Galeria Pomorska Szkoła Wyższa (PSW)
Galeria Pomorska Szkoła Wyższa (PSW)
Galeria Pomorska Szkoła Wyższa (PSW)
Galeria Pomorska Szkoła Wyższa (PSW)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1850zł od od od 1850zł

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Zobacz

         

Logistyka

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od 1850zł od od od

Pedagogika

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od 1850zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni...


Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim jest pierwszą uczelnią wyższą na Kociewiu, powstałą ponad 20 lat temu. Oferuje szeroki wachlarz studiów: licencjackich, podyplomowych oraz magisterskich, dbając o najwyższą jakość nauczania. Uczelnia gwarantuje wygodny dostęp do bogatych zasobów bibliotecznych i najnowszych naukowych publikacji.

Pomorska Szkoła Wyższa otrzymała tytuł "Uczelnia Roku 2022" w Plebiscycie Edukacyjnym przeprowadzonym przez Dziennik Bałtycki. Jest również organizatorem ważnych dla regionu Kociewia wydarzeń naukowych (m.in. konferencji "Wyzwania dla Administracji", konferencji "Krajobraz kulturowy Kociewia", konferencji "Oblicza Administracji" Studenckiego Koła Administracji, międzynarodowego sympozjum "Kompendium nauczyciela - psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy").

Pomorska Szkoła Wyższa rozwija działalność Samorządu Studentów oraz wspiera działania Koła Naukowego PSW w organizacji spotkań, szkoleń i debat. Uczelnia posiada doskonałe zaplecze dydaktyczne: przestronne, wygodne sale oraz nowoczesną aulę wykładową. Pomorska Szkoła Wyższa stawia sobie za cel integrację społeczności akademickiej i studenckiej, a także aktywnie kreuje lokalne życie publiczne i naukowe regionu Kociewia. Funkcję Rektora pełni dr Przemysław Ruchlewski: doktor nauk humanistycznych i wykładowca akademicki z wieloletnim stażem, autor licznych artykułów naukowych oraz redaktor pisma "Wolność i Solidarność", zastępca dyrektora w Europejskim Centrum Solidarności.

Pomorska Szkoła Wyższa stale wspiera swoich studentów, oferując im możliwość ubiegania się o stypendium Rektora, stypendium socjalne, stypendium dla osób z niepełnosprawnością, zapomogę. Absolwenci Uczelni z sukcesem odnajdują się na polskim oraz europejskim rynku pracy.


 

Baza dydaktyczna


Uczelnia posiada i wykorzystuje na cele dydaktyczne dwa budynki o łącznej powierzchni ponad 4000 m². Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt audiowizualny, w tym w rzutniki pisma i projektory. Aule (sale audytoryjne) dodatkowo wyposażone są w tablice interaktywne, magnetowidy i nagłośnienie, funkcjonują również dwie kompletnie wyposażone sale komputerowe.

Budynki dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. W bufecie podawane są ciepłe i zimne posiłki zarówno dla studentów studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Ponadto studenci dojeżdżający na zajęcia mają zapewnione miejsca parkingowe dla swoich samochodów (około 70 miejsc na parkingach własnych Uczelni oraz kolejne 50 w najbliższym otoczeniu na przygotowanych parkingach miejskich). Pomorska Szkoła Wyższa dysponuje salą sportową przeznaczoną do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego dla studentów studiów stacjonarnych.

W Uczelni funkcjonuje biblioteka, która posiada kilka tysięcy woluminów z ekonomii, logistyki oraz nauk społecznych. Dla potrzeb studentów zostały podpisane także umowy o możliwość korzystania z zasobów bibliotecznych Uniwersytetu Gdańskiego i Biblioteki Miejskiej oraz Biblioteki Pedagogicznej. Pomorska Szkoła Wyższa prenumeruje wiele periodyków z dziedziny ekonomii i logistyki zapewniając studiującym dostęp do aktualnej wiedzy i badań naukowych.


 

Warunki rekrutacji


Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Kandydat na studia składa następujące dokumenty:

  • Świadectwo maturalne - kopia (oryginał do wglądu)
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej - kopia (oryginał do wglądu)
  • Wydrukowaną umowę w 2 egzemplarzach

Dokumenty można składać w dziekanacie (pok. nr 4) od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00.

 

Kontakt do uczelni

83-200 Starogard Gd.

ul. Kościuszki 112/114

tel.:

(58) 563 00 90