Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


Studia Warszawa - najpopularniejsze kierunki | Nowy ranking

ikonka studia

Studia / Uczelnie w Warszawie - 69 uczelni

Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)

Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Galeria Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 15

Kierunki/Specjalizacje: 24

Opinie: 36

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie jest niepubliczną uczelnią wyższą założoną w 1993 roku. Specjalizuje się w naukach społecznych, przede wszystkim w zarządzaniu, prawie, a także ekonomii i finansach. Uczelnia nieustannie zajmuje wysokie miejsca w wielu, także międzynarodowych rankingach. Uznawana jest za lidera kształcenia biznesowego nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Aktualnie na różnych rodzajach studiów na uczelni kształci się ponad 8 tysięcy studentów. Do wyboru mają studia licencjackie, magisterskie uzupełniające, jednolite magisterskie, a także studnia realizowane w całości w języku angielskim, duży wybór studiów podyplomowych, a także studiów MBA dla menadżerów. Kształcenie na Akademii Leona Koźmińskiego to możliwość zdobywania wiedzy od najlepszych ekspertów i specjalistów w danych branżach, a także szansa na rozwijanie indywidualnych zainteresowań w ramach szkoleń, kursów, dodatkowych projektów czy współpracy międzynarodowej. Studia są płatne, jednak pomimo to cieszą się ogromnym zainteresowaniem i co roku przyciągają tysiące kandydatów.

Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa

Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Galeria Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 21

Kierunki/Specjalizacje: 56

Opinie: 20

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie to niepubliczna uczelnia wyższa, która swoje oddziały ma także w innych większych miastach w Polsce. Uczelnia oferuje studia na kierunkach społecznych, ścisłych, a także humanistycznych. W ofercie znajduje się kształcenie pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia MBA, a także wiele dodatkowych kursów i szkoleń, z których mogą skorzystać nie tylko studenci uczelni. Kształcenie na wszystkich kierunkach realizowane jest według nowoczesnych programów nauczania, które są nieustannie modyfikowane i dostosowywane do zmieniających się realiów rynku pracy. Studenci mają do dyspozycji rozbudowaną bazę dydaktyczną, doskonale wyposażone pracownie, a także wyspecjalizowaną kadrę wykładowców, zarówno nauczycieli akademickich, jak i specjalistów w konkretnych dziedzinach. Wybierając kształcenie na Społecznej Akademii Nauk można liczyć na wysoki poziom nauczania, przyjazną atmosferę, a także możliwość rozwijania indywidualnych zainteresowań w ramach różnych zajęć dodatkowych. 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Galeria Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 12

Opinie: 22

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania jest niepubliczną uczelnią wyższą założoną w 1995 roku. Od początku swojej działalności szkoła stawia na wysoka jakość kształcenia z zachowaniem najlepszych standardów akademickich, dzięki czemu jest doceniana nie tylko przez studentów, ale również przez środowiska związane z edukacją. Kształcenie na uczelni jest realizowane na dwóch wydziałach: Wydziale Architektury oraz Wydziale Zarządzania. Łącznie na wszystkich kierunkach i rodzajach studiów kształci się tu około 3,5 tysiąca studentów. W ofercie kształcenia znajdują się studia pierwszego i drugiego stopnia, a także wiele dodatkowych kursów oraz szkoleń, które pozwalają na wyspecjalizowanie się w konkretnej dziedzinie. Uczelnia zapewnia studentom doskonale przygotowaną bazę dydaktyczną z nowoczesnymi pracowniami i laboratoriami. Studenci kształcą się pod okiem wykwalifikowanej kadry wykładowców. Absolwenci studiów na Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania doskonale radzą sobie na wymagającym rynku pracy. 

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)

Galeria Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Galeria Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Galeria Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Galeria Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Galeria Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Galeria Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 1

Kierunki/Specjalizacje: 10

Opinie: 10

Warszawska Szkoła Zarządzania jest niepubliczną uczelnią wyższą, która działa na warszawskim rynku edukacyjnym od kilkunastu lat. Uczelnia prowadzi kształcenie w różnych obszarach zarządzania, marketingu, logistyki, finansów oraz ekonomii. Dostępne są studia licencjackie, magisterskie, a także studia podyplomowe i duży wybór dodatkowych kursów i szkoleń. Misją uczelni jest wykształcenie nowoczesnych kadr specjalistów, którzy będą odpowiadali zapotrzebowaniu wymagającego rynku pracy. Uczelnia współpracuje z otoczeniem biznesu, które ma udział w tworzeniu programów nauczania. Studenci realizują praktyki i staże zawodowe w renomowanych firmach w Warszawie i okolicach. Kształcenie odbywa się pod okiem wykwalifikowanej kadry wykładowców oraz nauczycieli – praktyków z poszczególnych obszarów zarządzania. Wysoki poziom kształcenia, innowacyjne programy nauczania i przyjazna atmosfera sprawiają, że nauka w Warszawskiej Szkole Zarządzania cieszy się dużą popularnością wśród studentów, a absolwenci polecają wybór właśnie tej uczelni. 

