Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

 1. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
 2. Akademia WIT
 3. Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 4. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI)
 5. Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 6. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
 7. VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 8. Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 9. Uczelnia Łukaszewski (ULU)
 10. Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
 11. Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 12. WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 13. Uczelnia Łazarskiego
 14. Akademia Katolicka - Collegium Joanneum
 15. Collegium Intermarium
 16. Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
 17. Akademia Pożarnicza
 18. Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
 19. Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)
 20. Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej
 21. Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
 22. Collegium Humanum
 23. Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych (MANS)
 24. Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie
 25. Europejska Wyższa Szkoła Prawa i AdministracjI (EWSPA)
 26. Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiB Vistula) w Warszawie
 27. Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie
 28. Collegium Civitas
 29. Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)
 30. Uniwersytet SWPS
 31. Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego
 32. Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 33. Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)
 34. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie
 35. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK)
 36. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 37. Akademia Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku (ADiRD)
 38. Akademia Humanistyczno Ekonomiczna (AHE) w Łodzi, Filia w Warszawie
 39. Akademia Sztuk Pięknych (ASP) w Warszawie
 40. Akademia Teatralna (AT) im. Aleksandra Zelwerowicza
 41. Chrześcijańska Akademia Teologiczna (CHAT)
 42. Collegium Verum
 43. Politechnika Warszawska (PW)
 44. Uczelnia Korczaka
 45. Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie
 46. Uniwersytet Warszawski (UW)
 47. Warszawska Szkoła Filmowa (WSF)
 48. Warszawska Szkoła Reklamy (WSR)
 49. Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 50. Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 51. Wydział Zarządzania (WZ) Uniwersytetu Warszawskiego
 52. Wyższa Szkoła Artystyczna (WSA)
 53. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony (WSBIO) im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie
 54. Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie (EWS)
 55. Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
 56. Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki
 57. Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
 58. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
 59. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
 60. Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych (WSNS) w Warszawie
 61. Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (IS) Politechniki Warszawskiej
 62. Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny
 63. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
 64. Uniwersytet WSB Merito w Warszawie
 65. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości
 66. Europejska Uczelnia w Warszawie
 67. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie

 Kierunki studiów w Warszawie 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ) (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 11

Opinie: 28

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania jest niepubliczną uczelnią wyższą założoną w 1995 roku. Kształcenie na uczelni jest realizowane na dwóch wydziałach: Wydziale Architektury oraz Wydziale Zarządzania. Łącznie na wszystkich kierunkach i rodzajach studiów kształci się tu około 3,5 tysiąca studentów. W ofercie kształcenia znajdują się studia I i II stopnia, a także wiele dodatkowych kursów oraz szkoleń, które pozwalają na wyspecjalizowanie się w konkretnej dziedzinie. 

Uczelnia zapewnia studentom doskonale przygotowaną bazę dydaktyczną z nowoczesnymi pracowniami i laboratoriami. Studenci kształcą się pod okiem wykwalifikowanej kadry wykładowców. Absolwenci studiów na Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania doskonale radzą sobie na wymagającym rynku pracy. 

Akademia WIT (Niepubliczna)

Galeria Akademia WIT
Galeria Akademia WIT
Galeria Akademia WIT
Galeria Akademia WIT
Galeria Akademia WIT
Galeria Akademia WIT
Galeria Akademia WIT
Galeria Akademia WIT
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 4

Opinie: 22

Akademia WIT to niepubliczna uczelnia wyższa, powstała w 1996 roku, od początku działająca pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia oferuje studia na Wydziale Informatyki oraz Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania. Dostępne są studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie uzupełniające, a także szereg szkoleń i kursów, w ramach których można rozwijać zdolności i poszerzać zainteresowania. 

Uczelnia kompleksowo przygotowuje nowoczesne kadry informatyków, na których jest ogromne zapotrzebowanie na rynku pracy nie tylko w kraju, ale również za granicą. Kształcenie realizowane jest w nowoczesnych, świetnie wyposażonych pracowniach komputerowych oraz pod okiem najlepszych wykładowców, nie tylko nauczycieli akademickich, ale również specjalistów praktyków z różnych branż IT.

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (Niepubliczna)

Galeria Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Galeria Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Galeria Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Galeria Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 36

Opinie: 27

Warszawska Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna zajmuje wysokie lokaty wśród uczelni niepublicznych o podobnym profilu, zdobywając między innymi II miejsce w zestawieniu szkół niepublicznych na kierunkach Psychologia oraz Finanse i Rachunkowość. Działająca od 2001r. uczelnia, posiada jeden z najnowocześniejszych kompleksów edukacyjnych w Warszawie z salami dydaktycznymi, pracowniami informatycznymi, laboratoriami chemiczno-fizycznymi, salami symulacji giełdy i procesów sądowych, halą sportową czy pomieszczeniami modułowymi wykorzystywanymi podczas konferencji. 

