200 tys. co stanowi prawie jedną czwartą całej ludności miasta.

Kraków jest rozbudowanym ośrodkiem akademickim, który pozwala na kształcenie w praktycznie wszystkich możliwych kierunkach. W mieście działa sporo uczelni państwowych, między innymi Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Wychowania Fizycznego, Akademia Sztuk Pięknych czy Akademia Muzyczna. Sporo jest również prywatnych uczelni wyższych z bogatą ofertą kształcenia. Planując studia w Krakowie można mieć pewność, że w ofercie edukacyjnej krakowskich uczelni znajdziemy nie tylko popularne kierunki, jak prawo, zarządzanie, ekonomia, pedagogika, informatyka czy budowa maszyn, ale również bardziej oryginalne czy unikalne kierunki kształcenia. Studenci krakowskich uczelni mają do dyspozycji świetne bazy dydaktyczne, kształcą się pod okiem doświadczonych wykładowców, mogą również zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe – Kraków jako miasto biznesu pozwala na realizowanie praktyk i stażów zawodowych w renomowanych firmach, dużych korporacjach, instytucjach czy urzędach.

Liczba całkowita Krakowskich szkół wyższych wynosi 23. Z historii wiadomo, że w Krakowie powstał pierwszy uniwersytet w Polsce – Uniwersytet Jagielloński, co robi to miasto jeszcze bardziej atrakcyjne dla studentów. Taka liczba sprawia że w Krakowie można studiować bardzo rzadkie kierunki, co czasem zawęża wybór tylko do 2 czy nawet jednej placówki.

Uczelnie państwowe w Krakowie

Wśród 23 szkół wyższych - publicznych jest 12, z których najbardziej popularnymi są Uniwersytet Jagielloński.

zdjecie


UJ co roku zajmuje 1 lub 2 miejsce w rankingu najlepszych szkół wyższych w Polsce, obecnie szkoła stara się umocnić pozycję na arenie międzynarodowej. Kolejną palcówką z równie mocną pozycją jest Akademia Górniczo-Hutnicza, która w 2017 roku znalazła się w top 10 najlepszych uczelni w Polsce.

Uczelnie prywatne w Krakowie

Placówek edukacyjnych niepublicznych w Krakowie jest 11, m.in. Akademia Ignatianum, Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera, Społeczna Akademia Nauk, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego - największa niepubliczna szkoła akademicka Małopolski i inne.

Najpopularniejsze kierunki studiów w Krakowie

1. Informatyka – Politechnika Krakowska liczba kandydatów na miejsce - 11.78

informatyka kraków


Już od wielu lat Informatyka jest jednym z najpopularniejszych kierunków studiów w Krakowie. Na Politechnice Krakowskiej w ostatnim roku ubiegało się prawie 12 kandydatów na jedno miejsce.
Politechnika Krakowska prowadzi na tym kierunku studia I i II stopnia, a także studia stacjonarne i niestacjonarne. Dla kandydatów, którzy nie zakwalifikują się na studia bezpłatne jest przygotowana oferta studiów płatnych – studiów niestacjonarnych.

Opłata za semestr studiów I stopnia wynosi 2800, a studiów II stopnia wynosi, 3000 złotych. Na tym kierunku istnieje też możliwość studiowania w języku angielskim za 3000 zł za semestr. Na studiach I stopnia nie ma specjalizacji. Specjalizacje są prowadzone na studiach II stopnia.
Politechnika Krakowska prowadzi następujące specjalizacje na studiach II stopnia na kierunku informatyka: Analiza danych, Grafika komputerowa i multimedia, Informatyka stosowana, Teleinformatyka. Kierunek informatyczny jest bardzo oblegany ponieważ oferuje on duże perspektywy pracy po ukończeniu studiów.
Informatyka jest dziś obecna w każdej dziedzinie życia i dlatego jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów z tej dziedziny.