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie

Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Galeria Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 3

Opinie: 15

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych oferuje atrakcyjne kierunki kształcenia dopasowane do realiów aktualnego rynku pracy, a także realizowane z dbałością o najwyższe standardy akademickie. Jest to uczelnia niepubliczna, która została założona w 2003 roku. oferuje studia licencjackie, magisterskie, a także duży wybór studiów podyplomowych. Kształci w obszarach związanych z turystyką i rekreacją, a także nauką języków obcych. Studenci Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych mają do dyspozycji rozbudowaną i doskonale wyposażoną bazę dydaktyczną, w której znajdują się wygodne sale wykładowe oraz świetnie przygotowane pracownie do ćwiczeń, warsztatów i innych zajęć praktycznych. Kształcenie odbywa się pod okiem doświadczonej kadry akademickiej, a praktyki i staże realizowane są w renomowanych ośrodkach i firmach, które na co dzień współpracują z uczelnią. Studenci mają możliwość nie tylko zdobywania wiedzy, ale również rozwijania indywidualnych zainteresowań w ramach wielu zajęć dodatkowych. 

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Galeria Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
Galeria Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
Galeria Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
Galeria Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
Galeria Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
Galeria Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
Galeria Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
Galeria Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 4

Opinie: 15

Osoby zainteresowane studiami informatycznymi coś dla siebie z pewnością znajdą w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Jest to niepubliczna uczelnia wyższa, powstała w 1996 roku, od początku działająca pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk, co zapewnia kształcenie na najwyższym poziomie akademickim. Uczelnia oferuje studia na Wydziale Informatyki oraz Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania. Dostępne są studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie uzupełniające, a także szereg szkoleń i kursów, w ramach których można rozwijać zdolności i poszerzać zainteresowania. Uczelnia kompleksowo przygotowuje nowoczesne kadry informatyków, na których jest ogromne zapotrzebowanie na rynku pracy nie tylko w kraju, ale również za granicą. Kształcenie realizowane jest w nowoczesnych, świetnie wyposażonych pracowniach komputerowych oraz pod okiem najlepszych wykładowców, nie tylko nauczycieli akademickich, ale również specjalistów praktyków z różnych branż IT. 

Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Galeria Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 8

Opinie: 24

Uczelnia Techniczno-Handlowa to niepubliczna uczelnia wyższa, która na stołecznym rynku edukacyjnym funkcjonuje od 1992 roku. Szkoła od początku swojego powstania dokładała wszelkich starań, aby oferować kierunki atrakcyjne, przygotowane z dbałością o najwyższa standardy kształcenia, a także realizowane zgodnie z potrzebami zmieniającego się rynku pracy. Uczelnia działa w Warszawie, ma również swoją zamiejscową siedzibę w Płońsku. Kształci w dziedzinach związanych z finansami, zarządzaniem, budownictwem, informatyką oraz w kierunkach pokrewnych. W ofercie edukacyjnej znajdują się studia inżynierskie, licencjackie i magisterskie. Bardzo bogaty jest również pakiet studiów podyplomowych skierowanych do absolwentów studiów wyższych, którzy chcą zdobyć specjalistyczną wiedzę w wybranym obszarze. Studia na Uczelni Techniczno-Handlowej to gwarancja kształcenia, które procentuje w późniejszym życiu zawodowym, a absolwenci uczelni nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia w swojej dziedzinie. 

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Galeria WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Galeria WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Galeria WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Galeria WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 28

Opinie: 11

Wojskowa Akademia Techniczna jest publiczną uczelnią wyższą o profilu technicznym, której początki sięgają 1951 roku. Wieloletnia tradycja akademicka połączona z nowoczesnymi metodami kształcenia gwarantują, że wybór uczelni na pewno będzie trafiony. Obecnie na uczelni kształci się około 10 tysięcy studentów pod okiem ponad 800 pracowników naukowych. W strukturze organizacyjnej uczelni znajdują się takie wydziały, jak Wydział Cybernetyki, Wydział Elektroniki, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wydział Inżynierii Mechanicznej i inne. Kształcenie realizowane jest w ramach studiów inżynierskich pierwszego i drugiego stopnia, a także studiów doktoranckich. Dostępny jest również spory wybór studiów podyplomowych, a także kursów i szkoleń, które pozwalają na zdobycie specjalistycznej wiedzy w różnych dziedzinach. Studenci Wojskowej Akademii Technicznej mają do dyspozycji rozbudowaną bazę dydaktyczną, świetnie wyposażone pracownie, mogą uczestniczyć w licznych projektach i formach rozwoju zawodowego jeszcze w trakcie kształcenia akademickiego.

