Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Kraków Kierunek Zarządzanie - 18 uczelni

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie

Studia I i II stopnia

31-002 Kraków

ul. Kanonicza 25

tel.:

12 421 84 16, 12 370 86 17

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją Zobacz wiecej

Cena za semestr od 0zł od od od 0zł

Digital media – kreatywność, analiza, zarządzanie Zobacz wiecej

Turystyka i zarządzanie dziedzictwem kulturowym Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

31-007 Kraków

ul. Gołębia 24

tel.:

12 663 14 08, 12 663 14 01

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Zarządzanie Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2400zł od od od 2400zł

Zarządzanie informacją Zobacz wiecej

Cena za semestr od 0zł od od od 0zł

Zarządzanie kulturą i mediami Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2250zł od od od 2250zł

Zarządzanie publiczne Zobacz wiecej

Zarządzanie zasobami przyrody Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od od 0zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Akademia Ignatianum w Krakowie

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

31-501 Kraków

ul. Kopernika 26

tel.:

12 399 95 00

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Wydział Pedagogiczny Zobacz wiecej

Cena za semestr od 0zł od od od 0zł

  - Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej Zobacz wiecej

Cena za semestr od 0zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Studia I i II stopnia

30-084 Kraków

ul. Podchorążych 2

tel.:

12 662 60 14

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Zarządzanie w służbach społecznych Zobacz wiecej

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi Zobacz wiecej

Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe Zobacz wiecej

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uczelnie z kierunkiem Zarządzanie w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński

Kierunek: Zarządzanie

Limit miejsc: 70
Liczba kandydatów na miejsce w ostatnim roku: 10,2
Studia bezpłatne – stacjonarne
Studia płatne:
- Niestacjonarne cena 4100 zł / semestr

Studia na kierunku zarządzanie są realizowane przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Dwustopniowe studia składają się z trzyletnich studiów licencjackich oraz dwuletnich magisterskich. Już od pierwszego roku studenci mają do wyboru kilka specjalności: zarządzanie personelem, zarządzanie firmą, zarządzanie międzynarodowe, finanse i controlling, psychologia w zarządzaniu, media społecznościowe w zarządzaniu, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie informacją, zarządzanie kulturą i mediami, zarządzanie w sektorze publicznym i samorządowym. Szeroki wybór specjalności pozwala wybrać takie kierunek, który jest związany z indywidualnymi zainteresowaniami. Kształcenie odbywa się na wysokim poziomie, kładzie duży nacisk na naukę praktycznych umiejętności, doskonale przygotowuje do pracy w wybranym zawodzie.

Akademia Ignatianum

Kierunek: Zarządzanie

Studia bezpłatne – stacjonarne
Studia płatne: brak

Na Akademii Ignatianum znajdziemy kierunek zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej. Są to trzyletnie studia licencjackie, które kładą nacisk na wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w zarządzaniu instytucjami i urzędami. W programie studiów znajdują się takie przedmioty i dziedziny, jak zarządzanie, prawo, ekonomia, nowoczesne technologie. Kształcenie kładzie ogromny nacisk na praktyczną naukę, rozbudowany blok praktyk zawodowych obejmuje aż 375 godzin. Od początku kształcenia studenci mają do wyboru trzy specjalności: zarządzanie w administracji publicznej, infobrokering i zarządzanie informacją, zarządzanie w instytucjach kościelnych. Nauka na wszystkich specjalnościach odbywa się na wysokim poziomie, a studenci są świetnie przygotowani do pracy w swojej dziedzinie.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kierunek: Zarządzanie

Limit miejsc: 220
Liczba kandydatów na miejsce w ostatnim roku: 1,72
Studia bezpłatne – stacjonarne
Studia płatne:
- Niestacjonarne cena 2100 zł / semestr

Kierunek zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie realizowany jest na Wydziale Zarządzania. To dwustopniowe studia, na które składa się trzyletni licencjat oraz dwuletnie studia magisterskie. Celem kształcenia jest przygotowanie nowoczesnych, profesjonalnych kadr zarządzających do pracy w sektorze publicznym i prywatnym na kierowniczych stanowiskach. Od początku kształcenia studenci mają do wyboru kilka specjalności: zarządzanie firmą, zarządzanie small businessem, zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu, zarządzanie zasobami ludzkimi, kooperacja w biznesie, logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i informacjami, zarządzanie zasobami niematerialnymi. Studia są realizowane na wysokim poziomie i z dużym naciskiem na naukę praktycznych umiejętności.

Uniwersytet Rolniczy

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Limit miejsc: 90
Liczba kandydatów na miejsce w ostatnim roku: 3,4
Studia bezpłatne – stacjonarne
Studia płatne:
- Niestacjonarne cena 1300 zł / semestr

Studia na kierunku zarządzanie są prowadzone na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym. Są to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Na kierunku realizowana jest tylko jedna specjalność: zarządzanie w agrobiznesie. Studia na kierunku zarządzanie przygotowują do pracy specjalisty ds. zarządzania oraz menedżera średniego szczebla w firmach, przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach związanych bezpośrednio lub pośrednio z branżą rolniczą. Studenci uczą się między innymi teorii i praktyki z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, funkcjonowania przedsiębiorstw, diagnozowania i rozwiązywania problemów, gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacjami. Dzięki kształceniu na wysokim poziomie absolwenci są świetnie przygotowani do pracy w wybranym zawodzie.