Uczelnia oferuje studia wyższe na poziomie licencjackim, studia II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na wyjątkowo popularnych i obleganych kierunkach, takich jak Prawo, Psychologia, Administracja, Informatyka, Filologia angielska i germańska, Zarządzanie, kierunki nauk o zdrowiu z Dietetyką i Kosmetologią czy nowoczesne kierunki takie jak Aplikacje internetowe czy Gospodarka cyfrowa w biznesie.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) (Niepubliczna)

Galeria Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI)
Galeria Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI)
Galeria Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI)
Galeria Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 17

Opinie: 2

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jest niepubliczną uczelnią, która działa nieprzerwanie od 2000 roku. Jest ona jedyną szkołą wyższą w Polsce, która prowadzi studia wyłącznie w jednym kierunku, tj. Informatyki. Kierunek ten można studiować w ramach studiów I stopnia, II stopnia oraz studiów podyplomowych. Uczelnia oferuje swoim studentom własną, nowoczesną bazą dydaktyczno-naukową, w tym 12 laboratoriów (np. zdalne laboratorium komputerowych technik pomiarowych). 

Co więcej studenci mogą rozszerzyć swoje kwalifikacje poprzez uzyskanie cenionych na rynku pracy certyfikatów branżowych ICT, np. PRINCE2® Foundation, PMI®, CCNA, audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 i innych. Poza studiami akademickimi WWSI prowadzi również otwarte studia informatyczne, w tym wykłady, kursy, szkolenia, warsztaty, m.in. dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Akademia Medyczna Humanum w Warszawie (Niepubliczna)

Galeria Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
Galeria Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
Galeria Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
Galeria Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
Galeria Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
Galeria Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
Galeria Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
Galeria Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
Galeria Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
Galeria Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 6

Opinie: 4

Wyższa Szkoła Rehabilitacji rozpoczęła swoją działalność 22 lutego 2007 r. Nauka na tej uczelni koncentruje się na zdobyciu specjalistycznej ale przede wszystkim praktycznej wiedzy z zakresu: rehabilitacji, ratownictwa medycznego, psychologii medycznej oraz dietetyki. Wykwalifikowana kadra akademicka, która składa się doświadczonych wykładowców oraz z praktyków zawodu kieruje się w pracy i dydaktyce tradycjami konstancińskiej szkoły rehabilitacji oraz innowacyjnymi metodami ratownictwa medycznego. 

Uczelnia gwarantuje naukę na najwyższym poziomie, czego przykładem jest możliwość odbywania praktyk w najbardziej prestiżowych placówkach medycznych w Warszawie. Ponadto na Uczelni stworzono Centrum Szkoleń WSR, które w swojej ofercie zawiera różnorodne kursy podnoszenia kwalifikacji zaadresowane do fizjoterapeutów, dietetyków, pedagogów oraz ratowników medycznych. 

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 2

Opinie: 26

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych oferuje atrakcyjne kierunki kształcenia dopasowane do realiów aktualnego rynku pracy, a także realizowane z dbałością o najwyższe standardy akademickie. Jest to uczelnia niepubliczna, która została założona w 2003 roku. Oferuje studia licencjackie, magisterskie, a także duży wybór studiów podyplomowych. Kształci w obszarach związanych z turystyką i rekreacją, a także nauką języków obcych. Studenci Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych mają do dyspozycji rozbudowaną i doskonale wyposażoną bazę dydaktyczną. 

Kształcenie odbywa się pod okiem doświadczonej kadry akademickiej, a praktyki i staże realizowane są w renomowanych ośrodkach i firmach, które na co dzień współpracują z uczelnią. Studenci mają możliwość nie tylko zdobywania wiedzy, ale również rozwijania indywidualnych zainteresowań w ramach wielu zajęć dodatkowych. 

VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie (Niepubliczna)

Galeria VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
Galeria VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
Galeria VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
Galeria VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
Galeria VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 6

Opinie: 4

VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie jest uczelnią kształcącą w obszarach mody i designu oraz sztuk kreatywnych. Uczelnia kształci w następujących obszarach: projektowania ubioru, stylizacji, fotografii modowej czy dyrekcji artystyczno-kreatywnej. VIAMODA prowadzi rekrutację na studia I i II stopnia oraz podyplomowe, a także posiada bogatą ofertę kursów i warsztatów zawodowych. Od pierwszych dni swojej działalności uczelnia stale współpracuje ze światowymi partnerami przemysłu modowego, w tym m.in. Central Saint Martins College of Art and Design at the University of the Arts London. 

Dodatkowo bierze ona również udział w programie Erasmus+. Niewątpliwą zaletą uczelni oprócz europejskiego standardu nauczania jest świetnie wykwalifikowana kadra złożona z nauczycieli akademickich oraz praktyków aktywnie działających w modzie, designie oraz innych towarzyszących im dziedzinom. 

Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie (Niepubliczna)

Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 8

Opinie: 30

Uczelnia Techniczno-Handlowa to niepubliczna uczelnia wyższa, która na stołecznym rynku edukacyjnym funkcjonuje od 1992 roku. Szkoła od początku swojego powstania dokładała wszelkich starań, aby oferować kierunki atrakcyjne, przygotowane z dbałością o najwyższa standardy kształcenia, a także realizowane zgodnie z potrzebami zmieniającego się rynku pracy. Uczelnia działa w Warszawie, ma również swoją zamiejscową siedzibę w Płońsku. 

