Galeria Politechnika Śląska (PŚ)
Galeria Politechnika Śląska (PŚ)
Galeria Politechnika Śląska (PŚ)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Instytut Badań nad Edukacja i Komunikacją

         

Instytut Fizyki

Zobacz więcej

Zobacz

         

Wydział Architektury

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Wydział Budownictwa

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Wydział Chemiczny

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Wydział Elektryczny

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Wydział Inżynierii Biomedycznej

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Wydział Inżynierii Materiałowej

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Wydział Matematyki Stosowanej

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Wydział Organizacji i Zarządzania

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Rekrutacja na Politechnikę Śląską

Informator dla kandydatów na studia:

INFORMATOR_DLA_KANDYDATOW_2022_2023.pdf (polsl.pl)

Rekrutacja na studia:

IRK (polsl.pl)

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów przyjęć, harmonogramu rekrutacji czy wymaganych dokumentów znajdują się na stronie: rekrutacja.polsl.pl

Zasady rekrutacji:

 • Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym IRK (polsl.pl)
 • Postępuj zgodnie z wytycznymi IRK
 • Ważne! Możesz wybrać nawet kilka kierunków studiów (pamiętaj o opłacie rekrutacyjnej)
 • Zapoznaj się z terminami ogłoszenia wyników (harmonogram rekrutacji)
 • Skompletuj swoje dokumenty niezbędne do ukończenia procesu rekrutacji.
 • Złóż komplet dokumentów na Uczelni.

Studiuj u Nas i zdobywaj wiedzę u Najlepszych!

 

O Uczelni

„Sądzę, że celem edukacji nie jest wbicie młodym ludziom do głowy konkretnej opinii na jakiś temat, ale danie im wiedzy, która pozwoli samodzielnie wyrobić sobie zdanie. “ T. Rożek

Dołącz do nas, studiuj na Politechnice Śląskiej!

#jestemzpolsl

polsl

Politechnika Śląska to przyjazna i otwarta Uczelnia, która wszechstronnie wspiera swoich studentów i pomaga rozwijać ich pasje
i zainteresowania.

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna na Górnym Śląsku i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów
w Europie – Górnego Śląska.

Misją Politechniki Śląskiej, jako prestiżowego, europejskiego uniwersytetu technicznego, jest prowadzenie innowacyjnych badań naukowych
i prac rozwojowych, kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy, a także aktywne wpływanie na rozwój regionu i społeczności lokalnych. To tutaj rodzą się nowe pomysły i rozwiązania, które pozwalają na realizację wielostronnej współpracy naukowej w wielu istotnych dla gospodarki dziedzinach.

Uczelnia badawcza

Politechnika Śląska jako jedyna uczelnia na Śląsku znalazła się w prestiżowym gronie 10 polskich szkół wyższych, laureatów konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem przedsięwzięcia było wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uczelni badawczej, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Spośród uprawnionych do startu w konkursie 20 najlepszych uczelni w Polsce międzynarodowy zespół ekspertów wyłonił 10, które w latach 2020-2026 będą otrzymywać subwencję zwiększoną o 10%. W tym gronie znalazła się Politechnika Śląska, która w ramach konkursu otrzyma łącznie blisko 245 000 000,00 zł w ciągu 7 lat.

Najmocniejszym atutem Politechniki Śląskiej jest potencjał uczelni realizowany przez rozwój badań naukowych, kadry oraz umiędzynarodowienie. Wszystkie te trzy składowe są rozwijane w obszarze sześciu priorytetowych obszarów badawczych:

 • onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna,
 • sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych,
 • materiały przyszłości,
 • inteligentne miasta, mobilność przyszłości,
 • automatyzacja procesów i Przemysł 4.0,
 • ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka.


Politechnika Śląska ma supermoc!

 

Dlaczego PŚ?

PRZYSZŁOŚĆ JEST TU!

Uczelnia kształci na blisko 60 kierunkach studiów (w tym prawie 30 w języku angielskim) w obrębie 12 dyscyplin naukowych. Studia prowadzimy w 14 jednostkach, w tym 13 wydziałach i jednym instytucie, co powoduje objęcie całego zakresu działalności inżynierskiej. Oznacza to, że każdy znajdzie to czego szuka w wymarzonych studiach, ale gdyby tego było mało, to dodatkowo Politechnika kształci również
w zakresie: analityki biznesowej, lingwistyki stosowanej, a także zarządzania, w tym zarządzania projektami.Aktualnie na Politechnice Śląskiej studiuje ponad 16 tys. studentów. Uczelnia oferuje:
 • studia I stopnia (inżynierskie i licencjackie),
 • studia II stopnia – magisterskie,
 • kształcenie w szkole doktorskiej pod nazwą "Wspólna Szkoła Doktorska"
 • studia podyplomowe.
Znajdujemy się w Gliwicach, Katowicach i Zabrzu. Nasz główny kampus jest w Gliwicach – mamy tutaj 9 wydziałów i 1 instytut oraz siedziby organizacji studenckich, klub studencki Spirala oraz bogato wyposażoną bazę sportową. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się przychodnia akademicka oraz stołówka studencka.

