Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

 Kierunki studiów w Krakowie 

Krakowskie Szkoły Artystyczne (Niepubliczna)

Galeria Krakowskie Szkoły Artystyczne
Galeria Krakowskie Szkoły Artystyczne
Galeria Krakowskie Szkoły Artystyczne
Galeria Krakowskie Szkoły Artystyczne
Galeria Krakowskie Szkoły Artystyczne
Galeria Krakowskie Szkoły Artystyczne
Galeria Krakowskie Szkoły Artystyczne
Galeria Krakowskie Szkoły Artystyczne
Galeria Krakowskie Szkoły Artystyczne
Galeria Krakowskie Szkoły Artystyczne
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 9

Krakowskie Szkoły Artystyczne (KSA) to wiodąca instytucja edukacyjna w Polsce, oferująca szeroki wachlarz kierunków artystycznych, takich jak projektowanie mody, fotografia, projektowanie wnętrz, aktorstwo, taniec oraz sztuki wizualne. Szkoła łączy tradycję z nowoczesnym podejściem do nauczania, zapewniając studentom praktyczne umiejętności i teoretyczną wiedzę. Kampus KSA wyposażony jest w nowoczesne pracownie, studia fotograficzne, sale prób i przestrzenie wystawiennicze, umożliwiające studentom rozwijanie talentów w profesjonalnych warunkach. 

Kadra nauczycielska składa się z doświadczonych profesjonalistów, którzy aktywnie działają w swoich dziedzinach. Krakowskie Szkoły Artystyczne organizują liczne warsztaty, pokazy, wystawy oraz współpracują z instytucjami kultury i przemysłem kreatywnym, co otwiera przed studentami możliwości rozwoju kariery. Absolwenci KSA są cenieni na rynku pracy za kreatywność, innowacyjność oraz wysoki poziom przygotowania zawodowego.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (Publiczna)

Galeria Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Galeria Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Galeria Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Galeria Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Galeria Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Galeria Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Galeria Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Galeria Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Galeria Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Galeria Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 35

Opinie: 18

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki od 77 lat kształci kadry inżynierskie i wytrwale pracuje nad poprawą polskiej myśli naukowo-technicznej. Uczelnia oferuje kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na ponad 30 kierunkach studiów, również w języku angielskim, a także w Szkole Doktorskiej i na studiach podyplomowych

W tym roku oferta studiów została poszerzona o 2 kierunki w języku ukraińskim. Studenci Politechniki Krakowskiej mają możliwość poznawania najnowszych technologii w ponad 100 laboratoriach uczelni, w tym tak unikatowych jak Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych czy Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego. Wkrótce bazę uczelni wzbogaci Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej, które skutecznie wesprze walkę ze smogiem.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki (WSEI) w Krakowie (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki (WSEI) w Krakowie
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki (WSEI) w Krakowie
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki (WSEI) w Krakowie
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki (WSEI) w Krakowie
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki (WSEI) w Krakowie
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki (WSEI) w Krakowie
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki (WSEI) w Krakowie
Galeria Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki (WSEI) w Krakowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 3

Opinie: 7

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie to niepubliczna szkoła wyższa, która została założona w 2000 roku. Na WSEI prowadzone są studia pierwszego stopnia, tj. licencjackie. Oferta edukacyjna obejmuje 3 kierunki kształcenia: Zarządzanie, Finanse i rachunkowość oraz Informatyka stosowana. Dodatkowo studenci mogą kształcić się również w ramach studiów podyplomowych na takich kierunkach jak, np. Manager projektów IT, Programowanie Aplikacji webowych w środowisku Microsoft czy Social Media Manager. 

Wszystkie kierunki studiów licencjackich posiadają kilka specjalności, co ma na celu ukierunkować dalszą ścieżkę zawodową studenta. Ponadto na terenie uczelni działają, m.in. Park Technologiczny, Szkoła Programowania (organizator kursów w dziedzinie programowania) czy Instytut Kształcenia Menedżerskiego (organizator studiów podyplomowych). 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Krakowie (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Krakowie
Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Krakowie
Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Krakowie
Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Krakowie
Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Krakowie
Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Krakowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 8

Opinie: 47

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie jest prywatną uczelnią techniczno-ekonomiczną, która została założona w 1995 roku. W swojej strukturze posiada ona jeden wydział, tj. Zarządzania, Finansów i Informatyki, na którym można kształcić się na studiach I, II stopnia oraz podyplomowych. Kandydaci mają do wyboru 5 kierunków z bogatym wyborem specjalizacji. Dodatkową formą kształcenia są również kursy i szkolenia wg programów Akademii CISCO oraz Microsoft AATP, które zaprocentują w przyszłej pracy. 