Kształci w dziedzinach związanych z finansami, zarządzaniem, budownictwem, informatyką oraz w kierunkach pokrewnych. W ofercie edukacyjnej znajdują się studia inżynierskie, licencjackie i magisterskie. Bogaty jest również pakiet studiów podyplomowych skierowanych do absolwentów studiów wyższych. Studia na UTH to gwarancja kształcenia, które procentuje w późniejszym życiu zawodowym, a absolwenci uczelni nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia w swojej dziedzinie. 

Uczelnia Łukaszewski (ULU) (Niepubliczna)

Galeria Uczelnia Łukaszewski (ULU)
Galeria Uczelnia Łukaszewski (ULU)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 25

Opinie: 4

Uczelnia Łukaszewski to warszawska, prywatna uczelnia, która została założona w 2001 roku pod nazwą Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem. Jak dotąd, jest to jedyna szkoła wyższa zajmująca się wyłącznie kształceniem przyszłych specjalistów zarządzania i kadr menedżerskich. Nie posiada ona wydziałów, lecz akademie. W ich skład wchodzi Akademia: Zarządzania, Biznesu, Nieruchomości, Kultury i Sztuki oraz Bezpieczeństwa. Uczelnia umożliwia podjęcia studiów I stopnia, podyplomowe oraz MBA

Misją Uczelni Łukaszewski jest kształcenie kadry specjalistycznej i kierowniczej w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki i techniki, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez współczesny rynek pracy, tak aby byli przygotowani do pracy w swoim zawodzie. Dodatkowo pomaga w tym Centrum Planowania Kariery, które prowadzi doradztwo zawodowe dla studentów, a także szkolenia ułatwiające im wejście na rynek pracy.

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW) (Niepubliczna)

Galeria Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Galeria Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Galeria Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Galeria Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Galeria Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Galeria Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 1

Kierunki/Specjalizacje: 10

Opinie: 14

Warszawska Szkoła Zarządzania jest niepubliczną uczelnią wyższą, która działa na warszawskim rynku edukacyjnym od kilkunastu lat. Uczelnia prowadzi kształcenie w różnych obszarach zarządzania, marketingu, logistyki, finansów oraz ekonomii. Dostępne są studia licencjackie, magisterskie, a także studia podyplomowe i duży wybór dodatkowych kursów i szkoleń. Uczelnia współpracuje z otoczeniem biznesu, które ma udział w tworzeniu programów nauczania. 

Studenci realizują praktyki i staże zawodowe w renomowanych firmach w Warszawie i okolicach. Kształcenie odbywa się pod okiem wykwalifikowanej kadry z poszczególnych obszarów zarządzania. Wysoki poziom kształcenia, innowacyjne programy nauczania i przyjazna atmosfera sprawiają, że nauka w Warszawskiej Szkole Zarządzania cieszy się dużą popularnością wśród studentów, a absolwenci polecają wybór właśnie tej uczelni. 

REKOMENDOWANE UCZELNIE - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Akademia Mazowiecka w Płocku (Publiczna)

Galeria Akademia Mazowiecka w Płocku
Galeria Akademia Mazowiecka w Płocku
Galeria Akademia Mazowiecka w Płocku
Galeria Akademia Mazowiecka w Płocku
Galeria Akademia Mazowiecka w Płocku
Galeria Akademia Mazowiecka w Płocku
Galeria Akademia Mazowiecka w Płocku
Galeria Akademia Mazowiecka w Płocku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 17

Opinie: 2

Akademia Mazowiecka w Płocku to uczelnia, prowadząca działalność od  1999r. Już w pierwszym roku działalności utworzono instytuty Matematyki i Informatyki, Neofilologii oraz Pedagogiki. Bardzo szybko podpisano również umowy o współpracy pomiędzy uczelniami krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami, między innymi z Ukrainy. W 2012r. uczelnia przeszła reorganizację, powołano też do życia nowe instytuty, w tym bardzo popularny wśród studentów Instytut Nauk o Zdrowiu

Kolejnym ważnym wydarzeniem było utworzenie Centrum Symulacji Medycznej z doskonale wyposażoną pracownią położniczo-ginekologiczną. Aktualnie płocka szkoła wyższa prowadzi studia licencjackie, uzupełniające magisterskie, jednolite studia magisterskie i studia podyplomowe. Uczelnia znajduje się około 110km od Warszawy.

Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula (Niepubliczna)

Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 6

Kierunki/Specjalizacje: 20

Opinie: 3

Akademia im. A. Gieysztora w Pułtusku jest jedną z najstarszych w kraju niepublicznych uczelni, powołana z inicjatywy Akademickiego Towarzystwa Edukacyjno-Naukowego „ATENA”, rozpoczynając swoją działalność w 1994r. jako Wyższa Szkoła Humanistyczna. W 2006r. uczelnia przyjęła imię wybitnego historyka Aleksandra Gieysztora, a w 2019r. została przekształcona w Akademię im. A. Gieysztora w Pułtusku – filię AFiB Vistula. 