Dodatkowo Uczelnia posiada blisko 3 tys. miejsc noclegowych w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych o zróżnicowanym standardzie. Na terenie gliwickiego kampusu znajduje się aż 11 domów studenckich. W Katowicach i Zabrzu mamy również nasze jednostki, w tych miastach także oferujemy możliwość zamieszkania w Domu Studenckim.

PRZED TOBĄ CAŁY ŚWIAT!

Podczas studiowania na naszej Uczelni możesz skorzystać z programów wymiany zagranicznej do jednej z ponad 200 uczelni na całym świecie np. program Erasmus+, CEEPUS, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej czy European Funding Guide.

Nasi studenci mogą także zdobyć podwójny dyplom ukończenia studiów z wybranymi uczelniami w Europie, a chętni do podróży za ocean powinni zainteresować się interdyscyplinarnym projektem semestralnym, który Politechnika Śląska prowadzi z Uniwersytetem Stanforda
w Stanach Zjednoczonych.

Wybierz dobrze. Politechnika Śląska.


Studia na Politechnice Śląskiej to szansa na współpracę z wieloma firmami, które chętnie zatrudniają absolwentów uczelni, a absolwenci naszej uczelni nierzadko zajmują stanowiska kierownicze, dyrektorskie oraz wysokie pozycje w korporacjach przemysłowych, czego dowodzą liczne rankingi prowadzone przez niezależne ośrodki badawcze. Według dziennika „Rzeczpospolita” gliwicka uczelnia znajduje się na piątym miejscu w kraju pod względem kształcenia ludzi sukcesu.

Czy można połączyć studia z pracą? Tak - w ofercie dydaktycznej Politechniki Śląskiej znajdują się również studia dualne, które stwarzają studentom możliwość jednoczesnego studiowania i pracy – za wynagrodzeniem – już od pierwszego roku studiów. Możliwość studiowania
w takim systemie oferuje Wydział Mechaniczny Technologiczny na kierunku Mechanika i budowa maszyn o profilu praktycznym oraz Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej na kierunku Transport kolejowy o profilu praktycznym.

 

Wysoka jakość nauczania

ZOSTAŃ PILOTEM!


Na uczelni działa Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej. W jego ramach Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej (ATO) prowadzi praktyczne szkolenie lotnicze w zakresie licencji ATPL(A) - szkolenie zintegrowane. Dla zintegrowanego szkolenia na pilota liniowego mogą przystąpić osoby, które posiadają licencję PPL(A). Politechnika Śląska znajduje się
w wąskim gronie uczelni prowadzących tego typu szkolenie.

Inżynieria lotnicza i kosmiczna to nowy kierunek na Politechnice Śląskiej. Jesteśmy jedynym tego typu kierunkiem w województwie śląskim. Jego interdyscyplinarność oraz wielowydziałowość powodują, że studenci mają dostęp do nowoczesnych laboratoriów lotniczych
i kosmicznych w obrębie całej Uczelni, a zajęcia prowadzone są przez prowadzących oraz ekspertów zarówno z kraju, jak i zagranicy. Metody nauczania dostosowane są do tematyki, jednak dziedzina lotnictwa i kosmonautyki koncentruje się głównie na realizacji projektów, dlatego też kształcenie w dużej mierze oparte jest na Project Based Learning (PBL).

Silesian University of Technology - a good place to study


TEORIA W PRAKTYCE!

Studenci naszej Uczelni mogą również uczestniczyć w projektach Project Based Learning (PBL). Dzięki aktywnemu zaangażowaniu
w rzeczywiste projekty trwające od kilku tygodni do semestru, rozwiązują rzeczywiste problemy, szukają odpowiedzi na angażujące
i złożone pytania.

Oprócz oczywistego rozwoju wiedzy merytorycznej, a także umiejętności krytycznego myślenia, projekty te sprzyjają uwalnianiu kreatywnej energii wśród studentów i nauczycieli akademickich, uczą pracy zespołowej w grupach interdyscyplinarnych, często w kontakcie
z partnerem z przemysłu lub z zagranicznej jednostki badawczej, a na koniec, to co chyba najważniejsze dla studentów, pozwalają zaliczyć niektóre z przedmiotów i uzyskać w łatwy i przyjemny sposób punkty ECTS.


 

Nagrody i wyróżnienia

Na naszej Uczelni rodzą się nowe pomysły i rozwiązania. Realizujemy wiele projektów będących przykładem wielostronnej współpracy naukowej w kluczowych dla gospodarki obszarach. Jesteśmy także ważnym graczem w zakresie innowacji i nowych technologii.