Uczelnia Łazarskiego

Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Galeria Uczelnia Łazarskiego
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 20

Opinie: 8

Uczelnia Łazarskiego powstała w 1993 roku jako Wyższa Szkoła Handlu i Prawa. Celem jej powstania było przygotowanie rozbudowanej i nowoczesnej oferty kształcenia, która spełniałaby oczekiwania nie tylko studentów, ale również rynku pracy. Na przestrzeni lat uczelnia wypracowała świetne standardy nauczania i cieszy się dużą renomą wśród kandydatów na studia, a także w środowisku akademickim. W strukturze organizacyjnej uczelni funkcjonują trzy wydziały: Wydział Medyczny, Wydział Ekonomii i Zarządzania oraz Wydział Prawa i Administracji. Uczelnia oferuje studia licencjackie, magisterskie, duży wybór studiów podyplomowych, a także kształcenie w języku angielskim. Studenci mają do dyspozycji rozbudowaną bazę dydaktyczną, świetnie wyposażone pracownie, a także możliwość zdobywania dodatkowych umiejętności w czasie kursów, szkoleń czy w udziale w atrakcyjnych projektach naukowych i badawczych. Kształcenie na uczelni Łazarskiego pozwala na zdobycie wykształcenia wyższego, dzięki któremu absolwenci są kompleksowo przygotowani do pracy w wybranym zawodzie. 

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Galeria Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Galeria Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Galeria Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Galeria Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Galeria Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Galeria Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Galeria Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Galeria Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Galeria Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 2

Kierunki/Specjalizacje: 3

Opinie: 13

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie powstała w 1999 roku i jest uczelnią niepubliczną, oferującą kształcenie w naukach medycznych oraz społecznych. Od początku istnienia uczelnia stawiała na jakość kształcenia i dopasowanie oferty do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Uczelnia prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach takich, jak dietetyka, kosmetologia oraz pedagogika. Studenci kształcą się w niewielkich grupach, kształcenie kładzie nacisk na praktyczną naukę zawodu. Do dyspozycji studentów jest rozbudowana baza dydaktyczna, a także wykwalifikowana kadra naukowa. W jej skład wchodzą nie tylko nauczyciele akademiccy, ale również specjaliści praktycy w danych obszarach. Studia na Uczelni Społeczno-Medycznej cieszą się popularnością wśród studentów, którzy doceniają nie tylko wysoki poziom nauczania, ale również przyjazną atmosferę i możliwość rozwijania indywidualnych zainteresowań. Absolwenci studiów świetnie radzą sobie w życiu zawodowym i są bardzo dobrze przygotowani do pracy w wybranych specjalnościach. 

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Warszawa

Gdzie na studia? Ikonka

Uczelnie z ludzką twarzą

Katarzyną Baraniak Studentką I roku informatyki

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJ...

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) logo

UCZĘ SIĘ PRZEDMIOTÓW, KTÓRE RZECZYWIŚCIE SĄ POTRZEBNE W INFORMATYCE
Programowanie systemowe i sieciowe, inteligentne systemy przetwarzania danych, multimedia, robotyka, programowanie gier komputerowych – to część specjalizacji, jakie mogą wybrać studenci informatyki w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, jedynej w Polsce niepublicznej uczelni technicznej. Swój punkt widzenia...

prof. ucz. dr inż. Waldemarem Gajda Prezydentem Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ...

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW) logo

1. Jak długo działa Państwa uczelnia? Ilu ma studentów?
Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW) jest 6 najstarszą uczelnią niepubliczną w Polsce, działa od 1992 r. Obecnie na uczelni na jednym kierunku studiuje 1078 studentów.
2. Ile jest wydziałów / kierunków i które są najbardziej popularne?
Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa kształci na studiach I stopnia (l...

Vladyslaw Boyko - Ukraina Student Grafiki, kierunku Sztuki Nowych Mediów, program anglojęzyczny

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJ...

