Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Lista najpopularniejszych kierunków - Kraków (względem liczby kandydatów na miejsce)

l.k/m kierunek uczelnia
11.78

Informatyka

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
10.27

Dietetyka

Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
9.43

Weterynaria

Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
8.06

Mechatronika

Akademia Górniczo - Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie
6.9

Informatyka

Akademia Górniczo - Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica w Krakowie
ikonka studia

Studia / Uczelnie w Krakowie - 31 uczelni

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

31-510 Kraków

ul. Rakowicka 27

ikonka telefon do uczelni
tel.:

12 293 54 25, 12 293 56 28

fax.:

12 293 51 45

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Administracja

Cena za semestr od 2100zł od od od

Analityka gospodarcza

Cena za semestr od 2100zł od od od 2100zł

Audyt finansowy nowość!

Cena za semestr od od od od 4000zł

Bankowość i zarządzanie ryzykiem nowość!

Cena za semestr od od od od 2700zł

Ekonomia

Cena za semestr od 2100zł od od od 2100zł

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ)

31-158 Kraków

ul. Krowoderska 73

ikonka telefon do uczelni
tel.:

12 423 38 40

fax.:

12 423 38 40

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Dietetyka

Cena za semestr od 3300zł od od od

Dietetyka i ekologiczna żywność

Cena za semestr od od od od 4080zł

Fizjoterapia

Cena za semestr od od od 3840zł od

Fizjoterapia

Cena za semestr od od od od 4080zł

Kosmetologia

Cena za semestr od od od od 4080zł

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

31-120 Kraków

al. Mickiewicza 21

ikonka telefon do uczelni
tel.:

12 662-42-44, 12 662-42-74

fax.:

12 633-62-45

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Cena za semestr od od 1600zł od 1600zł od 1600zł

Wydział Leśny

Cena za semestr od od 1700zł od 1700zł od 1700zł

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Cena za semestr od od 1600zł od 1600zł od 1600zł

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Cena za semestr od od 1600zł od 1600zł od 1600zł

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

Cena za semestr od od 1600zł od 1600zł od

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Akademia Ignatianum w Krakowie

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Akademia Ignatianum w Krakowie

31-501 Kraków

ul. Kopernika 26

ikonka telefon do uczelni
tel.:

12 399 95 00

fax.:

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Wydział Filozoficzny

Cena za semestr od 0zł od od 0zł od 0zł

Wydział Pedagogiczny

Cena za semestr od 0zł od od od 0zł

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Gdzie na studia? Ikonka

Uczelnie z ludzką twarzą

ks. prof. dr. hab. Wojciechem Zyzakiem

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krak...

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie logo

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie wywodzi się z najstarszej polskiej uczelni  – Uniwersytetu Jagiellońskiego, związanego od przeszło sześciuset lat z historią naszego miasta i narodu. Na prośbę królowej Jadwigi i jej małżonka Władysława Jagiełły ówczesny papież Bonifacy IX, 11 stycznia 1397 roku wydał bullę Eximiae devotionis affectus erygującą Wydział Teologii w Krakowie. Data ta rozpoczyna 600-letnią działalność fakultetu.W akcie fundacyjnym Akademii z 26 lipca 1400 roku Wydział Teologiczny wymieniony został na pierwszym miejscu i odtąd przez wiele stuleci był najważniejszym w krakowskiej uczelni.W 1954 r. władze komunistyczne usunęły Wydział Teologiczny z UJ, co nie przerwało jednak jego faktycznej i kanonicznej egzystencji.Dzięki staraniom Karola Wojtyły w 197...

Uczelnie Kraków

Kraków jest uważany za miasto studenckie, i nic dziwnego bo liczba studentów w mieście sięga ok. 200 tys. co stanowi prawie jedną czwartą całej ludności miasta.

Liczba całkowita Krakowskich szkół wyższych wynosi 23. Z historii wiadomo, że w Krakowie powstał pierwszy uniwersytet w Polsce – Uniwersytet Jagielloński, co robi to miasto jeszcze bardziej atrakcyjne dla studentów. Taka liczba sprawia że w Krakowie można studiować bardzo rzadkie kierunki, co czasem zawęża wybór tylko do 2 czy nawet jednej placówki.