Krakowska WSZiB dysponuje kompleksowym zapleczem dydaktycznym pod postacią specjalistycznych laboratoriów oraz pracowni komputerowych czy nowocześnie wyposażonych sal dydaktycznych. Niewątpliwą zaletą WSZIB jest również świetnie wykwalifikowana kadra akademicka, która każdego roku kształci około 5 tysięcy studentów.

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Publiczna)

Galeria Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 5

Kierunki/Specjalizacje: 68

Opinie: 15

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest uczelnią publiczną, która kontynuuje działalność utworzonej w 1946 roku Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W początkach swojej działalności uczelnia kształciła jedynie nauczycieli. Obecnie w jej strukturach działa pięć Wydziałów: Nauk Humanistycznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Nauk Społecznych, Sztuki, Pedagogiki i Psychologii. 

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej co roku zajmuje czołowe miejsca w rankingach uczelni pedagogicznych w Polsce, stale poszerza, urozmaica i unowocześnia ofertę kształcenia, co przyciąga studentów o różnych zainteresowaniach. Kształci studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia, studiach magisterskich, a także podyplomowych

APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie (Niepubliczna)

Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w Krakowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 2

Opinie: 13

APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie jest prywatną uczelnią, założoną w 2005 roku. Jej głównym celem jest kształcenie w dziedzinach administracji publicznej, prawa czy bezpieczeństwa. Szkoła posiada w swojej ofercie dwa kierunki studiów, tj. Bezpieczeństwo wewnętrzne (wiele specjalności do wyboru) oraz Psychologię. Uczelnia dysponuje dwoma filiami - w Katowicach oraz Wrocławiu

Nadrzędną misją APEIRON jest edukacja służąca porządkowi i bezpieczeństwu zarówno w wymiarze społecznym, jak i w szeroko rozumianym wymiarze indywidualnym. W tym celu placówka podjęła krajową współpracę z m.in. Komendantem Głównym Policji, Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym czy Krakowskim Centrum Bezpieczeństwa. Studenci mają również możliwość wzięcia udziału w międzynarodowym programie Erasmus+.

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie (Publiczna)

Galeria Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Galeria Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Galeria Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Galeria Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Galeria Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Galeria Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 2

Kierunki/Specjalizacje: 12

Opinie: 28

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie ma bogatą historię i długie tradycje kształcenia. Powstał on w 1932 roku. Obecnie jest to uczelnia kościelna, która posiada wszystkie państwowe uprawnienia do prowadzenia studiów wyższych. Kształci się w niej ponad 4300 studentów. W strukturze organizacyjnej uczelni znajdują się dwa wydziały – Wydział Filozoficzny oraz Wydział Pedagogiczny. Uczelnia realizuje studia humanistyczne oraz z zakresu nauk społecznych. Prowadzi kształcenie pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, a także wiele studiów podyplomowych oraz dodatkowych kursów i szkoleń dla studentów i nie tylko. 

Oprócz działalności dydaktycznej, Uniwersytet Ignatianum realizuje również działalność naukowo-badawczą w wielu obszarach nauk humanistycznych i społecznych. Uczelnia ma doskonałą renomę, cieszy się popularnością nie tylko wśród polskich, ale również zagranicznych studentów. Wysokie standardy nauczania, doskonałe zaplecze dydaktyczne i bytowe, a także wykwalifikowana kadra wykładowców na wszystkich kierunkach zapewniają najlepszy poziom kształcenia.

Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 9

Opinie: 19

Wyższa Szkoła Europejska to krakowska uczelnia niepubliczna, która powstała w 2003 roku z inicjatywy Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak. Uczelnia kształci na studiach pierwszego i drugiego stopnia, posiada również bogatą ofertę studiów podyplomowych. Kształcenie realizowane jest w tych kierunkach, które obecnie cieszą się dużym zainteresowaniem pracodawców zarówno w kraju, jak i za granicą. Uczelnia zapewnia świetną bazę dydaktyczno-naukową oraz doskonałych wykładowców, wśród których wiele jest znanych i cenionych osób ze świata nauki i biznesu. 