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) logo

UCZYMY SIĘ, JAK MYŚLEĆ O SZTUCE I JAK TWORZYĆ KONCEPTY
Edukacja artystyczna, sztuki wizualne i informatyka to dziedziny, na których bazuje kierunek grafika na Wydziale Sztuki Nowych Mediów w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. O tym, jak wygląda studiowanie w PJATK, mówi student II roku anglojęzycznej grafiki I stopnia, Vladyslaw Boyko.
Czy zanim rozpocząłeś studi...

Rektorem WSTiJO - dr Włodzimierzem Banasikiem

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO)...

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (WSTiJO) w Warszawie logo

- Jak duża jest Państwa uczelnia i jaką ma historię?


Oferujemy kształcenie na studiach licencjackich i magisterskich na czterech kierunkach, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Mamy w ofercie również spory wybór studiów podyplomowych, które pozwalają na zdobycie w krótkim czasie nowych kwalifikacji zawodowych. Uczelnia działa od 2003 roku, założona została przez mgr...

Małgorzatą Mechanisz, pełnomocnikiem rektora ds. marketingu i promocji Collegium Civitas

Collegium Civitas

Collegium Civitas logo

Nasze studia przygotowują do wyzwań przyszłości
Collegium Civitas to jedna z pierwszych uczelni niepublicznych w Polsce, o ugruntowanej pozycji na rynku edukacyjnym. Od ponad 20 lat kształcimy specjalistów z zakresu nauk humanistyczno-społecznych, zarządzania i marketingu, bezpieczeństwa, dyplomacji oraz mediów. Nasze studia mają swój unikatowy, interdyscyplinarny profil. Podejmujemy t...

Ewą Barlik - rzecznikiem uczelni Akademii Leona Koźmińskiego

Akademia Leona Koźmińskiego (ALK)

Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) logo

Młode lwy idą w świat 
Studentem pierwszego roku, freshmanem, jest się krótko. Wystarczy kilka tygodni, by oswoić się z nowym miejscem, poczuć jego ducha i – podążając za nim – zacząć działać! 
Pasje 
Zainteresowania dziennikarskie rozkwitają w New Media Clubie, który pozwala pisać i publikować relacje na blogu studentsinwarsaw.com. Pasje naukowe można realizować w kilkunastu kołach...

Kierownikiem studiów Administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego dr. Andrzejem Bieleckim

Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu...

Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego logo

Na jakich kandydatów Państwo czekają?
Od lat prowadzimy zajęcia dla studentów administracji w trybie zajęć sobotnio-niedzielnych. Dlatego w głównej mierze jest to oferta skierowana do osób pracujących, które uzupełniają swoje wykształcenie w kierunku wykonywanej pracy bądź też chciałyby zmienić profil swojego wykształcenia i podjąć się wykonywania nowej pracy. Oczywiście jest też wiele...

kierownikiem marketingu Uczelni Łazarskiego Sylwią Solawa-Wrzosek

Uczelnia Łazarskiego

Uczelnia Łazarskiego logo

25 lat uczelni
Uczelnia Łazarskiego została założona w 1993r. przez Ryszarda Łazarskiego. W minionym 2018 roku uczelnia obchodziła swoje 25-lecie. Aktualnie liczba studentów wynosi blisko 5000. 
Oferta uczelni 
Oferta edukacyjna studiów wyższych obejmuje kształcenie na 3 wydziałach: Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziale Medyczny...

Filmy

REKOMENDOWANE UCZELNIE - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Państwowa Uczelnia Zawodowa (PUZ) im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Galeria Państwowa Uczelnia Zawodowa (PUZ) im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Galeria Państwowa Uczelnia Zawodowa (PUZ) im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Galeria Państwowa Uczelnia Zawodowa (PUZ) im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Galeria Państwowa Uczelnia Zawodowa (PUZ) im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Galeria Państwowa Uczelnia Zawodowa (PUZ) im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Galeria Państwowa Uczelnia Zawodowa (PUZ) im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Galeria Państwowa Uczelnia Zawodowa (PUZ) im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 12

Opinie: 9

Ciechanowska uczelnia powstała 24-VII-2001r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów. Początkowo szkoła wyższa o profilu zawodowym kształciła studentów w specjalnościach pielęgniarstwo, położnictwo i język polski z logopedią – kształcąc kadry pracownicze dla regionu. Obecnie Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, to nowoczesna szkoła wyższa dostosowująca swój program edukacyjny do wysokich standardów Unii Europejskiej. Uczelnia oferuje studia licencjackie i inżynierskie, uzupełniające studia magisterskie II-ego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe. Ciechanowska uczelnia oferuje kilkanaście kierunków studiów na Wydziale Inżynierii i Ekonomi, Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Filii Zamiejscowej w Mławie. Absolwenci Państwowej Uczelni Zawodowej z powodzeniem poruszają się zarówno na lokalnym jak i europejskim rynku pracy, głównie dzięki nabytym w trakcie studiów umiejętnościom praktycznym.

