Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Kraków Kierunek Zarządzanie - 17 uczelni

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

procesy technologiczne i zarządzanie produkcją

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki (WSEI) w Krakowie (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Zarządzanie

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Zarządzanie strategiczne

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         
Studia niestacjonarne na kierunkach Skandynawistyka: studia filologiczno - biznesowe oraz Grafika reklamowa i multimedia trwają 7 semestrów.

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

Zobacz

         

Digital media – kreatywność, analiza, zarządzanie

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 2700zł od od od

Turystyka i zarządzanie dziedzictwem

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Uniwersytet Jagielloński (UJ) (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Media społecznościowe w zarządzaniu

Zobacz

Zobacz

         

Rachunkowość i zarządzanie finansami

Zobacz

         

Zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od 2400zł od od od 2400zł

Zarządzanie informacją

         

Zarządzanie kulturą i mediami

Zobacz więcej

Cena za semestr od 2250zł od od od 2250zł

Zarządzanie polityką społeczną

         

Zarządzanie publiczne

         

Zarządzanie zasobami przyrody

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Akademia Ignatianum w Krakowie (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

Zobacz więcej

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

Zobacz

Zobacz

         

Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami

Zobacz

         

Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie kryzysowe

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie ochroną środowiska

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie w służbach społecznych

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Uniwersytet Rolniczy (URK) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Zarządzanie

Zobacz więcej

Zobacz

         

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Krakowie (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Zarządzanie

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 3400zł od 3600zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (KWSPZ) (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

spec. Marketing i zarządzanie w kosmetologii

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 3900zł od 4100zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Zarządzanie w Krakowie

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE)

od 2100 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Uniwersytet Jagielloński (UJ)

od 2250 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie

od 2700 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Krakowie

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Krakowie

od 3400 zł Dowiedz się więcej
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Krakowie od 2470 zł od 2160 zł /Semestr
Krakowska Akademia (KA) im. A. Frycza Modrzewskiego 2800 zł 2700 zł
Uniwersytet Jagielloński - Instytut Ekonomii i Zarządzania (ECON UJ)

REKOMENDOWANE UCZELNIE - WOJEWÓDZTWO MAłOPOLSKIE

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Zarządzanie

Zobacz więcej

Zobacz

         

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zobacz więcej

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Zarządzanie

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

ikonka kierunki studiów podyplomowych Uczelnie na kierunku - Zarządzanie w mieście Kraków

Studia Zarządzanie w Krakowie - pytania i odpowiedzi

 • Ile trwają studia na kierunku zarządzanie w Krakowie?

  Studia na kierunku Zarządzanie w Krakowie, prowadzone są w ramach studiów licencjackich lub inżynierskich I stopnia oraz studiów magisterskich II stopnia.
   
  Studia licencjackie najczęściej obejmują 3-letnia naukę (6 semestrów), a studia inżynierskie 3,5 roku (7 semestrów). Kończąc studia I-ego stopnia, absolwenci po obronie pracy dyplomowej uzyskują tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera i mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich II stopnia.
   
  Magisterskie studia uzupełniające II stopnia, trwają 2 lata w przypadku licencjatów i 1,5 roku dla inżynierów, pozwalając zdobyć tytuł zawodowy magistra.
 • Jakie są koszty studiów na kierunku zarządzanie w Krakowie?

  Czesne pobierane za naukę na kierunku Zarządzanie w Krakowie, wprowadziły praktycznie wszystkie uczelnie niepubliczne oraz większość uczelni publicznych na kierunkach niestacjonarnych. Są to opłaty w przedziale 4000zł – 6000zł za jeden rok studiów.
   
  Kierunek jest bardzo oblegany, dlatego przy wyborze uczelni, należy zwrócić uwagę nie tylko na wysokość czesnego, ale również na renomę szkoły, kierunki specjalizacyjne, pozycję rankingową uczelni, a także realne możliwości przyszłego zatrudnienia dla absolwentów, co może przekładać się na wysokość pobieranych opłat, przykładowe koszty studiów z Zarządzania w Krakowie
   
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego - 6000 zł
  • Uniwersytet Ekonomiczny - 5200 zł
  • Akademia Górniczo-Hutnicza - 4800 zł
 • Na których uczelniach mogę studiować zarządzanie stacjonarnie w Krakowie?

