Reklama - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (AHE) w ŁodziPolitechnika Łódzka (PŁ) (Publiczna)

palceholder

90-924 Łódź

ul. Żeromskiego 116

tel.:

+48 42 631 29 29

Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Wydział Chemiczny
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Wydział Mechaniczny
Wydział Organizacji i Zarządzania
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Opis uczelni - PŁ

POLITECHNIKA ŁÓDZKA (PŁ)


Łódzka uczelnia techniczna, została powołana do życia dekretem wydanym 24-05-1945r., na mocy którego utworzono szkołę wyższą prowadzącą naukę na wydziałach: technicznym, chemicznym, elektrycznym i oddziale włókienniczym. W ciągu kolejnych lat Politechnika Łódzka wprowadzała do swojej ofert kolejne wydziały i kierunki.

Obecnie jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w kraju, na której studiuje około 13 tysięcy studentów, pobierając edukację na 60 dostępnych kierunkach prowadzonych przez 9 wydziałów. Łódzka szkoła wyższa prowadzi badania naukowe, wprowadzając na rynek nowoczesne technologie, patenty i rozwiązania, będąc cenionym partnerem najlepszych ośrodków naukowych na świecie. 

Jako pierwsza uczelnia w Polsce, Politechnika Łódzka otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, przy uczelni działa również Centrum Kształcenia Międzynarodowego, które od 25 lat prowadzi zajęcia edukacyjne na 14 kierunkach w języku angielskim i francuskim. Uczelnia posiada nowoczesny rozbudowany teren kampusu, a Łódzkie Centrum Sportowo-Dydaktyczne – „Zatoka Sportu”, dysponuje między innymi basenem olimpijskim, wielofunkcyjną halą sportową i salami gimnastycznymi.

 

Misja Uczelni

Politechnika Łódzka (PŁ) to prestiżowa instytucja edukacyjna umiejscowiona w sercu kraju, w roku 1945 otwarła swoje drzwi w przemysłowym mieście Łódź. Opiera swoją misję na rozwijaniu potencjału naukowego poprzez kreowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i naukowych.

Misja Uczelni skupia się na kształceniu studentów na wysokim poziomie, bazującym na najnowszych osiągnięciach nauki i techniki, zapewnienia im wszechstronnego rozwoju i przygotowania do pracy w gospodarce opartej na wiedzy. Stanowi przeciwwagę dla modelu edukacji opartej jedynie na umiejętnościach technicznych, kładąc nacisk na rozwijanie umiejętności społecznych, etycznych i obywatelskich.

Politechnika Łódzka angażuje się także w działalności badawczej, pragnąc przyczynić się do postępu nauki oraz do rozwoju gospodarki kraju. To nie tylko miejsce, gdzie młodzi ludzie zdobywają kwalifikacje, ale przede wszystkim przestrzeń, gdzie przyszłość nauki i technologii jest kształtowana każdego dnia.

Ciągle dąży do bycia liderem w dziedzinie nauki i edukacji, będąc jednocześnie miejscem, które wspiera kreatywność, innowacyjność i ducha przedsiębiorczości.

 

Koła naukowe

Politechnika Łódzka (PŁ) to instytucja z długą i bogatą historią, ale to, co ją wyróżnia, są jej koła naukowe. Wychowują one przyszłe pokolenia innowatorów i liderów w swoich dziedzinach.

Koła naukowe na PŁ są zróżnicowane pod względem dyscyplin i zainteresowań. Obejmują one szeroki zakres dziedzin, od inżynierii i nauk ścisłych, przez technologie informacyjne, aż po ekonomię i nauki humanistyczne. Dostarczają one studentom nie tylko szereg umiejętności praktycznych, ale również nieocenione doświadczenie, jak pracować jako część zespołu nad rzeczywistymi projektami.

Co więcej, koła naukowe na PŁ dają studentom możliwość uczestnictwa w konferencjach, warsztatach i konkursach, zarówno w kraju, jak i za granicą. Te interakcje pozwalają studentom na nawiązanie kontaktów i nabycie doświadczeń, które mogą być twórczą iskrą dla przyszłych innowacji.

Na koniec, jest niezaprzeczalne, że koła naukowe na Politechnice Łódzkiej są nie tylko oazą wiedzy, ale też miejscem, które inspiruje i pomaga studentom zrealizować swoje potencjały. Uważamy, że inwestowanie czasu i zasobów w koła naukowe na PŁ to inwestycja w przyszłość.

 

Studia podyplomowe

Politechnika Łódzka (PŁ), zlokalizowane w sercu Polski, Łodzi, to miejsce, które łączy tradycję z nowoczesnością. Uczelnia ta, istnieje od ponad 70 lat i jest jednym z najważniejszych ośrodków technicznych w naszym kraju.

Na Politechnice Łódzkiej oferowane są różne kierunki studiów, w tym również studia podyplomowe, dedykowane zarówno dla absolwentów studiów pierwszego, jak i drugiego stopnia. Studia podyplomowe na PŁ to doskonała okazja do poszerzenia swojego horyzontu wiedzy, podniesienia kwalifikacji zawodowych czy specjalizacji w wybranym obszarze.

Studia podyplomowe na Politechnice Łódzkiej, to przede wszystkim ciekawe kierunki, które odpowiadają na potrzeby rynku pracy. Korzystając z podyplomówki na PŁ, można zdobyć nie tylko cenną wiedzę, ale i praktyczne umiejętności. Kierunki są prowadzone przez doświadczonych wykładowców, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie.