Studenci, którzy decydują się na kształcenie w Wyższej Szkole Europejskiej mogą uczestniczyć w ciekawych projektach czy zagranicznych wymianach. Absolwenci, którzy ukończyli już Wyższą Szkołę Europejską podkreślają, że jest to uczelnia przyjazna studentom, doskonale zorganizowana oraz z wysokimi standardami nauczania. 

Uniwersytet Jagielloński (UJ) (Publiczna)

Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Galeria Uniwersytet Jagielloński (UJ)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 16

Kierunki/Specjalizacje: 160

Opinie: 29

Uniwersytet Jagielloński jest najstarszą polską uczelnią, a także jedną z najstarszych na świecie. Współczesny UJ to przede wszystkim wysokie standardy nauczania, renoma oraz ogromny wybór kierunków i specjalności kształcenia, wśród których coś dla siebie znajdą zarówno osoby szukające kierunków przyrodniczych i ścisłych, jak i studenci celujący w kształcenie humanistyczne czy w naukach społecznych. Aktualnie Uniwersytet Jagielloński kształci studentów na 78 kierunkach i w 149 specjalnościach. Na wszystkich kierunkach, rodzajach i formach studiów uczy się dzisiaj blisko 50 tysięcy studentów. 

Na uczelni pracuje ponad 7200 osób, z czego 3800 to nauczyciele akademiccy. Uniwersytet Jagielloński zapewnia wysoką jakość kształcenia, doskonałą bazę dydaktyczno-naukową oraz bytową, a także możliwości rozwoju pasji, zainteresowań i indywidualnych zdolności. Uczelnia realizuje szereg międzynarodowych projektów, badań, umożliwia wymianę studencką do różnych uczelni na świecie. Co roku zajmuje również wysokie miejsca w krajowych i zagranicznych rankingach szkół wyższych czy ich poszczególnych kierunków. 

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ) (Niepubliczna)

Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Galeria Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 7

Opinie: 16

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia to prywatna uczelnia wyższa, która na mapie niepublicznych uczelni jest obecna od 2002 roku.  Szkoła skupia się na kształceniu w zawodach medycznych i okołomedycznych w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia, a także jednolitych studiów magisterskich. Z oferty uczelni mogą skorzystać osoby, które chcą studiować dietetykę, fizjoterapię czy kosmetologię. Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia ma również w ofercie duży wybór studiów podyplomowych czy profesjonalnych szkoleń. 

Uczelnia posiada rozbudowaną bazę dydaktyczną i bytową, zapewnia studentom dostęp do świetnie wyposażonych pracowni i biblioteki. Współpracuje z najlepszymi firmami i ośrodkami medycznymi w Krakowie i nie tylko. Kształci według najlepszych standardów akademickich z naciskiem na przygotowanie studentów zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym. Absolwenci Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia bardzo dobrze radzą sobie w wybranym zawodzie. 

REKOMENDOWANE UCZELNIE - WOJEWÓDZTWO MAłOPOLSKIE

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu (Publiczna)

Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 26

Opinie: 4

Nowosądecka uczelnia  rozpoczęła działalność 16-VI-1998r. Bardzo dynamiczny rozwój Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej pozwolił w ciągu pierwszych 10 lat działalności 10-krotnie zwiększyć liczbę studentów i stworzyć nowe instytuty, kształcąc studentów na 10 kierunkach i ponad 30 specjalnościach. Misją uczelni było wykształcenie specjalistycznej kadry dla potrzeb lokalnej gospodarki, jedna obecnie renoma uczelni ma zasięg ogólnopolski. 

W odpowiedzi na zainteresowanie młodzieży i potrzeby rynku pracy wyższa szkoła zawodowa dostosowuje swoją ofertę edukacyjną otwierając nowe kierunki takie jak edukacja wczesnoszkolna, fizjoterapia, pielęgniarstwo, mechatronika, bezpieczeństwo narodowe czy lingwistyka dla biznesu. Obecną strukturę uczelni buduje 6 Instytutów oferujących studia I-ego i II-ego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe.