Działalność naukowa pułtuskiej uczelni, znalazła uznanie na arenie międzynarodowej, szczególnie w dziedzinach nauk historycznych i archeologii. W 2004r. naukowcy uczelnianego Instytutu Antropologii i Archeologii, odnaleźli szczątki Mikołaja Kopernika. Akademia w Pułtusku może pochwalić się nowoczesną bazą szkoleniowo-dydaktyczną, zaawansowanymi technicznie laboratoriami, studiem telewizyjnym i radiowym, pracownią prasową i biblioteką gromadzącą ponad 200 tyś. woluminów

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Galeria Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Galeria Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Galeria Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Galeria Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Galeria Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Galeria Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Galeria Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 4

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki działalność edukacyjną rozpoczęła w 1999r., na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Główną misją uczelni jest kształcenie wysokiej jakości specjalistów związanych z wychowaniem fizycznym, sportem i turystyką oraz profilaktyką prozdrowotną poprzez aktywne formy wypoczynku. Doskonale przygotowana kadra dydaktyczna z najlepszymi specjalistami swoich dziedzin, dostęp do profesjonalnych obiektów sportowych w mieście i w okolicach, pozwoliły stworzyć unikalny program kształcenia doceniony pozytywna opinia Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz uznaniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Indywidualny tok studiów umożliwia aktywne uprawianie sportu w sekcjach sportowych AZS i rozwijanie nowych zainteresowań. Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej oferuje absolwentom tytuł zawodowy licencjata lub magistra na kierunkach wychowania fizycznego i administracji oraz uzyskanie dyplomu trenera II klasy lub instruktora wybranej dziedziny sportowej.

Uniwersytet w Siedlcach (UwS) (Publiczna)

Galeria Uniwersytet w Siedlcach (UwS)
Galeria Uniwersytet w Siedlcach (UwS)
Galeria Uniwersytet w Siedlcach (UwS)
Galeria Uniwersytet w Siedlcach (UwS)
Galeria Uniwersytet w Siedlcach (UwS)
Galeria Uniwersytet w Siedlcach (UwS)
Galeria Uniwersytet w Siedlcach (UwS)
Galeria Uniwersytet w Siedlcach (UwS)
Galeria Uniwersytet w Siedlcach (UwS)
Galeria Uniwersytet w Siedlcach (UwS)
Galeria Uniwersytet w Siedlcach (UwS)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 47

Opinie: 7

UPH w Siedlcach jest uczelnią publiczną, założoną w 1969 roku. Uczelnia ta posiada w ofercie różnorodne programy studiów w ramach 5 wydziałów, czyli Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Nauk Humanistycznych, Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Nauk Społecznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Oferta studiów UPH obejmuje studia I oraz II stopnia, jednolite magisterskie, podyplomowe, a także doktoranckie. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach zapewnia swoim studentom doskonałe warunki studiowania, dzięki swojej nowoczesnej bazie dydaktycznej oraz wykwalifikowanej kadrze akademickiej. 

Poza tym uczelnia stawia sobie za cel również rozwój umiejętności interpersonalnych i społecznych u swoich studentów. Dlatego też do ich dyspozycji pozostają zróżnicowane tematycznie koła naukowe i organizacje studenckie, jak np. Koło Naukowo-Artystyczne "Humanista-Artysta" czy Studenckie Koło Inżynierii Rolniczej. 

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (WSSE) w Gdańsku - Filia w Ostrołęce (Niepubliczna)

Galeria Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (WSSE) w Gdańsku - Filia w Ostrołęce
Galeria Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (WSSE) w Gdańsku - Filia w Ostrołęce
Galeria Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (WSSE) w Gdańsku - Filia w Ostrołęce
Galeria Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (WSSE) w Gdańsku - Filia w Ostrołęce
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 1

WSSE w Ostrołęce to filia niepaństwowej uczelni wyższej o charakterze społeczno-ekonomicznym. Pierwotnie została założona w 2001 roku w Gdańsku, lecz obecnie swoją działalność edukacyjną prowadzi właśnie w Ostrołęce czy Szczecinie. Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna oferuje studia pierwszego oraz drugiego stopnia, jednolite magisterskie, a także szereg ciekawych kierunków studiów podyplomowych. 

Daje to możliwość dokształcenia się w ramach kursów specjalistycznych. Edukacja jest prowadzona na kierunkach: pedagogika, psychologia, a w przypadku Ostrołęki - również ratownictwo medyczne. Niewątpliwą zaletą uczelni jest jej udział w międzynarodowym programie wymiany studentów, który poszerza perspektywy rozwoju studentów.

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna (EUST) im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu (Niepubliczna)

Galeria Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna (EUST) im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
Galeria Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna (EUST) im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
Galeria Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna (EUST) im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
Galeria Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna (EUST) im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
Galeria Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna (EUST) im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
Galeria Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna (EUST) im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
Galeria Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna (EUST) im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
Galeria Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna (EUST) im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
Galeria Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna (EUST) im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
Galeria Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna (EUST) im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 3

Opinie: 9

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana jest prywatną uczelnią wyższą, która została założona w 2007 roku w Radomiu. W swojej strukturze posiada ona dwa wydziały, tj. Nauk o Społeczno-Medycznych oraz Nauk Prawnych. Uczelnia liczy sobie aż 2 500 m2 powierzchni, w tym do dyspozycji studentów jest 14 sal ćwiczeniowych, aulę oraz 2 nowocześnie wyposażone laboratoria komputerowe. 

