Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia woj. dolnośląskie - 37 uczelni

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Galeria Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 10

Opinie: 8

Największa wałbrzyska państwowa uczelnia i zarazem pierwsza w regionie samodzielna, zawodowa szkołą wyższa. Uczelnia finansowana jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu, została założona 15-IV-1999r., rozporządzeniem Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym celem działalności, miało być umożliwienie podjęcia nauki na poziomie studiów wyższych, mieszkańcom regionu, którzy nie mogli studiować w oddalonych od miejsca zamieszkania uczelniach. W 2006r. – szkoła przybrała imię patrona Angelusa Silesiusa, XVII w. poety wrocławskiego - Johannesa Schefflera, zwanego Aniołem Ślązakiem. Największa uczelnia publiczna w Wałbrzychu, kształci obecnie ponad 2tyś. studentów, na studiach I-ego stopnia z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera oraz na studiach magisterskich II-ego stopnia, w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uczelnia prowadzi również studia podyplomowe, szkołę językową i Wałbrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Szkoła współpracuje zarówno z regionalnymi, krajowymi i europejskimi uczelniami i ośrodkami badawczo-naukowymi. Realizując międzynarodowy program Erasmus+, umożliwia studentom odbycie kilkumiesięcznych praktyk, lub realizacje części studiów w krajach Unii Europejskiej. 

 

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT

Galeria Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
Galeria Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
Galeria Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
Galeria Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
Galeria Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
Galeria Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
Galeria Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
Galeria Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
Galeria Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 8

Opinie: 12

Wrocławska Wyższa Szkoła informatyki Stosowanej Horyzont powstała w 2004 roku, a jej celem i ideą było stworzenie bazy edukacyjnej, która zapewniłaby nauczanie zgodne z najnowszymi potrzebami rynku pracy w dziedzinach związanych z informatyką i nowymi technologiami. Od samego początku uczelnia stawiała na wysoka jakość kształcenia, dbałość o najlepsze standardy akademickie oraz bycie na bieżąco ze zmieniającymi się potrzebami pracodawców. Szkoła kształci licencjackich, inżynierskich i magisterskich w takich kierunkach ścisłych, jak informatyka, bioinformatyka czy automatyka i robotyka. Posiada również spora ofertę studiów podyplomowych, skierowanych do osób, które już ukończyły studia wyższe. Uczelnia cieszy się dużą popularnością i renomą nie tylko wśród studentów, ale również w otoczeniu akademickim i naukowym. Oferuje świetnie wyposażoną bazę dydaktyczną i kształcenie pod okiem wykwalifikowanych wykładowców. Oprócz działalności edukacyjnej, realizuje szereg projektów naukowych i badawczych we współpracy z innymi uczelniami oraz otoczeniem biznesowym. 

Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)

Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 9

Opinie: 6

Wniosek o utworzenie dolnośląskiej uczelni wyższej, został zainicjowany przez jednostki samorządowe gminy i powiatu Polkowice. Działania te miały na celu umożliwienie nauki na poziomie studiów wyższych młodzież z regionu Dolnego Śląska. Minister Edukacji Narodowej i Sportu, pozytywnie zaopiniował wniosek, wydając decyzję o utworzeniu szkoły 30-VIII-2001r. Uczelnia rozpoczęła swoją działalność w Polkowicach pod nazwą: Dolnośląska Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki oraz jako filia w Lubinie: Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego. W 2009r., uczelnia uruchomiła sztandarowy obecnie kierunek Górnictwo i Geologia, kształcący przyszłych pracowników tej ważnej dla regionu gałęzi gospodarczej. Od 2016r., połączone wcześniejsza polkowicka uczelnia i filia w Lubinie, tworzą Uczelnię Jana Wyrzykowskiego. Uczelnia obecnie oferuje podjęcie nauki na studiach I-ego stopnia, trwających 3 lata licencjackich, bądź 3,5 letnich inżynierskich oraz na studiach uzupełniających magisterskich II-ego stopnia, prowadzone w ramach dwóch wydziałów i Filii Zamiejscowej. Realizując działalność naukowo-dydaktyczną, polkowicka uczelnia nawiązała wiele kontaktów z uniwersytetami i instytucjami w kraju i 5 uniwersytetami zagranicznymi. Od 2020r. patronat nad studiami inżynierskimi objęły wiodące firmy, w tym Bosch Rexroth i KGHM Polska Miedź

Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego

Galeria Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego
Galeria Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego
Galeria Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego
Galeria Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego
Galeria Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego
Galeria Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego
Galeria Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego
Galeria Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego
Galeria Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego
Galeria Wydział Biotechnologii (BIOTECH) Uniwersytetu Wrocławskiego
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 1

Kierunki/Specjalizacje: 2

Opinie: 11

Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego powstał w 2006 roku w wyniku podziału na mniejsze jednostki wcześniejszego Wydziału Nauk Przyrodniczych. Oferuje kształcenie w naukach biologicznych i przyrodniczych w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia, a także studiów doktoranckich oraz kształcenia podyplomowego. Co roku na wydziale kształci się ponad 400 studentów. Wydział Biotechnologii wyróżnia się przemyślaną strukturą, doskonale dopracowanymi programami nauczania, łączącymi w sobie wiedzę teoretyczną z nauką praktycznych umiejętności. Studenci kształcą się w dobrze wyposażonych, nowoczesnych pracowniach pod okiem wykwalifikowanej kadry naukowców. Wydział realizuje nie tylko działalność dydaktyczną, ale również naukową i badawczą. Stale rozwija swoją ofertę, poprawia standardy nauczania, współpracuje z otoczeniem naukowym i biznesowym. Absolwenci Wydziału Biotechnologii są wysoko wykwalifikowanymi specjalistami, którzy cieszą się wysoką renomą na rynku pracy. 

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu

Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu
Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu
Galeria SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 13

Opinie: 9

Uniwersytet SWPS swoją pierwotną siedzibę ma w Warszawie, jednak z biegiem czasu rozbudował ofertę edukacyjną i stworzył wydziały zamiejscowe w innych miastach, między innymi we Wrocławiu. Uczelnia powstała w 1996 roku, była jedną z pierwszych niepublicznych uczelni w kraju. Od początku działalności stawiała na wysoką jakość kształcenia i zachowanie najlepszych standardów akademickich. Wydział we Wrocławiu prowadzi kształcenie pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, a także studia podyplomowe w naukach humanistycznych, społecznych, a także prawno-administracyjnych. Kształcenie realizowane jest według nowoczesnych i innowacyjnych programów nauczania, które są konsultowane z otoczeniem biznesowym. Uczelnia kształci studentów w tych dziedzinach i specjalnościach, na które jest realne zapotrzebowanie na rynku pracy. Uniwersytet SWPS cieszy się nie tylko popularnością wśród studentów, ale również renomą i pozytywnymi opiniami w środowisku akademickim. Świadczą o tym systematycznie przyznawane nagrody i wyróżnienia, a także wysokie miejsca w rankingach edukacyjnych. 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu

Galeria Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Galeria Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Galeria Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Galeria Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Galeria Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Galeria Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Galeria Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Galeria Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Galeria Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Galeria Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 8

Opinie: 9

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu powstała w 2001 roku. Główną ideą kształcenia od początku działalności uczelni było przygotowanie wszechstronnie wykształconych menadżerów, gotowych do pracy w nowoczesnych systemach zarządzania, logistyki oraz transportu zarówno w kraju, jak i w warunkach międzynarodowych. Uczelnia jest jedyną szkołą w Polsce posiadającą akredytację Brytyjskiego Instytutu Logistycznego. Na przestrzeni lat działalności uzyskała wiele nagród, wyróżnień i odznaczeń, co świadczy o wysokich standardach edukacyjnych i jakości programów nauczania. Uczelnia prowadzi studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie kierunkach związanych z logistyką, transportem, zarządzaniem, budownictwem, a także w naukach społecznych. Na wszystkich kierunkach i rodzajach studiów kształci się obecnie ponad 1200 studentów. Mają oni do dyspozycji rozbudowaną bazę dydaktyczną, świetnie wyposażone pracownie, a także wykwalifikowanych nauczycieli akademickich. Poziom nauczania gwarantuje absolwentom doskonałe przygotowanie do pracy zawodowej w wybranym i wyuczonym obszarze. 