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu
Galeria Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 4

Opinie: 1

Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu (National Louis University) jest jedną z pierwszych, niepublicznych uczelni w Polsce. Została założona w 1991 roku. Uczelnia ta oferuje studentom zarówno studia pierwszego i drugiego stopnia (licencjackie, magisterskie, jednolite) jak i późniejsze kształcenie w postaci studiów podyplomowych. Do wyboru przyszli studenci mają 4 kierunki, są to: Informatyka, Zarządzanie, Prawo i Psychologia. Szkoła ta od lat współpracuje z amerykańską uczelnią National Louis University. Ma to wpływ na innowacyjne programy nauczania, których priorytetem jest nauka poprzez praktykę. 

Następną zaletą Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu jest rozwój technologiczny. Jego przykładem może być rozbudowana platforma e-learningowa Cloud Academy, pozwalająca efektywnie kształcić studentów na odległość. Dodatkowo uczelnia posiada w swojej ofercie aż 12 zróżnicowanych tematycznie kół naukowych oraz organizacji studenckich.

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu (Publiczna)

Galeria Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
Galeria Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 16

Opinie: 4

W obecnych realiach, praktyczna edukacja stanowi klucz do sukcesu w karierze zawodowej, służąc jako niekwestionowany most prowadzący do realizacji zawodowych aspiracji. Pracodawcy obecnie poszukują kandydatów z rozbudowanymi umiejętnościami praktycznymi. Stąd, niezwykle ważne jest, aby edukacja wyższa łączyła teorię z intensywnym treningiem praktycznym, przygotowującym przyszłych profesjonalistów do wkroczenia na rynek pracy

Decydując się na edukację praktyczną w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, studenci nabywają umiejętności i kwalifikacje, które zapewniają solidne perspektywy zatrudnienia w wybranej branży. Dzięki bliskim związkom z sektorem gospodarczym, uczelnia w Oświęcimiu proponuje program nauczania, który jest dostosowany do aktualnych wymagań lokalnego rynku pracy. Bogate zaplecze porozumień o współpracy z firmami i instytucjami umożliwia studentom łatwy dostęp do praktyk i staży, oferując im szansę na zdobycie bezcennego doświadczenia zawodowego w trakcie studiów.

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu (Publiczna)

Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 15

Opinie: 7

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu jest przytulną instytucją państwową, która proponuje edukację na poziomie licencjatu, inżyniera, magistra oraz na jednolitych studiach magisterskich, oferując łącznie 15 różnych kierunków. Nauka odbywa się przede wszystkim w trybie stacjonarnym, z naciskiem na atmosferę otwartości i przyjaźni. Dzięki prowadzeniu zajęć w małych grupach, prowadzący mogą poświęcać uwagę każdemu studentowi osobno, co sprzyja budowaniu silnych więzi akademickich. 

Programy studiów na poszczególnych kierunkach zawierają obszerny zakres zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych, co gwarantuje solidne przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej. Ponadto, Centrum Językowe ANS oferuje obowiązkowe kursy językowe – w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim, francuskim i rosyjskim – na każdym kierunku studiów, co podnosi poziom konkurencyjności naszych absolwentów na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Aktualności - Studia Kraków

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Kraków

Gdzie na studia? Ikonka

Uczelnie z ludzką twarzą

Jackiem Sysakiem

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie logo

„… jeden z profesorów, na naszych pierwszych zajęciach zapytał nas, po co tu jesteśmy. Przechodził od jednego rzędu ławek do drugiego. Jako jeden z nielicznych spośród ponad 100 osób odpowiedziałem spontanicznie, że chcę uczyć ludzi. Zatrzymał się i skonsternowany zapytał mnie jeszcze raz. Powtórzyłem, że chcę uczyć i rozwijać ludzi i po to tu jestem...” – rozmowa z Jackiem Sysakiem, absolwente...

Hilarym

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie logo

Hilary jest absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Czas studiów był dla niego bardzo intensywny. Studiował na trzech kierunkach i równocześnie dwóch uczelniach. Działał jako samorządowiec, a swoje umiejętności praktyczne wzbogacał zagadnieniami z dziedziny stosunków międzynarodowych, administracji samorządowej i geografii. Obecnie wrócił w mury UP, aby kontynuować swoją studencką przy...