W ramach kształcenia EUST oferuje studia licencjackie, jednolite magisterskie, magisterskie oraz specjalistyczne studia podyplomowe. Studia odbywają się zarówno w formie stacjonarnej, niestacjonarnej, jak i online. Studenci mają do wyboru następujące kierunki: Psychologia, Zdrowie publiczne oraz Prawo. Przy EUST działają także inne jednostki edukacyjne, jak np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, biblioteka czy Instytut Naukowo-Badawczy

Aktualności - Studia Warszawa

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Warszawa

Gdzie na studia? Ikonka

Uczelnie z ludzką twarzą

z mgr Patrycją Marciniak

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warsz...

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie logo

Czy warto kontynuować kształcenie na studiach magisterskich na kierunku kosmetologia? Czy Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie to dobre miejsce do studiowania? Jakie umiejętności nabędziesz w czasie kształcenia na studiach II stopnia? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w rozmowie z Panią mgr Patrycją Marciniak – Koordynatorem studiów I i II stopnia na kierunku Kosmetologia, która...

Absolwentką Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia Pauliną Hińczą

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warsz...

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w Warszawie logo

Z Absolwentką Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia, właścicielką dwóch salonów kosmetycznych w Warszawie, i Szkoleniowcem Panią Pauliną Hińczą rozmawiamy na temat jej drogi kształcenia i pracy zawodowej. Co daje jej największą satysfakcję? Jakie trudności musiała pokonać na drodze do własnego biznesu? Co dały jej studia w WSIiZ?

Czy od zawsze wiedziałaś czym chcesz zajmować się zawodow...

ks. prof. AKW dr. hab. Piotrem Aszykiem, Rektorem AKW - Collegium Bobolanum w Warszawie

Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszaw...

Collegium Bobolanum - Akademia Katolicka w Warszawie logo

Od przyszłego roku akademickiego będzie można studiować w Collegium Bobolanum psychologię. Widać, że uczelnia się rozwija, ale skąd pomysł na akurat ten kierunek? Z zainteresowania rzeczywistością. Widzimy, jak wiele ludzi w Polsce potrzebuje pomocy psychologicznej. Z roku na rok jest ich coraz więcej. Psycholog poza tym to nie tylko terapeuta. To ktoś, kto coraz bardziej potrzebny jest w firmi...

Katarzyną Baraniak Studentką I roku informatyki

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJ...

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) logo

UCZĘ SIĘ PRZEDMIOTÓW, KTÓRE RZECZYWIŚCIE SĄ POTRZEBNE W INFORMATYCE
Programowanie systemowe i sieciowe, inteligentne systemy przetwarzania danych, multimedia, robotyka, programowanie gier komputerowych – to część specjalizacji, jakie mogą wybrać studenci informatyki w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, jedynej w Polsce niepublicznej uczelni technicznej. Swój punkt widzenia...

prof. ucz. dr inż. Waldemarem Gajda Prezydentem Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ...

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW) logo

1. Jak długo działa Państwa uczelnia? Ilu ma studentów?
Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW) jest 6 najstarszą uczelnią niepubliczną w Polsce, działa od 1992 r. Obecnie na uczelni na jednym kierunku studiuje 1078 studentów.
2. Ile jest wydziałów / kierunków i które są najbardziej popularne?
Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa kształci na studiach I stopnia (l...

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJ...

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) logo

UCZYMY SIĘ, JAK MYŚLEĆ O SZTUCE I JAK TWORZYĆ KONCEPTY
Edukacja artystyczna, sztuki wizualne i informatyka to dziedziny, na których bazuje kierunek grafika na Wydziale Sztuki Nowych Mediów w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. O tym, jak wygląda studiowanie w PJATK, mówi student II roku anglojęzycznej grafiki I stopnia, Vladyslaw Boyko.
Czy zanim rozpocząłeś studi...

Rektorem WSTiJO - dr Włodzimierzem Banasikiem

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO)...

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie logo

- Jak duża jest Państwa uczelnia i jaką ma historię?


Oferujemy kształcenie na studiach licencjackich i magisterskich na czterech kierunkach, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Mamy w ofercie również spory wybór studiów podyplomowych, które pozwalają na zdobycie w krótkim czasie nowych kwalifikacji zawodowych. Uczelnia działa od 2003 roku, założona została przez mgr...

Małgorzatą Mechanisz, pełnomocnikiem rektora ds. marketingu i promocji Collegium Civitas

Collegium Civitas

Collegium Civitas logo

Nasze studia przygotowują do wyzwań przyszłości
Collegium Civitas to jedna z pierwszych uczelni niepublicznych w Polsce, o ugruntowanej pozycji na rynku edukacyjnym. Od ponad 20 lat kształcimy specjalistów z zakresu nauk humanistyczno-społecznych, zarządzania i marketingu, bezpieczeństwa, dyplomacji oraz mediów. Nasze studia mają swój unikatowy, interdyscyplinarny profil. Podejmujemy t...

