Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Architektura

Zobacz

Zobacz

         

Automatyka i robotyka

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Bezpieczeństwo Państwa

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Filologia w zakresie: jęz. angielski, jęz. niemiecki, jęz. czeski

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zobacz

Zobacz

         

Pielęgniarstwo

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Wychowanie fizyczne

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni - ANS w Raciborzu

Placówka z tradycjami solidnego kształcenia i doskonalenia, istniejąca od 1945 roku. Proponuje interesujące studia oraz zdobycie przydatnych umiejętności zawodowych. Na bieżąco poszerza ofertę o nowe kierunki i specjalności, zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym. Od lat stawia sobie wysokie cele i ambitnie dąży do ich realizacji, w sposób ukierunkowany głownie na oczekiwania społeczności studenckiej.

Akademia posiada doskonale rozbudowaną bazę obiektów dydaktycznych i sportowych. Dysponuje własną krytą pływalnią, stadionem, salami gimnastycznymi. Są tu także obiekty socjalne: akademik, stołówka, klub studencki. Ponadto współpracuje ona ze szkołami wyższymi krajowymi i zagranicznymi, dając studentom i absolwentom szansę wszechstronnego rozwoju.

Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu gwarantuje wysoki poziom kształcenia, zapewniający dobry start w wyuczonej specjalności. Dotychczasowe doświadczenia przekonują o tym, że tutejsza kadra naukowo-dydaktyczna, złożona ze znakomitych specjalistów i uznanych naukowców, będzie sojusznikiem i partnerem w pokonywaniu ewentualnych trudności przez studentów, wiążących się z ich nową drogą rozwoju. Cechą charakterystyczną dla ANS w Raciborzu jest otwarty i elastyczny stosunek do studenta oraz indywidualne podejście do każdego z nich. Świetnym przykładem będzie tu wykorzystanie ciekawej i praktycznej metody nauczania, jaką jest Indywidualna Organizacja Studiów (IOS), dzięki której Akademia umożliwia studentowi połączenie życia zawodowego z wybranym kierunkiem kształcenia.

Czym zatem jest ANS w Raciborzu?

Pasją, która będzie Ci towarzyszyć przez wszystkie lata studiów;
Wiedzą, którą dzięki naszej fachowości uzyskasz;
Sukcesem prywatnym i zawodowym;
Zawodem, które posiądziesz, kończąc nasze studia.

 

Rekrutacja

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie:
https://akademiarac.edu.pl/rekrutacja/

Studia w trybie stacjonarnym (dzienne) są bezpłatne, natomiast w trybie niestacjonarnym (zaoczne) obowiązuje opłata czesnego (corocznie podawana jest, Zarządzeniem Rektora w sprawie odpłatności, wysokość czesnego za jeden semestr).

Cały proces rekrutacji polega na wniesieniu opłaty rekrutacyjnej w wysokości 70 zł i zarejestrowaniu się drogą elektroniczną w SIR (System Internetowej Rekrutacji). Rejestracja elektroniczna rozpoczyna się zgodnie z terminami podanymi w harmonogramie rekrutacji.
Na jednym kierunku, oprócz rankingu świadectw dojrzałości/maturalnych, jest przeprowadzany egzamin w terminie podanym w harmonogramie: Architektura (tryb stacjonarny i niestacjonarny) – sprawdzian manualny z rysunku odręcznego (nie przynosi się gotowych prac), szczegółowy harmonogram egzaminu jest podawany odrębnie. Na pozostałych kierunkach kryterium naboru jest tylko ranking świadectw dojrzałości/maturalnych.

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na uczelnię, kandydat jest zobowiązany zgłosić się z wymaganym kompletem dokumentów w Punkcie Rekrutacji w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji.

Przyjmowanie dokumentów w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00.

Jeśli po zapoznaniu się z informacjami umieszczonymi na kolejnych podstronach rekrutacji masz wątpliwości - napisz do nas lub zadzwoń na nr 32 415 50 20 wew. 300.

NIE MA ZNACZENIA, JAKI PRZEDMIOT WYBRAŁEŚ NA MATURZE – MOŻESZ ZREKRUTOWAĆ SIĘ NA DOWOLNIE WYBRANY KIERUNEK.

 

Kontakt do uczelni

47-400 Racibórz

ul. Akademicka 1

tel.:

+48 32 415 50 20
wew. 300