Uniwersytet SWPS w Krakowie(Niepublliczna)

palceholder

31-864 Kraków

Aleja Jana Pawła II 39A

tel.:

+48 12 683 24 06

Studia dyplomowe - kierunki
Psychologia (jednolite magisterskie)
Psychologia dla magistrów i licencjatów (studia niestacjonarne)
Psychology (studia stacjonarne w jęz. angielskim) (licencjackie)

Uniwersytet SWPS w Krakowie

Uniwersytet SWPS w Krakowie


Wydział rozpoczął działalność 1 grudnia 2022 r. Funkcję dziekana objął prof. dr hab. Edward Nęcka. Od roku akademickiego 2023/2024 w krakowskim kampusie Uniwersytetu uruchamiamy studia I stopnia (w języku angielskim) i jednolite magisterskie (w języku polskim) na kierunku psychologia. Oferujemy też studia podyplomowe. 

Pracownicy wydziału to znakomici eksperci z obszaru psychologii. Prowadzą interdyscyplinarne badania, uczestniczą w międzynarodowych projektach i sympozjach, są członkami organizacji naukowych o światowej renomie.

 

Misja Uczelni

Uniwersytet SWPS w Krakowie to renomowana uczelnia zlokalizowana w sercu pięknej i historycznej stolicy Małopolski - Krakowie. Znana z innowacyjności, wkładu w naukę i rozwiniętego, interdyscyplinarnego podejścia do edukacji.

Misja tej wyjątkowej instytucji edukacyjnej skupia się na przygotowywaniu studentów do wykorzystania wiedzy w praktyce oraz dla dobra społeczeństwa. Zdobywane umiejętności i wiedza mają wykraczać poza tradycyjne ramy kierunków studiów, pozwalając studentom nie tylko na zdobycie specjalistycznej wiedzy, ale również na zrozumienie ekosystemu, w którym ta wiedza jest stosowana.

Uniwersytet SWPS w Krakowie zdobył reputację za angielszującą się obecność na arenie międzynarodowej z dużą liczbą programów oferowanych w języku angielskim. Dzięki temu studenci mają możliwość rozwijania umiejętności językowych i uczestniczenia w wymianach oraz projektach międzynarodowych.

Ta instytucja stara się promować także aktywne zaangażowanie studentów w różnorodne inicjatywy, projekty i kluby naukowe, co przekłada się na stworzenie społeczności akademickiej w pełni zaangażowanej w proces edukacji i doskonalenia.

 

Koła naukowe

Niezwykłe możliwości rozwoju czekają na studentów na Uniwersytecie SWPS w Krakowie. Jedną z nich są koła naukowe, które wyróżnia ciekawa tematyka oraz niewątpliwy wkład w pogłębianie wiedzy z wybranej dziedziny studiów.

Koła naukowe to nie tylko przestrzeń do nauki, lecz także doskonałe miejsce do nawiązywania kontaktów i zdobywania wartościowych doświadczeń. Grupują one ambitnych i pasjonujących studentów, którzy wspólnie pracują nad projektami badawczymi bądź organizują warsztaty.

Zakres tematyczny kół naukowych na Uniwersytecie SWPS w Krakowie jest szerszy, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Od psychologii, przez komunikację społeczną i coachingu, po lingwistykę czy prawa człowieka. Wszystko to sprawia, że każdy student jest w stanie odnaleźć coś dla siebie.

Koła naukowe na uniwersytecie oferują nie tylko naukę na wysokim poziomie, lecz także kuracje prowadzenie badań, wsparcie doświadczonych naukowców i możliwość publikowania swoich prac. To doskonały sposób na rozwijanie umiejętności i zdobycie doświadczenia, które będzie prawdziwym atutem w przyszłym życiu zawodowym.

 

Uczelnie w okolicy z podobnymi kierunkami

Uniwersytet SWPS w Krakowie to renomowana uczelnia, której kierunki studiów kierują się ku humanistyce i naukom społecznym. Siedziba uczelni mieści się w sercu malowniczej krakowskiej dzielnicy Kazimierz, co dodatkowo przyciąga studentów z całego kraju.

W pobliżu Uniwersytetu SWPS w Krakowie, można znaleźć kilka innych uczelni, które oferują podobne kierunki. Jednym z przykładów jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, który również ma silne zasoby naukowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.

Kolejną opcją jest Uniwersytet Jagielloński, jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie. Na tej historycznej uczelni, kierunki związane z humanistyka i naukami społecznymi są bardzo popularne, a zasoby naukowe są niezwykle bogate.

Nie można pomijać również Akademię Górniczo-Hutniczą, znanej przede wszystkim z kierunków technicznych, ale oferującej także interesujące studia na kierunkach interdyscyplinarnych, takich jak np. "Technologia Chemiczna", gdzie nauki społeczne spotykają się z naukami ścisłymi.

Bez względu na to, który z tych uniwersytetów wybierzesz, studia w Krakowie to gwarancja dostępu do bogatej kultury i historii miasta, a także do doskonałej akademickiej atmosfery.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Psychologia (jednolite magisterskie)13 100 zł/rok13 100 zł/rok
Psychologia dla magistrów i licencjatów (studia niestacjonarne)19 800 zł/rok19 800 zł/rok
Psychology (studia stacjonarne w jęz. angielskim) (licencjackie)6 100 EUR/rok