Aleksandrą

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie logo

Mała uczelnia wielka wiedza, czyli o tym dlaczego warto studiować w Akademii Ignatianum w Krakowie?
  Pani Aleksandro, jest Pani studentką I roku studiów II stopnia na kierunku ‚Pedagogika’ w Akademii Ignatianum w Krakowie. Pierwszy stopień studiów również realizowała Pani na tej uczelni. Dlaczego właśnie to miejsce wybrała Pani na kształtowanie swojej kariery zawodowej?  Akademia Igna...

Kamilem Ulanieckim

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie logo

Rozmowa Wiktorii Owsińskiej z Kamilem Ulaneckim, studentem drugiego roku zarządzania informacją i publikowania cyfrowego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Rozmowa na temat wyboru uczelni, kierunku studiów, ale też planów zawodowych.
Studiuję zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe - na swoją przyszłość pracuję już dzisiaj.

Skąd dowiedziałeś się o Uniwersytecie Pedag...

Filmy - Kraków miasto studenckie


Uczelnie Kraków

Kraków jest rozbudowanym ośrodkiem akademickim, który pozwala na kształcenie w praktycznie wszystkich możliwych kierunkach. W mieście działa sporo uczelni państwowych, między innymi Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Wychowania Fizycznego, Akademia Sztuk Pięknych czy Akademia Muzyczna. Sporo jest również prywatnych uczelni wyższych z bogatą ofertą kształcenia.

Planując studia w Krakowie można mieć pewność, że w ofercie edukacyjnej krakowskich uczelni znajdziemy nie tylko popularne kierunki, jak prawo, zarządzanie, ekonomia, pedagogika, informatyka czy budowa maszyn, ale również bardziej oryginalne czy unikalne kierunki kształcenia. Studenci krakowskich uczelni mają do dyspozycji świetne bazy dydaktyczne, kształcą się pod okiem doświadczonych wykładowców, mogą również zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe – Kraków jako miasto biznesu pozwala na realizowanie praktyk i stażów zawodowych w renomowanych firmach, dużych korporacjach, instytucjach czy urzędach.

Liczba całkowita Krakowskich szkół wyższych wynosi 23. Z historii wiadomo, że w Krakowie powstał pierwszy uniwersytet w Polsce – Uniwersytet Jagielloński, co robi to miasto jeszcze bardziej atrakcyjne dla studentów. Taka liczba sprawia że w Krakowie można studiować bardzo rzadkie kierunki, co czasem zawęża wybór tylko do 2 czy nawet jednej placówki.

 

Uczelnie państwowe w Krakowie

 

Wśród 23 szkół wyższych - publicznych jest 12, z których najbardziej popularnymi są Uniwersytet Jagielloński.

 

zdjecie

 

UJ co roku zajmuje 1 lub 2 miejsce w rankingu najlepszych szkół wyższych w Polsce, obecnie szkoła stara się umocnić pozycję na arenie międzynarodowej. Kolejną palcówką z równie mocną pozycją jest Akademia Górniczo-Hutnicza, która w 2017 roku znalazła się w top 10 najlepszych uczelni w Polsce.

Uczelnie prywatne w Krakowie

 

Placówek edukacyjnych niepublicznych w Krakowie jest 11, m.in. Akademia Ignatianum, Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera, Społeczna Akademia Nauk, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego - największa niepubliczna szkoła akademicka Małopolski i inne.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Krakowie

 

1. Informatyka – Politechnika Krakowska

 

informatyka kraków

 

Już od wielu lat Informatyka jest jednym z najpopularniejszych kierunków studiów w Krakowie. Na Politechnice Krakowskiej w ostatnim roku ubiegało się prawie 12 kandydatów na jedno miejsce. Politechnika Krakowska prowadzi na tym kierunku studia I i II stopnia, a także studia stacjonarne i niestacjonarne. Dla kandydatów, którzy nie zakwalifikują się na studia bezpłatne jest przygotowana oferta studiów płatnych – studiów niestacjonarnych.