Przeczytaj co o uczelni sądzą jej studenci i absolwenci - Opinie Politechnika Krakowska

2. Dietetyka - Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja liczba kandydatów na miejsce - 10.27

Uczelnia prowadzi na tym kierunku studia I i II stopnia. Studia stacjonarne są bezpłatne. Na I stopnia nie ma kierunku płatnego. Z kolei studia II stopnia mogą być stacjonarne lub niestacjonarne. Opłata za semestr wynosi 2100 zł.
Dietetyka co roku cieszy się niezmierną popularnością, ze względu na szerokie perspektywy zatrudnienia dla absolwentów. Mogą znaleźć pracę w państwowych i prywatnych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach zajmujących się dostarczaniem żywności dla szpitali i jednostek żywienia zbiorowego. Istnieje też duże zapotrzebowanie na dietetyków w szkolnictwie, ośrodkach sportowych i placówkach leczenia chorób metabolicznych i dietozależnych. Absolwent może też założyć własny gabinet dietetyczny.
Studenci zdobywają wiedzę z zakresu żywienia zarówno człowieka zdrowego, jak i cierpiącego na różne choroby. Uczą się, jak przygotować racjonalny plan żywienia różnych grup osób. Zdobywają wiedzę i umiejętności na temat poszczególnych diet, żywienia sportowców i technologii przyrządzania potraw.

Więcej informacji o placówce przeczytasz na stronie Opinie Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

3. Weterynaria - Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja liczba kandydatów na miejsce - 9.43

weterynaria kraków


To dość elitarny kierunek, który od lat cieszy się dużą popularnością. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i trwają 5 lat. Kandydaci mogą też wybrać studia w języku obcym. Opłata za semestr w tym przypadku wynosi 3000 zł.
Podczas rekrutacji pod uwagę brane są wyniki maturalne z matematyki, języka obcego, chemii i biologii. Studia prowadzone są we współpracy Uniwersytetu Rolniczego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dlatego absolwenci zdobywają dyplomy tych dwóch uczelni.
Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom lekarza .Uprawnieni zostają do wykonywania zawody. Mogą założyć własny gabinet weterynaryjny lub znaleźć zatrudnienie w klinikach, lecznicach lub Inspekcji Weterynaryjnej. Mogą też znaleźć pracę na uczelniach, w placówkach badawczych, sanepidzie i laboratoriach diagnostycznych.

Program studiów jest bardzo ciekawy i urozmaicony. Obejmuje m.in. takie przedmioty jak biologia, chemia, ochrona środowiska, toksykologia, choroby ryb, psów, koni i owadów użytkowych, diagnostyka obrazowa i fizjologia zwierząt.
Kierunek skierowany jest do osób odważnych, cierpliwych, obdarzonych dużymi umiejętnościami manualnymi i analitycznymi.

4. Mechatronika - Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) liczba kandydatów na miejsce - 8.06

Kierunek mechatronika prowadzony jest na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Uczelnia oferuje studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W ramach studiów I i II stopnia prowadzone są dwie specjalizacje: automatyka i robotyka oraz mechanika i budowa maszyn.
Opłata semestralna za studia I stopnia wynosi 2290 zł, a za II stopnia 2350 zł.
Studenci II stopnia wybierają jedną z trzech specjalizacji: systemy inteligentne, wytwarzanie mechatroniczne lub projektowanie mechatroniczne.
Kierunek ma charakter interdyscyplinarny. To oznacza, że studenci przyswajają wiedzę z różnych dziedzin, m.in. matematyki, fizyki, mechaniki, informatyki i elektroniki. Program studiów obejmuje też przedmioty z zakresu sterowania, kierunkowe i specjalistyczne.
Absolwenci mogą projektować i zajmować się eksploatacją urządzeń mechatronicznych. Najczęściej znajdują zatrudnienie w biurach projektów, ośrodkach badawczych, zakładach produkcyjnych. Mogą pracować jako mechatronicy, inżynierowie, projektanci lub konstruktorzy.