Uniwersytet Pedagogiczny

Kierunek: zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Studia bezpłatne – stacjonarne
Studia płatne:
- Niestacjonarne cena 2100 zł / semestr

Studia na kierunku zarządzanie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie są dwustopniowe i składają się z trzyletnich studiów licencjackich oraz dwuletnich studiów magisterskich. Celem kształcenia jest przygotowanie nowoczesnych i kompetentnych kadr zarządzających do pracy w sektorze prywatnym, organizacjach i instytucjach. Studenci od początku kształcenia mają do wyboru trzy specjalności: zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe, zarządzanie w służbach społecznych oraz zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi. Studenci mają do dyspozycji nowoczesną bazę dydaktyczną oraz świetnie przygotowaną kadrę wykładowców, zarówno naukowców, jak i praktyków. W trakcie kształcenia realizowany jest bogaty program szkoleń, warsztatów i praktyk, dzięki czemu absolwenci są świetnie przygotowani nie tylko pod względem teoretycznym, ale również praktycznym.

Akademia Górniczo-Hutnicza

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Limit miejsc: 120
Liczba kandydatów na miejsce w ostatnim roku: 2,62
Studia bezpłatne – stacjonarne
Studia płatne:
- Niestacjonarne cena 2000 zł / semestr

Zarządzanie na Akademii Górniczo-Hutniczej prowadzone jest na Wydziale Zarządzania. Są to studia dwustopniowe, w których skład wchodzi trzyletni licencjat oraz dwuletnia magisterka. W trakcie kształcenia studenci poznają takie zagadnienia, jak: podstawy zarządzania i ekonomii, prawo gospodarcze, matematyka w zarządzaniu, technologie informacyjne, informatyczne systemy zarządzania, finanse przedsiębiorstwa, ekonomia zarządzania oraz wiele innych. Kształcenie w umiejętny sposób łączy sporą dawkę wiedzy teoretycznej z nauką praktycznych umiejętności. W programie studiów wiele jest warsztatów, szkoleń, ćwiczeń, a także praktyk zawodowych realizowanych w uznanych przedsiębiorstwach. Absolwenci zarządzania na AGH są kompleksowo przygotowani do pracy w wybranym zawodzie i nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia.

Studia na kierunku zarządzanie – jakie powinieneś mieć predyspozycje?

Zarządzanie jest kierunkiem, który każdego roku jest wręcz oblegany przez przyszłych studentów. Kształcić się można zarówno na uczelniach państwowych, jak i prywatnych. Warto jednak pamiętać, że choć kierunek ten otwiera wiele możliwości zawodowych, nie każdy jest w stanie poradzić sobie na nim co najmniej dobrze. Studia na zarządzaniu wymagają ścisłego umysłu, dobrego radzenia sobie z przedmiotami ścisłymi, wymagającymi logicznego, analitycznego myślenia. Co więcej, same nauki ścisłe nie wystarczą – w zarządzaniu równie ważna jest psychologia, umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi, odporność na stres i dobra organizacja czasu pracy. Osoby studiujące zarządzanie najczęściej wiążą swoją przyszłość zawodową z kierowaniem i zarządzaniem pracownikami lub prowadzeniem własnej firmy. Muszą więc mieć zdolności negocjacyjne, zainteresowania przedsiębiorczością i biznesem, a także być otwarte na nieustanne dokształcanie i zdobywanie nowej wiedzy. Studia to dopiero początek na drodze zawodowej.


zarzadzanie


Perspektywy pracy w Krakowie po zarządzaniu

Osoby, które ukończyły zarządzanie, bez problemu odnajdą się na rynku pracy w Krakowie. Stolica Małopolski daje doskonałe warunki do rozwoju zawodowego, otwierania własnego biznesu czy poszukiwania pracy w większych i mniejszych firmach, urzędach, instytucjach czy organizacjach. Absolwenci zarządzania świetnie sprawdzają się na stanowiskach kierowniczych, jako menadżerowie zespołów pracowniczych, a także marketingu czy HR. Doskonale poradzą sobie także na stanowiskach związanych z pracą z klientami, jako handlowcy czy przedstawiciele handlowi. Kierunek zarządzanie na większości uczelni umożliwia wybranie jednej, konkretnej specjalizacji, w której można później dodatkowo dokształcać się i rozwijać. Im węższa jest specjalizacja, tym więcej możliwości zawodowych po ukończeniu studiów. Warto jednak zadbać, by jeszcze na etapie kształcenia znaleźć dobre praktyki i staże, które mogą otworzyć w przyszłości wiele zawodowych drzwi.