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Galeria Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Galeria Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Galeria Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Galeria Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Galeria Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Galeria Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Galeria Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Galeria Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 16

Państwowa uczelnia wyższa, prowadząca działalność od 15-VI-1999r. Już w pierwszym roku działalności utworzono instytuty Matematyki i Informatyki, Neofilologii oraz Pedagogiki. Bardzo szybko podpisano również umowy o współpracy pomiędzy uczelniami krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami, między innymi z Ukrainy. W 2012r. uczelnia przeszła reorganizację, powołano też do życia nowe instytuty, w tym bardzo popularny wśród studentów Instytut Nauk o Zdrowiu. Kolejnym ważnym wydarzeniem było utworzenie Centrum Symulacji Medycznej z doskonale wyposażoną pracownią położniczo-ginekologiczną. Aktualnie płocka szkoła wyższa prowadzi studia licencjackie, uzupełniające magisterskie, jednolite studia magisterskie i studia podyplomowe. Uczelnia znajduje się około 110km od Warszawy.

Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Galeria Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 5

Kierunki/Specjalizacje: 20

Opinie: 2

Pułtuska szkoła wyższa, jest jedną z najstarszych w kraju niepublicznych uczelni, powołana z inicjatywy Akademickiego Towarzystwa Edukacyjno-Naukowego „ATENA”, rozpoczynając swoją działalność 14-VII-1994r. jako Wyższa Szkoła Humanistyczna. W 2006r. uczelnia przyjęła imię wybitnego historyka Aleksandra Gieysztora, a 01-X-2019r. została przekształcona w Akademię im. A. Gieysztora w Pułtusku – filię AFiB Vistula. Pierwotnie regionalna uczelnia, w trakcie swojego istnienia przeistoczyła się w prestiżowy i rozpoznawalny ośrodek edukacyjno-naukowy, zajmujący czołowe miejsca w krajowych rankingach szkół wyższych. Działalność naukowa pułtuskiej uczelni, znalazła uznanie na arenie międzynarodowej, szczególnie w dziedzinach nauk historycznych i archeologii. W 2004r. naukowcy uczelnianego Instytutu Antropologii i Archeologii, odnaleźli szczątki Mikołaja Kopernika. Akademia w Pułtusku może pochwalić się nowoczesną bazą szkoleniowo-dydaktyczną, zaawansowanymi technicznie laboratoriami, studiem telewizyjnym i radiowym, pracownią prasową i biblioteką gromadzącą ponad 200 tyś. woluminów. 

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej

Galeria Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Galeria Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Galeria Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Galeria Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Galeria Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Galeria Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Galeria Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Galeria Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 4

Pruszkowska szkoła wyższa, działalność edukacyjną rozpoczęła w 1999r., na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Główną misją uczelni jest kształcenie wysokiej jakości specjalistów związanych z wychowaniem fizycznym, sportem i turystyką oraz profilaktyką prozdrowotną poprzez aktywne formy wypoczynku. Doskonale przygotowana kadra dydaktyczna z najlepszymi specjalistami swoich dziedzin, dostęp do profesjonalnych obiektów sportowych w mieście i w okolicach, pozwoliły stworzyć unikalny program kształcenia doceniony pozytywna opinia Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz uznaniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Indywidualny tok studiów umożliwia aktywne uprawianie sportu w sekcjach sportowych AZS i rozwijanie nowych zainteresowań. Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej oferuje absolwentom tytuł zawodowy licencjata lub magistra na kierunkach wychowania fizycznego i administracji oraz uzyskanie dyplomu trenera II klasy lub instruktora wybranej dziedziny sportowej.


Uczelnie Warszawa

Najpopularniejsze kierunki studiów w Warszawie

1. Orientalistyka, arabistyka - Uniwersytet Warszawski, liczba osób na miejsce - 21.9

Studia I stopnia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia.

Kierunek jest interdyscyplinarny, chociaż główny nacisk został położony na religię i naukę o kulturę. Na zajęciach studenci zdobywają wiedzę z zakresu literatury, językoznawstwa, filozofii, historii, islamu i polityki. Uczą się też czytać, analizować i interpretować dzieła literackie. Na zajęciach analizują i interpretują zjawiska społeczno-gospodarcze i wydarzenia polityczne. Co prawda nie ma specjalności, ale program jest bogaty i zróżnicowany.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w muzeach, administracji samorządowej, rządowej i państwowej. Istnieje też duże zapotrzebowanie na takich specjalistów w mediach. Mogą wypowiadać się jako eksperci na temat problemów uchodźców, spraw zagranicznych oraz edukacji międzynarodowej. Mogą też znaleźć pracę w placówkach dyplomatycznych. Coraz częściej prywatne firmy szukają takich specjalistów. Mogą pomóc w nawiązaniu współpracy z arabskimi przedsiębiorcami.