Prawdziwym atutem uczelni są doskonale wyposażone laboratoria oraz wysokiej jakości infrastruktura uczelni, co brzmi obiecująco dla tych, którzy chcą zarówno poszerzyć swoją wiedzę, jak i rozwijać pasje w konkretnych dziedzinach nauki. Wybierając PŁ, stawiasz na jakość edukacji, która pomaga osiągnąć sukces w wybranym zawodzie.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Automatyka i robotyka2958
Energetyka2492
Inżynieria materiałowa2689
Mechanika i budowa maszyn2341-2582
Transport2655
Elektronika i telekomunikacja2134
Elektrotechnika2097-2555
Informatyka2054-2314
Biotechnologia2549
Technologia żywności i żywienie człowieka2232
Budownictwo2252-2472
Inżynieria środowiska w budownictwie2728
Zarządzanie2155
Zarządzanie i inżynieria produkcji2230
Inżynieria bezpieczeństwa pracy2250
Inżynieria ochrony środowiska2250
Mechatronika2583
Inżynieria produkcji2832
Wydział Mechaniczny2976
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki2655
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności2549
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska2728
Wydział Organizacji i Zarządzania2250
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska2250

Najpopularniejsze kierunki studiów na uczelni

1. Informatyka (Computer Science) – w jęz. Angielskim - 14.24 kandydata na jedno miejsce

Informatyka w jęz. angielskim to bardzo popularny wybór. Studia w całości prowadzone po angielsku pozwalają na jeszcze lepsze zapoznanie się z językiem i są świetnym sposobem na zdobywanie wiedzy z obszaru informatyki.

Studia I stopnia trwają 3,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. Studia koncentrują się na przedstawieniu najnowszych osiągnięć branży IT i pozwalają na poznanie najnowszego sprzętu oraz naukę programowania w stopniu zaawansowanym. Studenci mogą wybierać spośród 40 propozycji specjalistycznych zajęć i dzięki temu w taki sposób dopasować program edukacji, aby w pełni odpowiadał potrzebom.

Dostępne propozycje zajęć to: budowanie aplikacji bazodanowych, projektowanie aplikacji mobilnych, grafika 3D czy programowanie na urządzenia mobilne. Wszystkie dostępne zajęcia są prowadzone przez doświadczonych specjalistów, którzy chętnie podzielą się posiadaną wiedzą. Dodatkowo realizowane są w nowoczesnych warunkach. Politechnika Łódzka oddaje do dyspozycji studentów nawet unikalne na skalę światową laboratoria naukowo-badawcze i półprzemysłowe.

Program studiów na kierunku informatyka (Computer Science)Informatyka (Computer Science) – w jęz. Angielskim-14.24  kandydata na jedno miejsce


2. Computer Science and Information Technology - 11.68 kandydata na jedno miejsce

Computer Science and Information Technology to studia II stopnia prowadzone w całości w języku angielskim. Edukacja trwa 2 lata i kończy się uzyskaniem tytułu magister inżynier. Edukacja koncentruje się na przekazaniu kompletnej wiedzy z obszaru informatyki. W trakcie nauki największy nacisk położony jest na kompetencje z obszaru programowania i projektowania systemów informatycznych, które obecnie są w szczególności pożądane na rynku pracy.

Każdy ze studentów może dzięki temu poznać zasady działania systemów informatycznych, nauczyć się tworzyć i testować oprogramowanie oraz przetwarzać i analizować dane. Kierunek pozwala także na odbycie części studiów na zagranicznej uczelni, co może być świetną przygodą i sposobem na zapoznanie się z innym punktem widzenia na konkretne zagadnienia z obszaru IT.

Absolwenci kierunku Computer Science and Information Technology są znakomicie przygotowani do pracy w sektorze IT i poradzą sobie z rozwiązywaniem różnorodnych problemów w wielu działających na rynku przedsiębiorstwach.

Program studiów na kierunek computer science and information technologyComputer Science and Information Technology-11.68  kandydata na jedno miejsce


3. Zarządzanie i inżynieria produkcji - 9.16 kandydata na jedno miejsce

Zarządzanie i inżynieria produkcji to jeden z kierunków dostępnych na Politechnice Łódzkiej. Nauczanie realizowane jest w ramach studiów I stopnia w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej. Edukacja trwa 4 lata i zwieńczona jest uzyskaniem tytułu inżyniera.

Nauka koncentruje się na przekazaniu wiedzy technicznej w połączeniu z umiejętnościami menedżerskimi. Dzięki temu absolwent posiada sporą wiedzę z obszaru procesów produkcyjnych i logistyki, a dodatkowo będzie w stanie sporządzić rachunek kosztów, zoptymalizować produkcję oraz zmotywować zespół do działania.

Podczas nauki przekazywana jest również szeroka wiedza z zakresu marketingu, która pomoże w jeszcze lepszym wypromowaniu oferowanego przez przedsiębiorstwo produktu. Absolwenci kierunku dysponują także podstawową wiedzą z obszaru ekonomii, finansów oraz prawa. Dostępne do wyboru podczas studiowania specjalności to: inżynieria procesów produkcyjnych, inżynieria produkcji, inżynieria jakości oraz inżynieria logistyki.

Program studiów na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcjiZarządzanie i inżynieria produkcji - 9.16 kandydata na jedno miejsce

ikonka kierunki studiów

Zasady rekrutacji na wybrane wydziały na - Politechnika Łódzka (PŁ)

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Politechnika Poznańska – technologie w pozytywnym klimacie!
Wejdź do świata PW
Politechnika Śląska