 

Opłata za semestr studiów I stopnia wynosi 2800, a studiów II stopnia wynosi, 3000 złotych. Na tym kierunku istnieje też możliwość studiowania w języku angielskim za 3000 zł za semestr. Na studiach I stopnia nie ma specjalizacji. Specjalizacje są prowadzone na studiach II stopnia. Politechnika Krakowska prowadzi następujące specjalizacje na studiach II stopnia na kierunku informatyka: Analiza danych, Grafika komputerowa i multimedia, Informatyka stosowana, Teleinformatyka. Kierunek informatyczny jest bardzo oblegany ponieważ oferuje on duże perspektywy pracy po ukończeniu studiów. Informatyka jest dziś obecna w każdej dziedzinie życia i dlatego jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów z tej dziedziny.

Przeczytaj co o uczelni sądzą jej studenci i absolwenci - Opinie Politechnika Krakowska

 

2. Dietetyka - Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja

 

 

Uczelnia prowadzi na tym kierunku studia I i II stopnia. Studia stacjonarne są bezpłatne. Na I stopnia nie ma kierunku płatnego. Z kolei studia II stopnia mogą być stacjonarne lub niestacjonarne. Opłata za semestr wynosi 2100 zł. Dietetyka co roku cieszy się niezmierną popularnością, ze względu na szerokie perspektywy zatrudnienia dla absolwentów. Mogą znaleźć pracę w państwowych i prywatnych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach zajmujących się dostarczaniem żywności dla szpitali i jednostek żywienia zbiorowego.

Istnieje też duże zapotrzebowanie na dietetyków w szkolnictwie, ośrodkach sportowych i placówkach leczenia chorób metabolicznych i dietozależnych. Absolwent może też założyć własny gabinet dietetyczny. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu żywienia zarówno człowieka zdrowego, jak i cierpiącego na różne choroby. Uczą się, jak przygotować racjonalny plan żywienia różnych grup osób. Zdobywają wiedzę i umiejętności na temat poszczególnych diet, żywienia sportowców i technologii przyrządzania potraw.

Więcej informacji o placówce przeczytasz na stronie Opinie Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

3. Weterynaria - Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja

 

weterynaria kraków

 

To dość elitarny kierunek, który od lat cieszy się dużą popularnością. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i trwają 5 lat. Kandydaci mogą też wybrać studia w języku obcym. Opłata za semestr w tym przypadku wynosi 3000 zł. Podczas rekrutacji pod uwagę brane są wyniki maturalne z matematyki, języka obcego, chemii i biologii. Studia prowadzone są we współpracy Uniwersytetu Rolniczego i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dlatego absolwenci zdobywają dyplomy tych dwóch uczelni. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom lekarza. Uprawnieni zostają do wykonywania zawody. Mogą założyć własny gabinet weterynaryjny lub znaleźć zatrudnienie w klinikach, lecznicach lub Inspekcji Weterynaryjnej. Mogą też znaleźć pracę na uczelniach, w placówkach badawczych, sanepidzie i laboratoriach diagnostycznych.

 

 

Program studiów jest bardzo ciekawy i urozmaicony. Obejmuje m.in. takie przedmioty jak biologia, chemia, ochrona środowiska, toksykologia, choroby ryb, psów, koni i owadów użytkowych, diagnostyka obrazowa i fizjologia zwierząt. Kierunek skierowany jest do osób odważnych, cierpliwych, obdarzonych dużymi umiejętnościami manualnymi i analitycznymi.

 

4. Mechatronika - Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH)

 

 

Kierunek mechatronika prowadzony jest na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Uczelnia oferuje studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W ramach studiów I i II stopnia prowadzone są dwie specjalizacje: automatyka i robotyka oraz mechanika i budowa maszyn. Opłata semestralna za studia I stopnia wynosi 2290 zł, a za II stopnia 2350 zł. Studenci II stopnia wybierają jedną z trzech specjalizacji: systemy inteligentne, wytwarzanie mechatroniczne lub projektowanie mechatroniczne.

Kierunek ma charakter interdyscyplinarny. To oznacza, że studenci przyswajają wiedzę z różnych dziedzin, m.in. matematyki, fizyki, mechaniki, informatyki i elektroniki. Program studiów obejmuje też przedmioty z zakresu sterowania, kierunkowe i specjalistyczne. Absolwenci mogą projektować i zajmować się eksploatacją urządzeń mechatronicznych. Najczęściej znajdują zatrudnienie w biurach projektów, ośrodkach badawczych, zakładach produkcyjnych. Mogą pracować jako mechatronicy, inżynierowie, projektanci lub konstruktorzy.