2. Ekonomia - Uniwersytet Warszawski, liczba osób na miejsce - 18.4

Ekonomia prowadzona jest na Wydziale Nauk Ekonomicznych. W ofercie znajdziemy studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (wieczorowe).
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w sektorze finansowym (bankowość i ubezpieczenie), administracji centralnej i sektorze prywatnym. Mogą pracować jako specjaliści ds bankowości, analitycy finansowi, audytorzy, doradcy podatkowi, doradcy transakcyjni. Niektóre osoby zakładają własną działalność gospodarczą.

Studenci mogą wybrać następujące specjalności:
- ekonomia,
- finanse publiczne i podatki,
- międzynarodowe studia ekonomiczno-menedżerskie,
- finanse i rachunkowość,
- informatyka i ekonometria,
- międzynarodowe studia ekonomiczno-matematyczne.

Specjalność wybierana jest po pierwszym roku studiów. Program studiów obejmuje między innymi takie przedmioty jak makroekonomia, mikroekonomia, rachunek prawdopodobieństwa, finanse, zarządzanie i ekonomia polityczna.
Uczelnia oferuje też płatne studia w języku angielskim: Finance, International Investment and Accounting. Prowadzone są w trybie stacjonarnym.

3. Dziennikarstwo i medioznawstwo - Uniwersytet Warszawski, liczba osób na miejsce - 17.3

Uczelnia prowadzi studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na studiach I stopnia proponowane są trzy specjalności: dziennikarska, public relations i marketing medialny oraz fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza. Wybierając specjalność dziennikarską, studenci mogą jeszcze zdecydować się na konkretną specjalizację: radiową, prasową, telewizyjną, dziennikarstwo multimedialne lub dziennikarstwo on-line.

Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia. Oferowane są następujące specjalności: dziennikarską (specjalizacje takie jak na studiach licencjackich), public relations i marketing medialny, fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza lub dokumentalistyka, reportaż, film TV.

Absolwenci specjalności dziennikarskiej mogą znaleźć zatrudnienie zarówno w tradycyjnych, jak i nowoczesnych instytucjach medialnych. Po specjalności public relations i marketing medialny można szukać pracy w firmach i instytucjach państwowych i prywatnych. Jeśli chcesz zostać profesjonalnym dziennikarzem, zwróć uwagę na ofertę tej prestiżowej uczelni.

4. Filologia angielska - Uniwersytet Warszawski, liczba osób na miejsce - 14.6

W ofercie znajdziemy studia I i II stopnia. Studia licencjackie prowadzone są tylko w trybie stacjonarnym, natomiast magisterskie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Wybierając płatny kierunek, za rok musimy zapłacić 4600 zł.

Filologia angielska prowadzona jest na Wydziale Neofilologii. Studenci zdobywają szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną o języku, kulturze i literaturze z zakresu języka angielskiego. Uczą się wykorzystywać ten język w różnych dziedzinach życia społecznego i nauki.

Na I stopniu nie ma specjalności. Natomiast na II studenci mogą wybrać jedną z trzech specjalizacji: literatura i kultura amerykańska, literatura i kultura brytyjska, językoznawstwo teoretyczne i stosowane. Dzięki temu studenci mogą poszerzać wiedzę w określonej dziedzinie.

Wciąż istnieje duże zapotrzebowanie na tego typu specjalistów. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie jako nauczyciele, edytorzy i tłumacze. Doskonale sprawdzą się również w roli konsultantów metodycznych i dziennikarzy. Poszukiwani są również przez korporacje międzynarodowe na stanowisku pracownik biurowy.

5. Chemia medyczna - Uniwersytet Warszawski, liczba osób na miejsce - 14.1

Studia I stopnia prowadzone są tylko w trybie stacjonarnym. Trwają siedem semestrów. Są bezpłatne. Absolwenci otrzymują tytuł inżyniera. Jeśli lubisz przedmioty ścisłe, zwróć uwagę na ten kierunek.