Uczelnie państwowe w Krakowie

Wśród 23 szkół wyższych - publicznych jest 12, z których najbardziej popularnymi są Uniwersytet Jagielloński.

zdjecie


UJ co roku zajmuje 1 lub 2 miejsce w rankingu najlepszych szkół wyższych w Polsce, obecnie szkoła stara się umocnić pozycję na arenie międzynarodowej. Kolejną palcówką z równie mocną pozycją jest Akademia Górniczo-Hutnicza, która w 2017 roku znalazła się w top 10 najlepszych uczelni w Polsce.

Uczelnie prywatne w Krakowie

Placówek edukacyjnych niepublicznych w Krakowie jest 11, m.in. Akademia Ignatianum, Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera, Społeczna Akademia Nauk, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego - największa niepubliczna szkoła akademicka Małopolski i inne.

Najpopularniejsze kierunki studiów w Krakowie

1. Informatyka – Politechnika Krakowska liczba kandydatów na miejsce - 11.78

informatyka kraków


Już od wielu lat Informatyka jest jednym z najpopularniejszych kierunków studiów w Krakowie. Na Politechnice Krakowskiej w ostatnim roku ubiegało się prawie 12 kandydatów na jedno miejsce.
Politechnika Krakowska prowadzi na tym kierunku studia I i II stopnia, a także studia stacjonarne i niestacjonarne. Dla kandydatów, którzy nie zakwalifikują się na studia bezpłatne jest przygotowana oferta studiów płatnych – studiów niestacjonarnych.
Opłata za semestr studiów I stopnia wynosi 2800, a studiów II stopnia wynosi, 3000 złotych. Na tym kierunku istnieje też możliwość studiowania w języku angielskim za 3000 zł za semestr. Na studiach I stopnia nie ma specjalizacji. Specjalizacje są prowadzone na studiach II stopnia.
Politechnika Krakowska prowadzi następujące specjalizacje na studiach II stopnia na kierunku informatyka: Analiza danych, Grafika komputerowa i multimedia, Informatyka stosowana, Teleinformatyka. Kierunek informatyczny jest bardzo oblegany ponieważ oferuje on duże perspektywy pracy po ukończeniu studiów.
Informatyka jest dziś obecna w każdej dziedzinie życia i dlatego jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów z tej dziedziny.

2. Dietetyka - Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja liczba kandydatów na miejsce - 10.27

Uczelnia prowadzi na tym kierunku studia I i II stopnia. Studia stacjonarne są bezpłatne. Na I stopnia nie ma kierunku płatnego. Z kolei studia II stopnia mogą być stacjonarne lub niestacjonarne. Opłata za semestr wynosi 2100 zł.
Dietetyka co roku cieszy się niezmierną popularnością, ze względu na szerokie perspektywy zatrudnienia dla absolwentów. Mogą znaleźć pracę w państwowych i prywatnych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach zajmujących się dostarczaniem żywności dla szpitali i jednostek żywienia zbiorowego. Istnieje też duże zapotrzebowanie na dietetyków w szkolnictwie, ośrodkach sportowych i placówkach leczenia chorób metabolicznych i dietozależnych. Absolwent może też założyć własny gabinet dietetyczny.
Studenci zdobywają wiedzę z zakresu żywienia zarówno człowieka zdrowego, jak i cierpiącego na różne choroby. Uczą się, jak przygotować racjonalny plan żywienia różnych grup osób. Zdobywają wiedzę i umiejętności na temat poszczególnych diet, żywienia sportowców i technologii przyrządzania potraw.

3. Weterynaria - Uniwersytet Rolniczy (UR) im. Hugona Kołłątaja liczba kandydatów na miejsce - 9.43

weterynaria kraków


To dość elitarny kierunek, który od lat cieszy się dużą popularnością. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i trwają 5 lat. Kandydaci mogą też wybrać studia w języku obcym. Opłata za semestr w tym przypadku wynosi 3000 zł.
Podczas rekrutacji pod uwagę brane są wyniki maturalne z matematyki, języka obcego, chemii i biologii. Studia prowadzone są we współpracy Uniwersytetu Rolniczego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dlatego absolwenci zdobywają dyplomy tych dwóch uczelni.
Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom lekarza .Uprawnieni zostają do wykonywania zawody. Mogą założyć własny gabinet weterynaryjny lub znaleźć zatrudnienie w klinikach, lecznicach lub Inspekcji Weterynaryjnej. Mogą też znaleźć pracę na uczelniach, w placówkach badawczych, sanepidzie i laboratoriach diagnostycznych.
Program studiów jest bardzo ciekawy i urozmaicony. Obejmuje m.in. takie przedmioty jak biologia, chemia, ochrona środowiska, toksykologia, choroby ryb, psów, koni i owadów użytkowych, diagnostyka obrazowa i fizjologia zwierząt.
Kierunek skierowany jest do osób odważnych, cierpliwych, obdarzonych dużymi umiejętnościami manualnymi i analitycznymi.