Zobacz także: Opinie Akademia Górniczo-Hutnicza

 

5. Informatyka - Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH)

 

 

Dużą popularnością cieszy się też informatyka na AGH. Studia I stopnia inżynierskie trwają 3,5 roku (7 semestrów). Prowadzona jest na dwóch wydziałach: - Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, kierunek Informatyka techniczna, studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, w przypadku płatnego kierunku, opłata semestralna wynosi 2100 zł. - Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, kierunek Informatyka, studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, w przypadku płatnego kierunku, opłata semestralna wynosi 2800 zł. Absolwenci studiów I stopnia mogą później kontynuować naukę na studiach II stopnia.

Do wyboru mają: - Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, kierunek Informatyka Techniczna, tryb stacjonarny i niestacjonarny, opłata semestralna za studia niestacjonarne wynosi 2250 zł. - Wydział Zarządzania, kierunek Informatyka i Ekonometria, tryb stacjonarny i niestacjonarny, wybierając płatny kierunek, należy pamiętać o opłatach semestralnych - 2250 zł za semestr. Istnieje duże zapotrzebowanie na dobrze wykształconych informatyków. Mogą znaleźć zatrudnienie w różnych sektorach gospodarki.

 

6. Logistyka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

logistyka

 

Studia logistyczne cieszą się ogromnym zainteresowaniem absolwentów szkół średnich, którzy poszukują dla siebie dalszej drogi zawodowej. Kierunek logistyka Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie co roku przeżywa oblężenie kandydatów. Aby się dostać, trzeba spełniać wszystkie wymagania i mieć doskonałe wyniki z matur. Studia na kierunku logistyka to 7-semestralne studia inżynierskie, które dają wiele możliwości zawodowych od razu po ukończeniu kształcenia. Studenci logistyki poznają gruntowną wiedzę z zakresu logistyki, transportu, samochodów i maszyn, towaroznawstwa, procesów logistycznych i dziedzin pokrewnych.

 

 

Program studiów jest przygotowany w oparciu o konsultacje nie tylko z przedstawicielami nauki, ale również biznesu. Co więcej, w trakcie studiów studenci mogą liczyć na sporo stażów, praktyk, kursów zawodowych i innych form dokształcania. Absolwenci kierunku logistyka są więc kompleksowo przygotowani do pracy w wyuczonym zawodzie i już po studiach pierwszego stopnia sa w swoim fachu prawdziwymi specjalistami.

Chcesz studiować na tej uczelni?

Przeczytaj Opinie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

7. Ekologia – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 

ekologia

 

Studia na kierunku ekologiczne źródła energii na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prowadzone są na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Są to studia stacjonarne, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia. Kierunek jest stosunkowo nowy, jednak cieszy się sporym zainteresowaniem ze względu na wiele perspektyw zawodowych. Studenci w trakcie nauki zdobywają podstawową oraz pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony środowiska, ekologii, ekologicznych źródeł energii, projektowania instalacji pozyskujących zieloną energię, przepisów prawa związanych z OZE oraz ochroną środowiska.

 

 

W trakcie nauki studenci zdobywają nie tylko wiedze teoretyczną, ale również uczestniczą w projektach, szkoleniach, kursach zawodowych i praktykach w firmach działających w branży. Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł inżyniera i są specjalistami gotowymi do pracy w swoim zawodzie. Mogą również poszerzyć wykształcenie i kwalifikacje na magisterskich studiach drugiego stopnia.

 

8. Budownictwo – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 

 

Studia na kierunku budownictwo są prowadzone na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii. Są to studia pierwszego i drugiego stopnia, studenci mają do wyboru kształcenie w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej. Kandydaci na kierunek budownictwo powinni mieć odpowiednie predyspozycje i umiejętności, przede wszystkim doskonałą znajomość przedmiotów ścisłych. W trakcie studiów studenci zdobywają kompleksową wiedzę z zakresu projektowania i wykonywania różnych obiektów budowlanych, technologii budowlanych, kierowania zespołem oraz firmą budowlaną.

Poznają również nowoczesne materiały i technologie wykorzystywane w pracach budowlanych, uczą się tworzenia dokumentacji i wykorzystywania najnowszych technologii komputerowych. Studia doskonale przygotowują do zawodu inżyniera budowy, projektanta i konstruktora obiektów budowlanych, a także inżyniera nadzoru. Nauka polega nie tylko na zdobywaniu wiedzy teoretycznej, ale również na szlifowaniu umiejętności praktycznych.