Chemia medyczna ma charakter interdyscyplinarny. Łączy wiedzę z biologii, chemii, fizyki i medycyny. Studenci zdobywają wszechstronną wiedzę teoretyczną i praktyczną. Kierunek zapewnia dużo ciekawych możliwości rozwojowych i zawodowych. Program studiów kładzie duży nacisk zarówno na przedmioty teoretyczne, jak i praktyczne. Uczelnia zapewnia jakość kształcenia na najwyższym poziomie. Wybierając chemię medyczną na UW, stajesz się doskonałym specjalistą. W przyszłości bez problemu znajdziesz wymarzoną pracę. Uczelnia oferuje profesjonalne i nowoczesne zaplecze dydaktyczne.

Istnieje duże zapotrzebowanie na absolwentów w branży chemicznej, farmaceutycznej i kosmetycznej. Mogą też wybrać karierę naukową i znaleźć pracę w laboratorium badawczym lub diagnostycznym. Idealny kandydat powinien mieć analityczną osobowość. Ważną cechą jest dociekliwość, drobiazgowość i skrupulatność.

6. Chemia – Wojskowa Akademia Techniczna – 11,35 osób na miejsce

Kierunek chemia realizowany jest na Wydziale Nowych Technologii i Chemii Wojskowej. Studia są dwustopniowe – najpierw 3,5-letnie studia inżynierskie, a następnie 1,5-letnie studia magisterskie. W przypadku studiów niestacjonarnych pierwszy stopień trwa 4 lata, a drugi stopień 2 lata. Studenci decydujący się na niestacjonarny tryb studiów muszą więc liczyć się z o rok dłuższym kształceniem. Kierunek chemia przeznaczony jest dla absolwentów szkół średnich, którzy nie mają problemów z kierunkami ścisłymi, a jednocześnie mają zdolność logicznego myślenia, analizowania i wyciągania wniosków. Studia na kierunku chemia obejmują dziedziny ogólne, a także sporo specjalistycznych przedmiotów, które pogłębiają wiedzę w konkretnej tematyce. Po czwartym semestrze pierwszego stopnia studenci mogą wybrać jedną z trzech specjalności: materiały wybuchowe i pirotechnika, ochrona przed skażeniami, materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne.

7. Logistyka – Wojskowa Akademia Techniczna – 10,57 osób na miejsce

Logistyka na Wojskowej Akademii Technicznej prowadzona jest na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania. Studia są wojskowe oraz cywilne. Logistyka wojskowa to jednolite studia magisterskie, w których realizowane są specjalności zgodne z zapotrzebowaniem Ministerstwa Obrony Narodowej, a więc w każdym roczniku mogą być nieco inne. Logistyka cywilna jest natomiast realizowana w systemie dwustopniowym – 3,5-letnich studiów inżynierskich oraz półtorarocznych studiów magisterskich. Studenci na pierwszym stopniu kształcenia mają do wyboru trzy specjalności: logistykę przedsiębiorstw, logistykę motoryzacji oraz logistykę i ekologię płynów eksploatacyjnych. Zarówno na profilu wojskowym, jak i cywilnym studenci korzystają z doskonale rozwiniętej bazy dydaktycznej, mają sporo zajęć nie tylko teoretycznych, ale również warsztatowych, praktycznych i szkoleń. Absolwenci kierunku są doskonale i kompleksowo przygotowani do pracy w swoim zawodzie. Mogą również kontynuować kształcenie na studiach II stopnia.

8. Ekonomia – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 8,99 osób na miejsce

Studia ekonomiczne od wielu lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem absolwentów szkół średnich. Kierunek ekonomia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego również jest oblegany przez kandydatów. Studia realizowane są w Instytucie Socjologii i mają charakter dwustopniowy – najpierw 3-letnie studia licencjackie, a następnie 2-letnie magisterskie. Studenci mają do wyboru tryb stacjonarny lub niestacjonarny, ale tylko na pierwszym stopniu. W programie studiów znajduje się komplet przedmiotów, których poznanie jest niezbędne do zdobycia wszystkich narzędzi potrzebnych do pracy ekonomisty. Studenci uczą się między innymi matematyki, statystyki, finansów, psychologii społecznej, podstaw prawa finansowego i gospodarczego. Program nauczania umiejętnie łączy w sobie przedmioty teoretyczne, z zajęciami praktycznymi, warsztatami, szkoleniami oraz praktykami i stażami zawodowymi. Dzięki temu absolwenci ekonomii są kompleksowo przygotowani do pracy w wyuczonym zawodzie.