Akademia Muzyczna (AMUZ) im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ( zobacz więcej )

50-043 Wrocław

pl. Jana Pawła II nr 2

tel.:

71 310 05 00, 71 355 55 43

ikonka email do uczelni

www.amuz.wroc.pl

Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu ( zobacz więcej )

53-680 Wrocław

ul. Braniborska 59

tel.:

tel. 71 35 83 407, 71 35 83 412

ikonka email do uczelni

sekretariat@pwst.wroc.pl

Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki ( zobacz więcej )

51-150 Wrocław

ul. Czajkowskiego 109

tel.:

71 765-85 - 76, 71 765-81-51

ikonka email do uczelni

rekrutacja@wso.wroc.pl

rekrutacja.wsowl@onet.pl


e-rejestracja@wso.wroc.pl

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna (EWST) ( zobacz więcej )

50-226 Wrocław

ul. św. Jadwigi 12

tel.:

71 346-99-00

ikonka email do uczelni

ewst@ewst.edu.pl

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa (KPSW) w Jeleniej Górze ( zobacz więcej )

58-560 Jelenia Góra

ul. Lwówecka 18

tel.:

75 645-33-00

ikonka email do uczelni

rektorat@kpswjg.pl

REKOMENDOWANA UCZELNIA

Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)

Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)
Galeria Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 9

Opinie: 6

Polkowicka uczelnia rozpoczęła działalność w 2002r., jako Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki. Szybki rozwój uczelni i systematycznie zwiększająca się liczba studentów, pozwoliła powołać nowe wydziały, a sama uczelnia pozyskała nowoczesny kampus w największym w Polkowicach kompleksie uczelnianym. W 2016r. doszło do połączenia polkowickiej szkoły wyższej z Uczelnią Zawodową Zagłębia Miedziowego w Lubinie, powołując do życia Uczelnię Jana Wyżykowskiego z główną siedzibą w Polkowicach i wydziałem zamiejscowym w Lublinie. Uczelnia cieszy się dużym zainteresowaniem wśród studentów nie tylko z regionu, a kierunki takie jak górnictwo czy mechatronika przyciągają młodzież z całego kraju. Obecnie uczelnia prowadzi studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz studia podyplomowe w ramach trzech wydziałów. W ramach programu Erasmus+, dolnośląska uczelnia współpracuje z zagranicznymi uczelniami, oferując studentom możliwość wymiany zagranicznej oraz ciekawe staże i praktyki.


Wybrane uczelnie w województwie dolnośląskim

1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy

Legnicka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa powstała w 1998 roku. Celem jej działalności jest umożliwienie zdobycia wyższego wykształcenia tym osobom, które nie mogą studiować w większych, ale bardziej oddalonych akademickich ośrodkach. Uczelnia należy do największych wyższych szkół zawodowych w kraju, co roku studiuje na niej blisko 14 tysięcy studentów.

W strukturze organizacyjnej uczelni znajdują się 4 wydziały: Nauk Technicznych i Ekonomicznych, Nauk Społecznych i Humanistycznych, Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej oraz Politologii. W ofercie kształcenia znajdą więc coś dla siebie zarówno osoby poszukujące kierunków humanistycznych, jak i ścisłych, technicznych. Uczelnia oferuje kilkanaście zróżnicowanych kierunków na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Uczelnia posiada doskonałą bazę dydaktyczną, a także dom studencki dla osób, które przyjeżdżają studiować spoza miasta. Oprócz bogatej oferty kształcenia, studenci mają możliwość odbywania licznych praktyk, szkoleń i stażów w dobrych firmach, co pozwala im na rozwijanie możliwości zawodowych.

Adres: ul. Sejmowa 5a, 59-220 Legnica

2. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej GórzeKarkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze powstała w 1998 roku i przez pierwsze 12 lat funkcjonowania działała od nazwa Kolegium Karkonoskie. Ideą powstania uczelni było stworzenie w mniejszych miastach możliwości kształcenia zawodowego na poziomie akademickim. Szkoła prowadzi kształcenie w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, dzięki czemu studiować mogą także osoby, które już pracują zawodowo.