 

9. Zarządzanie – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – 5,29 osób na miejsce

 

 

Kierunek zarządzanie cieszy się ogromna popularnością na większości państwowych i prywatnych uczelni w kraju. Nie inaczej jest w przypadku Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który oferuje kierunek zarządzanie w postaci trzyletnich studiów licencjackich o specjalności zarządzanie w agrobiznesie. Studia na tym kierunku przygotowują studentów do pracy na stanowiskach menadżerskich czy kierowniczych w przedsiębiorstwach rolniczych, spożywczych, zajmujących się produkcją chemii oraz innych akcesoriów dla rolnictwa.

W trakcie nauki studenci poznają zarówno zarządzanie, jak i wiele nauk pokrewnych, które są niezbędne do sprawnego kierowania całym przedsiębiorstwem lub którymś z jego działów. Nauka polega nie tylko na zdobywaniu wiedzy teoretycznej, ale również na praktykach, stażach w firmach działających w tej branży. Absolwenci kierunku zarządzanie są specjalistami świetnie przygotowanymi do pracy. Mogą również kontynuować naukę na studiach magisterskich na kierunku ekonomia lub kierunkach pokrewnych.

Placówki edukacyjne z najniższym czesnym w Krakowie

 

Jak przewiduje polski system edukacji – pierwszy kierunek studiów w publicznej szkole wyższej jest bezpłatny, więc poniższe ceny będą rozpatrywane pod względem studiów niestacjonarnych, płatnych, na które decydują się także wielu studentów.

 

zdjecie

 

Jeżeli nie zależy nam na konkretnej placówce, to z łatwością można znaleźć optymalny wariant cenowy interesującego nas kierunku. Wszystko zależy od naszych wymagań i możliwości. Wiadomo, dużo zależy jeszcze od profilu studiów, za studia medyczne zapłacimy najwięcej niezależnie od szkoły. Najtańsze są natomiast studia humanistyczne. Niedrogo studiować w Krakowie można Filozofię oraz Informację naukową i bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim – 1500 zł/semestr. Pedagogikę na Małopolskiej Wyższej Szkole im. Józefa Dietla, za semestr studiów pedagogicznych zapłacimy 1750 zł.

 

Szkoły wyższe z najwyższym czesnym w Krakowie

 

Jak już wspomniano powyżej, najdrożej zapłacimy za studia o profilu lekarskim. Na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego za semestr studiów na kierunku Lekarsko-dentystycznym zapłacimy 11 000 zł, lekarskim – 10 000 zł, kierunek farmacja mieści się w 7 000 zł. Za kierunek Architektura wnętrz na Akademii Sztuk Pięknych zapłacimy 7 500 zł.

 

Życie studenckie w Krakowie


zdjecie

 

Wiele osób, które decydują się na studia w Krakowie, wybierają to miasto nie tylko ze względu na ofertę edukacyjną, ale również na niepowtarzalny klimat i rozbudowane życie studencie. To właśnie w Krakowie działa wiele kultowych klubów studenckich i miejsc, w których można rozwijać pasje, zainteresowania czy zdobywać nowe doświadczenia. Studenci mają do dyspozycji bardzo bogatą ofertę kulturalną – teatry, kina, galerie, wystawy, sporo wydarzeń muzycznych, artystycznych, ale również naukowych. Mogą również korzystać ze wszystkiego, co oferują im kampusy ich uczelni. A baza bytowa i dydaktyczna są wyjątkowo rozbudowane.

Większość kampusów posiada akademiki z doskonałymi warunkami, obiekty sportowe oraz całą infrastrukturę, która pozwala na spokojne życie bez oddalania się od miasteczka akademickiego. Dużym atutem Krakowa jest również możliwość poznania tego historycznego miasta, zwiedzania zabytków w samym Krakowie i okolicach, a także zapuszczenia korzeni w stolicy Małopolski. Wielu studentów, którzy decydują się na naukę w Krakowie, po zakończeniu kształcenia szuka zatrudnienia właśnie tutaj.

Zobacz uczelnie na mapie w Krakowie