Ewą Barlik - rzecznikiem uczelni Akademii Leona Koźmińskiego

Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)

Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) logo

Młode lwy idą w świat 
Studentem pierwszego roku, freshmanem, jest się krótko. Wystarczy kilka tygodni, by oswoić się z nowym miejscem, poczuć jego ducha i – podążając za nim – zacząć działać! 
Pasje 
Zainteresowania dziennikarskie rozkwitają w New Media Clubie, który pozwala pisać i publikować relacje na blogu studentsinwarsaw.com. Pasje naukowe można realizować w kilkunastu kołach...

Kierownikiem studiów Administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego dr. Andrzejem Bieleckim

Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu...

Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego logo

Na jakich kandydatów Państwo czekają?
Od lat prowadzimy zajęcia dla studentów administracji w trybie zajęć sobotnio-niedzielnych. Dlatego w głównej mierze jest to oferta skierowana do osób pracujących, które uzupełniają swoje wykształcenie w kierunku wykonywanej pracy bądź też chciałyby zmienić profil swojego wykształcenia i podjąć się wykonywania nowej pracy. Oczywiście jest też wiele...

Filmy - Warszawa miasto studenckie


Uczelnie Warszawa

Najpopularniejsze kierunki studiów w Warszawie

1. Orientalistyka, arabistyka - Uniwersytet Warszawski

 

Studia I stopnia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia. Kierunek jest interdyscyplinarny, chociaż główny nacisk został położony na religię i naukę o kulturę. Na zajęciach studenci zdobywają wiedzę z zakresu literatury, językoznawstwa, filozofii, historii, islamu i polityki. Uczą się też czytać, analizować i interpretować dzieła literackie. Na zajęciach analizują i interpretują zjawiska społeczno-gospodarcze i wydarzenia polityczne.

Co prawda nie ma specjalności, ale program jest bogaty i zróżnicowany. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w muzeach, administracji samorządowej, rządowej i państwowej. Istnieje też duże zapotrzebowanie na takich specjalistów w mediach. Mogą wypowiadać się jako eksperci na temat problemów uchodźców, spraw zagranicznych oraz edukacji międzynarodowej. Mogą też znaleźć pracę w placówkach dyplomatycznych. Coraz częściej prywatne firmy szukają takich specjalistów. Mogą pomóc w nawiązaniu współpracy z arabskimi przedsiębiorcami.

2. Ekonomia - Uniwersytet Warszawski

 

Ekonomia prowadzona jest na Wydziale Nauk Ekonomicznych. W ofercie znajdziemy studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (wieczorowe). Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w sektorze finansowym (bankowość i ubezpieczenie), administracji centralnej i sektorze prywatnym. Mogą pracować jako specjaliści ds bankowości, analitycy finansowi, audytorzy, doradcy podatkowi, doradcy transakcyjni. Niektóre osoby zakładają własną działalność gospodarczą.

Specjalność wybierana jest po pierwszym roku studiów. Program studiów obejmuje między innymi takie przedmioty jak makroekonomia, mikroekonomia, rachunek prawdopodobieństwa, finanse, zarządzanie i ekonomia polityczna. Uczelnia oferuje też płatne studia w języku angielskim: Finance, International Investment and Accounting. Prowadzone są w trybie stacjonarnym.

3. Dziennikarstwo i medioznawstwo - Uniwersytet Warszawski

 

Uczelnia prowadzi studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na studiach I stopnia proponowane są trzy specjalności: dziennikarska, public relations i marketing medialny oraz fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza. Wybierając specjalność dziennikarską, studenci mogą jeszcze zdecydować się na konkretną specjalizację: radiową, prasową, telewizyjną, dziennikarstwo multimedialne lub dziennikarstwo on-line. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia.

Oferowane są następujące specjalności: dziennikarską (specjalizacje takie jak na studiach licencjackich), public relations i marketing medialny, fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza lub dokumentalistyka, reportaż, film TV. Absolwenci specjalności dziennikarskiej mogą znaleźć zatrudnienie zarówno w tradycyjnych, jak i nowoczesnych instytucjach medialnych. Po specjalności public relations i marketing medialny można szukać pracy w firmach i instytucjach państwowych i prywatnych. Jeśli chcesz zostać profesjonalnym dziennikarzem, zwróć uwagę na ofertę tej prestiżowej uczelni.

4. Filologia angielska - Uniwersytet Warszawski

 

W ofercie znajdziemy studia I i II stopnia. Studia licencjackie prowadzone są tylko w trybie stacjonarnym, natomiast magisterskie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Wybierając płatny kierunek, za rok musimy zapłacić 4600 zł. Filologia angielska prowadzona jest na Wydziale Neofilologii. Studenci zdobywają szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną o języku, kulturze i literaturze z zakresu języka angielskiego. Uczą się wykorzystywać ten język w różnych dziedzinach życia społecznego i nauki. Na I stopniu nie ma specjalności. Natomiast na II studenci mogą wybrać jedną z trzech specjalizacji: literatura i kultura amerykańska, literatura i kultura brytyjska, językoznawstwo teoretyczne i stosowane.