4. Mechatronika - Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) liczba kandydatów na miejsce - 8.06

Kierunek mechatronika prowadzony jest na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Uczelnia oferuje studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W ramach studiów I i II stopnia prowadzone są dwie specjalizacje: automatyka i robotyka oraz mechanika i budowa maszyn.
Opłata semestralna za studia I stopnia wynosi 2290 zł, a za II stopnia 2350 zł.
Studenci II stopnia wybierają jedną z trzech specjalizacji: systemy inteligentne, wytwarzanie mechatroniczne lub projektowanie mechatroniczne.
Kierunek ma charakter interdyscyplinarny. To oznacza, że studenci przyswajają wiedzę z różnych dziedzin, m.in. matematyki, fizyki, mechaniki, informatyki i elektroniki. Program studiów obejmuje też przedmioty z zakresu sterowania, kierunkowe i specjalistyczne.
Absolwenci mogą projektować i zajmować się eksploatacją urządzeń mechatronicznych. Najczęściej znajdują zatrudnienie w biurach projektów, ośrodkach badawczych, zakładach produkcyjnych. Mogą pracować jako mechatronicy, inżynierowie, projektanci lub konstruktorzy.

5. Informatyka - Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) liczba kandydatów na miejsce - 6.9

Dużą popularnością cieszy się też informatyka na AGH. Studia I stopnia inżynierskie trwają 3,5 roku (7 semestrów). Prowadzona jest na dwóch wydziałach:
- Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, kierunek Informatyka techniczna, studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, w przypadku płatnego kierunku, opłata semestralna wynosi 2100 zł.
- Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, kierunek Informatyka, studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, w przypadku płatnego kierunku, opłata semestralna wynosi 2800 zł.
Absolwenci studiów I stopnia mogą później kontynuować naukę na studiach II stopnia. Do wyboru mają:
- Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, kierunek Informatyka Techniczna, tryb stacjonarny i niestacjonarny, opłata semestralna za studia niestacjonarne wynosi 2250 zł.
- Wydział Zarządzania, kierunek Informatyka i Ekonometria, tryb stacjonarny i niestacjonarny, wybierając płatny kierunek, należy pamiętać o opłatach semestralnych - 2250 zł za semestr.
Istnieje duże zapotrzebowanie na dobrze wykształconych informatyków. Mogą znaleźć zatrudnienie w różnych sektorach gospodarki.

Placówki edukacyjne z najniższym czesnym w Krakowie

Jak przewiduje polski system edukacji – pierwszy kierunek studiów w publicznej szkole wyższej jest bezpłatny, więc poniższe ceny będą rozpatrywane pod względem studiów niestacjonarnych, płatnych, na które decydują się także wielu studentów.

zdjecie


Jeżeli nie zależy nam na konkretnej placówce, to z łatwością można znaleźć optymalny wariant cenowy interesującego nas kierunku. Wszystko zależy od naszych wymagań i możliwości. Wiadomo, dużo zależy jeszcze od profilu studiów, za studia medyczne zapłacimy najwięcej niezależnie od szkoły. Najtańsze są natomiast studia humanistyczne.
Niedrogo studiować w Krakowie można Filozofię oraz Informację naukową i bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim – 1500 zł/semestr. Pedagogikę na Małopolskiej Wyższej Szkole im. Józefa Dietla, za semestr studiów pedagogicznych zapłacimy 1750 zł.

Szkoły wyższe z najwyższym czesnym w Krakowie

Jak już wspomniano powyżej, najdrożej zapłacimy za studia o profilu lekarskim. Na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego za semestr studiów na kierunku Lekarsko-dentystycznym zapłacimy 11 000 zł, lekarskim – 10 000 zł, kierunek farmacja mieści się w 7 000 zł. Za kierunek Architektura wnętrz na Akademii Sztuk Pięknych zapłacimy 7 500 zł.

Wybrane kierunki studiów w małopolskie