9. Mechanika – Wojskowa Akademia Techniczna – 8,28 osób na miejsce

Kierunek mechanika i budowa maszyn na Wydziale Inżynierii Mechanicznej WAT to propozycja dla kandydatów, którzy swoją zawodową przyszłość wiążą z zawodami technicznymi. Mechanika to studia prowadzone dwustopniowo – pierwszy stopień trwa 3 lata i kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, po drugim, dwuletnim stopniu absolwenci uzyskują tytuł magistra inżyniera. Program studiów jest przygotowany tak, aby uwzględnić w nim wszystkie przedmioty podstawowe i kierunkowe, a także nieustannie pojawiające się na rynku nowe technologie. Studenci kierunku mechanika mają możliwość korzystania z nowoczesnej, doskonale wyposażonej bazy dydaktycznej oraz wsparcia profesjonalnej kadry naukowej. Studia kładą duży nacisk na praktyczną naukę umiejętności, studenci mogą korzystać z oferty wielu warsztatów, dodatkowych kursów i szkoleń, dzięki którym już na studiach zdobywają pierwsze doświadczenia zawodowe i podwyższają kwalifikacje. Absolwenci kierunku mechanika są doskonale przygotowani do pracy zawodowej i nie mają problemu ze znalezieniem zatrudnienia.

10. Wokalistyka – Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina – 8 osób na miejsce

Studia na kierunku wokalistyka to propozycja dla osób, które swoją przyszłość widzą w pracy artystycznej. Aby dostać się na wokalistykę, trzeba nie tylko złożyć wszystkie niezbędne dokumenty, ale również przejść przez egzamin praktyczny. Studia realizowane są dwustopniowo – najpierw 3-letnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie magisterskie. Studenci mają do wyboru kilka specjalności, między innymi śpiew solowy, operę oraz musical. Nauka na studiach muzycznych nieco się różni od studiów na typowych uczelniach. Przede wszystkim, w programie nauczania jest kładziony ogromny nacisk na szlifowanie umiejętności praktycznych i różnych rodzajów śpiewu. Studenci na co dzień pracują z doskonałymi, światowej klasy wykładowcami, a także już na studiach biorą udział w wielu ciekawych projektach, koncertach, musicalach czy spektaklach. Dzięki temu absolwenci kierunku są obyci ze sceną i doskonale radzą sobie na dalszej drodze zawodowej.

Najdroższe studia w Warszawie

1. 21 400 zł/semestr, kierunek Lekarsko dentystyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2. 18 100 zł/semestr kierunek Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
3. 14 900 zł/semestr kierunek Farmacja, Warszawski Uniwersytet Medyczny
4. 13 150 zł/semestr kierunek Master in International Business and Management z University of Bradford, Akademia Leona Koźmińskiego
5. 12 700 zł/semestr, kierunek Analityka Medyczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Film zachęca do wzięcia udziałów w dniach otwartych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Przyszli studenci i pasjonaci medycyny mogą zobaczyć jak wygląda studiowanie w tej słynnej warszawskiej placówce oraz porozmawiać z doświadczonymi studentami. Medycyna jest bardzo wymagającym ale również niezwykle ciekawym kierunkiem kształcenia i zawodem, w którym fachowcy zawsze będą poszukiwani. Jeśli chcecie wybrać się na dni otwarte na WUM lub na inne Warszawskie szkoły to terminy takich spotkań znajdziecie na stronie głównej naszego portalu. Więcej informacji na temat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego szukajcie w filmie.

Najtańsze studia w Warszawie
1. 840 zł/semestr, kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, Uniwersytet Warszawski
2. 960 zł/semestr, kierunek Administracja, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie
3. 1 000 zł/semestr, kierunek Teologia ewangelicka, Chrześcijańska Akademia Teologiczna
4. 1 000 zł/semestr, kierunek Teologia starokatolicka, Chrześcijańska Akademia Teologiczna
5. 1 000 zł/semestr, kierunek Teologia prawosławna, Chrześcijańska Akademia Teologiczna


Jeśli chcesz rozpocząć studia na Uniwersytecie Warszawskim koniecznie zobacz powyższy film. Znajdziesz w nim wypowiedzi wykładowców, którzy zarazem są byłymi studentami i wspominają jak wyglądała ich - nie zawsze łatwa - przygoda z nauką w tej szkole. Opowiadają o pierwszych egzaminach, nauczycielach i wielu innych interesujących kwestiach z życia studenta. Zachęcają do otwartości i namawiają, aby nie stresować się i nie poddawać, nawet gdy z początku nauka może wydawać się niezwykle trudna. Jeśli marzysz o studiach na tej lub innej placówce edukacyjnej w Warszawie, nie wahaj się dłużej i sprawdź zasady rekrutacji.