Zobacz także: Opinie Akademia Górniczo-Hutnicza

5. Informatyka - Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) liczba kandydatów na miejsce - 6.9

Dużą popularnością cieszy się też informatyka na AGH. Studia I stopnia inżynierskie trwają 3,5 roku (7 semestrów). Prowadzona jest na dwóch wydziałach:
- Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, kierunek Informatyka techniczna, studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, w przypadku płatnego kierunku, opłata semestralna wynosi 2100 zł.
- Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, kierunek Informatyka, studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, w przypadku płatnego kierunku, opłata semestralna wynosi 2800 zł.
Absolwenci studiów I stopnia mogą później kontynuować naukę na studiach II stopnia. Do wyboru mają:
- Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, kierunek Informatyka Techniczna, tryb stacjonarny i niestacjonarny, opłata semestralna za studia niestacjonarne wynosi 2250 zł.
- Wydział Zarządzania, kierunek Informatyka i Ekonometria, tryb stacjonarny i niestacjonarny, wybierając płatny kierunek, należy pamiętać o opłatach semestralnych - 2250 zł za semestr.
Istnieje duże zapotrzebowanie na dobrze wykształconych informatyków. Mogą znaleźć zatrudnienie w różnych sektorach gospodarki.

6. Logistyka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 6,75 osób na miejsce

logistyka


Studia logistyczne cieszą się ogromnym zainteresowaniem absolwentów szkół średnich, którzy poszukują dla siebie dalszej drogi zawodowej. Kierunek logistyka Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie co roku przeżywa oblężenie kandydatów. Aby się dostać, trzeba spełniać wszystkie wymagania i mieć doskonałe wyniki z matur. Studia na kierunku logistyka to 7-semestralne studia inżynierskie, które dają wiele możliwości zawodowych od razu po ukończeniu kształcenia. Studenci logistyki poznają gruntowną wiedzę z zakresu logistyki, transportu, samochodów i maszyn, towaroznawstwa, procesów logistycznych i dziedzin pokrewnych.

Program studiów jest przygotowany w oparciu o konsultacje nie tylko z przedstawicielami nauki, ale również biznesu. Co więcej, w trakcie studiów studenci mogą liczyć na sporo stażów, praktyk, kursów zawodowych i innych form dokształcania. Absolwenci kierunku logistyka są więc kompleksowo przygotowani do pracy w wyuczonym zawodzie i już po studiach pierwszego stopnia sa w swoim fachu prawdziwymi specjalistami.

Chcesz studiować na tej uczelni? Przeczytaj Opinie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

7. Ekologia – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – 5,68 osób na miejsce

ekologia


Studia na kierunku ekologiczne źródła energii na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prowadzone są na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Są to studia stacjonarne, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia. Kierunek jest stosunkowo nowy, jednak cieszy się sporym zainteresowaniem ze względu na wiele perspektyw zawodowych. Studenci w trakcie nauki zdobywają podstawową oraz pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony środowiska, ekologii, ekologicznych źródeł energii, projektowania instalacji pozyskujących zieloną energię, przepisów prawa związanych z OZE oraz ochroną środowiska.

W trakcie nauki studenci zdobywają nie tylko wiedze teoretyczną, ale również uczestniczą w projektach, szkoleniach, kursach zawodowych i praktykach w firmach działających w branży. Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł inżyniera i są specjalistami gotowymi do pracy w swoim zawodzie. Mogą również poszerzyć wykształcenie i kwalifikacje na magisterskich studiach drugiego stopnia.

8. Budownictwo – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – 5,45 osób na miejsce

Studia na kierunku budownictwo są prowadzone na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii. Są to studia pierwszego i drugiego stopnia, studenci mają do wyboru kształcenie w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej. Kandydaci na kierunek budownictwo powinni mieć odpowiednie predyspozycje i umiejętności, przede wszystkim doskonałą znajomość przedmiotów ścisłych. W trakcie studiów studenci zdobywają kompleksową wiedzę z zakresu projektowania i wykonywania różnych obiektów budowlanych, technologii budowlanych, kierowania zespołem oraz firmą budowlaną. Poznają również nowoczesne materiały i technologie wykorzystywane w pracach budowlanych, uczą się tworzenia dokumentacji i wykorzystywania najnowszych technologii komputerowych. Studia doskonale przygotowują do zawodu inżyniera budowy, projektanta i konstruktora obiektów budowlanych, a także inżyniera nadzoru. Nauka polega nie tylko na zdobywaniu wiedzy teoretycznej, ale również na szlifowaniu umiejętności praktycznych.