Dzięki temu studenci mogą poszerzać wiedzę w określonej dziedzinie. Wciąż istnieje duże zapotrzebowanie na tego typu specjalistów. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie jako nauczyciele, edytorzy i tłumacze. Doskonale sprawdzą się również w roli konsultantów metodycznych i dziennikarzy. Poszukiwani są również przez korporacje międzynarodowe na stanowisku pracownik biurowy.

5. Chemia medyczna - Uniwersytet Warszawski

 

Studia I stopnia prowadzone są tylko w trybie stacjonarnym. Trwają siedem semestrów. Są bezpłatne. Absolwenci otrzymują tytuł inżyniera. Jeśli lubisz przedmioty ścisłe, zwróć uwagę na ten kierunek. Chemia medyczna ma charakter interdyscyplinarny. Łączy wiedzę z biologii, chemii, fizyki i medycyny. Studenci zdobywają wszechstronną wiedzę teoretyczną i praktyczną. Kierunek zapewnia dużo ciekawych możliwości rozwojowych i zawodowych. Program studiów kładzie duży nacisk zarówno na przedmioty teoretyczne, jak i praktyczne.

Uczelnia zapewnia jakość kształcenia na najwyższym poziomie. Wybierając chemię medyczną na UW, stajesz się doskonałym specjalistą. W przyszłości bez problemu znajdziesz wymarzoną pracę. Uczelnia oferuje profesjonalne i nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Istnieje duże zapotrzebowanie na absolwentów w branży chemicznej, farmaceutycznej i kosmetycznej. Mogą też wybrać karierę naukową i znaleźć pracę w laboratorium badawczym lub diagnostycznym. Idealny kandydat powinien mieć analityczną osobowość. Ważną cechą jest dociekliwość, drobiazgowość i skrupulatność.

6. Chemia – Wojskowa Akademia Techniczna

 

Kierunek chemia realizowany jest na Wydziale Nowych Technologii i Chemii Wojskowej. Studia są dwustopniowe – najpierw 3,5-letnie studia inżynierskie, a następnie 1,5-letnie studia magisterskie. W przypadku studiów niestacjonarnych pierwszy stopień trwa 4 lata, a drugi stopień 2 lata. Studenci decydujący się na niestacjonarny tryb studiów muszą więc liczyć się z o rok dłuższym kształceniem. Kierunek chemia przeznaczony jest dla absolwentów szkół średnich, którzy nie mają problemów z kierunkami ścisłymi, a jednocześnie mają zdolność logicznego myślenia, analizowania i wyciągania wniosków.

Studia na kierunku chemia obejmują dziedziny ogólne, a także sporo specjalistycznych przedmiotów, które pogłębiają wiedzę w konkretnej tematyce. Po czwartym semestrze pierwszego stopnia studenci mogą wybrać jedną z trzech specjalności: materiały wybuchowe i pirotechnika, ochrona przed skażeniami, materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne.

7. Logistyka – Wojskowa Akademia Techniczna 

 

Logistyka na Wojskowej Akademii Technicznej prowadzona jest na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania. Studia są wojskowe oraz cywilne. Logistyka wojskowa to jednolite studia magisterskie, w których realizowane są specjalności zgodne z zapotrzebowaniem Ministerstwa Obrony Narodowej, a więc w każdym roczniku mogą być nieco inne. Logistyka cywilna jest natomiast realizowana w systemie dwustopniowym – 3,5-letnich studiów inżynierskich oraz półtorarocznych studiów magisterskich.

Studenci na pierwszym stopniu kształcenia mają do wyboru trzy specjalności: logistykę przedsiębiorstw, logistykę motoryzacji oraz logistykę i ekologię płynów eksploatacyjnych. Zarówno na profilu wojskowym, jak i cywilnym studenci korzystają z doskonale rozwiniętej bazy dydaktycznej, mają sporo zajęć nie tylko teoretycznych, ale również warsztatowych, praktycznych i szkoleń. Absolwenci kierunku są doskonale i kompleksowo przygotowani do pracy w swoim zawodzie. Mogą również kontynuować kształcenie na studiach II stopnia.

8. Ekonomia – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Studia ekonomiczne od wielu lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem absolwentów szkół średnich. Kierunek ekonomia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego również jest oblegany przez kandydatów. Studia realizowane są w Instytucie Socjologii i mają charakter dwustopniowy – najpierw 3-letnie studia licencjackie, a następnie 2-letnie magisterskie. Studenci mają do wyboru tryb stacjonarny lub niestacjonarny, ale tylko na pierwszym stopniu.