  Z każdym rokiem zwiększa się liczba osób planujących rozpoczęcie studiów dziennych w Krakowie na kierunku Zarządzanie. Forma stacjonarna studiów związana jest z codziennymi zajęciami od poniedziałku do piątku, w systemie podobnym do szkół średnich, z wykładami, seminariami i ćwiczeniami praktycznymi, dlatego wiele osób wybiera taki tryb studiów. Popularność kierunku sprawia, że aż 8 publicznych uczelni w Krakowie prowadzi Zarządzanie stacjonarnie, między innymi:
   
  • Uniwersytet Jagielloński
  • Akademia Górniczo – Hutnicza
  • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
   
  Również w ofertach 7 niepublicznych krakowskich uczelni, można wybrać Zarządzanie w formie stacjonarnej, np.:
   
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
   
  Pełną listę uczelni oferujących naukę na tym kierunku w Krakowie, znajdziesz na stronie Zarządzanie w Krakowie - 18 uczelni.
 • Na których uczelniach mogę studiować zarządzanie niestacjonarnie w Krakowie?

  Studia zaoczne (niestacjonarne), przybierają formę nauki realizowaną w trakcie weekendowych zjazdów (sobota-niedziela) lub spotkań online za pośrednictwem platform edukacyjnych. Taki tryb jest bardzo popularny wśród osób aktywnych zawodowo i planujących połączyć studia z pracą na pełnym etacie.
   
  Większość tygodnia pozostaje do dyspozycji studentów, co wiąże się z większym naciskiem na pracę własną i wymaga opracowywania części materiału we własnym zakresie. Mimo iż taka forma nauki wiąże się z opłatami za czesne, to cieszy się dużą popularnością, aż 15 krakowskich uczelni oferuje Zarządzanie w trybie zaocznym, w tym 7 uczelni publicznych, między innymi: 
   
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
  • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.
   
  Także niepubliczne uczelnie oferują kierunek niestacjonarnie, w tym:
   
  • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera,
  • Społeczna Akademia Nauk w Krakowie,
  • Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego.
 • Jakie są specjalizacje na kierunku zarządzanie w Krakowie?

  Decydując się na studia z dziedziny Zarządzania w Krakowie, można sprecyzować przyszłą ścieżkę zawodową, wybierając specjalistyczne kierunki studiów takie jak Energetyka odnawialna i zarządzanie energią, Zarządzanie w turystyce i w sporcie, Digital media - kreatywność, analiza, zarządzanie, Zarządzanie projektami, Zarządzanie międzynarodowe czy Media społecznościowe w zarządzaniu.
   
  Również w trakcie nauki można zdecydować się na wybór modułów specjalizacyjnych rozwijających zainteresowanie konkretnym działem Zarządzania, z możliwością przygotowania się do przyszłego zawodu.
   
  Najczęściej studenci Zarządzania w Krakowie, wybierają specjalizacje takie jak:
   
  • Digital biznes – tworzenie, ekonomia i zarządzanie,
  • Rachunkowość w zarządzaniu,
  • Zarządzanie produktem,
  • Zarządzanie w projektach międzynarodowych,
  • Zarządzanie w administracji publicznej,
  • Zarządzanie start-upem.
 • Jaką wiedzę zdobędę na kierunku zarządzanie w Krakowie?

  Zarządzanie jest raczej obszernym kierunkiem studiów, dlatego program studiów obejmuje przedmioty ogólne związane z rachunkowością czy przepisami prawnymi, a także bardziej specjalistyczne, przydatne w przyszłej pracy menadżerskiej.
   
  Studia na kierunku, pozwalają również zdobyć szereg kompetencji związanych z prowadzeniem mediacji, pozyskiwaniem klientów czy kierowaniem zespołami pracowników i zarządzaniem przedsiębiorstwem. W planach studiów na kierunku Zarządzanie w Krakowie, można spotkać takie przedmioty jak np.:
   
  • Administracja publiczna,
  • Wstęp do socjologii,
  • Podstawy rachunkowości,
  • Organizacja i zarządzanie,
  • Polityka społeczna,
  • Negocjacje i mediacje,
  • Public relations,
  • Podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

   

  Więcej informacji znajdziesz na stronie Czego nauczę się studiując Zarządzanie.

 • Czy łatwo znajdę pracę po studiach na kierunku zarządzanie w Krakowie?

   

  Pomimo ogólnych trudności ze znalezieniem pracy przez absolwentów wyższych uczelni, to wydaje się, że kierunek Zarządzanie oferowany przez krakowskie uczelnie, daje szereg możliwości zatrudnienia.
   
  Kraków jest siedzibą licznych spółek, firm, przedsiębiorstw i instytucji samorządowych, które raczej chętnie zatrudniają specjalistów z dziedzin zarządzania.
   
  Prowadzenie projektów, nadzór nad finansami publicznymi, relacja z mediami czy zarządzanie zasobami ludzkimi, to umiejętności często poszukiwane na rynku pracy, dlatego absolwenci kierunku Zarządzanie, mają lepsze perspektywy na znalezienie atrakcyjnej posady.
   
  Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę Jaka praca po zarządzaniu.

 • Jakie są plusy i minusy pracy na stanowisku menagera w Krakowie?