Doceniamy zaangażowanie studentów oraz ich osiągniecia zarówno naukowe, artystyczne jak i sportowe w postaci stypendium Rektora. Świadczenie jest także dostępne dla studentów pierwszego roku studiów. Na Politechnice Śląskiej prężnie działają Biuro Karier Studenckich oraz Centrum Inkubacji i Transferu Technologii, dzięki którym studenci mogą liczyć na pomoc w uzyskaniu informacji o wszelkich organizowanych dla nich praktykach, kursach i stażach, a także w późniejszym etapie studiów, pomoc w znalezieniu pracy czy założeniu własnej firmy.

Na uczelni regularnie organizowane są targi pracy, liczne szkolenia i warsztaty, a także programy promujące przedsiębiorczość akademicką. Politechnika Śląska realizuje blisko 300 projektów finansowanych ze źródeł krajowych, funduszy strukturalnych programów międzynarodowych, z których mogą korzystać studenci np. Diamentowy Grant czy Stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki. Nasi studenci chętnie biorą udział w różnego rodzaju projektach oraz inicjatywach. Potwierdzają to liczne wyróżnienia i nagrody:

 • Laureat 2. edycji konkursu Inicjatywa “Uniwersytety Europejskie” w konsorcjum Eureca-Pro, tworzonym z 6 uniwersytetami z Europy (2021)
 • Grand prix, nagroda platynowa oraz siedem medali dla wynalazków naukowców z Politechniki Śląskiej na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG (2021)
 • 2. miejsce Politechniki Śląskiej W konkursie PRODOK 2021 na najbardziej prodoktorancki podmiot w Polsce
 • 5 kierunków technicznych prowadzonych na Politechnice Śląskiej na podium w swoich kategoriach w ogólnopolskim Rankingu Studiów Inżynierskich 2021
 • Studentki Politechniki Śląskiej zwyciężczyniami Międzynarodowego Konkursu „Re-connect” 2021 za projekt „ECO-MODULAR”.
 • Studentki Politechniki Śląskiej w niezwykłym projekcie – symulacji załogowej misji kosmicznej, przeprowadzonej w Habitacie LunAres (2021).


Razem przeciw epidemii.

Osiągnięcie Uczelni w walce z pandemią to m.in. opracowany system przesiewowego mierzenia temperatury z użyciem kamer termowizyjnych, produkcja przyłbic dla szpitali, komora dezynfekująca oraz oczyszczacz powietrza.

 

Życie studenckie na PŚ


Studiowanie to dla Ciebie za mało? Politechnika Śląska oferuje możliwość dołączenia do studenckich kół naukowych, których mamy ponad 180. Wiele z nich jest interdyscyplinarnych i osiąga sukcesy na arenie międzynarodowej. Realizowane przez studentów projekty badawcze pozwalają na połączenie wiedzy zdobytej w toku studiów z umiejętnościami praktycznymi. Projekty te mają pionierski charakter oraz budzą zainteresowanie mediów i inwestorów zewnętrznych.Na Politechnice Śląskiej, oprócz studenckich kół naukowych funkcjonuje również 20 organizacji i agend studenckich (np. AEGEE, BEST, IAESTE), oferujących wiele ciekawych wydarzeń, spotkań, konkursów czy szkoleń, a biura większości z nich znajdują się w Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”, gdzie również można rozwinąć swoje umiejętności artystyczne dołączając do Akademickiego Teatru „Remont”, Akademickiego Chóru Politechniki Śląskiej, czy też Akademickiego Zespołu Muzycznego.

Politechnika Śląska to także jedna z najbardziej usportowionych uczelni w kraju. Akademicki Ośrodek Sportu posiada dwie hale sportowe, lodowisko, korty, halę tenisową praz boiska. Na uczelni działa 26 sekcji sportowych, m.in. koszykówki i siatkówki, sportów walki, curlingu, kolarstwa górskiego czy tenisa stołowego.W CKS “Mrowisko” znajduje się również Klub Studencki “Spirala”, w którym organizowane są ciekawe wydarzenia muzyczne i kulturalne oraz biuro Samorządu Studenckiego, który jest przedstawicielem naszych studentów. Samorząd Studencki organizuje różnego rodzaju wydarzenia, eventy, szkolenia czy wyjazdy dla społeczności akademickiej. Najbardziej spektakularną akcją Samorządu Studenckiego są corocznie organizowane Juwenalia Gliwickie, czyli IGRY. Jest to święto studentów, którzy w tym czasie przejmują klucze do miasta Gliwice, zwieńczeniem tego jest korowód, który przemierza ulicami miasta. Wydarzenie jest skierowane nie tylko dla studentów, ale dla wszystkich chętnych na dobrą zabawę, koncerty, kinowanie, grillowanie czy grę miejską. 

Kontakt do uczelni

44-100 Gliwice

ul. Akademicka 2A

tel.:

32 237 10 79, 32 237 19 87,
rekrutacja: 32 400 30 55