9. Zarządzanie – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – 5,29 osób na miejsce

Kierunek zarządzanie cieszy się ogromna popularnością na większości państwowych i prywatnych uczelni w kraju. Nie inaczej jest w przypadku Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który oferuje kierunek zarządzanie w postaci trzyletnich studiów licencjackich o specjalności zarządzanie w agrobiznesie. Studia na tym kierunku przygotowują studentów do pracy na stanowiskach menadżerskich czy kierowniczych w przedsiębiorstwach rolniczych, spożywczych, zajmujących się produkcją chemii oraz innych akcesoriów dla rolnictwa. W trakcie nauki studenci poznają zarówno zarządzanie, jak i wiele nauk pokrewnych, które są niezbędne do sprawnego kierowania całym przedsiębiorstwem lub którymś z jego działów. Nauka polega nie tylko na zdobywaniu wiedzy teoretycznej, ale również na praktykach, stażach w firmach działających w tej branży. Absolwenci kierunku zarządzanie są specjalistami świetnie przygotowanymi do pracy. Mogą również kontynuować naukę na studiach magisterskich na kierunku ekonomia lub kierunkach pokrewnych.

Placówki edukacyjne z najniższym czesnym w Krakowie

Jak przewiduje polski system edukacji – pierwszy kierunek studiów w publicznej szkole wyższej jest bezpłatny, więc poniższe ceny będą rozpatrywane pod względem studiów niestacjonarnych, płatnych, na które decydują się także wielu studentów.

zdjecie


Jeżeli nie zależy nam na konkretnej placówce, to z łatwością można znaleźć optymalny wariant cenowy interesującego nas kierunku. Wszystko zależy od naszych wymagań i możliwości. Wiadomo, dużo zależy jeszcze od profilu studiów, za studia medyczne zapłacimy najwięcej niezależnie od szkoły. Najtańsze są natomiast studia humanistyczne.
Niedrogo studiować w Krakowie można Filozofię oraz Informację naukową i bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim – 1500 zł/semestr. Pedagogikę na Małopolskiej Wyższej Szkole im. Józefa Dietla, za semestr studiów pedagogicznych zapłacimy 1750 zł.

Szkoły wyższe z najwyższym czesnym w Krakowie

Jak już wspomniano powyżej, najdrożej zapłacimy za studia o profilu lekarskim. Na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego za semestr studiów na kierunku Lekarsko-dentystycznym zapłacimy 11 000 zł, lekarskim – 10 000 zł, kierunek farmacja mieści się w 7 000 zł. Za kierunek Architektura wnętrz na Akademii Sztuk Pięknych zapłacimy 7 500 zł.

Życie studenckie w Krakowie

zdjecie


Wiele osób, które decydują się na studia w Krakowie, wybierają to miasto nie tylko ze względu na ofertę edukacyjną, ale również na niepowtarzalny klimat i rozbudowane życie studencie. To właśnie w Krakowie działa wiele kultowych klubów studenckich i miejsc, w których można rozwijać pasje, zainteresowania czy zdobywać nowe doświadczenia. Studenci mają do dyspozycji bardzo bogatą ofertę kulturalną – teatry, kina, galerie, wystawy, sporo wydarzeń muzycznych, artystycznych, ale również naukowych. Mogą również korzystać ze wszystkiego, co oferują im kampusy ich uczelni. A baza bytowa i dydaktyczna są wyjątkowo rozbudowane. Większość kampusów posiada akademiki z doskonałymi warunkami, obiekty sportowe oraz całą infrastrukturę, która pozwala na spokojne życie bez oddalania się od miasteczka akademickiego. Dużym atutem Krakowa jest również możliwość poznania tego historycznego miasta, zwiedzania zabytków w samym Krakowie i okolicach, a także zapuszczenia korzeni w stolicy Małopolski. Wielu studentów, którzy decydują się na naukę w Krakowie, po zakończeniu kształcenia szuka zatrudnienia właśnie tutaj.