  Eksponowane stanowiska kierownicze i managerskie, kojarzą się najczęściej z bardzo wysokimi zarobkami, luksusowymi gabinetami i służbowymi samochodami. Oczywiście tak lukratywne posady pojawiają się dopiero po kilku latach pracy, wraz z doświadczeniem i pozycją na rynku.
   
  Plusem zawodu jest również możliwość szybkiego awansu związana ze skutecznymi działaniami, budowaniem wizerunku firmy czy działaniami strategicznymi mającymi wpływ na finanse przedsiębiorstwa.
   
  Wadą pracy menagera jest duża odpowiedzialność za całokształt pracy i częste nadgodziny związane z wyjazdami i monitorowaniem pracy całego zespołu.
   
  Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Zalety i wady pracy menadżerów.
 • Jakie przedmioty maturalne brane są pod uwagę w przypadku rekrutacji na studia na kierunku zarządzanie w Krakowie?

  Kierunki takie jak Zarządzanie, nalezą do najbardziej obleganych na krakowskich uczelniach, dlatego żeby zwiększyć swoje szanse w procesie rekrutacyjnym, decydującym o przyjęciu na studia wyższe, warto dobrze przygotować się do egzaminu dojrzałości i wybrać przedmioty maturalne najwyżej punktowane przez uczelnie.
   
  Od dłuższego czasu większość krakowskich uczelni bierze pod uwagę wyniki z tych samych przedmiotów, najwyższe noty, można uzyskać za maturę rozszerzoną z przedmiotów takich jak:
   
  • Matematyka,
  • Język obcy,
  • Wiedza o społeczeństwie,
  • Informatyka,
  • Geografia,
  • Fizyka.

   

  Więcej informacji znajdziesz na stronie Najważniejsze informacje dla maturzystów.

Studia na kierunku Zarządzanie w innych miastach


Uczelnie z kierunkiem Zarządzanie w Krakowie

Zasady rekrutacji na kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie


UJ


Zasady rekrutacji na kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie


UEK


Zasady rekrutacji na kierunku Zarządzanie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie


AGH

AGH


Zasady rekrutacji na kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie


UR

UR

Uniwersytet Jagielloński

Kierunek: Zarządzanie

Limit miejsc: 70
Liczba kandydatów na miejsce w ostatnim roku: 10,2
Studia bezpłatne – stacjonarne
Studia płatne:
- Niestacjonarne cena 4100 zł / semestr

Studia na kierunku zarządzanie są realizowane przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Dwustopniowe studia składają się z trzyletnich studiów licencjackich oraz dwuletnich magisterskich. Już od pierwszego roku studenci mają do wyboru kilka specjalności: zarządzanie personelem, zarządzanie firmą, zarządzanie międzynarodowe, finanse i controlling, psychologia w zarządzaniu, media społecznościowe w zarządzaniu, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie informacją, zarządzanie kulturą i mediami, zarządzanie w sektorze publicznym i samorządowym. Szeroki wybór specjalności pozwala wybrać takie kierunek, który jest związany z indywidualnymi zainteresowaniami. Kształcenie odbywa się na wysokim poziomie, kładzie duży nacisk na naukę praktycznych umiejętności, doskonale przygotowuje do pracy w wybranym zawodzie.

Akademia Ignatianum

Kierunek: Zarządzanie

Studia bezpłatne – stacjonarne
Studia płatne: brak

Na Akademii Ignatianum znajdziemy kierunek zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej. Są to trzyletnie studia licencjackie, które kładą nacisk na wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w zarządzaniu instytucjami i urzędami. W programie studiów znajdują się takie przedmioty i dziedziny, jak zarządzanie, prawo, ekonomia, nowoczesne technologie. Kształcenie kładzie ogromny nacisk na praktyczną naukę, rozbudowany blok praktyk zawodowych obejmuje aż 375 godzin. Od początku kształcenia studenci mają do wyboru trzy specjalności: zarządzanie w administracji publicznej, infobrokering i zarządzanie informacją, zarządzanie w instytucjach kościelnych. Nauka na wszystkich specjalnościach odbywa się na wysokim poziomie, a studenci są świetnie przygotowani do pracy w swojej dziedzinie.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kierunek: Zarządzanie

Limit miejsc: 220
Liczba kandydatów na miejsce w ostatnim roku: 1,72
Studia bezpłatne – stacjonarne
Studia płatne:
- Niestacjonarne cena 2100 zł / semestr

Kierunek zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie realizowany jest na Wydziale Zarządzania. To dwustopniowe studia, na które składa się trzyletni licencjat oraz dwuletnie studia magisterskie. Celem kształcenia jest przygotowanie nowoczesnych, profesjonalnych kadr zarządzających do pracy w sektorze publicznym i prywatnym na kierowniczych stanowiskach. Od początku kształcenia studenci mają do wyboru kilka specjalności: zarządzanie firmą, zarządzanie small businessem, zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu, zarządzanie zasobami ludzkimi, kooperacja w biznesie, logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i informacjami, zarządzanie zasobami niematerialnymi. Studia są realizowane na wysokim poziomie i z dużym naciskiem na naukę praktycznych umiejętności.