W programie studiów znajduje się komplet przedmiotów, których poznanie jest niezbędne do zdobycia wszystkich narzędzi potrzebnych do pracy ekonomisty. Studenci uczą się między innymi matematyki, statystyki, finansów, psychologii społecznej, podstaw prawa finansowego i gospodarczego. Program nauczania umiejętnie łączy w sobie przedmioty teoretyczne, z zajęciami praktycznymi, warsztatami, szkoleniami oraz praktykami i stażami zawodowymi. Dzięki temu absolwenci ekonomii są kompleksowo przygotowani do pracy w wyuczonym zawodzie.

9. Mechanika – Wojskowa Akademia Techniczna

 

Kierunek mechanika i budowa maszyn na Wydziale Inżynierii Mechanicznej WAT to propozycja dla kandydatów, którzy swoją zawodową przyszłość wiążą z zawodami technicznymi. Mechanika to studia prowadzone dwustopniowo – pierwszy stopień trwa 3 lata i kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, po drugim, dwuletnim stopniu absolwenci uzyskują tytuł magistra inżyniera. Program studiów jest przygotowany tak, aby uwzględnić w nim wszystkie przedmioty podstawowe i kierunkowe, a także nieustannie pojawiające się na rynku nowe technologie.

Studenci kierunku mechanika mają możliwość korzystania z nowoczesnej, doskonale wyposażonej bazy dydaktycznej oraz wsparcia profesjonalnej kadry naukowej. Studia kładą duży nacisk na praktyczną naukę umiejętności, studenci mogą korzystać z oferty wielu warsztatów, dodatkowych kursów i szkoleń, dzięki którym już na studiach zdobywają pierwsze doświadczenia zawodowe i podwyższają kwalifikacje. Absolwenci kierunku mechanika są doskonale przygotowani do pracy zawodowej i nie mają problemu ze znalezieniem zatrudnienia.

10. Wokalistyka – Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina

Studia na kierunku wokalistyka to propozycja dla osób, które swoją przyszłość widzą w pracy artystycznej. Aby dostać się na wokalistykę, trzeba nie tylko złożyć wszystkie niezbędne dokumenty, ale również przejść przez egzamin praktyczny. Studia realizowane są dwustopniowo – najpierw 3-letnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie magisterskie. Studenci mają do wyboru kilka specjalności, między innymi śpiew solowy, operę oraz musical. Nauka na studiach muzycznych nieco się różni od studiów na typowych uczelniach.

Przede wszystkim, w programie nauczania jest kładziony ogromny nacisk na szlifowanie umiejętności praktycznych i różnych rodzajów śpiewu. Studenci na co dzień pracują z doskonałymi, światowej klasy wykładowcami, a także już na studiach biorą udział w wielu ciekawych projektach, koncertach, musicalach czy spektaklach. Dzięki temu absolwenci kierunku są obyci ze sceną i doskonale radzą sobie na dalszej drodze zawodowej.

Najdroższe studia w Warszawie

1. 21 400 zł/semestr, kierunek Lekarsko dentystyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny

2. 18 100 zł/semestr kierunek Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

3. 14 900 zł/semestr kierunek Farmacja, Warszawski Uniwersytet Medyczny

4. 13 150 zł/semestr kierunek Master in International Business and Management z University of Bradford, Akademia Leona Koźmińskiego

5. 12 700 zł/semestr, kierunek Analityka Medyczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Film zachęca do wzięcia udziałów w dniach otwartych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Przyszli studenci i pasjonaci medycyny mogą zobaczyć jak wygląda studiowanie w tej słynnej warszawskiej placówce oraz porozmawiać z doświadczonymi studentami. Medycyna jest bardzo wymagającym ale również niezwykle ciekawym kierunkiem kształcenia i zawodem, w którym fachowcy zawsze będą poszukiwani. Jeśli chcecie wybrać się na dni otwarte na WUM lub na inne Warszawskie szkoły to terminy takich spotkań znajdziecie na stronie głównej naszego portalu. Więcej informacji na temat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego szukajcie w filmie.

Najtańsze studia w Warszawie

1. 840 zł/semestr, kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, Uniwersytet Warszawski

2. 960 zł/semestr, kierunek Administracja, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie

3. 1 000 zł/semestr, kierunek Teologia ewangelicka, Chrześcijańska Akademia Teologiczna

4. 1 000 zł/semestr, kierunek Teologia starokatolicka, Chrześcijańska Akademia Teologiczna

5. 1 000 zł/semestr, kierunek Teologia prawosławna, Chrześcijańska Akademia Teologiczna

 

Jeśli chcesz rozpocząć studia na Uniwersytecie Warszawskim koniecznie zobacz powyższy film. Znajdziesz w nim wypowiedzi wykładowców, którzy zarazem są byłymi studentami i wspominają jak wyglądała ich - nie zawsze łatwa - przygoda z nauką w tej szkole. Opowiadają o pierwszych egzaminach, nauczycielach i wielu innych interesujących kwestiach z życia studenta. Zachęcają do otwartości i namawiają, aby nie stresować się i nie poddawać, nawet gdy z początku nauka może wydawać się niezwykle trudna. Jeśli marzysz o studiach na tej lub innej placówce edukacyjnej w Warszawie, nie wahaj się dłużej i sprawdź zasady rekrutacji.

Zobacz uczelnie na mapie w Warszawie