W ofercie uczelni jest kilkanaście kierunków na studiach pierwszego stopnia licencjackich i inżynierskich. W strukturze organizacyjnej uczelni są dwa wydziały: Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Przyrodniczo-Techniczny. Coś dla siebie znajdą więc zarówno osoby poszukujące kształcenia humanistycznego, jak i miłośnicy ścisłych nauk. Uczelnia prowadzi kształcenie na wysokim poziomie, posiada mocno rozwiniętą bazę lokalową oraz grono doświadczonych wykładowców akademickich. Studenci mają możliwość uczestniczenia w licznych kursach, szkoleniach, stażach i praktykach zawodowych.

Adres: ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra

3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Głogowska Państwowa Szkoła Wyższa powstała w 2004 roku jako odpowiedź na zapotrzebowanie dotyczące kształcenia doświadczonych kadr zawodowych na poziomie akademickim w mniejszych ośrodkach miejskich. Uczelnia realizuje bezpłatne studia stacjonarne oraz płatne studia zaoczne. Z tej drugiej opcji mogą korzystać osoby, które nie dostały się na studia dzienne lub też jednocześnie pracują zawodowo.

W ofercie uczelni znajduje się 8 kierunków i 16 specjalności, po których można uzyskać tytuł licencjata lub inżyniera. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich w większych ośrodkach akademickich. Uczelnia posiada bardzo komfortową bazę dydaktyczną w nowoczesnych budynkach, a także wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. Współpracuje z najlepszymi uczelniami w kraju, a także z jednostkami czy instytutami zagranicznymi. Studenci Głogowskiej Państwowej Szkoły Wyższej mogą uczestniczyć w licznych praktykach i stażach, które pozwalają im na zdobywanie nowych możliwości zawodowych.

Adres: ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów


4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu

Uczelnia w Wałbrzychu powstała w 1999 roku, a jej ideą było umożliwienie kształcenia i zdobywania kształcenia mieszkańcom miasta i okolic, którzy nie mają możliwości zdobywania edukacji w oddalonych ośrodkach akademickich. W strukturze organizacyjnej są trzy instytuty: Przyrodniczo-Techniczny, Społeczno-Prawny oraz Zdrowia.
Oferta kształcenia jest więc bardzo zróżnicowana i coś dla siebie znajdą zarówno osoby poszukujące kierunków ścisłych, jak i społecznych czy przyrodniczych. Uczelnia kształci na studiach I stopnia licencjackich i inżynierskich oraz na magisterskich studiach uzupełniających.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu uczestniczy w programie Erasmus, jej studenci mają więc możliwość realizowania części studiów poza granicami kraju. Doskonała kadra dydaktyczna oraz baza lokalowa uczelni zapewniają kształcenie na najwyższym poziomie. Od momentu powstania uczelnia wypuściła na rynek pracy już kilkanaście tysięcy absolwentów, którzy doskonale radzą sobie w życiu zawodowym, a także kontynuują kształcenie w innych ośrodkach akademickich.

Adres: ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych

5. Wyższa Szkoła Medyczna w LegnicyLegnicka Wyższa Szkoła Medyczna jest niepubliczną uczelnią działającą od 2004 roku. Ideą powstania uczelni było kształcenie profesjonalnych kadr medycznych oraz umożliwienie zdobywania edukacji osobom, które z różnych względów nie mają możliwości kształcenia w oddalonych od miasta ośrodkach.

Szkoła realizuje studia pierwszego stopnia na kierunkach ratownictwo medyczne i pielęgniarstwo oraz studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Uczelnia posiada świetnie przygotowaną kadrę wykładowców akademickich, a także bazę lokalową wyposażoną w nowoczesne laboratoria, instytuty i zakłady. Studenci mają możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji w czasie różnego rodzaju kursów doszkalających, szkoleń, a także stażów i praktyk odbywanych w ośrodkach służby zdrowia i nie tylko. Uczelnia kształci na wysokim poziomie, a jej absolwenci doskonale odnajdują się na rynku pracy i są świetnie przygotowani do wykonywania obowiązków w wyuczonym zawodzie.

Adres: ul. Powstańców Śląskich 3, 59-220 Legnica

Jeśli chciałbyś studiować w dużym mieście zachęcamy do zapoznania się z listą studia we wrocławiu, na której znajdziesz aż 87 uczelni.
We Wrocławiu mieści się 67 prywatnych szkół wyższych, oraz 20 państwowych uczelni.