Uniwersytet Rolniczy

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Limit miejsc: 90
Liczba kandydatów na miejsce w ostatnim roku: 3,4
Studia bezpłatne – stacjonarne
Studia płatne:
- Niestacjonarne cena 1300 zł / semestr

Studia na kierunku zarządzanie są prowadzone na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym. Są to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Na kierunku realizowana jest tylko jedna specjalność: zarządzanie w agrobiznesie. Studia na kierunku zarządzanie przygotowują do pracy specjalisty ds. zarządzania oraz menedżera średniego szczebla w firmach, przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach związanych bezpośrednio lub pośrednio z branżą rolniczą. Studenci uczą się między innymi teorii i praktyki z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, funkcjonowania przedsiębiorstw, diagnozowania i rozwiązywania problemów, gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacjami. Dzięki kształceniu na wysokim poziomie absolwenci są świetnie przygotowani do pracy w wybranym zawodzie.

Uniwersytet Pedagogiczny

Kierunek: zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Studia bezpłatne – stacjonarne
Studia płatne:
- Niestacjonarne cena 2100 zł / semestr

Studia na kierunku zarządzanie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie są dwustopniowe i składają się z trzyletnich studiów licencjackich oraz dwuletnich studiów magisterskich. Celem kształcenia jest przygotowanie nowoczesnych i kompetentnych kadr zarządzających do pracy w sektorze prywatnym, organizacjach i instytucjach. Studenci od początku kształcenia mają do wyboru trzy specjalności: zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe, zarządzanie w służbach społecznych oraz zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi. Studenci mają do dyspozycji nowoczesną bazę dydaktyczną oraz świetnie przygotowaną kadrę wykładowców, zarówno naukowców, jak i praktyków. W trakcie kształcenia realizowany jest bogaty program szkoleń, warsztatów i praktyk, dzięki czemu absolwenci są świetnie przygotowani nie tylko pod względem teoretycznym, ale również praktycznym.

Akademia Górniczo-Hutnicza

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Limit miejsc: 120
Liczba kandydatów na miejsce w ostatnim roku: 2,62
Studia bezpłatne – stacjonarne
Studia płatne:
- Niestacjonarne cena 2000 zł / semestr

Zarządzanie na Akademii Górniczo-Hutniczej prowadzone jest na Wydziale Zarządzania. Są to studia dwustopniowe, w których skład wchodzi trzyletni licencjat oraz dwuletnia magisterka. W trakcie kształcenia studenci poznają takie zagadnienia, jak: podstawy zarządzania i ekonomii, prawo gospodarcze, matematyka w zarządzaniu, technologie informacyjne, informatyczne systemy zarządzania, finanse przedsiębiorstwa, ekonomia zarządzania oraz wiele innych. Kształcenie w umiejętny sposób łączy sporą dawkę wiedzy teoretycznej z nauką praktycznych umiejętności. W programie studiów wiele jest warsztatów, szkoleń, ćwiczeń, a także praktyk zawodowych realizowanych w uznanych przedsiębiorstwach. Absolwenci zarządzania na AGH są kompleksowo przygotowani do pracy w wybranym zawodzie i nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia.

Studia na kierunku zarządzanie – jakie powinieneś mieć predyspozycje?

Zarządzanie jest kierunkiem, który każdego roku jest wręcz oblegany przez przyszłych studentów. Kształcić się można zarówno na uczelniach państwowych, jak i prywatnych. Warto jednak pamiętać, że choć kierunek ten otwiera wiele możliwości zawodowych, nie każdy jest w stanie poradzić sobie na nim co najmniej dobrze. Studia na zarządzaniu wymagają ścisłego umysłu, dobrego radzenia sobie z przedmiotami ścisłymi, wymagającymi logicznego, analitycznego myślenia. Co więcej, same nauki ścisłe nie wystarczą – w zarządzaniu równie ważna jest psychologia, umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi, odporność na stres i dobra organizacja czasu pracy. Osoby studiujące zarządzanie najczęściej wiążą swoją przyszłość zawodową z kierowaniem i zarządzaniem pracownikami lub prowadzeniem własnej firmy. Muszą więc mieć zdolności negocjacyjne, zainteresowania przedsiębiorczością i biznesem, a także być otwarte na nieustanne dokształcanie i zdobywanie nowej wiedzy. Studia to dopiero początek na drodze zawodowej.


Studia w Krakowie na kierunku Zarządzanie - waszym zdaniem - opinie / rekomendacje