Reklama - APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBPiI) w KrakowieZarządzanie i Marketing

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Zarządzanie Przedsiębiorstwem3500 zł/rok400 zł
Informatyka w Zarządzaniu3500 zł/rok400 zł
Zarządzanie w Administracji3500 zł/rok400 zł
Psychologia w Zarządzaniu 3500 zł/rok400 zł
Komunikacja Społeczna i Marketingowa 3500 zł/rok400 zł
Zarządzanie w Turystyce 3500 zł/rok400 zł
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 3500 zł/rok400 zł