Reklama - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w ŁodziPolitechnika Łódzka (PŁ) (Publiczna)

palceholder

90-924 Łódź

ul. Żeromskiego 116

tel.:

+48 42 631 29 29

Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Wydział Chemiczny
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Wydział Mechaniczny
Wydział Organizacji i Zarządzania
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Opis uczelni - PŁ

Łódzka uczelnia techniczna, została powołana do życia dekretem wydanym 24-05-1945r., na mocy którego utworzono szkołę wyższą prowadzącą naukę na wydziałach: technicznym, chemicznym, elektrycznym i oddziale włókienniczym. W ciągu kolejnych lat Politechnika Łódzka wprowadzała do swojej ofert kolejne wydziały i kierunki.

Obecnie jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w kraju, na której studiuje około 13 tysięcy studentów, pobierając edukację na 60 dostępnych kierunkach prowadzonych przez 9 wydziałów. Łódzka szkoła wyższa prowadzi badania naukowe, wprowadzając na rynek nowoczesne technologie, patenty i rozwiązania, będąc cenionym partnerem najlepszych ośrodków naukowych na świecie. 

Jako pierwsza uczelnia w Polsce, Politechnika Łódzka otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, przy uczelni działa również Centrum Kształcenia Międzynarodowego, które od 25 lat prowadzi zajęcia edukacyjne na 14 kierunkach w języku angielskim i francuskim. Uczelnia posiada nowoczesny rozbudowany teren kampusu, a Łódzkie Centrum Sportowo-Dydaktyczne – „Zatoka Sportu”, dysponuje między innymi basenem olimpijskim, wielofunkcyjną halą sportową i salami gimnastycznymi.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Automatyka i robotyka2958
Energetyka2492
Inżynieria materiałowa2689
Mechanika i budowa maszyn2341-2582
Transport2655
Elektronika i telekomunikacja2134
Elektrotechnika2097-2555
Informatyka2054-2314
Biotechnologia2549
Technologia żywności i żywienie człowieka2232
Budownictwo2252-2472
Inżynieria środowiska w budownictwie2728
Inżynieria zarządzania2105
Zarządzanie2155
Zarządzanie i inżynieria produkcji2230
Inżynieria bezpieczeństwa pracy2250
Inżynieria ochrony środowiska2250
Mechatronika2583
Inżynieria produkcji2832
Wydział Mechaniczny2976
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki2655
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności2549
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska2728
Wydział Organizacji i Zarządzania2250
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska2250

Najpopularniejsze kierunki studiów na uczelni

Informatyka (Computer Science) – w jęz. Angielskim-14.24 kandydata na jedno miejsce

Informatyka w jęz. angielskim to bardzo popularny wybór. Studia w całości prowadzone po angielsku pozwalają na jeszcze lepsze zapoznanie się z językiem i są świetnym sposobem na zdobywanie wiedzy z obszaru informatyki. Studia I stopnia trwają 3,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. Studia koncentrują się na przedstawieniu najnowszych osiągnięć branży IT i pozwalają na poznanie najnowszego sprzętu oraz naukę programowania w stopniu zaawansowanym. Studenci mogą wybierać spośród 40 propozycji specjalistycznych zajęć i dzięki temu w taki sposób dopasować program edukacji, aby w pełni odpowiadał potrzebom. Dostępne propozycje zajęć to: budowanie aplikacji bazodanowych, projektowanie aplikacji mobilnych, grafika 3D czy programowanie na urządzenia mobilne. Wszystkie dostępne zajęcia są prowadzone przez doświadczonych specjalistów, którzy chętnie podzielą się posiadaną wiedzą. Dodatkowo realizowane są w nowoczesnych warunkach. Politechnika Łódzka oddaje do dyspozycji studentów nawet unikalne na skalę światową laboratoria naukowo-badawcze i półprzemysłowe.

Programm studiów na kierunku informatyka (Computer Science)

Informatyka (Computer Science) – w jęz. Angielskim-14.24  kandydata na jedno miejsce


Computer Science and Information Technology-11.68 kandydata na jedno miejsce

Computer Science and Information Technology to studia II stopnia prowadzone w całości w języku angielskim. Edukacja trwa 2 lata i kończy się uzyskaniem tytułu magister inżynier. Edukacja koncentruje się na przekazaniu kompletnej wiedzy z obszaru informatyki. W trakcie nauki największy nacisk położony jest na kompetencje z obszaru programowania i projektowania systemów informatycznych, które obecnie są w szczególności pożądane na rynku pracy. Każdy ze studentów może dzięki temu poznać zasady działania systemów informatycznych, nauczyć się tworzyć i testować oprogramowanie oraz przetwarzać i analizować dane. Kierunek pozwala także na odbycie części studiów na zagranicznej uczelni, co może być świetną przygodą i sposobem na zapoznanie się z innym punktem widzenia na konkretne zagadnienia z obszaru IT. Absolwenci kierunku Computer Science and Information Technology są znakomicie przygotowani do pracy w sektorze IT i poradzą sobie z rozwiązywaniem różnorodnych problemów w wielu działających na rynku przedsiębiorstwach.

Program studiów na kierunek computer science and information technology

Computer Science and Information Technology-11.68  kandydata na jedno miejsce


Zarządzanie i inżynieria produkcji- 9.16 kandydata na jedno miejsce

Zarządzanie i inżynieria produkcji to jeden z kierunków dostępnych na Politechnice Łódzkiej. Nauczanie realizowane jest w ramach studiów I stopnia w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej. Edukacja trwa 4 lata i zwieńczona jest uzyskaniem tytułu inżyniera. Nauka koncentruje się na przekazaniu wiedzy technicznej w połączeniu z umiejętnościami menedżerskimi. Dzięki temu absolwent posiada sporą wiedzę z obszaru procesów produkcyjnych i logistyki, a dodatkowo będzie w stanie sporządzić rachunek kosztów, zoptymalizować produkcję oraz zmotywować zespół do działania. Podczas nauki przekazywana jest również szeroka wiedza z zakresu marketingu, która pomoże w jeszcze lepszym wypromowaniu oferowanego przez przedsiębiorstwo produktu. Absolwenci kierunku dysponują także podstawową wiedzą z obszaru ekonomii, finansów oraz prawa. Dostępne do wyboru podczas studiowania specjalności to: inżynieria procesów produkcyjnych, inżynieria produkcji, inżynieria jakości oraz inżynieria logistyki.

Program studiów na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji-	9.16 kandydata na jedno miejsce

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Politechnika Poznańska – technologie w pozytywnym klimacie!
Wejdź do świata PW
Politechnika Śląska

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni łódzkie